Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 148.650 personen en 60.324 relaties.

Zondag 21 januari 2024, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    zijn 3 personen overleden

Anna Zomerdijk, overl. Weststellingwerf, geb. te Wolvega
Baukje Willems Bron, overl. Noord Eschmarke, geb. te Ter Idzard
Thijsjen Lammerts Haven, overl. Vledder, geb. te Noordwolde (FR.)

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2024-1-20 tot 2024-1-21

Johannes van Dam (24 feb 1847), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Johannes van Dam (13 aug 1807), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Hendrikus Johannes van Dam (18 apr 1848), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Jansje / Joanna Heijman (20 feb 1810 IJsselstein/02 feb 1887 Utrecht), kind van Albert Heijman & Josina Wilschut, partner: Johannes Dam.
Josina Wilschut ouders niet bekend, partner: Albert Heijman.
Albert Heijman ouders niet bekend, partner: Josina Wilschut.
Pieter Dam (17 sep 1843 Frederiksoord/29 jun 1914 Assen), kind van Johannes Dam & Johanna Heijman, partner: Anna Catharina Hazeloop.
Johanna Heijman (1821 IJsselstein/27 jan 1887 Utrecht), kind van Gerardus / Gerrit Heijman & Mijntje Wildschut, partners: Johannes Dam, , Coenraad Berend / Koene Jonker.
Pieter Johannes van Dam (21 feb 1834), kind van & Johanna Heijman, partner(s) niet bekend.
? ? ouders niet bekend, partner: Johanna Heijman.
Aartje Hopman (1794 Leusden/07 mrt 1862 Leusden), kind van Casper Hopman & Niesje Buddingh, partner: Wandert Jagtenberg.
Maria School ouders niet bekend, partner: Jan Hopman.
Jan Hopman (31 dec 1786 Amersfoort/19 feb 1862 Leiden), kind van Casper Hopman & Niesje Buddingh, partners: Maria de Valk, Maria School.
Neeltje van den Broek ouders niet bekend, partner: Casper Hopman.
Casper Hopman (1879 Amersfoort/22 dec 1852 Woudenberg), kind van Casper Hopman & Niesje Buddingh, partner: Neeltje van den Broek.
Rutger Hopman (13 nov 1796 Amersfoort/27 feb 1837 Watergraafsmeer), kind van Casper Hopman & Niesje Buddingh, partner(s) niet bekend.
Casper Hopman (03 jul 1753 Amersfoort/27 dec 1829 Leusden), kind van Casper Caspersen Hopman & Grietje Hendriks , partners: Cuniera de Rooij, Niesje Buddingh.
Jacobje Haanstra (09 sep 1874 Oldeberkoop/10 aug 1937 Dordrecht), kind van Roelof Thijsses Haanstra & Anna Jans Buitenga, partner: Andries Feenstra.
Andries Feenstra (20 jan 1879 Vinkega/28 aug 1961 Zeist), kind van Wisse Feenstra & Yskje Reins Bok, partner: Jacobje Haanstra.
Antje Reints Bos (20 jan 1808 Elsloo (FR.)/27 aug 1865 Makkinga), kind van Reint Wolters Bos & Janke Annes Bos, partner: Melis Beerends Bloemsma.
Melis Arjens Bloemsma (1806 Jubbega), kind van Arjen Meelis Bloemsma & Gepke Andries de Vos, partner: Rinske Jans Hartstra.
Geertje Gerrits Bloemsma (1801 Nijehaske), kind van Gerrit Hendriks Bloemsma & Yke Aebeles Bijlsma, partner: Sake Ydes Bosma.
Sake Ydes Bosma (1802 Nieuwehorne), kind van Yde Sakes Bosma & Janke Jans , partner: Geertje Gerrits Bloemsma.
Janke Jans ? ouders niet bekend, partner: Yde Sakes Bosma.
Yde Sakes Bosma ouders niet bekend, partner: Janke Jans .
Rinske Jans Hartstra (1808 Jubbega-Schurega), kind van Jan Keimpes Hartstra & Maaike Wytzes , partner: Melis Arjens Bloemsma.
Maaike Wytzes ? ouders niet bekend, partner: Jan Keimpes Hartstra.
Jan Keimpes Hartstra ouders niet bekend, partner: Maaike Wytzes .
Gepke Andries de Vos ouders niet bekend, partner: Arjen Meelis Bloemsma.
Arjen Meelis Bloemsma ouders niet bekend, partner: Gepke Andries de Vos.
Freerk Jans Sloterwijk (1804 Lippenhuizen), kind van Jan Willems Sloterwijk & Gooitske Freerks , partner: Antje Berends Bloemsma.
Gooitske Freerks ? ouders niet bekend, partner: Jan Willems Sloterwijk.
Jan Willems Sloterwijk ouders niet bekend, partner: Gooitske Freerks .
Antje Berends Bloemsma (1805 Jubbega-Schurega), kind van Beerend Melis Bloemsma & Antje Tjietzes , partner: Freerk Jans Sloterwijk.
Antje Melis Bloemsma (1850 Makkinga), kind van Melis Beerends Bloemsma & Antje Reints Bos, partner: Ritske Rieuwerts Koopstra.
Ritske Rieuwerts Koopstra (1832 Nijeholtwolde), ouders niet bekend, partner: Antje Melis Bloemsma.
Abeltje Hendriks de Jong (1845 Appelscha), kind van Hendrik Wiebes de Jong & Aaltje Wilts Idema, partner: Ruurd Melis Bloemsma.
Aaltje Wilts Idema ouders niet bekend, partner: Hendrik Wiebes de Jong.
Hendrik Wiebes de Jong ouders niet bekend, partner: Aaltje Wilts Idema.
Ruurd Melis Bloemsma (1841 Jubbega), kind van Melis Arjens Bloemsma & Rinske Jans Hartstra, partner: Abeltje Hendriks de Jong.
Melis Beerends Bloemsma (1810 Jubbega), kind van Beerend Melis Bloemsma & Antje Tjietzes , partner: Antje Reints Bos.
Antje Tjietzes ? ouders niet bekend, partner: Beerend Melis Bloemsma.
Beerend Melis Bloemsma ouders niet bekend, partner: Antje Tjietzes .
Hendrik Gialts Veenstra (1830 Haulerwijk), kind van Gialt Wiebes Veenstra & Aukje Jans de Vries, partner: Pietertje Hendriks Schepers.
Bauke Gialts Veenstra (1821 Haulerwijk), kind van Gialt Wiebes Veenstra & Aukje Jans de Vries, partner: Jantje Stevens Klos.
Aukje Jans de Vries ouders niet bekend, partner: Gialt Wiebes Veenstra.
Gialt Wiebes Veenstra ouders niet bekend, partner: Aukje Jans de Vries.
Jantje Stevens Klos (1834 Haulerwijk), kind van Steven Kornelis Klos & Aaltje Lammerts Rooske, partner: Bauke Gialts Veenstra.
Mattheus de Boer (20 jan 1840 Oldemarkt/14 aug 1884 Oldemarkt), kind van Jan Lucas de Boer & Tseerdke / Sierske Jans de Hoop, partner: Lambertje Pit.
Geesje de Boer (20 jan 1890 Boijl/31 dec 1890 Boijl), kind van Lucas de Boer & Aaltje Coenradi, partner(s) niet bekend.
Marchien Idema (06 aug 1894 Zuidlaren/15 mrt 1955 Zuidlaren), kind van Klaas Tijmens Idema & Niessien Koning, partner: Klaas Bijsterveld.
Klaas Bijsterveld (20 jan 1891 Uithuizen/10 feb 1962 Brummen), kind van Jan Bijsterveld & Grietje Dijk, partner: Marchien Idema.

Er zijn deze periode 52 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor