Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 149.974 personen en 60.936 relaties.

Donderdag 1 februari 2024, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    zijn 2 personen overleden

Marinus Verhoef, overl. Noordwolde (FR.), geb. te Noordwolde (FR.)
Hendrik van Dalen, overl. Steenwijk, geb. te Steenwijk

    en is 1 huwelijk gesloten

Klaas Ypma
- Jacobje Veenstra

Genealogische wijzigingen van 2024-1-31 tot 2024-2-1

Jantje Bosma (30 nov 1848 Wolvega/23 aug 1912 Wolvega), kind van Abe Johannes Bosma & Antje Eelkes Wouwenaar, partner: Syger Tjitses Visser.
Hendrik van der Veen (15 jul 1889 Peperga/28 aug 1969 Wolvega), kind van Geerle van der Veen & Geertruida Jansen, partner: Geertje Bijker.
Jacoba Cornelia Veldhuizen (09 sep 1888 Vledderveen/27 aug 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Roelof Alberts Veldhuizen & Sjoukje Mulder, partner: Martinus Beun.
Hendrik Visser (01 mrt 1914 Blesdijke/30 aug 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Lammert Visser & Aaltje de Graaf, partner: Renske Veldhuizen.
Christina van der Bend (1895 Vlaardingen/30 aug 1969 Vlaardingen), kind van Gerrit Jan van der Bend & Geertruida Bastiana Kop, partner: Jan Groenveld.
Geertruida Bastiana Kop ouders niet bekend, partner: Gerrit Jan van der Bend.
Gerrit Jan van der Bend ouders niet bekend, partner: Geertruida Bastiana Kop.
Jan Groenveld ouders niet bekend, partner: Christina van der Bend.
Adriana Broeren (13 nov 1888 Krimpen aan den IJssel/13 dec 1948 Krimpen aan den IJssel), kind van Gerrit Broeren & Jannigje Snoeij, partner: Gerrit Stijnen.
Jannigje Snoeij ouders niet bekend, partner: Gerrit Broeren.
Gerrit Broeren ouders niet bekend, partner: Jannigje Snoeij.
Gerrit Stijnen (1883 Ouderkerk aan den IJssel/30 aug 1969 Steggerda), kind van Adrianus Stijnen & Liezabeth Pols, partner: Adriana Broeren.
Liezabeth Pols ouders niet bekend, partner: Adrianus Stijnen.
Adrianus Stijnen ouders niet bekend, partner: Liezabeth Pols.
Femmigje Koopman (1892 Oosterzee/30 aug 1969 Lemmer), kind van Jelte Koopman & Moeder Geertje Brouwer, partner: Harmen Akkerman.
Harmen Akkerman (1890 Oosterzee), kind van Willem Akkerman & Tetje de Haan, partner: Femmigje Koopman.
Tetje de Haan ouders niet bekend, partner: Willem Akkerman.
Willem Akkerman ouders niet bekend, partner: Tetje de Haan.
Moeder Geertje Brouwer ouders niet bekend, partner: Jelte Koopman.
Jelte Koopman ouders niet bekend, partner: Moeder Geertje Brouwer.
Reinder Schaafstal (1816 Leeuwarden), kind van Jan Schaafstal & Grietje van der Molen, partner: Geesje Oostra.
Grietje van der Molen ouders niet bekend, partner: Jan Schaafstal.
Jan Schaafstal ouders niet bekend, partner: Grietje van der Molen.
Geesje Oostra (18 dec 1910 Vinkega), kind van Pieter Oostra & Diena Elsinga, partner: Reinder Schaafstal.
Klaas Wiegers Veenstra (1778/27 aug 1848 Ureterp), kind van Wieger Klazes & , partner: Loltje Durks Kuipers.
? ? ouders niet bekend, partner: Wieger Klazes .
Wieger Klazes ? ouders niet bekend, partner: .
Loltje Durks Kuipers (1775/21 sep 1848 Ureterp), kind van Durk & Geertje , partners: , Klaas Wiegers Veenstra.
Geertje ? ouders niet bekend, partner: Durk .
Durk ? ouders niet bekend, partner: Geertje .
Barteld Kuiper (17 dec 1854 Oldelamer/14 jun 1909 Weststellingwerf), kind van Peter Kuiper & Jantje Jurjens Wesstra, partner: Hendrikje Schurer.
Pieter Kuiper (04 apr 1895 Nijeholtwolde/01 sep 1969 Wolvega), kind van Barteld Kuiper & Hendrikje Schurer, partner(s) niet bekend.
Lambertus Visser (17 jun 1911 Blesdijke/03 sep 1969 Wolvega), kind van Lammert Visser & Aaltje de Graaf, partner: Aaltje Bron.
Aaltje Oostra (03 aug 1908 Nijeholtpade/04 sep 1969 Wolvega), kind van Hendrik Oostra & Feikje de Vries, partner(s) niet bekend.
Klaas Wapstra (11 feb 1886 Noordwolde (FR.)/07 sep 1969 Wolvega), kind van Lubbert Jans Wapstra & Trijntje Bakker, partner: Jacoba Bekhof.
Sjoukje Willems Zandstra (25 jan 1788 Nijeberkoop/04 aug 1856 Noordwolde (FR.)), kind van Willem Roelofs Zandstra & Trijntje Hendriks , partner: Andries Kornelis Hartkamp.
Roelof Veldhuizen (09 jul 1891 Noordwolde (FR.)/07 sep 1969 Noordwolde (Fr.)), kind van Theunis Veldhuizen & Trijntje Menger, partner: Hendrica Maria Landkroon.
Baukje Jager (1905 Drachten), kind van Fokke Jager & Geelke Meyer, partner: Willem Comello.
Geelke Meyer ouders niet bekend, partner: Fokke Jager.
Fokke Jager ouders niet bekend, partner: Geelke Meyer.
Willem Comello (10 okt 1903 Tjalleberd/10 sep 1969 Heerenveen), kind van Harmen Willems Comello & Akke Bakker, partner: Baukje Jager.
Akke Bakker ouders niet bekend, partner: Harmen Willems Comello.
Harmen Willems Comello ouders niet bekend, partner: Akke Bakker.
Andries van der Veen (03 nov 1886 Nijeholtpade), kind van Tymen van der Veen & Hiltje Landman, partner: Pietertje Oord.
Pietertje Oord (21 mrt 1889 Hare (Oldemarkt)/10 sep 1969 Wolvega), kind van Uilke Oord & Zwaantje Veenhouwer, partner: Andries van der Veen.
Meine Jedema (14 sep 1898 Amsterdam/10 nov 1956 Amsterdam), kind van Jan Jedema & Jacoba Kraan, partner(s) niet bekend.
Hiltje Jedema (11 feb 1896 Amsterdam/10 sep 1969 Wilhelminaoord), kind van Jan Jedema & Jacoba Kraan, partner(s) niet bekend.
Pietsje van der Heide (08 dec 1872 Oldeholtpade/26 jun 1965 Oldeberkoop), kind van Ruurd Pieters van der Heide & Johanna Sjoerds Nijholt, partner: Barteld Nijholt.
Jan Roelofs Slump (Oosterzee/27 jan 1885 Echten (FR.)), kind van Roelof Harmens Slump & Ruretje Jans Koopman, partner: Johanna Maria Melis.
Kornelis Jans Slump (15 mrt 1850 Echten (FR.)/21 jan 1926 Echten (FR.)), kind van Jan Roelofs Slump & Johanna Maria Melis, partner: Jantje Koenen.
Jantje Koenen (07 aug 1853 Echten (FR.)/13 dec 1934 Echten (FR.)), kind van Pier Wouters Koenen & Jeltje Raukes Kuipers, partner: Kornelis Jans Slump.
Antje Aukes Dijkstra (1788 Holwerd), kind van Auke Johannes Dijkstra & Trijntje Pieters , partner: Wouter Piers Koenen.
Trijntje Pieters ? ouders niet bekend, partner: Auke Johannes Dijkstra.
Auke Johannes Dijkstra ouders niet bekend, partner: Trijntje Pieters .
Wouter Piers Koenen (1800 Oudehaske), kind van Pier Andries Koenen & Geertje Wouters , partner: Antje Aukes Dijkstra.
Geertje Wouters ? ouders niet bekend, partner: Pier Andries Koenen.
Pier Andries Koenen ouders niet bekend, partner: Geertje Wouters .
Pier Wouters Koenen (1822/1906), kind van Wouter Piers Koenen & Antje Aukes Dijkstra, partner: Jeltje Raukes Kuipers.
Johanna Maria Melis (1819 Tilburg), kind van Jan Baptist Melis & Francisca van Osch, partner: Jan Roelofs Slump.
Francisca van Osch ouders niet bekend, partner: Jan Baptist Melis.
Jan Baptist Melis ouders niet bekend, partner: Francisca van Osch.
Ruretje Jans Koopman ouders niet bekend, partner: Roelof Harmens Slump.
Roelof Harmens Slump ouders niet bekend, partner: Ruretje Jans Koopman.
Jeltje Raukes Kuipers (23 mrt 1825 Echten (FR.)/29 mrt 1878 Oosterzee), kind van Rouke Jans Kuipers & Pietje Tjibbes Tolman, partner: Pier Wouters Koenen.
Femmegje Schipper (24 jan 1874 Munnekeburen/30 jan 1915 Weststellingwerf), kind van Geert Jans Schippers & Hendrikjen Vaartjes, partner: Pier Slump.
Pier Slump (15 feb 1874 Echten (FR.)/20 apr 1943 Utrecht), kind van Kornelis Jans Slump & Jantje Koenen, partner: Femmegje Schipper.
Klaas de Weerd (16 jun 1895 Munnekeburen), kind van Jacob de Weerd & Korneliske Broersma, partner: Jantje Slump.
Jantje Slump (01 mrt 1899 Echten/19 sep 1969 Wolvega), kind van Pier Slump & Femmegje Schipper, partner: Klaas de Weerd.
Antonetta Sophia Harder (26 sep 1880 Boijl/23 sep 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Arend Harder & Hendrica Sophia Reinbergen, partner: Hendrik van der Veen.
Joukje Woudsma (22 mrt 1895 Nijeholtwolde/23 sep 1960 Wolvega), kind van Hendrik Woudsma & Sjoukje Heida, partner: Meine van der Lende.
Meine van der Lende (13 feb 1896 Scherpenzeel (FR.)/27 sep 1969 Wolvega), kind van Hein van der Lende & Betje Oosten, partner: Joukje Woudsma.
Aaltje Teunis Poepjes (05 jan 1808 Kalenberg/15 jan 1892 Muggenbeet), kind van Teunis Roelofs Poepjes & Gerrigje Jans Timmerman, partners: , Willem Jans de Jonge.
? Poepjen (11 apr 1926 Oldemarkt/11 apr 1926 Oldemarkt), kind van Johannes Poepjen & Grietje Vochteloo, partner(s) niet bekend.
Grietje Vochteloo (10 feb 1898 Oldemarkt), kind van Wessel Martens Vochteloo & Femmigje van Veen, partner: Johannes Poepjen.
Johannes Poepjen (18 jul 1889 Oldemarkt), kind van Egbert Poepjen & Petertje Mintjes, partner: Grietje Vochteloo.
Grietje Poepjen (10 okt 1884 Oldemarkt/01 jun 1890 Oldemarkt), kind van Egbert Poepjen & Petertje Mintjes, partner(s) niet bekend.
Peter Poepjen (02 feb 1883 Oldemarkt/18 feb 1883 Oldemarkt), kind van Egbert Poepjen & Petertje Mintjes, partner(s) niet bekend.
Catharina Poepjen (23 feb 1881 Oldemarkt/02 mrt 1881 Oldemarkt), kind van Egbert Poepjen & Petertje Mintjes, partner(s) niet bekend.
Petertje Mintjes (13 mei 1849 Oldemarkt/24 jul 1927 Oldemarkt), kind van Symen Mintjes & Grietjen Tip, partner: Egbert Poepjen.
Egbert Poepjen (18 okt 1846 Oldemarkt/13 jun 1911 Oldemarkt), kind van & Aaltje Teunis Poepjes, partner: Petertje Mintjes.
Siemen Poepjen (22 feb 1878 Oldemarkt/09 sep 1965 Oldeboorn), kind van Egbert Poepjen & Petertje Mintjes, partner: Willemke Wellinga.
Willemke Wellinga (27 aug 1883 Slood (Hoogeveen)/22 mei 1959 Leeuwarden), kind van Jurjen Wellinga & Maria Booy, partner: Siemen Poepjen.
Jurjen Wellinga (30 jan 1854 Heerenveen/24 feb 1924 Oldemarkt), kind van Pieter Jurjens Wellinga & Willemtje Douwma, partner: Maria Booy.
Pietje de Boer (1887 Oldemarkt), kind van Lambert de Boer & Antje Postma, partner: Roelof Wellinga.
Antje Postma ouders niet bekend, partner: Lambert de Boer.
Lambert de Boer ouders niet bekend, partner: Antje Postma.
Roelof Wellinga (19 mrt 1888 Steenwijk/28 sep 1969 Wolvega), kind van Jurjen Wellinga & Maria Booy, partner: Pietje de Boer.
Willem Nieuwenhuizen (1809 's-Gravenhage), kind van Willem Nieuwenhuijsen & Maria Uding, partner: Magdalena Maria Mulder.
Maria Uding ouders niet bekend, partner: Willem Nieuwenhuijsen.
Willem Nieuwenhuijsen ouders niet bekend, partner: Maria Uding.
Magdalena Maria Mulder (1823 Vlagtwedde), kind van Gerrard Jean Marri Mulder & Carolina Wagener, partner: Willem Nieuwenhuizen.
Carolina Wagener ouders niet bekend, partner: Gerrard Jean Marri Mulder.
Gerrard Jean Marri Mulder ouders niet bekend, partner: Carolina Wagener.
Aafje Jans de Vries (1826 Oldeholtpade), kind van Jan Jacobs de Vries & Geertje Jans Bruinewoud, partner: Gerrit Breman.
Geertje Jans Bruinewoud ouders niet bekend, partner: Jan Jacobs de Vries.
Jan Jacobs de Vries ouders niet bekend, partner: Geertje Jans Bruinewoud.
Gerrit Breman (1824 Zalk), kind van Hendrik Breeman & Roelofje Bunt, partner: Aafje Jans de Vries.
Roelofje Bunt ouders niet bekend, partner: Hendrik Breeman.
Hendrik Breeman ouders niet bekend, partner: Roelofje Bunt.
Geertje Breeman (1857 Nijeholtwolde), kind van Gerrit Breman & Aafje Jans de Vries, partner: Wilhelmus Nieuwenhuizen.
Wilhelmus Nieuwenhuizen (1859 Steenwijkerwold), kind van Willem Nieuwenhuizen & Magdalena Maria Mulder, partner: Geertje Breeman.
Magdalena Maria Nieuwenhuizen (30 dec 1885 Blesdijke/01 okt 1969 Wolvega), kind van Wilhelmus Nieuwenhuizen & Geertje Breeman, partner: Gerhardus Keetman.
T Jan Sipke de Lang ouders niet bekend, partner: Korneliske Beenen.
Korneliske Beenen (1882 Terwispel/02 okt 1969 Wolvega), kind van Jan Bonnes Beenen & Moeder Janke Annes Jansma, partner: T Jan Sipke de Lang.
Moeder Janke Annes Jansma ouders niet bekend, partner: Jan Bonnes Beenen.
Jan Bonnes Beenen ouders niet bekend, partner: Moeder Janke Annes Jansma.
Corneliske Kuperus (1897 Wommels), kind van Nanne Reinders Kuperus & Trijntje Kooistra, partner: Jan Dijkstra.
Trijntje Kooistra ouders niet bekend, partner: Nanne Reinders Kuperus.
Nanne Reinders Kuperus ouders niet bekend, partner: Trijntje Kooistra.
Tietje Winsemius (1908 Sexbierum), kind van Jan Winsemius & Maaike Jager, partner: Jan Dijkstra.
Maaike Jager ouders niet bekend, partner: Jan Winsemius.
Jan Winsemius ouders niet bekend, partner: Maaike Jager.
Luite Jans Zandstra (01 nov 1788 De Blesse/28 dec 1866 Steggerda), kind van Jan Klazen Zandstra & Aafje Luitjes , partner: Meintje Pieters Reinhart.
Meintje Pieters Reinhart (15 mrt 1803 Steggerda/30 jul 1873 Steggerda), kind van Pieter Jans Reinhart & Jakobje Jans , partner: Luite Jans Zandstra.
Jannes Jans Bakker ouders niet bekend, partner: Jantien Claesen .
Klaas Jannes Bakker (17 okt 1773 Noordwolde (FR.)/30 mrt 1856 Weststellingwerf), kind van Jannes Jans Bakker & Jantien Claesen , partners: Janke Geerts Riesenbrij, Trijntje Klazen Sibben.
Lammert Geerts ? (1708 joure), kind van Gerrit Lammerts & Grietie Jans , partner: Fokje Jans .
Grietie Jans ? ouders niet bekend, partner: Gerrit Lammerts .
Gerrit Lammerts ? ouders niet bekend, partner: Grietie Jans .
Geert Lambers ? (12 mei 1736 Oudeschoot), kind van Lammert Geerts & Fokje Jans , partner: Akke Hielkes .
Fokje Jans ? ouders niet bekend, partner: Lammert Geerts .
Janke Geerts Riesenbrij (15 jan 1778 Jubbega-Compagnie/14 mrt 1820 Noordwolde (FR.)), kind van Geert Lambers & Akke Hielkes , partner: Klaas Jannes Bakker.
Akke Hielkes ? ouders niet bekend, partner: Geert Lambers .
Harm van Ulzen (1747 Ulzen (DE)/27 mei 1828 Rouveen), kind van Harm Derksen & , partner: Aaltje Spijker.
? ? ouders niet bekend, partner: Harm Derksen .
Harm Derksen ? ouders niet bekend, partner: .
Aaltje Spijker ouders niet bekend, partner: Harm van Ulzen.
Hilligje Seinen (01 mei 1882 Diever/12 dec 1967 Wolvega), kind van Roelof Seinen & Hilligje Wichers, partner(s) niet bekend.
Hilligje Wichers (1844 Smilde), kind van Jan Thijs Wichers & Grietje Jans Dedden, partner: Roelof Seinen.
Grietje Jans Dedden ouders niet bekend, partner: Jan Thijs Wichers.
Jan Thijs Wichers ouders niet bekend, partner: Grietje Jans Dedden.
Roelof Seinen (1843 Diever), kind van Jan Seinen & Hillegonda Kornelis Offerein, partner: Hilligje Wichers.
Hillegonda Kornelis Offerein ouders niet bekend, partner: Jan Seinen.
Jan Seinen ouders niet bekend, partner: Hillegonda Kornelis Offerein.
Grietje Seinen (24 aug 1873 Diever/21 okt 1969 Wolvega), kind van Roelof Seinen & Hilligje Wichers, partner(s) niet bekend.
Jacob de Boer (15 jul 1886 Paasloo/08 feb 1962 Noordoostpolder), kind van Albert de Boer & Grietje Koning, partner: Piertje Groen.
Albert de Boer (26 jan 1841 Vollenhove (Ambt)/31 jul 1900 Baarlo (OV.)), kind van Hendrik de Boer & Martha / Marritje Boer, partner: Grietje Koning.
Grietje Koning (10 dec 1850 Steenwijkerwold/29 nov 1911 Zwolle), kind van Bastiaan Koning & Petertje Stobbe, partner: Albert de Boer.
Hendrik de Boer (1811 Vollenhove (Ambt)), kind van Albert de Boer & Hendrikje Hendriks , partner: Martha / Marritje Boer.
Hendrikje Hendriks ? ouders niet bekend, partner: Albert de Boer.
Albert de Boer ouders niet bekend, partner: Hendrikje Hendriks .
Willempje de Boer (21 apr 1848 Vollenhove (Ambt)), kind van Hendrik de Boer & Martha / Marritje Boer, partner: Hendrik Ruardij.
Johannes Kuipers (16 feb 1888 Peperga/02 apr 1958 Wolvega), kind van Franke Kuipers & Janke Huitema, partner: Marietje Ruardij.
Franke Kuipers (18 okt 1856 Oosterzee/07 jun 1948 Weststellingwerf), kind van Johannes Jans Kuipers & Aukje Frankes Muurling, partner: Janke Huitema.
Marietje Ruardij (1891 Oldemarkt/21 okt 1969 Wolvega), kind van Hendrik Ruardij & Willempje de Boer, partner: Johannes Kuipers.
Hiltje Tjeerts de Boer (1774/01 aug 1851 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner: Koert Jans Oosterloo.
Koert Jans Oosterloo (1760/10 aug 1827 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner: Hiltje Tjeerts de Boer.
Kunnigje Alberts Heerschap (08 mei 1805 Ossenzijl/24 okt 1861 Peperga), kind van Albert Hendriks Heerschop & Reijntien Alberts Strampel, partner: Jan Koerts Oosterloo.
Jan Koerts Oosterloo (23 jul 1800 Steggerda/14 mrt 1870 Weststellingwerf), kind van Koert Jans Oosterloo & Hiltje Tjeerts de Boer, partner: Kunnigje Alberts Heerschap.
Albert Jans Oosterloo (06 jun 1839 Peperga/17 jun 1886 Weststellingwerf), kind van Jan Koerts Oosterloo & Kunnigje Alberts Heerschap, partner: Margje Ellen.
Martha Oosterloo (1919 Blesdijke), kind van Sietze Oosterloo & Jantje Weide, partner: Sierd Vogelzang.
Sierd Vogelzang (09 okt 1915 Steggerda/21 okt 1969 Steggerda), kind van Johannes Vogelsang & Jantje Bleeker, partner: Martha Oosterloo.
Machiel Bijstra (12 mei 1897 Oldeberkoop/31 okt 1969 Wolvega), kind van Pieter Bijstra & Jantje Hoekstra, partner(s) niet bekend.
Wilhelmina van Dalfsem ouders niet bekend, partner: Abraham Wind.
Abraham Wind (23 aug 1889 Delfstrahuizen), kind van Kerst Abrahams Wind & Jeltje Geerts Schippers, partner: Albertje Bron.
Abraham Wind (14 okt 1892 Delfstrahuizen/04 nov 1969 Delfstrahuizen), kind van Albert Wind & Harmke Schippers, partner: Wilhelmina van Dalfsem.
Harmke Schippers ouders niet bekend, partner: Albert Wind.
Albert Wind ouders niet bekend, partner: Harmke Schippers.
Antje Klasen Leemburg (1794 Wolvega/20 apr 1885 Blokzijl), kind van Klaas Alberts Leemburg & Sjoukjen Geerts , partners: Andries Meinderts Driest, Cornelis Harms Vaartjes.
Andries Meinderts Driest (1795 Oldelamer/05 jul 1834 Muggenbeet), kind van Mijndert Willems Driest & Marigje Andries Fleer, partner: Antje Klasen Leemburg.
Cornelis Harms Vaartjes (16 sep 1803 Muggenbeet), kind van Harmen Wouters Vaartjes & Vrouwtje Kornelis Ruiter, partner: Antje Klasen Leemburg.
Cornelisje Harms Vaartjes (1763 Steenwijkerwold/28 aug 1849 De Hare (Oldemarkt)), kind van Hermen Cornelis Vaartjes & Seijgjen Everts , partner(s) niet bekend.
Harm Cornelis Vaartjes (09 mrt 1797 Muggenbeet/20 jun 1894 Ossenzijl), kind van Cornelis Hermans Vaartjes & Hendrikjen Hendriks Huisman, partner: Jeltje Hendriks Schaap.
Jeltje Hendriks Schaap (05 jul 1804 Ossenzijl), kind van Hendrik Hermens Schaap & Aaltjen Hendriks Heerschop, partner: Harm Cornelis Vaartjes.
Jantje Karstes Koopman (21 apr 1825 Munnekeburen), kind van Kerst Jans Koopman & Trijntje Klazes Visser, partner: Abraham Hendriks Wind.
Kerst Jans Koopman (1796/30 mei 1864 Echten (FR.)), kind van Jan Luitzens Koopmans & Jantje Kerstes Kok, partner: Trijntje Klazes Visser.
Alida Veldhuisen (08 aug 1891 Kuinre/03 nov 1969 Wolvega), kind van Wiebe Harmens Veldhuizen & Janke Vaartjes, partner: Hendrik Meijer.
Nicolaas Wiederholt (25 mrt 1875 Noordwolde (FR.)/24 okt 1884 Weststellingwerf), kind van Hermanus Gratis Wiederholt & Gilloudina Sara van Beymerwerdt, partner(s) niet bekend.
David Hendrik Wiederhold (03 okt 1878 Noordwolde (FR.)/05 nov 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Jan Wiederhold & Hendrikjen Jacobs Westerbeek, partner: Aaltje Holtrop.
Jantje Alberts Klokker (10 jun 1773 Beilen/24 jan 1857 Lhee), kind van Albert Berends Klokker & Roelofje Coerts , partner: Bartelt Jans Smit.
Roelofje Coerts ? ouders niet bekend, partner: Albert Berends Klokker.
Albert Berends Klokker ouders niet bekend, partner: Roelofje Coerts .
Hendrikje Haveman (21 dec 1812 Smilde/29 okt 1857 Lhee), kind van Willem Jans Haveman & Aaltien Harms Duker, partner: Albert Bartelts Smit.
Albert Bartelts Smit (22 nov 1801 Dwingeloo), kind van Bartelt Jans Smit & Jantje Alberts Klokker, partner: Hendrikje Haveman.
Bartelt Jans Smit ouders niet bekend, partner: Jantje Alberts Klokker.
Jan Oosterwijk ouders niet bekend, partner: Ronkien Haveman.
Ronkien Haveman (21 sep 1810 Kloosterveen/22 apr 1886 Assen), kind van Willem Jans Haveman & Aaltien Harms Duker, partner: Jan Oosterwijk.
Jan Haveman (25 nov 1815 Smilde), kind van Willem Jans Haveman & Aaltien Harms Duker, partner(s) niet bekend.
Willem Jans Haveman (1773 Wapse/22 mei 1843 Smilde), kind van Jan Jannes Haveman & Ronkjen Coenders , partners: Trijntje Roelofs , Aaltien Harms Duker.
Trijntje Roelofs ? (Leggeloo/1810 Diever), ouders niet bekend, partner: Willem Jans Haveman.
Ronkjen Coenders ? (1749/31 dec 1808 Wapse), ouders niet bekend, partner: Jan Jannes Haveman.
Aaltien Harms Duker (Hijkersmilde), ouders niet bekend, partner: Willem Jans Haveman.
Jan Hendriks Moes (1800 Smilde), kind van Hendrik Jans Moes & Luttien Hendriks Moes, partner: Henderkien Seinen Snippe.
Luttien Hendriks Moes ouders niet bekend, partner: Hendrik Jans Moes.
Hendrik Jans Moes ouders niet bekend, partner: Luttien Hendriks Moes.
Henderkien Seinen Snippe (1800 Kampen), kind van Sijnne Hendriks Snippe & Lambertien Hendriks Boers, partner: Jan Hendriks Moes.
Lambertien Hendriks Boers ouders niet bekend, partner: Sijnne Hendriks Snippe.
Sijnne Hendriks Snippe ouders niet bekend, partner: Lambertien Hendriks Boers.
Lammichje Moes (09 apr 1828 Smilde/14 nov 1872 Hijkersmilde), kind van Jan Hendriks Moes & Henderkien Seinen Snippe, partner: Koendert Haveman.
Koendert Haveman (05 sep 1822 Smilde/10 mrt 1902 Hoogersmilde), kind van Willem Jans Haveman & Aaltien Harms Duker, partner: Lammichje Moes.
Jeltje Jacobs Hebers (1809 Donkerbroek/13 nov 1884 Donkerbroek), kind van Jakob Pieters Hebers & Geertjen Egberts Koops, partner: Frank Martens ten Hoor.
Geertruida Blom (05 okt 1897 Hengelo (OV.)), kind van Gerrit Jan Blom & Geertruida Wevers, partner: Koendert Mulder.
Geertruida Wevers ouders niet bekend, partner: Gerrit Jan Blom.
Gerrit Jan Blom ouders niet bekend, partner: Geertruida Wevers.
Koendert Mulder (04 jul 1892 Smilde/18 apr 1945 Voorburg), kind van Franke Mulder & Lutje Haveman, partner: Geertruida Blom.
Marten Everts ten Hoor (1750 Oldeberkoop/11 feb 1825 Haule), kind van Evert Martens & Willemke Frankes , partners: Geesjen Cornelis , Hendrikjen Jans .
Willemke Frankes ? ouders niet bekend, partner: Evert Martens .
Evert Martens ? ouders niet bekend, partner: Willemke Frankes .
Frank Martens ten Hoor (27 sep 1806 Oosterwolde (FR.)/27 mei 1872 Donkerbroek), kind van Marten Everts ten Hoor & Hendrikjen Jans , partner: Jeltje Jacobs Hebers.
Foppe Martens ten Hoor (05 mrt 1802 Stegenga), kind van Marten Everts ten Hoor & Hendrikjen Jans , partner: Lientje Melles Veeneboer.
Jakob ten Hoor (09 nov 1799 Stegenga), kind van Marten Everts ten Hoor & Hendrikjen Jans , partner(s) niet bekend.
Willemtijn ten Hoor (19 feb 1797 Stegenga), kind van Marten Everts ten Hoor & Hendrikjen Jans , partner(s) niet bekend.
Evert Martens ten Hoor (14 jan 1795 Stegenga), kind van Marten Everts ten Hoor & Hendrikjen Jans , partner: Grietje Jans Hofstee.
Jan ten Hoor (10 apr 1793 Makkinga), kind van Marten Everts ten Hoor & Hendrikjen Jans , partner(s) niet bekend.
Willemtje ten Hoor (28 okt 1786 Makkinga), kind van Marten Everts ten Hoor & Geesjen Cornelis , partner(s) niet bekend.
Jacobigjen ten Hoor (28 okt 1786 Makkinga), kind van Marten Everts ten Hoor & Geesjen Cornelis , partner(s) niet bekend.
Kornelis ten Hoor (11 okt 1781 Oldeberkoop), kind van Marten Everts ten Hoor & Geesjen Cornelis , partner(s) niet bekend.
Jan Mulder (1796 Vollenhove), kind van Jan Jans Mulder & Anna Traar, partner: Trijntje Bartelds Marks.
Anna Traar ouders niet bekend, partner: Jan Jans Mulder.
Jan Jans Mulder ouders niet bekend, partner: Anna Traar.
Trijntje Bartelds Marks (1803 Doldersum), kind van Barteld Jans Marks & Anna Roelofs Wisman, partner: Jan Mulder.
Anna Roelofs Wisman ouders niet bekend, partner: Barteld Jans Marks.
Barteld Jans Marks ouders niet bekend, partner: Anna Roelofs Wisman.
Barteld Mulder (20 okt 1833 Smilde/05 aug 1914 Smilde), kind van Jan Mulder & Trijntje Bartelds Marks, partner: Geertje ten Hoor.
Geertje ten Hoor (13 dec 1834 Donkerbroek/25 feb 1915 Smilde), kind van Frank Martens ten Hoor & Jeltje Jacobs Hebers, partner: Barteld Mulder.
Lutje Haveman (15 sep 1859 Smilde/30 mei 1903 Hijken), kind van Koendert Haveman & Lammichje Moes, partner: Franke Mulder.
Franke Mulder (11 aug 1864 Kloosterveen/23 apr 1935 Smilde), kind van Barteld Mulder & Geertje ten Hoor, partner: Lutje Haveman.
Hendrikje Hinkema (07 dec 1902 Noordwolde (FR.)), kind van Frans Hinkema & Aaltje Jissink, partner(s) niet bekend.
Wietske Hinkema (19 jun 1899 Noordwolde (FR.)), kind van Frans Hinkema & Aaltje Jissink, partner(s) niet bekend.
Klaas Hinkema (29 jan 1894 Noordwolde (FR.)), kind van Frans Hinkema & Aaltje Jissink, partner: Annigje Wapstra.
Albert Hinkema (12 mei 1892 Noordwolde (FR.)/21 nov 1977), kind van Frans Hinkema & Aaltje Jissink, partner: Egbertje Augustijn.
Jan Hendrikus Hinkema (22 mei 1907 Noordwolde (FR.)/16 nov 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Frans Hinkema & Aaltje Jissink, partner: Klazina Heinen.
Lubertus Blaauw (03 dec 1917 Noordwolde (FR.)/16 nov 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Albert Blaauw & Albertje Nijholt, partner: Geesje de Vogel.
Isedorus Bernardus Hogeling (01 jul 1900 Ter Idzard/14 feb 1901 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Catharina Hogeling (17 jul 1888 Ter Idzard/02 aug 1888 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Isedorus Bernardus Hogeling (14 sep 1901 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Isedorus Bernardus Hogeling (16 jun 1897 Ter Idzard/1900 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Femia Alberta Hogeling (03 dec 1898 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Isedorus Bernardus Hogeling (02 feb 1893 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Johannes Nicolaas Hogeling (05 dec 1891 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Bernardus Johannes Hogeling (12 okt 1890 Ter Idzard), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner(s) niet bekend.
Aaltje ten Wolde (08 feb 1864 Paasloo/18 jul 1907 Weststellingwerf), kind van Berend ten Wolde & Grietje Aalderts Meijerink, partner: Hessel Hogeling.
Hessel Hogeling (02 sep 1866 Ter Idzard/09 okt 1908 Ter Idzard), kind van Jannes Johannes Hogeling & Trijntje Ydes Nijholt, partner: Aaltje ten Wolde.
Antsje Bakker (27 mrt 1917 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner: Hendrikus Bernardus Damhuis.
? Bakker (16 dec 1926 Steggerda/16 dec 1926 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Hendrikus Bernardus Damhuis (04 apr 1917 Thij), kind van Arnoldus Bernardus Antonius Damhuis & Catharina Margaretha Hogeling, partner: Antsje Bakker.
Lambertus Johannes Damhuis (16 jan 1920 Thij), kind van Arnoldus Bernardus Antonius Damhuis & Catharina Margaretha Hogeling, partner(s) niet bekend.
? Damhuis (07 dec 1926 Thij/07 dec 1926 Thij), kind van Arnoldus Bernardus Antonius Damhuis & Catharina Margaretha Hogeling, partner(s) niet bekend.
Maria Elisabeth Damhuis (18 jun 1915 Thij), kind van Arnoldus Bernardus Antonius Damhuis & Catharina Margaretha Hogeling, partner(s) niet bekend.
Alida Margaretha Damhuis (16 jan 1920 Thij/18 jul 1920 Thij), kind van Arnoldus Bernardus Antonius Damhuis & Catharina Margaretha Hogeling, partner(s) niet bekend.
Arnoldus Bernardus Antonius Damhuis (17 jan 1883 Steenwijkerwold), kind van Lammert Arends Damhuis & Maria Kleinsmit, partner: Catharina Margaretha Hogeling.
Catharina Margaretha Hogeling (26 jul 1889 Ter Idzard/20 nov 1969 Steenwijkerwold), kind van Hessel Hogeling & Aaltje ten Wolde, partner: Arnoldus Bernardus Antonius Damhuis.
Hendrikus Lambertus Bronswijk (21 sep 1890 Wolvega/20 nov 1969 Wolvega), kind van Petrus Bronswijk & Hendrika Huis in 't Veld, partner(s) niet bekend.
Suzanna Keijzer ouders niet bekend, partner: Johannes Berkhoud.
Johannes Berkhoud (16 jan 1785 Leiden Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner: Suzanna Keijzer.
Rachel Koppeschaar ouders niet bekend, partner: Hendrik Berkhoud.
Hendrik Berkhoud (02 mrt 1794 Leiden/02 mrt 1841 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner: Rachel Koppeschaar.
Jacob Berkhoud (17 dec 1786 Leiden/1794 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner(s) niet bekend.
Jacob Berkhoud (26 feb 1794 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner(s) niet bekend.
Gijzie Berkhoud (06 jun 1779 Leiden/1788 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner(s) niet bekend.
Gijsje Berkhoud (14 dec 1788 Leiden/1796 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner(s) niet bekend.
Gijsje Berkhoud (18 dec 1796 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner(s) niet bekend.
Margaretha Berkhoud (06 jan 1793 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner(s) niet bekend.
Grietje Berkhoud (12 jun 1791 Leiden), kind van Jacob Berkhoud & Elisabeth Luzern, partner(s) niet bekend.
Jacob Berkhoud (1752 Leiden/12 feb 1823 Leiden), kind van Jacob Berkhout & , partner: Elisabeth Luzern.
? ? ouders niet bekend, partner: Jacob Berkhout.
Jacob Berkhout ouders niet bekend, partner: .
Hendrik van Bijsterveld (23 aug 1744 Dalem (GE.)/24 nov 1829 Dalem (GE.)), kind van Pieter Roelofs van Bijsterveld & Catharina Sitsers, partner: Cornelia Stavast.
Catharina Sitsers (1712), ouders niet bekend, partner: Pieter Roelofs van Bijsterveld.
Pieter Roelofs van Bijsterveld (1714), ouders niet bekend, partner: Catharina Sitsers.
Cornelia Stavast (1744 Dalem (GE.)/1829 Dalem (GE.)), kind van Aart Bastiaansz Stavas & Aaltje Verstoep, partner: Hendrik van Bijsterveld.
Aaltje Verstoep (1708/1749), ouders niet bekend, partner: Aart Bastiaansz Stavas.
Aart Bastiaansz Stavas (1694/1748), ouders niet bekend, partner: Aaltje Verstoep.
Pieter Marinus (21 jan 1888 Noordwolde (FR.)/22 nov 1969 Wolvega), kind van Albertus Marinus & Ike Scheltes Brandsma, partner(s) niet bekend.
Joseph Houwman (1799/30 jul 1881 Weststellingwerf), kind van Frans & Elisabeth , partner: Antje Harmens Smit.
Elisabeth ? ouders niet bekend, partner: Frans .
Frans ? ouders niet bekend, partner: Elisabeth .
Harmens Jozefs Houwman (17 mei 1831 Oldeberkoop/14 jun 1894 Oldeberkoop), kind van Joseph Houwman & Antje Harmens Smit, partner: Sjouwkjen Jans Mulder.
Tjibbe Lijkeles Kerkhof ouders niet bekend, partner: Jantje Kleistra.
Jantje Kleistra (11 sep 1897 Oldeberkoop/21 nov 1969 Wolvega), kind van Marten Kleistra & Antje Houwman, partner: Tjibbe Lijkeles Kerkhof.
Hendrikje Terpstra (12 feb 1915 Donkerbroek/26 nov 1969 Wolvega), kind van Foppe Terpstra & Hiltje Engberts, partner: Frans From.
Frans From (16 jul 1917 Donkerbroek/03 jul 1984 Wolvega), kind van Willem From & Hendrikje Hooysma, partner: Hendrikje Terpstra.
Hendrikje Hooysma (1897), ouders niet bekend, partner: Willem From.
Willem From (1879 Donkerbroek), ouders niet bekend, partner: Hendrikje Hooysma.
Hiltje Engberts ouders niet bekend, partner: Foppe Terpstra.
Foppe Terpstra ouders niet bekend, partner: Hiltje Engberts.
Atte Boek (13 jun 1872 Jubbega-Schurega/17 mrt 1969 Scherpenzeel (FR.)), kind van Jan Jans Boek & Fimke Lykeles Walstra, partner: Ymkje Hoekstra.
Ymkje Hoekstra (20 apr 1878 Oldeholtpade/26 sep 1956 Oldeholtpade), kind van Jacob Hoekstra & Grietje Korf, partner: Atte Boek.
Jacob Boek (28 dec 1901 Nijeholtpade/26 nov 1969 Wolvega), kind van Atte Boek & Ymkje Hoekstra, partner: Bontje van der Tuin.
Doeke Jan Schippers (13 jul 1917 Nijetrijne/14 apr 1943 Nijetrijne), kind van Geert Schippers & Sipkje Hoekstra, partner: Meintje Gorter.
Meintje Gorter (15 apr 1918 Oldelamer/10 sep 2000 Wolvega), kind van Wiebe Gorter & Oetske Poepjes, partner: Doeke Jan Schippers.
Jantje Meinen van der Veen (18 sep 1885 Baarlo (OV.)/16 jul 1888 Kalenberg), kind van Meine Hendriks van der Veen & Lammigje Hendriks Hoen, partner(s) niet bekend.
Hendrik Meinen van der Veen (26 jan 1884 Baarlo (OV.)/21 mei 1892 IJsselmuiden), kind van Meine Hendriks van der Veen & Lammigje Hendriks Hoen, partner(s) niet bekend.
Christina Fulsma ouders niet bekend, partner: Klaas Jans Broekert.
Klaas Jans Broekert (1805 Oldemarkt/16 jun 1875 Leeuwarden), kind van Jan Jans Broekert & Mensje Klaazen Pit, partner: Christina Fulsma.
Mensje Klaazen Pit ouders niet bekend, partner: Jan Jans Broekert.
Jan Jans Broekert (1778 Blesdijke/14 apr 1830 Paaslo), ouders niet bekend, partner: Mensje Klaazen Pit.
Femmigje Jans Broeker (16 mrt 1812 Paaslo/21 nov 1854 Weststellingwerf), kind van Jan Jans Broekert & Mensje Klaazen Pit, partner: Hendrik Baartes van der Veen.
Hendrik Baartes van der Veen (25 aug 1812 Sonnega), kind van Bate Abeles van der Veen & Aaltje Hendriks Veensma, partner: Femmigje Jans Broeker.
Meine Hendriks van der Veen (16 aug 1853 Spanga/13 apr 1887 Kalenberg), kind van Hendrik Baartes van der Veen & Femmigje Jans Broeker, partner: Lammigje Hendriks Hoen.
Lammigje Hendriks Hoen (18 okt 1856 Kalenberg/13 mrt 1942 Enschede), kind van Hendrik Hendriks Hoen & Jantje Jans Bos, partner: Meine Hendriks van der Veen.
Geesje Klaasen Boes (09 okt 1878 Blokzijl/25 jan 1965), kind van Klaas Jans Boes & Gesina Peters Bos, partner: Klaas Jacobs de Lange.
Gesina Peters Bos ouders niet bekend, partner: Klaas Jans Boes.
Klaas Jans Boes ouders niet bekend, partner: Gesina Peters Bos.
Klaas Jacobs de Lange (03 nov 1878 Blokzijl), kind van Jacob Klaasen de Lange & Stientje Hendriks Hoen, partner: Geesje Klaasen Boes.
Jacob Klaasen de Lange (06 jul 1852 Baarlo (OV.)/04 apr 1942 Blokzijl), kind van Klaas Hendriks de Lange & Hendrikje Geuje Ziel, partner: Stientje Hendriks Hoen.
Hendrikje Geuje Ziel ouders niet bekend, partner: Klaas Hendriks de Lange.
Klaas Hendriks de Lange ouders niet bekend, partner: Hendrikje Geuje Ziel.
Stientje Hendriks Hoen (16 jan 1854 Oldemarkt/0192 Blokzijl), kind van Hendrik Hendriks Hoen & Jantje Jans Bos, partner: Jacob Klaasen de Lange.
Pieter Jans Buis (30 sep 1857 Blokzijl/18 nov 1933 's-Gravenhage), kind van Jan Klaasen Buis & Lampje Ijsbrands Engelsman, partner: Grietje Hendriks Hoen.
Grietje Hendriks Hoen (29 mei 1851 Kalenberg/11 aug 1918 's-Gravenhage), kind van Hendrik Hendriks Hoen & Jantje Jans Bos, partner: Pieter Jans Buis.
Johan Buis (26 dec 1897 's-Gravenhage), kind van Pieter Jans Buis & Grietje Hendriks Hoen, partner(s) niet bekend.
Pieter Jantje Buis (08 jul 1895 's-Gravenhage), kind van Pieter Jans Buis & Grietje Hendriks Hoen, partner(s) niet bekend.
Gerrit Buis (24 mrt 1893 's-Gravenhage), kind van Pieter Jans Buis & Grietje Hendriks Hoen, partner(s) niet bekend.
IJsbrand Buis (25 aug 1889 's-Gravenhage), kind van Pieter Jans Buis & Grietje Hendriks Hoen, partner(s) niet bekend.
Lampje Ijsbrands Engelsman ouders niet bekend, partner: Jan Klaasen Buis.
Jan Klaasen Buis ouders niet bekend, partner: Lampje Ijsbrands Engelsman.
Roelofje Hylkes de Vries (29 jan 1841 Spanga/09 mrt 1908 Kalenberg), kind van Hylke Hendriks de Vries & Jantje Roelofs Duin, partners: Hessel Bouwes Zijlstra, Hendrik Hendriks Hoen.
Hendrik Hendriks Hoen (25 apr 1849 Oldemarkt/28 apr 1940 Oldemarkt), kind van Hendrik Hendriks Hoen & Jantje Jans Bos, partners: Jacobje Hendriks Schaap, Roelofje Hylkes de Vries.
Jacobje Hendriks Schaap (30 dec 1855 Oldemarkt/17 nov 1884 Kalenberg), ouders niet bekend, partner: Hendrik Hendriks Hoen.
Margjen Theunisen Poepjes (13 dec 1826 Delfstrahuizen/14 sep 1904 Paasloo), kind van Teunis Jacobs Poepjen & Geesjen Willems Schaap, partner: Dirk Jans Lok.
Aaltjen Klasen Zeephat (22 jan 1787 Kalenberg/02 aug 1835 Kalenberg), ouders niet bekend, partner: Jan Dirks Lok.
Jan Dirks Lok (11 feb 1776 Kalenberg/13 jun 1846 Kalenberg), ouders niet bekend, partner: Aaltjen Klasen Zeephat.
Dirk Jans Lok (13 sep 1809 Kalenberg/10 apr 1897 Paasloo), kind van Jan Dirks Lok & Aaltjen Klasen Zeephat, partner: Margjen Theunisen Poepjes.
Geesje Dirks Lok (11 apr 1851 Oldemarkt/12 feb 1927 Paasloo), kind van Dirk Jans Lok & Margjen Theunisen Poepjes, partner: Jan Hoen.
Jan Hoen (05 mrt 1847 Oldemarkt/27 dec 1928 Paasloo), kind van Hendrik Hendriks Hoen & Jantje Jans Bos, partner: Geesje Dirks Lok.
Grietje Hendriks Hoen Hoen (03 feb 1846 Kalenberg/05 feb 1846 Kalenberg), kind van Hendrik Hendriks Hoen & Jantje Jans Bos, partner(s) niet bekend.
Jantje Jans Bos (09 apr 1818 Steenwijkerwold/09 jan 1892 Kalenberg), ouders niet bekend, partner: Hendrik Hendriks Hoen.
Hendrik Hendriks Hoen (05 okt 1819 Steenwijkerwold/11 feb 1876 Kalenberg), kind van Hendrik Klasen Hoen & Niesje Hendriks Lok, partner: Jantje Jans Bos.
Grietje Hendriks Hoen (01 okt 1830 Steenwijkerwold/01 feb 1866 Steenwijkerwold), kind van Hendrik Klasen Hoen & Niesje Hendriks Lok, partner: Harm Winters.
Klaas Hendriks ? (25 nov 1753 Blokzijl), kind van Hendrik Geerds & Vrouke Hermens , partner: Grietje Peters .
Vrouke Hermens ? (1738), ouders niet bekend, partner: Hendrik Geerds .
Hendrik Geerds ? (1738), ouders niet bekend, partner: Vrouke Hermens .
Grietje Peters ? (16 nov 1760 Wetering), kind van Pieter Koops & Jantje Koops , partner: Klaas Hendriks .
Jantje Koops ? ouders niet bekend, partner: Pieter Koops .
Pieter Koops ? ouders niet bekend, partner: Jantje Koops .
Hendrik Klasen Hoen (01 nov 1789 Nederland/23 mei 1864 Steenwijkerwold), kind van Klaas Hendriks & Grietje Peters , partner: Niesje Hendriks Lok.
Lammigjen Hendriks Lok (31 okt 1803 Nederland/01 okt 1859 Oldemarkt), kind van Hendrik Jans Lok & Jantje Klinkert, partner: Wicher Jochem Huisman.
Wilhelmina Johanna Roelofs Dijksma (11 okt 1833 Giethoorn/10 jul 1869 Kuinderdijk en Baarlo), ouders niet bekend, partner: Andries Andriesen Nobac.
Andries Andriesen Nobac (11 dec 1833 Vollenhove (Ambt)/21 feb 1895 Blokzijl), ouders niet bekend, partners: Wilhelmina Johanna Roelofs Dijksma, Geesje Rijkmans de Weert.
Geesje Rijkmans de Weert (12 nov 1834 Steenwijk), kind van Rijkman de Weert & Femmigje Hendriks Lok, partner: Andries Andriesen Nobac.
Rijkman de Weert (1808 Steenwijk/12 aug 1871 Steenwijk), kind van Jan de Weerd & Jantje Veen, partner: Femmigje Hendriks Lok.
Jantje Veen ouders niet bekend, partner: Jan de Weerd.
Jan de Weerd ouders niet bekend, partner: Jantje Veen.
Judikje van de Weerd (21 feb 1808 Kampen/07 mei 1853 Steenwijkerwold), kind van Jan Louw van der Weerd & Trijntje Jans Soer, partner: Sipke Lubbers Nijland.
Femmigje Hendriks Lok (23 mei 1806 Nederland/05 dec 1851 Steenwijk), kind van Hendrik Jans Lok & Jantje Klinkert, partner: Rijkman de Weert.
Piet Machiels Buisman (1805 Steenwijk), ouders niet bekend, partner: Geesje Hendriks Lok.
Geesje Hendriks Lok (25 feb 1801 Nederland/22 mrt 1801 Blokzijl), kind van Hendrik Jans Lok & Jantje Klinkert, partner: Piet Machiels Buisman.
Hendrik Jans Lok (26 nov 1769 Nederland/11 jan 1818 Steenwijkerwold), kind van Jan Jansen Lok & Niesjen Hendriks Kleyn, partner: Jantje Klinkert.
Niesjen Hendriks Kleyn (1745), ouders niet bekend, partner: Jan Jansen Lok.
Jan Jansen Lok (1745/24 feb 1817), ouders niet bekend, partner: Niesjen Hendriks Kleyn.
Zieger Lok (1826 Steenwijkerwold), kind van Jannes Hendriks Lok & Hendrikje Ziegers Veenstra, partner: Aaltje de Wagt.
Hendrikje Ziegers Veenstra (20 feb 1803 Peperga/26 jan 1879 De Leeuwte), kind van Zieger Oebles & Hendrikje Jans , partner: Jannes Hendriks Lok.
Jannes Hendriks Lok (23 apr 1799 Nederland/14 apr 1872 Nederland), kind van Hendrik Jans Lok & Jantje Klinkert, partner: Hendrikje Ziegers Veenstra.
Jantje Klinkert (03 mei 1767 Steenwijkerwold/03 jul 1806 Steenwijkerwold), ouders niet bekend, partner: Hendrik Jans Lok.
Niesje Hendriks Lok (17 jun 1796 Nederland/21 mrt 1854 Nederland), kind van Hendrik Jans Lok & Jantje Klinkert, partner: Hendrik Klasen Hoen.
Harm Winters (03 mei 1836 Wetering), kind van Jan Peters Winter & Antje Tip, partner: Grietje Hendriks Hoen.
Jan Peters Winter (27 jan 1810 Muggenbeet/12 dec 1879 Steenwijkerwold), kind van Pieter Lammerts Winter & Geertje Cornelis de Ruiter, partner: Antje Tip.
Lammert Pieters Winter (09 nov 1803 Muggenbeet), kind van Pieter Lammerts Winter & Geertje Cornelis de Ruiter, partner(s) niet bekend.
Cornelis Pieters Winter (10 sep 1800 Muggenbeet), kind van Pieter Lammerts Winter & Geertje Cornelis de Ruiter, partner(s) niet bekend.
Anne Sipkes (1743), ouders niet bekend, partner: Jantien Koops.
Geertje Jans Beute (02 mrt 1811 Steenwijk/29 apr 1846 Steenwijk), ouders niet bekend, partner: Koop Harms Heijda.
Dirkje Martens Waaijer (09 jan 1812 Tjalleberd/13 okt 1837 Steenwijk), ouders niet bekend, partner: Koop Harms Heijda.
Koop Harms Heijda (20 jul 1815 Steenwijk/02 jun 1851 AEngwirden), kind van Harm Annen Heijda & Jantjen Martens Beute, partners: Dirkje Martens Waaijer, Geertje Jans Beute.
Antje Jans Sappee (06 mei 1831 Steenwijk), ouders niet bekend, partner: Klaas Jans ter Horst.
Klaas Jans ter Horst (22 okt 1806 Heerenveen/17 apr 1879 Zuidveen), ouders niet bekend, partners: Harmina Heijda, Antje Jans Sappee.
Lukas Hansen Kok (12 jan 1803 Steenwijk/09 jun 1843 Steenwijk), kind van Hans Kok & Grietje Luijkas van der Woude, partners: Klaaske Arends Elsinga, Harmina Heijda.
Harmina Heijda (06 sep 1812 Steenwijk/22 feb 1882 Steenwijk), kind van Harm Annen Heijda & Jantjen Martens Beute, partners: Lukas Hansen Kok, Klaas Jans ter Horst.
Albertien Zwiers Stoffers (25 apr 1823 Ruinen), ouders niet bekend, partner: Geert Harms Heijda.
Geert Harms Heijda (04 jan 1810 Verlaat (Steenwijkerwold)/20 jan 1864 Engeland (Ruinen)), kind van Harm Annen Heijda & Jantjen Martens Beute, partner: Albertien Zwiers Stoffers.
Jantien Koops (1743), ouders niet bekend, partner: Anne Sipkes.
Jeltjen Klaasen Boscha (07 dec 1800 Eesveen/30 okt 1854 Nijensleek), ouders niet bekend, partner: Anne Harms Heijda.
Anne Harms Heijda (31 aug 1800 Steenwijk/18 apr 1862 Steenwijk), kind van Harm Annen Heijda & Jantjen Martens Beute, partner: Jeltjen Klaasen Boscha.
Marten Harms Heijda (17 okt 1798 Steenwijk/1806 Steenwijk), kind van Harm Annen Heijda & Jantjen Martens Beute, partner(s) niet bekend.
Harm Annen Heijda (11 jun 1769 Steenwijk/16 mei 1825 Steenwijk), kind van Anne Sipkes & Jantien Koops, partner: Jantjen Martens Beute.
Sipke Harms Heida (03 okt 1802 Verlaat (Steenwijkerwold)/21 mei 1889 Vollenhove), kind van Harm Annen Heijda & Jantjen Martens Beute, partner: Jacobje Peters Winter.
Jacobje Peters Winter (16 jun 1798 Muggenbeet), kind van Pieter Lammerts Winter & Geertje Cornelis de Ruiter, partner: Sipke Harms Heida.
Kornelis Jans Ruiter (10 mei 1794 Muggenbeet), kind van Jan Kornelis Ruiter & Niesjen Siemens Meester, partner: Rensjen Theunis Oosten.
Niesjen Siemens Meester (1774), ouders niet bekend, partner: Jan Kornelis Ruiter.
Aaltje Jans ? (13 apr 1755 Blokzijl), kind van Jan Cornelisse & Geertje Jacobs , partner(s) niet bekend.
Grietje Hendriks de Ruiter (06 jan 1788 Muggenbeet), kind van Hendrik Jans de Ruiter & Aaltje Lubberts Snijder, partner(s) niet bekend.
Jantje Hendriks de Ruiter (13 jan 1790 Muggenbeet), kind van Hendrik Jans de Ruiter & Aaltje Lubberts Snijder, partner(s) niet bekend.
Wolter Hendriks de Ruiter (21 aug 1785 Muggenbeet), kind van Hendrik Jans de Ruiter & Aaltje Lubberts Snijder, partner(s) niet bekend.
Aaltje Hendriks de Ruiter (12 nov 1777 Muggenbeet/15 nov 1855 Vollenhove), kind van Hendrik Jans de Ruiter & Aaltje Lubberts Snijder, partner: Jan Hendriks Dikken.
Cornelis Hendriks de Ruiter (20 aug 1794 Muggenbeet), kind van Hendrik Jans de Ruiter & Aaltje Lubberts Snijder, partner(s) niet bekend.
Jan Hendriks Dikken ouders niet bekend, partner: Aaltje Hendriks de Ruiter.
Aaltje Lubberts Snijder (03 jul 1746 Blokzijl), ouders niet bekend, partner: Hendrik Jans de Ruiter.
Hendrik Jans de Ruiter (03 apr 1746 Blokzijl/07 mei 1825 De Leeuwte (Vollenhove)), kind van Jan Cornelisse & Geertje Jacobs , partner: Aaltje Lubberts Snijder.
Jacob Jans ? kind van Jan Cornelisse & Geertje Jacobs , partner(s) niet bekend.
Cornelis Jans Ruijter (17 okt 1740 Blokzijl/29 mei 1834 Muggenbeet), kind van Jan Cornelisse & Geertje Jacobs , partner: Jantje Lubberts .
Geertje Jacobs ? (1725), ouders niet bekend, partner: Jan Cornelisse .
Jan Cornelisse ? (1725), ouders niet bekend, partner: Geertje Jacobs .
Geertje Cornelis de Ruiter (14 nov 1773 Blokzijl/29 nov 1854 Paasloo), kind van Cornelis Jans Ruijter & Jantje Lubberts , partner: Pieter Lammerts Winter.
Pieter Lammerts Winter (23 apr 1761 Steenwijkerwold/16 sep 1826 Steenwijkerwold), ouders niet bekend, partner: Geertje Cornelis de Ruiter.
Jantje Peters Winters (30 nov 1806 Muggenbeet/10 jan 1873 Paasloo), kind van Pieter Lammerts Winter & Geertje Cornelis de Ruiter, partner: Arp Kuit.
Wouter de Vries (1819 Edam/06 mrt 1896 Wormerveer), kind van Klaas de Vries & Immetje Dirks , partner: Trijntje Wesling.
Immetje Dirks ? ouders niet bekend, partner: Klaas de Vries.
Klaas de Vries ouders niet bekend, partner: Immetje Dirks .
Trijntje Wesling (09 okt 1820/16 dec 1894 Edam), kind van Johannes Wesling & Geertje Andries Pranger, partner: Wouter de Vries.
Grietje Wesling (27 okt 1829 Purmer/26 dec 1835 Frederiksoord), kind van Johannes Wesling & Geertje Andries Pranger, partner(s) niet bekend.
Geertje Andries Pranger (06 jan 1790 Purmer/1845 Frederiksoord), kind van Ariaan Gerrits Pranger & Trijntje Jans Krijgsman, partners: Cornelis Cornelis de Ruijter, Johannes Wesling.
Cornelis Cornelis de Ruijter (Katwoude), kind van Neeltje Bakker & Cornelis de Ruiter, partner: Geertje Andries Pranger.
Neeltje Bakker ouders niet bekend, partner: Cornelis de Ruiter.
Cornelis de Ruiter ouders niet bekend, partner: Neeltje Bakker.
Geertje Cornelis de Ruijter (02 aug 1812 Monnickendam), kind van Cornelis Cornelis de Ruijter & Geertje Andries Pranger, partner(s) niet bekend.
Petertje Brouwer (18 jul 1884 Blesdijke/02 dec 1969 De Blesse), kind van Jelle Klazes Brouwer & Meintje Kuit, partner: Cornelis de Lange.

Er zijn deze periode 396 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor