Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VèNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 149.717 personen en 60.818 relaties.

Woensdag 31 januari 2024, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    is 1 persoon overleden

Jakob Klazes Baas, overl. Weststellingwerf, geb. te Elsloo (FR.)

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2024-1-30 tot 2024-1-31

Jouke Geerts de Boer (13 okt 1845 Nijemirdum), kind van Geert Teunis de Boer & Truike Joukes Bajema, partner: Rimke Sybolts de Vries.
Geert Teunis de Boer (13 okt 1845 Harich), kind van Teunis Jans de Boer & Antje Ottes Baayma, partners: Truike Joukes Bajema, Hinke Gerrits Otter.
Roelofje de Haan (19 aug 1872 Oosterzee/30 jan 1951 Sint Nicolaasga), kind van Jan Dirks de Haan & Luitje Martens Wind, partner: Geert de Boer.
Roelofje de Haan (01 jul 1869 Oosterzee/24 jun 1870 Oosterzee), kind van Jan Dirks de Haan & Luitje Martens Wind, partner(s) niet bekend.
Akke de Haan (13 jul 1862 Oosterzee/14 mei 1953 Sonnega), kind van Jan Dirks de Haan & Luitje Martens Wind, partner: Foppe Huitema.
Grietje Jans de Jong (1836 Luinjeberd), kind van Jan Roelofs de Jong & Janke Eits de Vries, partner: Wiebe Foppes Huitema.
Janke Eits de Vries ouders niet bekend, partner: Jan Roelofs de Jong.
Jan Roelofs de Jong ouders niet bekend, partner: Janke Eits de Vries.
Wiebe Foppes Huitema (1836 Sloten), kind van Foppe Wiebes Huitema & Jeltje Thees Aukema, partner: Grietje Jans de Jong.
Jeltje Thees Aukema ouders niet bekend, partner: Foppe Wiebes Huitema.
Foppe Wiebes Huitema ouders niet bekend, partner: Jeltje Thees Aukema.
Marten de Haan (21 aug 1859 Oosterzee/25 nov 1943 Oosterzee), kind van Jan Dirks de Haan & Luitje Martens Wind, partner: Grietje Mast.
Tetje Jans Koopman (1801/03 dec 1879 Oosterzee), kind van Jan Nannes & Richtje Synes , partner: Durk Roelofs de Haan.
Richtje Synes ? ouders niet bekend, partner: Jan Nannes .
Jan Nannes ? ouders niet bekend, partner: Richtje Synes .
Durk Roelofs de Haan (1802/17 jan 1887 Oosterzee), kind van Roelof Tyses de Haan & Roelofje Wybes , partner: Tetje Jans Koopman.
Roelofje Wybes ? ouders niet bekend, partner: Roelof Tyses de Haan.
Roelof Tyses de Haan ouders niet bekend, partner: Roelofje Wybes .
Trijntje Jans van Reen ouders niet bekend, partner: Koop Jogchums Mast.
Jan Koops Mast (1793 Rotsterhaule/02 mei 1836 Oosterzee), kind van Koop Jogchums Mast & Trijntje Jans van Reen, partner: Antje Feddes Hornstra.
Antje Feddes Hornstra (1791 Rotsterhaule/19 dec 1858 Oosterzee), kind van Fedde Feddes Hornstra & Neltje Jeens , partner: Jan Koops Mast.
Neltje Jeens ? ouders niet bekend, partner: Fedde Feddes Hornstra.
Fedde Feddes Hornstra ouders niet bekend, partner: Neltje Jeens .
Trijntje Klazes Visser (1799), kind van Klaas Johannes Visscher & Trijntje Johannes Visser, partner: Kerst Jans Koopman.
Trijntje Johannes Visser ouders niet bekend, partner: Klaas Johannes Visscher.
Klaas Johannes Visscher ouders niet bekend, partner: Trijntje Johannes Visser.
Kerst Jans Koopman (1796), kind van Jan Luitzens Koopmans & Jantje Kerstes Kok, partner: Trijntje Klazes Visser.
Jantje Kerstes Kok ouders niet bekend, partner: Jan Luitzens Koopmans.
Jan Luitzens Koopmans ouders niet bekend, partner: Jantje Kerstes Kok.
Ybeltje Kerstes Koopmans (04 apr 1832 Munnekeburen/28 dec 1883 Oosterzee), kind van Kerst Jans Koopman & Trijntje Klazes Visser, partner: Fedde Jans Mast.
Fedde Jans Mast (21 aug 1831 Echten (FR.)/21 jun 1887 Oosterzee), kind van Jan Koops Mast & Antje Feddes Hornstra, partner: Ybeltje Kerstes Koopmans.
Grietje Mast (12 jul 1863 Oosterzee/06 dec 1936 Delfstrahuizen), kind van Fedde Jans Mast & Ybeltje Kerstes Koopmans, partner: Marten de Haan.
Grietje de Haan (11 okt 1889 Echten (FR.)/24 mrt 1960 Sonnega), kind van Marten de Haan & Grietje Mast, partner: Jan Huitema.
Jan Huitema (17 jul 1888 Echten (FR.)/05 dec 1969 Sonnega), kind van Foppe Huitema & Akke de Haan, partner: Grietje de Haan.
Meine Bosma (27 feb 1916 Noordwolde (FR.)/13 sep 2003 Wolvega), kind van Kleis Bosma & Hendrika Kuiters, partner: Janke Menger.
Hendrika Kuiters (23 aug 1886 Noordwolde (FR.)/08 dec 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Harm Kuiters & Maria van der Walle, partner: Kleis Bosma.
Geert Lammerts (27 mei 1880 Echten (FR.)/08 okt 1972 Munnekeburen), kind van Geert Lammerts & Meintje de Vries, partner: Aaltje Broers.
Geertje Bates van der Veen (03 jul 1808 Oldelamer/04 mrt 1883 Weststellingwerf), kind van Bate Abeles van der Veen & Aaltje Hendriks Veensma, partner: Johannes Minzes Scheeper.
Johannes Minzes Scheeper (25 jul 1803 Wolvega/16 sep 1885 Weststellingwerf), kind van Mintse Hendriks Scheeper & Vroukje Johannes , partners: Ypkjen Jans Haven, Geertje Bates van der Veen.
Ypkjen Jans Haven (21 dec 1811 Sonnega/08 jul 1846 Weststellingwerf), kind van Jan Jans Haven & Hendrikjen Jans Jonkman, partner: Johannes Minzes Scheeper.
Geertje Ypje Bouma (29 jun 1906 Wolvega/15 dec 1969 Wolvega), kind van Jan Bouma & Pleuntje Scheper, partner: Luitzen Bovenkamp.
Luitzen Bovenkamp (04 okt 1900 Nijeholtwolde/22 mei 1978 Wolvega), kind van Jan Bovenkamp & Metje Bijker, partner: Geertje Ypje Bouma.
Peter Hachmer (22 okt 1913 Noordwolde (FR.)/03 jan 1917 Noordwolde (FR.)), kind van Heinrich Hachmer & Carolina Johanna Hoekstra, partner(s) niet bekend.
Peter Hachmer (25 okt 1915 Noordwolde (FR.)), kind van Peter Hachmer & Tjeerdje Dragtsma, partner: Grietje Hoffman.
Maria Catharina van den Hoek (04 mei 1792 Hoorn/29 dec 1827 Ommerschans), ouders niet bekend, partner: .
Hendrik Hoffman (27 mei 1889 Vledderveen/20 dec 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Leendert Hoffman & Jacoba Coenrades, partner: Johanna Bekhof.
Gerritje Smits (26 dec 1850 Bozum/15 nov 1894 Weststellingwerf), kind van Sjoerd Berends Smits & Wilhelmina Gerrits de Boer, partner: Uiltje van der Meer.
Catharina van der Meer (09 okt 1880 Wolvega/27 dec 1909 Wolvega), kind van Uiltje van der Meer & Gerritje Smits, partner: Gerhardus Franciscus Deems.
Gerhardus Franciscus Deems (10 mrt 1873 Steggerda/23 dec 1969 Wolvega), kind van Adrianus Thomas Deems & Cornelia Gerrits Elfrink, partners: Catharina van der Meer, Jeltje Brandsma.
Fransje Asma (26 mei 1898 Harich/23 dec 1969 Wolvega), kind van Willem Asma & Baukje Wiersma, partners: Dirk Siemensma, Eise Willem Wijngaard.
Romkje / Aaltje Haveman (01 mei 1800 Steenwijkerwold), kind van Jannes Haveman & Wijntje Jans Peereboom, partner: Andries Tjeerds Koster.
Geertje Andries (1760/1818), ouders niet bekend, partner: Tjeerd Andries Koster.
Andries Tjeerds Koster (14 jan 1789 Steenwijkerwold/04 jan 1847 Steenwijkerwold), kind van Tjeerd Andries Koster & Geertje Andries, partner: Romkje / Aaltje Haveman.
Elizabeth Zandwijk (27 jul 1867 Vledder/11 jan 1931 Steenwijkerwold), kind van Cors Meindert Zandwijk & Jacoba Bakker, partner: Marinus van Leeuwen.
Cors Meindert van Leeuwen (01 feb 1890 Frederiksoord), kind van Marinus van Leeuwen & Elizabeth Zandwijk, partner: Aaltje Dassen.
Aaltje Dassen (20 nov 1894 De Eese/27 dec 1969 De Blesse), kind van Jannes Dassen & Jannesje Jubbega, partner: Cors Meindert van Leeuwen.
Petrus Franciscus Gerardus Frensen (27 aug 1828 's-Gravenhage), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Petrus Goudeleeuw (11 jul 1811 's-Gravenhage), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Simon Alberts Talsma (1801 Dokkum), ouders niet bekend, partner: Maaike Tjallings Dantuma.
Anna Maria van 't Schip (1880 Amsterdam), kind van Johannes Stephanus van 't Schip & Johanna Margaretha Redinger, partner: Lodewijk Frederik Antonie Dahmen.
Johanna Margaretha Redinger ouders niet bekend, partner: Johannes Stephanus van 't Schip.
Johannes Stephanus van 't Schip ouders niet bekend, partner: Johanna Margaretha Redinger.
Lodewijk Frederik Antonie Dahmen (1879 Amsterdam), kind van Balthazar Hendrik Emilius Dahmen & Alberta Theodora Pothuijsen, partner: Anna Maria van 't Schip.
Balthazar Hendrik Emilius Dahmen (16 sep 1828 Nijmegen), kind van Willem Hendrik Dahmen & Maria Anna Eugenie Nobel, partner: Alberta Theodora Pothuijsen.
Maria Anna Eugenie Nobel ouders niet bekend, partner: Willem Hendrik Dahmen.
Willem Hendrik Dahmen ouders niet bekend, partner: Maria Anna Eugenie Nobel.
Alberta Theodora Pothuijsen (1841 Utrecht/08 jun 1909 Warnsveld), kind van Antonius Pothuijsen & Elisje van Dreeven, partner: Balthazar Hendrik Emilius Dahmen.
Elisje van Dreeven ouders niet bekend, partner: Antonius Pothuijsen.
Antonius Pothuijsen ouders niet bekend, partner: Elisje van Dreeven.
Anna Christina Maria van der Vliet (1873 Amsterdam), kind van Jacobus van der Vliet & Anna Christina Maria van Dielen, partner: Willem Dahmen.
Anna Christina Maria van Dielen ouders niet bekend, partner: Jacobus van der Vliet.
Jacobus van der Vliet ouders niet bekend, partner: Anna Christina Maria van Dielen.
Gijsje Snel ouders niet bekend, partner: Willem Dahmen.
Willem Dahmen (1873 Utrecht/17 okt 1941 Arnhem), kind van Balthazar Hendrik Emilius Dahmen & Alberta Theodora Pothuijsen, partners: Gijsje Snel, Anna Christina Maria van der Vliet.
Maaike Tjallings Dantuma (1807 Wouterswoude), kind van Tjalling Johannes Dantuma & Janke Hayes van der Ploeg, partner: Simon Alberts Talsma.
Janke Hayes van der Ploeg ouders niet bekend, partner: Tjalling Johannes Dantuma.
Tjalling Johannes Dantuma ouders niet bekend, partner: Janke Hayes van der Ploeg.
Trijntje Symens Talsma ouders niet bekend, partner: Albert Oenses Talsma.
Albert Oenses Talsma ouders niet bekend, partner: Trijntje Symens Talsma.
Tjalling Talsma (10 jul 1833 Oostdongeradeel/22 mei 1886 Veenhuizen), kind van Simon Alberts Talsma & Maaike Tjallings Dantuma, partner(s) niet bekend.
Hermina Roelofs (23 mrt 1856 Hardenberg (Ambt)/19 jul 1930 Losser), kind van Roelof Roelofs & Willemina Habers, partner: Jan Willem Vossebelt.
Willemina Habers (1827 Gramsbergen), kind van Hendrik Haberts & Hendrikjen Jansen, partner: Roelof Roelofs.
Hendrikjen Jansen ouders niet bekend, partner: Hendrik Haberts.
Hendrik Haberts ouders niet bekend, partner: Hendrikjen Jansen.
Roelof Roelofs (1824 Collendoorn), kind van Jan Roelofs & Hermptjen Teunis, partner: Willemina Habers.
Hermptjen Teunis ouders niet bekend, partner: Jan Roelofs.
Jan Roelofs ouders niet bekend, partner: Hermptjen Teunis.
Marinus Lem (30 aug 1923 Losser/26 sep 1944 Bremen (DE)), kind van Cornelis Lem & Hendrikje Vossebeld, partner(s) niet bekend.
Hendrikje Vossebeld (30 sep 1879 Nieuwleusen/28 sep 1948 Overdinkel), kind van Jan Willem Vossebelt & Hermina Roelofs, partner: Cornelis Lem.
Cornelis Lem (27 jul 1883 Vledderveen/22 feb 1960 Overdinkel), kind van Jan Karel Lem & Jacoba van Nieuwenhoven, partner: Hendrikje Vossebeld.
Berendina Mast (13 mei 1822 Rotsterhaule/18 mrt 1861 Ommerschans), kind van Hendrik Jochems Mast & Aaltje Hendriks Hento, partner: Roelof Laagland.
Margaretha Rienstra (31 aug 1832 Leeuwarden), kind van Libbe Holke Rienstra & Antje Gerrits Jansma, partner: Roelof Laagland.
Antje Gerrits Jansma ouders niet bekend, partner: Libbe Holke Rienstra.
Libbe Holke Rienstra ouders niet bekend, partner: Antje Gerrits Jansma.
Roelof Laagland (24 jan 1820 Slochteren), kind van Roelf Jans Laagland & Martje Roelfs Hoen, partners: Berendina Mast, Margaretha Rienstra.
Martje Roelfs Hoen (1791), ouders niet bekend, partner: Roelf Jans Laagland.
Roelf Jans Laagland (1791), ouders niet bekend, partner: Martje Roelfs Hoen.
Josephus Denker (09 nov 1817 Antwerpen (AN.) (BE)/15 feb 1886 Veenhuizen), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Dirk Kuipers (22 nov 1902 Amsterdam/1944), kind van Ede Kuipers & Ynske Wagter, partner(s) niet bekend.
Ede Kuipers (27 jan 1878 Wolvega/1944), kind van Dirk Kuipers & Kornelisje Kuipers, partner: Ynske Wagter.
Aaltje Kuipers (08 okt 1904 Watergraafsmeer), kind van Ede Kuipers & Ynske Wagter, partner(s) niet bekend.
Ynske Wagter (22 mrt 1878 Weststellingwerf Watergraafsmeer), kind van Gerrit Wagter & Aaltje Oosterhof, partner: Ede Kuipers.
Ynske Wagter (07 feb 1877 Weststellingwerf/08 feb 1877 Weststellingwerf), kind van Gerrit Wagter & Aaltje Oosterhof, partner(s) niet bekend.
Evert Johannes Ekkelboom (27 jan 1844 Nijensleek/1911), kind van Berend Dirks Ekkelboom & Geesje Teunis Koopstra, partner: Alida Scholtens.
Johanna Pieternella Reitenbagh (1888 Nijmegen), kind van Gerardus Franciscus Reijtenbagh & Hendrika Roozeboom, partner: Evert Johannes Ekkelboom.
Hendrika Roozeboom ouders niet bekend, partner: Gerardus Franciscus Reijtenbagh.
Gerardus Franciscus Reijtenbagh ouders niet bekend, partner: Hendrika Roozeboom.
Janna Maria Hammink (1850 Brummen), kind van Evert Jan Hammink & Hendrika Jacoba Brinkhorst, partner: Peter Bernardus Ekkelboom.
Hendrika Jacoba Brinkhorst ouders niet bekend, partner: Evert Jan Hammink.
Evert Jan Hammink ouders niet bekend, partner: Hendrika Jacoba Brinkhorst.
Peter Bernardus Ekkelboom (1849 Zutphen), kind van Berend Ekkelboom & Anna Kamphuizen, partner: Janna Maria Hammink.
Anna Kamphuizen ouders niet bekend, partner: Berend Ekkelboom.
Berend Ekkelboom ouders niet bekend, partner: Anna Kamphuizen.
Evert Johannes Ekkelboom (23 feb 1888 Brummen/01 mei 1972 Groningen), kind van Peter Bernardus Ekkelboom & Janna Maria Hammink, partner: Johanna Pieternella Reitenbagh.
Johannes Petrus Antonius Cramer van den Bogaart (03 nov 1887 Amsterdam), kind van Petrus Johannes Cramer van den Bogaart & Helena Zwaanenburg, partner: Janna Ekhart.
Maria Petronella Danko (27 feb 1785/1868), ouders niet bekend, partners: Johannes van den Eijnden, Frans Henrich Höne.
Pietertje Brouwer (1894 Benschop), ouders niet bekend, partner: Adrianus Philippus Schouten.
Hendrik Griffioen (20 mei 1781 Loenen/11 jun 1859 Zuilen), kind van Adrianus Griffioen & Neeltje Kooij, partner: Neeltje Dollemans.
Neeltje Kooij (25 mei 1760 Loenen/27 apr 1824 Zuilen), ouders niet bekend, partner: Adrianus Griffioen.
Adrianus Griffioen (09 nov 1755 Zegveld/03 nov 1842 Maarseveen), ouders niet bekend, partner: Neeltje Kooij.
Neeltje Dollemans (05 dec 1784 Nieuwersluis/23 jan 1850 Zuilen), ouders niet bekend, partner: Hendrik Griffioen.
Neeltje Griffioen (10 aug 1810 Baambrugge/22 jan 1865 Loosdrecht), kind van Hendrik Griffioen & Neeltje Dollemans, partner: Cornelis Hennipman.
Cornelis Hennipman (29 jul 1809 Loosdrecht/04 okt 1852 Loosdrecht), kind van Elbert Jacobsz Hennipman & Aaltje Cornelisd Barreveld, partner: Neeltje Griffioen.
Aaltje Cornelisd Barreveld ouders niet bekend, partner: Elbert Jacobsz Hennipman.
Elbert Jacobsz Hennipman ouders niet bekend, partner: Aaltje Cornelisd Barreveld.
Geertruij Bos (27 jan 1838 Maartensdijk/26 feb 1889 Loosdrecht), kind van Teunis Bos & Steventje van Keulen, partner: Cornelis Hennipman.
Maria Elisabeth Eijkelmans (11 jan 1845 Heusden), kind van & Petronella Eijkelmans, partner: Johannes Adrianus van de Kleine Mulder.
? ? ouders niet bekend, partner: Petronella Eijkelmans.
Petronella Eijkelmans ouders niet bekend, partner: .
Johannes Adrianus van de Kleine Mulder (19 mei 1844 Heusden), kind van Antonius Martens van de kleine Mulder & Elisabeth de Hart, partner: Maria Elisabeth Eijkelmans.
Elisabeth de Hart ouders niet bekend, partner: Antonius Martens van de kleine Mulder.
Antonius Martens van de kleine Mulder ouders niet bekend, partner: Elisabeth de Hart.
Maria Elisabeth van de Kleine Mulder (16 aug 1873 Heusden/06 apr 1902 Hilvarenbeek), kind van Johannes Adrianus van de Kleine Mulder & Maria Elisabeth Eijkelmans, partner: Bartholomeus Bollen.
Maria Elisabeth van Selst (1870 Heusden/29 okt 1946 Vught), kind van Hendrikus Johannes van Selst & Henrietta Frederica Schaëfer, partner: Bartholomeus Bollen.
Johannes Adrianus Bollen (27 mrt 1896 Hilvarenbeek), kind van Bartholomeus Bollen & Maria Elisabeth van de Kleine Mulder, partner(s) niet bekend.
Bernard Petrus Marie Bollen (05 jul 1898 Hilvarenbeek), kind van Bartholomeus Bollen & Maria Elisabeth van de Kleine Mulder, partner(s) niet bekend.
Casper Silvester Bollen (01 apr 1897 Hilvarenbeek/31 dec 1955 's-Hertogenbosch), kind van Bartholomeus Bollen & Maria Elisabeth van de Kleine Mulder, partners: Antonia Johanna Maria Berkelmans, Martina Adriana Martens.
Antonia Gerardina Maria Bollen (01 jan 1934 Vught (NB.)/13 jul 1935 Vught (NB.)), kind van Casper Silvester Bollen & Antonia Johanna Maria Berkelmans, partner(s) niet bekend.
Johanna Maria Paijmans (24 mei 1848 Tilburg/30 okt 1918 Udenhout), kind van Wilhelmus Paijmans & Maria Teurlings, partner: Gerardus Berkelmans.
Gerardus Berkelmans (22 nov 1839 Udenhout/02 okt 1906 Udenhout), kind van Thomas Berkelmans & Wilhelmina van der Loo, partner: Johanna Maria Paijmans.
Maria Teurlings ouders niet bekend, partner: Wilhelmus Paijmans.
Wilhelmus Paijmans ouders niet bekend, partner: Maria Teurlings.
Wilhelmina van der Loo ouders niet bekend, partner: Thomas Berkelmans.
Thomas Berkelmans ouders niet bekend, partner: Wilhelmina van der Loo.
Antonia Johanna Maria Berkelmans (18 dec 1897 Udenhout/24 okt 1933 Vught (NB.)), kind van Gerardus Berkelmans & Johanna Maria Paijmans, partner: Casper Silvester Bollen.
Jantje Jacobs Nijhuis (09 apr 1823 Oldeberkoop/04 nov 1823 Oldeberkoop), kind van Jacob Roelofs Nijhuis & Trijntje Hates Wisman, partner(s) niet bekend.
Annigje Jacobs Nijhuis (08 aug 1820 Oldeberkoop/10 jun 1837 Oldeberkoop), kind van Jacob Roelofs Nijhuis & Trijntje Hates Wisman, partner(s) niet bekend.
? Nijhuis (01 feb 1846 Oldeberkoop/01 feb 1846 Oldeberkoop), kind van Jacob Roelofs Nijhuis & Jantje Klazes Lendstra, partner(s) niet bekend.
Roelof Jakobs Nijhuis (1844 Oldeberkoop/03 feb 1845 Oldeberkoop), kind van Jacob Roelofs Nijhuis & Jantje Klazes Lendstra, partner(s) niet bekend.
Hendrikus Nijhuis (1850 Oldeberkoop/25 dec 1865 Oldeberkoop), kind van Jacob Roelofs Nijhuis & Jantje Klazes Lendstra, partner(s) niet bekend.
Hendrik Jacobs Nijhuis (23 aug 1833 Oldeberkoop), kind van Jacob Roelofs Nijhuis & Trijntje Hates Wisman, partner: Hylkje de Vroeg.
Jacob Roelofs Nijhuis (24 mrt 1797 Oldeberkoop/18 mei 1854 Oldeberkoop), kind van Roelof Jakobs Nijhuis & Jantje Jans Jansma, partners: Trijntje Hates Wisman, Jantje Klazes Lendstra.
Christiaan Achenbach ouders niet bekend, partner: Tekela Roel.
Tekela Roel (1785 Leeuwarden/05 nov 1866 Leeuwarden), kind van David Roel & Catharina Bijl, partners: Jan Leenderts Lerk, Christiaan Achenbach.
Catharina Bijl ouders niet bekend, partner: David Roel.
David Roel ouders niet bekend, partner: Catharina Bijl.
Jan Leenderts Lerk (1788 Leeuwarden/26 jul 1880 Leeuwarden), ouders niet bekend, partners: Johanna Groen, Tekela Roel.
Johanna Groen (1772 Leeuwarden/07 nov 1831 Leeuwarden), kind van Coenraad Groen & Hermina van Zomeren, partners: Jan Leenderts Lerk, Peter Hider.
Hermina van Zomeren ouders niet bekend, partner: Coenraad Groen.
Coenraad Groen ouders niet bekend, partner: Hermina van Zomeren.
Peter Hider ouders niet bekend, partner: Johanna Groen.
Lena Lerk (24 feb 1807 Leeuwarden/18 feb 1887 Opsterland), kind van Jan Leenderts Lerk & Johanna Groen, partner: Johannes de Vroeg.
Jantje Johannes de Vroeg (31 aug 1839 Noordwolde (FR.)/14 feb 1905 Gorredijk), kind van Johannes de Vroeg & Lena Lerk, partner: Willem Houtstra.
Willem Houtstra (24 apr 1823 Kortezwaag/06 mei 1902 Gorredijk), kind van Hendrik Heines Houtstra & Swopkjen Roelofs Oost, partner: Jantje Johannes de Vroeg.
Swopkjen Roelofs Oost (1785 Kortezwaag), kind van Roelof Alberts & Grietje Imes , partner: Hendrik Heines Houtstra.
Grietje Imes ? ouders niet bekend, partner: Roelof Alberts .
Roelof Alberts ? ouders niet bekend, partner: Grietje Imes .
Hendrik Heines Houtstra (01 jan 1777 Kortezwaag), kind van Heine Hendriks Houtstra & Willemke Halbes , partner: Swopkjen Roelofs Oost.
Lammigje Sakes ? (07 mei 1749 Makkinga/21 mei 1789 Oldeholtpade), ouders niet bekend, partner: Marten Hendriks .
Stijntje Jans Buitenga kind van ? & ? , partner: Hendrik .
? ? ouders niet bekend, partner: ? .
? ? ouders niet bekend, partner: ? .
Hendrik ? (/1865 Ooststellingwerf), kind van Marten Hendriks & Lammigje Sakes , partner: Stijntje Jans Buitenga.
Antje ? kind van Marten Hendriks & Lammigje Sakes , partner(s) niet bekend.
Jantjen Martens Houtstra (28 jun 1778 Nijeholtpade/14 jul 1817 Boijl), kind van Marten Hendriks & Lammigje Sakes , partners: Arend Jans Douma, Jan Pieters Schreur.
Marten Hendriks ? ouders niet bekend, partner: Lammigje Sakes .
Anna Hagedoorn (1825 Meppel), kind van Hendrik Hagedoorn & Geesje Jonkvorst, partner: Hendrik Vos.
Geesje Jonkvorst ouders niet bekend, partner: Hendrik Hagedoorn.
Hendrik Hagedoorn ouders niet bekend, partner: Geesje Jonkvorst.
Hendrik Vos (1828 Wanneperveen), kind van & Aaltjen Hendriks Vos, partner: Anna Hagedoorn.
? ? ouders niet bekend, partner: Aaltjen Hendriks Vos.
Aaltjen Hendriks Vos ouders niet bekend, partner: .
Geesje Vos (14 okt 1856 Meppel), kind van Hendrik Vos & Anna Hagedoorn, partner: Jacob Nolles.
Hendrika Anna Maria Heijman (1851 Amsterdam), kind van Johannes Heijman & Anna Maria Naaijers, partner: Theodorus Adrianus Johannes Schramade.
Anna Maria Naaijers ouders niet bekend, partner: Johannes Heijman.
Johannes Heijman ouders niet bekend, partner: Anna Maria Naaijers.
Theodorus Adrianus Johannes Schramade (1849 Oegstgeest), kind van Jan Schramade & Geertruida Johanna Wijsman, partner: Hendrika Anna Maria Heijman.
Geertruida Johanna Wijsman ouders niet bekend, partner: Jan Schramade.
Jan Schramade ouders niet bekend, partner: Geertruida Johanna Wijsman.
Theodora Wilhelmine Franciska Schramade (1886 Rotterdam), kind van Theodorus Adrianus Johannes Schramade & Hendrika Anna Maria Heijman, partner: Hendrik Nolles.
Jacob Nolles (13 apr 1852 Noordwolde (FR.)/09 nov 1928 Rotterdam), kind van Harmen Klazes Nolles & Jantje Arends Douwma, partner: Geesje Vos.
Hendrik Nolles (05 okt 1882 Leiden/26 dec 1966 's-Gravenhage), kind van Jacob Nolles & Geesje Vos, partner: Theodora Wilhelmine Franciska Schramade.
Sophia van den Boogaard (1833 Voorhout), kind van Bastiaan van den Boogaard & Jannetje Caspers, partner: Johannes van der Zwet.
Jannetje Caspers ouders niet bekend, partner: Bastiaan van den Boogaard.
Bastiaan van den Boogaard ouders niet bekend, partner: Jannetje Caspers.
Johannes van der Zwet (1834 Noordwijk), kind van Maartje Vink & Cornelis van der Zwet, partner: Sophia van den Boogaard.
Maartje Vink ouders niet bekend, partner: Cornelis van der Zwet.
Cornelis van der Zwet ouders niet bekend, partner: Maartje Vink.
Dirkje van Velzen (1830 Woubrugge), kind van & Neeltje van Velzen, partner: Hendrik Los.
? ? ouders niet bekend, partner: Neeltje van Velzen.
Neeltje van Velzen (Woubrugge), ouders niet bekend, partner: .
Hendrik Los (1829 Noordwijkerhout), kind van Hendrik Los & Gijsje van Eeuwijk, partner: Dirkje van Velzen.
Gijsje van Eeuwijk ouders niet bekend, partner: Hendrik Los.
Hendrik Los ouders niet bekend, partner: Gijsje van Eeuwijk.
Petronella Hiep ouders niet bekend, partner: Engelbertus van Dijk.
Agatha Marinus ouders niet bekend, partner: Johannes van Dijk.
Johannes van Dijk ouders niet bekend, partner: Agatha Marinus.
Engelbertus van Dijk (1826 Noordwijkerhout/05 apr 1900 Sassenheim), kind van Johannes van Dijk & Agatha Marinus, partner: Petronella Hiep.
Hendrika van Dijk (1843 Noordwijkerhout), kind van Johannes van Dijk & Agatha Marinus, partner: Wilhelmus de Winter.
Antonia de Winter (08 aug 1870 Noordwijkerhout/02 dec 1951), kind van Wilhelmus de Winter & Hendrika van Dijk, partner: Theodorus Kortekaas.
Arie de Winter (1800 Noordwijkerhout), kind van Pieter de Winter & Grietje van Berkel, partner: Antonia Zoet.
Grietje van Berkel ouders niet bekend, partner: Pieter de Winter.
Pieter de Winter ouders niet bekend, partner: Grietje van Berkel.
Antonia Zoet (01 dec 1806 Rijnsaterwoude/31 dec 1871), kind van Joannes Zoet & Anna Roos, partner: Arie de Winter.
Anna Roos ouders niet bekend, partner: Joannes Zoet.
Joannes Zoet ouders niet bekend, partner: Anna Roos.
Wilhelmus de Winter (25 sep 1843), kind van Arie de Winter & Antonia Zoet, partner: Hendrika van Dijk.
Margaretha Koet (1873 Leiden), kind van Jacobus Koet & Cornelia Margaretha Gans, partner: Gerardus Schrama.
Cornelia Margaretha Gans ouders niet bekend, partner: Jacobus Koet.
Jacobus Koet ouders niet bekend, partner: Cornelia Margaretha Gans.
Gerardus Schrama (1863 Sassenheim), kind van Adrianus Schrama & Johanna Snaar, partner: Margaretha Koet.
Johanna Snaar ouders niet bekend, partner: Adrianus Schrama.
Adrianus Schrama ouders niet bekend, partner: Johanna Snaar.
Cornelia Margaretha Schrama (1863 Sassenheim), kind van Adrianus Schrama & Anna Scholten, partner: Johannes Petrus Schuts.
Anna Scholten ouders niet bekend, partner: Adrianus Schrama.
Adrianus Schrama ouders niet bekend, partner: Anna Scholten.
Johannes Petrus Schuts (1858), kind van Hendrik Schuts & Maria Wilhelmina Versteege, partner: Cornelia Margaretha Schrama.
Maria Wilhelmina Versteege ouders niet bekend, partner: Hendrik Schuts.
Hendrik Schuts ouders niet bekend, partner: Maria Wilhelmina Versteege.
Anne Maria Schuts (05 mrt 1891 Lisse), kind van Johannes Petrus Schuts & Cornelia Margaretha Schrama, partner: Theodorus Kortekaas.
Theodorus Kortekaas (21 sep 1890 Lisse), kind van Theodorus Kortekaas & Emerentiana van Kampen, partner: Anne Maria Schuts.
Jansje van der Zwet (29 apr 1866 Noordwijkerhout), kind van Johannes van der Zwet & Sophia van den Boogaard, partner: Hendrik Los.
Hendrik Los (1864 Alkemade/07 okt 1932 Sassenheim), kind van Hendrik Los & Dirkje van Velzen, partner: Jansje van der Zwet.
Willem Kortekaas (15 dec 1840 Noordwijkerhout/19 jan 1913), kind van Theodorus (Dirk) Kortekaas & Johannes van der Ruit, partner: Katharina van den Berg.
Johannes van der Ruit (26 aug 1807 Rijpwetering/15 nov 1876), kind van Arie van der Ruijt & Willemijntje van der Mark, partner: Theodorus (Dirk) Kortekaas.
Willemijntje van der Mark ouders niet bekend, partner: Arie van der Ruijt.
Arie van der Ruijt ouders niet bekend, partner: Willemijntje van der Mark.
Theodorus (Dirk) Kortekaas (16 mei 1804 Noordwijkerhout/28 mrt 1863), kind van Joannes Kortekaas & Aaltje Onderwater, partner: Johannes van der Ruit.
Johanna Staats (1817 Hillegom), kind van Pieter Staats & Engeltje van Lierop, partner: Johannes van den Berg.
Engeltje van Lierop ouders niet bekend, partner: Pieter Staats.
Pieter Staats ouders niet bekend, partner: Engeltje van Lierop.
Johannes van den Berg (1818 Leiden), kind van Teunis van den Berg & Catharina Beekenes, partner: Johanna Staats.
Catharina Beekenes ouders niet bekend, partner: Teunis van den Berg.
Teunis van den Berg ouders niet bekend, partner: Catharina Beekenes.
Katharina van den Berg (24 mrt 1843 Noordwijkerhout/18 aug 1882), kind van Johannes van den Berg & Johanna Staats, partner: Willem Kortekaas.
Johannes Kortekaas (30 mei 1912 Voorhout/16 apr 1988), kind van Theodorus Kortekaas & Antonia de Winter, partner: Hendrika van den Berg.
Johanna Hendrika Kortekaas (03 jul 1898 Voorhout/01 dec 1991), kind van Theodorus Kortekaas & Antonia de Winter, partner: Marcellus Jelierse.
Catharina Kortekaas (14 mrt 1897 Voorhout), kind van Theodorus Kortekaas & Antonia de Winter, partner(s) niet bekend.
Theodorus Kortekaas (13 okt 1872 Voorhout/13 sep 1945), kind van Willem Kortekaas & Katharina van den Berg, partner: Antonia de Winter.
Johannes Adrianus Kortekaas (20 sep 1923 Lisse/06 apr 1925), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner(s) niet bekend.
Gerardus Kervliet (29 aug 1920 Lisse/20 okt 1990), kind van Bartholomeus Jacobus Kerkvliet & Cornelia Adriana van Zoen, partner: Cornelia Maria Johanna Kortekaas.
Cornelia Adriana van Zoen (1892), ouders niet bekend, partner: Bartholomeus Jacobus Kerkvliet.
Bartholomeus Jacobus Kerkvliet (1888), ouders niet bekend, partner: Cornelia Adriana van Zoen.
Cornelia Maria Johanna Kortekaas (06 mrt 1921 Lisse/23 mrt 1990), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Gerardus Kervliet.
Hendrikus Kortekaas (14 mrt 1919 Lisse/25 mrt 1988), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Johanna Bokstein.
Hendricus Reginald Kortekaas (1917 Lisse/26 apr 1918 Lisse), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner(s) niet bekend.
Helena Klijn (1917 Woubrugge), kind van Theodorus Klijn & Jacoba van Zwieten, partner: Nicolaas Hyacinthus Kortekaas.
Jacoba van Zwieten ouders niet bekend, partner: Theodorus Klijn.
Theodorus Klijn ouders niet bekend, partner: Jacoba van Zwieten.
Nicolaas Hyacinthus Kortekaas (22 nov 1915 Lisse/08 dec 1996), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Helena Klijn.
Petrus Cornelis Kortekaas (03 aug 1914 Lisse/01 okt 1996), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Jeanne Weijers.
Catharina de Klerk (08 jan 1916 Lisse/07 feb 1967), kind van Ijsbrand de Klerk & Martina Maria de Jong, partner: Cornelis Jacobus Maria Kortekaas.
Martina Maria de Jong ouders niet bekend, partner: Ijsbrand de Klerk.
Ijsbrand de Klerk ouders niet bekend, partner: Martina Maria de Jong.
Cornelis Jacobus Maria Kortekaas (08 sep 1912 Lisse/21 apr 1994), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Catharina de Klerk.
Jacoba Johanna van Leeuwen (04 okt 1913 Voorhout/22 okt 2000), kind van Petrus van Leeuwen & Jacoba Adriana Aanhane, partner: Wilhelmus Josephus Kortekaas.
Jacoba Adriana Aanhane ouders niet bekend, partner: Petrus van Leeuwen.
Petrus van Leeuwen ouders niet bekend, partner: Jacoba Adriana Aanhane.
Wilhelmus Josephus Kortekaas (06 mrt 1911 Oegstgeest/28 sep 2001), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Jacoba Johanna van Leeuwen.
Maria Johanna van Schoten (13 sep 1914 Sassenheim), kind van Adriana Maria van Beek & Cornelis Schoten, partner: Leendert Cornelis Kortekaas.
Adriana Maria van Beek (1878 Sassenheim), ouders niet bekend, partner: Cornelis Schoten.
Cornelis Schoten (1873 Sassenheim), ouders niet bekend, partner: Adriana Maria van Beek.
Leendert Cornelis Kortekaas (05 mei 1909 Oegstgeest/05 nov 1989), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Maria Johanna van Schoten.
Jaap van der Zwet (19 jun 1905 Lisse/31 dec 1987), kind van Cornelia van der Vliet & Arend van der Zwet, partner: Maria Agatha Kortekaas.
Maria Agatha Kortekaas (10 mei 1907 Oegstgeest/23 mrt 1990), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Jaap van der Zwet.
Maria Cornelia Kortekaas (25 dec 1905 Oegstgeest/06 apr 1991), kind van Hendrik Kortekaas & Antje van den Burg, partner: Jan de Koning.
Antje van den Burg (13 sep 1881 Noordwijkerhout/19 sep 1956 Noordwijk), kind van Wilhelmus van den Burg & Marijtje van den Berg, partner: Hendrik Kortekaas.
Hendrik Kortekaas (30 sep 1877 Voorhout/15 okt 1958 Leiden), kind van Leonardus Kortekaas & Maria Hartveld, partner: Antje van den Burg.
Maria Hartveld (15 jun 1855 Sassenheim/27 mrt 1892 Voorhout), kind van Hendrikus Hartveld & Cornelia van den Nieuwendijk, partner: Leonardus Kortekaas.
Leonardus Kortekaas (07 feb 1849 Voorhout/22 jun 1932 Voorhout), kind van Pieter Dirksd Kortekaas & Maria Heemskerk, partners: Maria Hartveld, Keetje Mooijekind.
? Kortekaas (26 aug 1953/26 aug 1953), kind van Hendrikus Kortekaas & Johanna Bokstein, partner(s) niet bekend.
Fredericus Augustinus Adriana Maria Kortekaas (15 aug 1948/07 aug 1995), kind van Hendrikus Kortekaas & Johanna Bokstein, partner(s) niet bekend.
Johanna Bokstein (04 mrt 1919/02 apr 2009), kind van Adrianus Bokstein & Wilhelmina Koekenberg, partner: Hendrikus Kortekaas.
Wilhelmina Koekenberg (16 okt 1887), ouders niet bekend, partner: Adrianus Bokstein.
Adrianus Bokstein (24 mei 1882), ouders niet bekend, partner: Wilhelmina Koekenberg.
Jeanne Weijers (24 apr 1912/01 mrt 1989), ouders niet bekend, partner: Petrus Cornelis Kortekaas.
Hendricus Ijsbrand Joannes Kortekaas (11 dec 1940/04 jan 1942), kind van Cornelis Jacobus Maria Kortekaas & Catharina de Klerk, partner(s) niet bekend.
Martinus Cornelis Jozef Kortekaas (13 sep 1948/04 aug 2009), kind van Leendert Cornelis Kortekaas & Maria Johanna van Schoten, partner(s) niet bekend.
Cornelia van der Vliet (10 jan 1869/11 feb 1929), ouders niet bekend, partner: Arend van der Zwet.
Arend van der Zwet (22 mrt 1860/04 jul 1906), ouders niet bekend, partner: Cornelia van der Vliet.
Jan de Koning (29 jan 1901/15 aug 1984), kind van Helena van Dijk & Cornelis de Koning, partner: Maria Cornelia Kortekaas.
Helena van Dijk (08 mrt 1871), ouders niet bekend, partner: Cornelis de Koning.
Cornelis de Koning (20 dec 1872), ouders niet bekend, partner: Helena van Dijk.
Marijtje van den Berg (1850), ouders niet bekend, partner: Wilhelmus van den Burg.
Wilhelmus van den Burg (1848), ouders niet bekend, partner: Marijtje van den Berg.
Cornelia van den Nieuwendijk (1830), ouders niet bekend, partner: Hendrikus Hartveld.
Hendrikus Hartveld (1830), ouders niet bekend, partner: Cornelia van den Nieuwendijk.
Keetje Mooijekind (11 feb 1859/16 nov 1950), ouders niet bekend, partner: Leonardus Kortekaas.
Cornelis van der Putten (07 mrt 1824 Noordwijkerhout/07 jul 1866 Hillegom), kind van Pieter van der Putten & Petronella van Stijn, partner: Petronella Paardekooper.
Petronella van Stijn (20 jan 1787 Haarlem/30 aug 1848 Lisse), ouders niet bekend, partner: Pieter van der Putten.
Pieter van der Putten (23 mei 1783 Vogelenzang/25 feb 1841 Hillegom), ouders niet bekend, partner: Petronella van Stijn.
Petronella Paardekooper (04 jul 1833 Noordwijk/25 sep 1892 Noordwijkerhout), kind van Pieter Paardekooper & Dirkje Kortekaas, partner: Cornelis van der Putten.
Cornelis Paardekooper (04 jul 1833 Noordwijk/11 aug 1833 Noordwijk), kind van Pieter Paardekooper & Dirkje Kortekaas, partner(s) niet bekend.
Dieuwertje Spanjaard (1780), ouders niet bekend, partner: Jan Paardekooper.
Alijda Catharina van der Fluijt (16 okt 1774/11 jun 1799), ouders niet bekend, partner: Jan Paardekooper.
Marijtje Zandvliet (23 nov 1756/21 feb 1787), ouders niet bekend, partner: Jan Paardekooper.
Joanna van Egmond (14 jan 1773/23 sep 1796), ouders niet bekend, partner: Jan Paardekooper.
Jan Paardekooper (30 okt 1757/22 sep 1810), kind van Jan Paardekooper & Pleuntje van der Boom, partners: Marijtje Zandvliet, Joanna van Egmond, Alijda Catharina van der Fluijt, Dieuwertje Spanjaard.
Pleuntje van der Boom (1736/19 dec 1820), ouders niet bekend, partner: Jan Paardekooper.
Jan Paardekooper (04 okt 1730/29 nov 1781), ouders niet bekend, partner: Pleuntje van der Boom.
Pieter Paardekooper (23 jan 1803/02 aug 1849), kind van Jan Paardekooper & Dieuwertje Spanjaard, partner: Dirkje Kortekaas.
Marijtje van der Klugt (13 aug 1801 Voorhout), kind van Huig van der Klugt & Marijtje van den Berg, partner: Leendert Heemskerk.
Marijtje van den Berg ouders niet bekend, partner: Huig van der Klugt.
Huig van der Klugt ouders niet bekend, partner: Marijtje van den Berg.
Leendert Heemskerk (25 dec 1776 Voorhout), kind van Leendert Heemskerk & Ariaantje van der Velden, partner: Marijtje van der Klugt.
Ariaantje van der Velden ouders niet bekend, partner: Leendert Heemskerk.
Leendert Heemskerk ouders niet bekend, partner: Ariaantje van der Velden.
Klaas Kortekaas (/02 jan 1885 Wassenaar), kind van Cornelis Kortekaas & Dirkje Moerkerk, partner: Cornelia Pompe.
Dirkje Moerkerk ouders niet bekend, partner: Cornelis Kortekaas.
Cornelis Kortekaas ouders niet bekend, partner: Dirkje Moerkerk.
Cornelis Kortekaas (08 okt 1846 Wassenaar), kind van Klaas Kortekaas & Cornelia Pompe, partner(s) niet bekend.
Cornelia van Dalen (09 mrt 1817 's-Gravenhage), ouders niet bekend, partner: Arie Kortekaas.
Arie Kortekaas (02 jul 1820 Voorburg), ouders niet bekend, partner: Cornelia van Dalen.
Pauline Christina Maria Kortekaas (22 aug 1912 Enschede), kind van Wilhelmus Johannes Christiaan Kortekaas & Johanna Agnes Petronella Stapels, partner(s) niet bekend.
Paulina Anna Verfürden (1856 Kalkar (DE)), kind van Hermann Verfürden & Hendrina Antonetta Peelen, partner: Christiaan Pieter Adrianus Stapels.
Hendrina Antonetta Peelen ouders niet bekend, partner: Hermann Verfürden.
Hermann Verfürden ouders niet bekend, partner: Hendrina Antonetta Peelen.
Christiaan Pieter Adrianus Stapels (1851 Rotterdam), kind van Pieter Stapels & Cornelia Jacoba van Schaik, partner: Paulina Anna Verfürden.
Cornelia Jacoba van Schaik ouders niet bekend, partner: Pieter Stapels.
Pieter Stapels ouders niet bekend, partner: Cornelia Jacoba van Schaik.
Johanna Agnes Petronella Stapels (1884 Rotterdam), kind van Christiaan Pieter Adrianus Stapels & Paulina Anna Verfürden, partner: Wilhelmus Johannes Christiaan Kortekaas.
Maria Elisabeth Rombout (1845 's-Gravenhage), kind van Bernardus Rombout & Helena Eijgehuis, partner: Wilhelmus Kortekaas.
Helena Eijgehuis ouders niet bekend, partner: Bernardus Rombout.
Bernardus Rombout ouders niet bekend, partner: Helena Eijgehuis.
Wilhelmus Kortekaas (1847 Stompwijk), kind van Arie Kortekaas & Cornelia van Dalen, partner: Maria Elisabeth Rombout.
Wilhelmus Johannes Christiaan Kortekaas (1885 Voorburg), kind van Wilhelmus Kortekaas & Maria Elisabeth Rombout, partner: Johanna Agnes Petronella Stapels.
Wilhelmus Bernardus Adrianus Kortekaas (12 feb 1910 Enschede), kind van Wilhelmus Johannes Christiaan Kortekaas & Johanna Agnes Petronella Stapels, partner(s) niet bekend.
Frans Tolman (12 okt 1917 Noordwolde (FR.)), kind van Jacob Tolman & Aaltje Dorenbos, partner: Geesje Blaauw.
Karel van Helden (1923 Vledder/21 apr 1924 Diever), kind van Dominicus van Helden & Jantje Mooi, partner(s) niet bekend.
Fokje van Helden (1826 Weststellingwerf), kind van Dominicus van Helden & Jantje Mooi, partner: Berend Ekkelboom.
Berend Ekkelboom (1913 Vledder), kind van Berend Ekkelboom & Aaltje de Vries, partner: Fokje van Helden.
Neeltje van Helden (1920 Vledder/04 dec 1972 Zaandam), kind van Dominicus van Helden & Jantje Mooi, partner: Wilhelmus Latour.
Jantje Mooi (03 okt 1893 Vledderveen), kind van Jacob Mooi & Fokje de Vries, partner: Dominicus van Helden.
Wilhelmus Latour (1918 Boijl), kind van Wilhelmus Latour & Adriana Willemina Bruggeman, partner: Neeltje van Helden.
Jacob van Helden (04 aug 1921 Vledder/12 jul 2006 Noordwolde (FR.)), kind van Dominicus van Helden & Jantje Mooi, partner: Geesje Blaauw.
Geesje Blaauw (06 feb 1925 Noordwolde (FR.)/28 feb 2002 Noordwolde (FR.)), kind van Janus Blaauw & Klaasje van Veen, partner: Jacob van Helden.
Theunis Bergsma (30 jan 1868 Scherpenzeel (FR.)/22 aug 1868 Scherpenzeel (FR.)), kind van Lucas Bergsma & Aaltje Innes Visser, partner(s) niet bekend.
Bontje Remmelts Brandsma (1864 Bergum), kind van Remmelt Hillebrands Brandsma & Jitske Ybeles Vaatstra, partner: Jan Johannes Klaver.
Jitske Ybeles Vaatstra ouders niet bekend, partner: Remmelt Hillebrands Brandsma.
Remmelt Hillebrands Brandsma ouders niet bekend, partner: Jitske Ybeles Vaatstra.
Jan Johannes Klaver (1865 Bergum), kind van Johannes Willems Klaver & Pietje Rommerts, partner: Bontje Remmelts Brandsma.
Pietje Rommerts ouders niet bekend, partner: Johannes Willems Klaver.
Johannes Willems Klaver ouders niet bekend, partner: Pietje Rommerts.
Sietse Hendrik Willem Bergsma (10 sep 1901 Roodeschool/25 apr 1945 Norg), kind van Hendrik Bergsma & Ida Alida Rademaker, partner(s) niet bekend.
Hendrik Bergsma ouders niet bekend, partner: Ida Alida Rademaker.
Ida Alida Rademaker ouders niet bekend, partner: Hendrik Bergsma.
Antien Barkhof (30 jan 1844 Zeijen/12 feb 1934 Borger), kind van Jannes Hendriks Barkhof & Hillegien Geerts Oosting, partner: Cornelis Hoogenberk.
Adriana Alblas (10 okt 1857 Zaandam/21 nov 1938 Zaandam), kind van Adrianus Alblas & Maartje Buijs, partner: Gerrit Schipper.
Geertje Alblas (30 mrt 1851 Zaandam/31 dec 1932 Zaandam), kind van Adrianus Alblas & Maartje Buijs, partners: Hendrik Mars, Cornelis Vooren.
Bregje Alblas (30 jan 1855 Zaandam/23 jan 1937 Zaandam), kind van Adrianus Alblas & Maartje Buijs, partner: Cornelis Roukama.
Cornelis Roukama (1855 Koog aan de Zaan), kind van Hendrik Roukama & Maartje Stal, partner: Bregje Alblas.
Maartje Stal ouders niet bekend, partner: Hendrik Roukama.
Hendrik Roukama ouders niet bekend, partner: Maartje Stal.
Jan Heines Boersma (16 mrt 1787 Kollum/02 mei 1847 Veenhuizen), kind van Heine Melles Boersma & Trijntje Jans , partner: Trijntje Gerrits van Dijk.
Trijntje Gerrits van Dijk (01 okt 1802 Burum/03 jul 1847 Veenhuizen), kind van Gerryt Gerkes van Dijk & Welmoed Idzes , partner: Jan Heines Boersma.
Welmoed Idzes ? ouders niet bekend, partner: Gerryt Gerkes van Dijk.
Gerryt Gerkes van Dijk ouders niet bekend, partner: Welmoed Idzes .
Trijntje Jans ? ouders niet bekend, partner: Heine Melles Boersma.
Heine Melles Boersma ouders niet bekend, partner: Trijntje Jans .
Maria Zeggels (1838 Haarlem), kind van Nicolaas Zeggels & Geertruida Jansen, partner: Heine Boersma.
Geertruida Jansen ouders niet bekend, partner: Nicolaas Zeggels.
Nicolaas Zeggels ouders niet bekend, partner: Geertruida Jansen.
Heine Boersma (29 jan 1829 Kollum/27 nov 1910 Haarlem), kind van Jan Heines Boersma & Trijntje Gerrits van Dijk, partner: Maria Zeggels.

Er zijn deze periode 373 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor