Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 145.726 personen en 59.181 relaties.

Zaterdag 2 december 2023, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    zijn 2 personen overleden

Anna Hermina Koopman, overl. Weststellingwerf, geb. te Weststellingwerf
Jacobje van der Linde, overl. Verlaat (Steenwijkerwold), geb. te Blokzijl

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2023-12-1 tot 2023-12-2

Harmen van der Tuin (07 okt 1865 Oudeschoot/22 jul 1921 Weststellingwerf), kind van Jan Johannes van der Tuin & Wimke Harmens Beenen, partner: Rensje de Vries.
Gerrit Oord (25 feb 1875 Weststellingwerf/21 jul 1921 Weststellingwerf), kind van Wieger Oord & Hendrikje Wouters Otter, partner(s) niet bekend.
Geertje Gevers (15 okt 1846 Noordwolde (FR.)/31 jul 1921 Noordwolde (FR.)), kind van Hendrikus Gevers & Grietjen Gerhardus ten Poel, partner: Bernardus Cornelis Lenis.
Kornelia Johanna van der Poort ouders niet bekend, partner: Bernardus Cornelis Lenis.
Bernardus Cornelis Lenis (03 okt 1846 Nijehaske/02 feb 1889 Terband), kind van Kornelis Harmens Lenis & Christina Henderina Dopheide, partners: Kornelia Johanna van der Poort, Geertje Gevers.
Jan Hunneman (15 nov 1859 Nijensleekerveld), kind van Lambert Jan Hunneman & Harmpje Jonkers, partners: Aaltje Lodewijk, Johanna Kraak.
Tiberius Tjallingius Winkler (18 jul 1821 Wolvega/18 mrt 1878 Wolvega), kind van Johannes Epeus Winkler & Fokjen Douwes Koel, partner: Aaltje Vierhoven.
Engeltje Winkler (1835 Wolvega), kind van Johannes Epeus Winkler & Fokjen Douwes Koel, partner: Jan Hof.
Jan Hof (1832 Steenwijkerwold), kind van Peter Jans Hof & Aaltje Annen Nijk, partner: Engeltje Winkler.
Aaltje Hof (15 jul 1865 Steenwijkerwold), kind van Jan Hof & Engeltje Winkler, partner: Klaas Lourens Buitendorp.
Geesje Coenraads Faber (11 feb 1827 Steenwijkerwold/06 okt 1898 Wolvega), kind van Koenraad Faber & Annigje Sents de Graaf, partner: Beerend Klazes Buitendorp.
Klaas Lourens Buitendorp (06 jan 1863 Wolvega/09 aug 1921 Wolvega), kind van Beerend Klazes Buitendorp & Geesje Coenraads Faber, partner: Aaltje Hof.
Jan Oosterhof (05 jun 1846 Wolvega/15 aug 1921 Noordwolde (FR.)), kind van & Jantje Martens Oosterhof, partner: Trijntje Jans Nijholt.
Lambert Vaartjes (23 dec 1845 Steenwijkerwold/14 aug 1921 Weststellingwerf), kind van Anne Alberts Vaartjes & Antje Lambers de Vries, partners: Jantje Kooi, Jantje Dirks Dijkstra.
Jantje Dirks Dijkstra (1838 Oldetrijne), ouders niet bekend, partner: Lambert Vaartjes.
Tetje Visser (03 aug 1883 Rotsterhaule/19 aug 1959 Rohel), kind van Johannes Visser & Aaltje Sytsema, partner: Hans Poepjes.
Hans Poepjes (25 mrt 1883 Delfstrahuizen/27 mei 1948 Rotstergaast), kind van Liekel Poepjes & Jeltje Lammerts Boltjes, partner: Tetje Visser.
Aaltje Poepjes (1920 Gaast), kind van Hans Poepjes & Tetje Visser, partner: Albert Jan Gorter.
Aaltje Sytsema (1860 Gaast), ouders niet bekend, partner: Johannes Visser.
Johannes Visser (1858 Sondel), ouders niet bekend, partner: Aaltje Sytsema.
Albert Jan Gorter (1822 Oldelamer), kind van Jan Gorter & Hendrika van Dommelen, partner: Aaltje Poepjes.
Minte Visser (12 okt 1871 Vinkega/21 aug 1921 Weststellingwerf), kind van Wiebe Gerrits Visser & Betje Martens Douma, partner: Hendrikje Mulder.
Hendrikje Mulder (06 jun 1873 Oldeberkoop/12 dec 1958 Steenwijk), kind van Hendrik Alberts Mulder & Antje Dirks Waldus, partner: Minte Visser.
Ynze Hoekstra (07 sep 1885 Oldeholtpade/04 jan 1952 Oldeholtpade), kind van Tjeerd Hoekstra & Anna Legendal, partner: Marijke Heida.
Marijke Heida (08 apr 1890 Weststellingwerf/01 sep 1921 Weststellingwerf), kind van Maas Heida & Aaltje Prakken, partner: Ynze Hoekstra.
Hendrikje Bosch (20 aug 1873 Weststellingwerf/01 sep 1921 Weststellingwerf), kind van Gerben Jans Bosch & Maatje Eises Jager, partner(s) niet bekend.
Oene de Jong (30 dec 1874 Tjerkgaast), kind van Eelke Jans de Jong & Antje Klazes de Jong, partner: Aaltje Schaap.
Aaltje Schaap (13 dec 1887 Nijetrijne), kind van Ale Schaap & Sjoerdje Bron, partner: Oene de Jong.
Antje Klazes de Jong ouders niet bekend, partner: Eelke Jans de Jong.
Eelke Jans de Jong ouders niet bekend, partner: Antje Klazes de Jong.
Eelke Ale de Jong (06 dec 1909 Weststellingwerf/04 sep 1921 Weststellingwerf), kind van Oene de Jong & Aaltje Schaap, partner(s) niet bekend.
Imkjen Riekeles Heida (1777/29 nov 1862 Mildam), kind van Rykele Pieters & Rinske Jelles , partner: Tjeerd Yntzes Nijenhuis.
Rinske Jelles ? ouders niet bekend, partner: Rykele Pieters .
Rykele Pieters ? ouders niet bekend, partner: Rinske Jelles .
Jelle Tjeerds Nijenhuis (22 nov 1816 Katlijk/11 sep 1895 Mildam), kind van Tjeerd Yntzes Nijenhuis & Imkjen Riekeles Heida, partner: Saakjen Jans Heida.
? Nijenhuis (23 jul 1847 Katlijk/23 jul 1847 Katlijk), kind van Jelle Tjeerds Nijenhuis & Saakjen Jans Heida, partner(s) niet bekend.
Saakjen Jans Heida (15 feb 1820 Katlijk), kind van Jan Sipkes Heida & Rigtje Jans Boltje, partner: Jelle Tjeerds Nijenhuis.
Rigtje Jelles Nijenhuis (18 sep 1840 Mildam/02 apr 1914 Katlijk), kind van Jelle Tjeerds Nijenhuis & Saakjen Jans Heida, partner: Lomme Jeeps Heida.
Lomme Jeeps Heida (29 aug 1839 Mildam/07 jun 1891 Weststellingwerf), kind van Jeip Pieters Heida & Trijntje Jelles Schotanus, partner: Rigtje Jelles Nijenhuis.
Lomme Jeips Heida (15 apr 1838 Katlijk/15 apr 1838 Katlijk), kind van Jeip Pieters Heida & Trijntje Jelles Schotanus, partner(s) niet bekend.
Roelof Hospe ouders niet bekend, partner: Aukje Numan.
Aukje Numan (12 jan 1879 Langezwaag/13 mrt 1965 Katlijk), kind van Gerke Atzes Numan & Geeske van der Lei, partners: Roelof Hospe, Jeep Heida.
Jeep Heida (23 sep 1872 Ter Idzard/04 sep 1921 Weststellingwerf), kind van Lomme Jeeps Heida & Rigtje Jelles Nijenhuis, partner: Aukje Numan.
Bouke Tjerk Veenstra (03 mei 1819 Harlingen), kind van Tjerk Pieters Feenstra & Tjeetske Jans de Bruin, partner: Tetje Annes Schippers.
Grietje van der Klijn (30 okt 1869 Wolvega/18 mrt 1944 Weststellingwerf), kind van Keimpe Lammerts van der Klijn & Corneliske Hanzes van der Zee, partner: Jelle van der Zee.
Femke Cornelia van der Zee (08 aug 1900 Weststellingwerf/28 sep 1921 Weststellingwerf), kind van Jelle van der Zee & Grietje van der Klijn, partner(s) niet bekend.
Johannes Westerkamp (11 mrt 1869 Steggerda/27 sep 1921 Weststellingwerf), kind van Jochem Jans Westerkamp & Aafjen Jacobs van den Akker, partner(s) niet bekend.
Pieter de Boer (26 feb 1894 Oldetrijne), kind van Gerrit de Boer & Hiltje Nijenhuis, partner: Jantje Heida.
Jantje Heida (11 jul 1891 Scherpenzeel (FR.)/02 okt 1921 Weststellingwerf), kind van Jan Hommes Heida & Janke Martens Douma, partner: Pieter de Boer.
Albertje Albers (15 sep 1843 Steenwijkerwold/22 sep 1884 De Pol), kind van Hendrik Alberts & Sjoerdje Geertsma, partner: Arend van der Heide.
Arend van der Heide (29 okt 1842 Steenwijk/21 jun 1896 Zuidveen), kind van Dirk van der Heide & Grietje Soer, partner: Albertje Albers.
Sjoerdje Geertsma ouders niet bekend, partner: Hendrik Alberts.
Hendrik Alberts ouders niet bekend, partner: Sjoerdje Geertsma.
Grietje van der Heide (27 okt 1900 Steenwijkerwold/29 apr 1990 Peperga), kind van Hendrik van der Heide & Lammigje Bakker, partner: Geugjen Ijben.
Geugjen Ijben (02 dec 1896 Steenwijkerwold/21 mei 1984 Peperga), kind van Albert Ijben & Elisabeth Veld, partner: Grietje van der Heide.
? Ijben (01 okt 1921 Weststellingwerf/01 okt 1921 Weststellingwerf), kind van Geugjen Ijben & Grietje van der Heide, partner(s) niet bekend.
Rinke Hanzes Kroondijk (1838 Scherpenzeel (FR.)), kind van Hans Jacobs Kroondijk & Geertje Romkes de Vries, partner: Klaasje van Veen.
Jeltje Holtrop (1887 Delfstrahuizen), kind van Foeke Holtrop & Ynskje Koenen, partner: Hans Kroondijk.
Ynskje Koenen ouders niet bekend, partner: Foeke Holtrop.
Foeke Holtrop ouders niet bekend, partner: Ynskje Koenen.
Hans Kroondijk (1873 Scherpenzeel (FR.)), kind van Rinke Hanzes Kroondijk & Klaasje van Veen, partner: Jeltje Holtrop.
? Kroondijk (08 okt 1921 Weststellingwerf/08 okt 1921 Weststellingwerf), kind van Hans Kroondijk & Jeltje Holtrop, partner(s) niet bekend.
? Zeefat (12 okt 1921 Weststellingwerf/12 okt 1921 Weststellingwerf), kind van Koop Zeefat & Aaltje Bron, partner(s) niet bekend.
Grietje Schipper (24 mei 1850 Diever/15 okt 1921 Noordwolde (FR.)), kind van Anske Hendriks Schipper & Anna Gerardus de Vries, partner: Jan Stoker.
Petertje Sjoerts Hoornstra (1798 Meppel), kind van Sjoert Hoornstra & Annigje Roelofs , partner: Gerhardus Beerends de Vries.
Annigje Roelofs ? ouders niet bekend, partner: Sjoert Hoornstra.
Sjoert Hoornstra ouders niet bekend, partner: Annigje Roelofs .
Hittje Schaafsma (30 mei 1884 Akkrum/30 mrt 1970 Heerenveen), kind van Bote Hessels Schaafsma & Geertje Geerts Huisman, partner: Johannes Rudolphus Halman.
Tjipkje Theunia Woudhuizen (25 aug 1905 Appelscha/04 nov 1921 Noordwolde (FR.)), kind van Melis Woudhuizen & Eltje Brinksma, partner(s) niet bekend.
? Bosma (06 nov 1921 Nijelamer/06 nov 1921 Nijelamer), kind van Jacob Bosma & Roelofke Schukkinga, partner(s) niet bekend.
Pieter Antoon Wever (07 dec 1819 Wolvega/16 jan 1864 Veneburen), kind van Anthoon Dirks Wever & Annegjen Wyben Keizer, partner: Hendrikje Wolters Vochteloo.
Hendrikje Wolters Vochteloo (1825 Haule), ouders niet bekend, partner: Pieter Antoon Wever.
Jacobje Wever (08 mrt 1860 Tronde/11 feb 1942 Oosterwolde (FR.)), kind van Pieter Antoon Wever & Hendrikje Wolters Vochteloo, partner: Rinse Jans Koopmans.
Rinse Jans Koopmans (08 nov 1850 Oosterwolde (FR.)/06 nov 1935 Oosterwolde (FR.)), kind van Jan Jans Koopmans & Jantje Klazes Remerie, partner: Jacobje Wever.
Jan Alberts Fokkens (18 sep 1847 Oosterwolde (FR.)/18 dec 1936 Haule), kind van Albert Jans Fokkens & Aaltje Roelofs Luggers, partner: Trijntje Jans Koopmans.
Trijntje Jans Koopmans (21 mei 1854 Oosterwolde (FR.)/29 apr 1928 Oosterwolde (FR.)), kind van Jan Jans Koopmans & Jantje Klazes Remerie, partner: Jan Alberts Fokkens.
Jan van der Iest (1853 Boornbergum), kind van Hendrik Jans van der Iest & Giske Sietzes Sietzema, partner: Jena Oppersma.
Giske Sietzes Sietzema ouders niet bekend, partner: Hendrik Jans van der Iest.
Hendrik Jans van der Iest ouders niet bekend, partner: Giske Sietzes Sietzema.
Geesje Nijenhuis (1857 Oosterwolde (FR.)), kind van Geert Rinkes Nijenhuis & Ieke Jitzes Hofma, partner: Klaas Jans Koopmans.
Ieke Jitzes Hofma ouders niet bekend, partner: Geert Rinkes Nijenhuis.
Geert Rinkes Nijenhuis ouders niet bekend, partner: Ieke Jitzes Hofma.
Klaas Jans Koopmans (23 mrt 1846 Oosterwolde (FR.)/04 feb 1910 Nijeberkoop), kind van Jan Jans Koopmans & Jantje Klazes Remerie, partners: Geesje Nijenhuis, Jena Oppersma.
Pietertje Koopmans (30 mei 1863 Oosterwolde (FR.)/19 sep 1903 Oosterwolde (FR.)), kind van Jan Jans Koopmans & Jantje Klazes Remerie, partner: Jacob Sybrands Koopmans.
Aaltje Pieters Jongbloed (12 mrt 1822 Makkinga/07 apr 1860 Makkinga), kind van Pieter Pieters Jongbloed & Zwaantje Aukes Kat, partner: Jacob Ydes van der Schoot.
Yde van der Schoot (1769), ouders niet bekend, partner: Jantje Jacobs van der Woude.
Jacob Ydes van der Schoot (03 mei 1821 Oldemarkt/23 dec 1888 Appelscha), kind van Yde van der Schoot & Jantje Jacobs van der Woude, partner: Aaltje Pieters Jongbloed.
Trijntje van der Schoot (23 nov 1847 Oldemarkt/21 feb 1929 Oosterwolde (FR.)), kind van Jacob Ydes van der Schoot & Aaltje Pieters Jongbloed, partner: Jan Jans Koopmans.
Jan Jans Koopmans (23 jun 1844 Oosterwolde (FR.)/23 mei 1896 Oosterwolde (FR.)), kind van Jan Jans Koopmans & Jantje Klazes Remerie, partner: Trijntje van der Schoot.
Marten Koopmans (12 feb 1860 Oosterwolde (FR.)/15 sep 1863 Oosterwolde (FR.)), kind van Jan Jans Koopmans & Jantje Klazes Remerie, partner(s) niet bekend.
Jan Jans Koopmans (1819 Oosterwolde (FR.)/03 apr 1891 Oosterwolde (FR.)), kind van Jan Jans Koopmans de Jonge & Rinske Sybrands Donker, partner: Jantje Klazes Remerie.
Jantje Klazes Remerie (1821 Donkerbroek/27 dec 1887 Oosterwolde (FR.)), kind van Klaas Hanzes Remerie & Trijntje Roelofs van Nijen, partner: Jan Jans Koopmans.
Trijntje Roelofs van Nijen ouders niet bekend, partner: Klaas Hanzes Remerie.
Klaas Hanzes Remerie ouders niet bekend, partner: Trijntje Roelofs van Nijen.
Jacob Sybrands Koopmans (03 jun 1857 Oosterwolde (FR.)/01 mrt 1931 Oosterwolde (FR.)), kind van Sybrand Jans Koopmans de Jonge & Trijntje Jacobs Oosterkamp, partner: Pietertje Koopmans.
Sybrand Jans Koopmans de Jonge (05 sep 1822 Oosterwolde (FR.)/08 aug 1872 Makkinga), kind van Jan Jans Koopmans de Jonge & Rinske Sybrands Donker, partner: Trijntje Jacobs Oosterkamp.
Rinske Sybrands Donker ouders niet bekend, partner: Jan Jans Koopmans de Jonge.
Jan Jans Koopmans de Jonge ouders niet bekend, partner: Rinske Sybrands Donker.
Trijntje Jacobs Oosterkamp (21 okt 1819 Vinkega/23 jun 1862 Ooststellingwerf), kind van Jakob Jannes Oosterkamp & Grietje Steffens, partner: Sybrand Jans Koopmans de Jonge.
Pietertje Klazes Remerie kind van Jan Jans Koopmans & Jantje Klazes Remerie, partner: Jelmer Roels Wilma.
Pietertje Koopmans (23 mrt 1852 Scherpenzeel (FR.)/22 dec 1909 Weststellingwerf), kind van Jan Ymes Koopmans & Arendje Hofstee, partner: Nuttert Hofstee.
Nuttert Hofstee (30 jan 1848 Scherpenzeel (FR.)/10 nov 1921 Weststellingwerf), kind van Bouwe Harmens Hofstee & Trijntje Nutterts Gouma, partner: Pietertje Koopmans.
Nuttert Hofstee (06 nov 1889 Blesdijke), kind van Kornelis Bouwen Hofstee & Trijntje Oosten, partner: Trijntje de Vries.
Anna Catharina Lammerts ouders niet bekend, partner: Hendrik Vonk.
Hendrik Vonk (1821 Leeuwarden/05 aug 1896 Leeuwarden), kind van Willem Funcke & Grietje Hendriks Holtevis, partner: Anna Catharina Lammerts.
Grietje Hendriks Holtevis (1785 Rinsumageest/09 feb 1855 Leeuwarden), kind van Hendrik Harms Holtevis & Elisabeth Geerts Bruins, partner: Willem Funcke.
Elisabeth Geerts Bruins ouders niet bekend, partner: Hendrik Harms Holtevis.
Hendrik Harms Holtevis ouders niet bekend, partner: Elisabeth Geerts Bruins.
Petronella Kroes ouders niet bekend, partner: Johannes Funcke.
Johannes Funcke (1815 Leeuwarden/19 aug 1874 Leeuwarden), kind van Willem Funcke & Grietje Hendriks Holtevis, partners: Petronella Kroes, Antje de Jong.
Antje de Jong (1817 Leeuwarden), kind van Pieter Cornelis de Jong & Johanna Wilhelmina Smids, partner: Johannes Funcke.
Johanna Wilhelmina Smids ouders niet bekend, partner: Pieter Cornelis de Jong.
Pieter Cornelis de Jong ouders niet bekend, partner: Johanna Wilhelmina Smids.
Willem Nolman (1811 Harlingen), kind van Harmen Nolman & Marijke Berends Rekkenburg, partner: Catharina Funcke.
Marijke Berends Rekkenburg ouders niet bekend, partner: Harmen Nolman.
Harmen Nolman ouders niet bekend, partner: Marijke Berends Rekkenburg.
Catharina Funcke (1810 Leeuwarden), kind van Willem Funcke & Grietje Hendriks Holtevis, partner: Willem Nolman.
Willem Funcke (1773 Stadlohn (DE)/04 okt 1833 Leeuwarden), kind van Johannes Wilhelmus Funcke & Catharina Spahn, partner: Grietje Hendriks Holtevis.
Catharina Spahn ouders niet bekend, partner: Johannes Wilhelmus Funcke.
Johannes Wilhelmus Funcke ouders niet bekend, partner: Catharina Spahn.
Helena / Magdalena Wilhelmina Funcke (1829 's-Gravenhage/30 okt 1917 Vledder), kind van Johannes Antonie Funcke & Gerarda Cornelia le Maitre, partner: Hendrik Hoekstra.
Gerarda Cornelia le Maitre (16 feb 1792 's-Gravenhage/18 mrt 1867 Frederiksoord), kind van Adrianus Cornelisz Le Maitre & Magdalena Elisabeth Emmerick, partner: Johannes Antonie Funcke.
Magdalena Elisabeth Emmerick ouders niet bekend, partner: Adrianus Cornelisz Le Maitre.
Adrianus Cornelisz Le Maitre ouders niet bekend, partner: Magdalena Elisabeth Emmerick.
Johannes Antonie Funcke (03 jun 1781 's-Gravenhage/03 apr 1870 Frederiksoord), kind van Henrich Arnold Funcke & Barbara van Straelen, partner: Gerarda Cornelia le Maitre.
Barbara van Straelen ouders niet bekend, partner: Henrich Arnold Funcke.
Henrich Arnold Funcke ouders niet bekend, partner: Barbara van Straelen.
Hendrikje Klazes Zijlstra (13 mei 1846 Oldeholtpade/24 nov 1921 Weststellingwerf), kind van Klaas Ebeles Zijlstra & Aaltje Gerrits de Vries, partner: Freerk Hendriks Smit.
Geesje Jacobs Braad (1744), kind van Jacob Hendriks Braa & Geesjen Cornelis Ruiter, partner: Peter Jans Doop.
Hendrikje Peters Doop (10 nov 1784 Giethoorn), kind van Peter Jans Doop & Geesje Jacobs Braad, partner: Jan Hendriks Vonk.
Geesje Alberts ouders niet bekend, partner: Jacob Hendriks Braa.
Geesjen Cornelis Ruiter (13 jun 1717 Blokzijl), ouders niet bekend, partner: Jacob Hendriks Braa.
Jacob Hendriks Braa (1715), ouders niet bekend, partners: Geesjen Cornelis Ruiter, Geesje Alberts.
Peter Jans Doop (12 feb 1736 Giethoorn), kind van Jan Jannis Doop & Margje Peters de Vries, partner: Geesje Jacobs Braad.
Margje Peters de Vries ouders niet bekend, partner: Jan Jannis Doop.
Jan Jannis Doop ouders niet bekend, partner: Margje Peters de Vries.
Jantje Pieters Zwart / Doop (16 apr 1781 Giethoorn/23 okt 1852 Ossenzijl), kind van Peter Jans Doop & Geesje Jacobs Braad, partner: Wolter Jansen Nijmeijer.
Gerrigje van Dalsem (1846 Steenwijkerwold), kind van Klaas van Dalsum & Andriesje Mast, partner: Aart Mulder.
Andriesje Mast ouders niet bekend, partner: Klaas van Dalsum.
Klaas van Dalsum ouders niet bekend, partner: Andriesje Mast.
Aart Mulder (1840 Ermelo), kind van Gerrit Mulder & Gerrigje Kamerman, partner: Gerrigje van Dalsem.
Gerrit Mulder (01 jan 1870 Steenwijkerwold/17 mrt 1941 Steenwijk), kind van Aart Mulder & Gerrigje van Dalsem, partner: Willemtje Timmerman.
Willemtje Timmerman (29 jun 1873 Eesveen/29 okt 1944 Steenwijk), kind van Hendrik Timmerman & Annigje Bolding / Kramer, partner: Gerrit Mulder.
Geesje Timmerman (17 feb 1870 Eesveen/01 aug 1902 Willemsoord), kind van Hendrik Timmerman & Annigje Bolding / Kramer, partner: Gerrit Nieuwenhuis.
Margje Timmerman (09 okt 1867 Eesveen/23 jan 1940 Weststellingwerf), kind van Hendrik Timmerman & Annigje Bolding / Kramer, partner: Jannes Kuiper.
Hendrik Timmerman (22 nov 1822 Steenwijkerwold/23 jan 1895 Eesveen), kind van Klaas Jans Timmerman & Margjen Jans Huisman, partner: Annigje Bolding / Kramer.
Marrigje Nieuwenhuis (27 okt 1898 Steenwijkerwold/17 nov 1921 Weststellingwerf), kind van Gerrit Nieuwenhuis & Geesje Timmerman, partner(s) niet bekend.
Antje de Vries (25 mei 1878 Boijl/18 mei 1912 Vledder), kind van Folkert Ruurds de Vries & Antje Veld, partner: Jan Korf.
Jantje Korf (27 mrt 1909 Boijl), kind van Tjeerd Korf & Margje Veld, partner: Geert Jissink.
Geert Jissink (30 mrt 1909 Vinkega), kind van Klaas Jissink & Trijntje de Boer, partner: Jantje Korf.
Hendrik Veen (1904 Vledder/16 jan 1961 Meppel), kind van Harmen Roelofs Veen & Jantje Korf, partner(s) niet bekend.
Harmen Roelofs Veen (27 mei 1855 Elsloo (FR.)/23 jun 1927 Vledder), kind van Roelof Jacobs Veen & Hendrikje Harmens Weerman, partner: Jantje Korf.
Jantje Korf (05 jun 1865 Boijl/05 feb 1951 Vledder), kind van Anne Jans Korf & Engeltje Tjeerds van der Linde, partner: Harmen Roelofs Veen.
Simkjen Stroetinga (15 aug 1887 Vledder/24 feb 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Albert Stroetinga & Hendrikje Ekkels, partner: Roelof Veen.
Albert Veen (08 sep 1915 Noordwolde (FR.)/26 nov 1921 Noordwolde (FR.)), kind van Roelof Veen & Simkjen Stroetinga, partner(s) niet bekend.
Klaas Andries Oosterkamp (1767 Nijetrijne/19 sep 1846 Oldelamer), kind van Andries Klazen Oosterkamp & Hiltjen Martens , partner: Margje Geerts.
Margje Geerts (1792 Oldetrijne), kind van Geert Jelles & Jantjen Jans , partner: Klaas Andries Oosterkamp.
Jantjen Jans ? ouders niet bekend, partner: Geert Jelles .
Geert Jelles ? ouders niet bekend, partner: Jantjen Jans .
Marten Oosterkamp (20 sep 1853 Oldelamer/24 nov 1921 Heerenveen), kind van Andries Klazes Oosterkamp & Aafje Jacobs Stroop, partner: Elbrig Brouwer.
Jetse Oost (24 mrt 1860 Nijensleek/19 sep 1948 Vledder), kind van Jacob Roelofs Oost & Kleisje Jetzes Punter, partner: Wobke Menger.
Johannes Egberts van der Heide (24 jan 1842 Spanga/14 dec 1921 Weststellingwerf), kind van Egbert Johannes van der Heide & Lijsbert Nutterts Gouma, partner: Aaltje Roelofs Visser.
Jannetje Beun (01 jul 1845 Frederiksoord-Wilhelminaoord (FR.)/16 dec 1921 Noordwolde (FR.)), kind van Gerrit Beun & Jannetje van Nieuwenhoven, partner: Willem Daniël Lem.
Jante Welles (21 apr 1836 Luxwoude/21 dec 1921 Weststellingwerf), kind van Elle Johannes Welles & Antje Ekkes de Jong, partner(s) niet bekend.
Hindrikus Harmannus Visscher (1864 Sappemeer), ouders niet bekend, partner: Maria Margaretha Scheltinga.
Maria Margaretha Scheltinga (01 dec 1870 Wolvega/29 dec 1921 Weststellingwerf), kind van Marten Johannes Scheltinga & Vronica Padberg, partner: Hindrikus Harmannus Visscher.
Vronica Padberg ouders niet bekend, partner: Marten Johannes Scheltinga.
Marten Johannes Scheltinga ouders niet bekend, partner: Vronica Padberg.
? Bekhof (01 jan 1922 Noordwolde (FR.)/01 jan 1922 Noordwolde (FR.)), kind van Marten Bekhof & Froukje Haven, partner(s) niet bekend.
Marten Bekhof (25 jul 1917 Noordwolde (FR.)/28 mrt 1992), kind van Marten Bekhof & Froukje Haven, partner: Cornelia Greta Meekhof.
Jacob Bekhof (15 jul 1916 Noordwolde (FR.)/22 sep 1933 Heerenveen), kind van Marten Bekhof & Froukje Haven, partner(s) niet bekend.
Rinske Snijder (20 jun 1860 Oldeholtpade/06 jan 1922 Noordwolde (FR.)), kind van Auke Hendriks Snijder & Minke Jans Kleystra, partner: Namme Bijker.
Tjitske Wildeboer (1843 Jelsum/14 jun 1872 Huizum), ouders niet bekend, partner: Romke Allardus de Vries.
Romke Allardus de Vries (1835 Huizum/08 jan 1922 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner: Tjitske Wildeboer.
Taco Paulides (14 jun 1855 Wolvega/10 jan 1922 Wolvega), kind van Johannes Paules Paulides & Maria Takes Bienema, partner: Anna Dijkstra.
Geert Hanzes Knol (02 feb 1825 Oudehaske/11 dec 1868 Terwispel), kind van Hans Jacobs Knol & Grietje Jans de Roo, partner: Wytske Franzes van der Vliet.
Annigjen Hanzes Knol (23 okt 1813 Oudehaske/16 dec 1889 Terwispel), kind van Hans Jacobs Knol & Grietje Jans de Roo, partner: Jan Sybrens Weiland.
Frans Heinz van der Vliet (27 jan 1797 Terwispel/22 feb 1866 Terwispel), kind van Heine Ates van der Vliet & Trientje Jans , partner: Roelofjen Harmens van Zwol.
Trientje Jans ? (1762 Eernewoude/02 jan 1840 Langezwaag), ouders niet bekend, partner: Heine Ates van der Vliet.
Heine Ates van der Vliet (11 apr 1745 Lekkum/11 nov 1813 Langezwaag), ouders niet bekend, partner: Trientje Jans .
Grietje Franses van der Vliet (23 jul 1826 Gersloot/24 mrt 1904 Beets), kind van Frans Heinz van der Vliet & Roelofjen Harmens van Zwol, partner: Jacob Hanzes Knol.
Wytske Franzes van der Vliet (14 okt 1824 Gersloot/02 nov 1906 Terwispel), kind van Frans Heinz van der Vliet & Roelofjen Harmens van Zwol, partner: Geert Hanzes Knol.
Jacob Hanzes Knol (21 sep 1821 Oudehaske/05 mrt 1894 Beets), kind van Hans Jacobs Knol & Grietje Jans de Roo, partner: Grietje Franses van der Vliet.
Jan Sybrens Weiland ouders niet bekend, partner: Annigjen Hanzes Knol.
Jan Lubberts de Ruiter ouders niet bekend, partner: Jentjen Hanzes Knol.
Jentjen Hanzes Knol (14 mei 1811 Oudehaske/10 mrt 1892 Leeuwarden), kind van Hans Jacobs Knol & Grietje Jans de Roo, partner: Jan Lubberts de Ruiter.
Jacob Martens Ram (1758 Oudehaske/12 jun 1808 Oosterzee), ouders niet bekend, partner: Jentjen Gerrits de Roo.
Jentjen Gerrits de Roo (1765 Oudehaske/26 jun 1822 Oudega (Hemelumer Oldeferd)), kind van Gerrit Harmens de Roo & Willempje Lucas , partner: Jacob Martens Ram.
Niesje Gerrits de Roo (1743 Wanneperveen/30 aug 1822 Oudega (Hemelumer Oldeferd)), kind van Gerrit Harmens de Roo & Willempje Lucas , partner: Gerrit Jans Duiker.
Gerrit Jans Duiker (29 apr 1738 Giethoorn/27 aug 1826 Oudega (Hemelumer Oldeferd)), ouders niet bekend, partner: Niesje Gerrits de Roo.
Jan Gerrits de Roo (02 mrt 1759 Oudehaske/02 jan 1826 Oudega), kind van Gerrit Harmens de Roo & Willempje Lucas , partner: Trijntje Geerts Pijlman.
Willempje Lucas ? (1722 Giethoorn/12 dec 1808 Giethoorn), ouders niet bekend, partner: Gerrit Harmens de Roo.
Gerrit Harmens de Roo (1722 Giethoorn/12 dec 1808 Giethoorn), ouders niet bekend, partner: Willempje Lucas .
Grietje Jans de Roo (21 jun 1787 Spanga/24 nov 1864 Terwispel), kind van Jan Gerrits de Roo & Trijntje Geerts Pijlman, partner: Hans Jacobs Knol.
Trijntje Geerts Pijlman (13 jan 1762 Kalenberg/1794 Nijehaske), kind van Geert Hendriks Pijlman & Grietjen Berents Otten / Ellen, partner: Jan Gerrits de Roo.
Willemke Jans de Roo (15 feb 1786 Ossenzijl/21 jun 1865 Langezwaag), kind van Jan Gerrits de Roo & Trijntje Geerts Pijlman, partner: Albert Tymens Meester.
Timen Alberts Meister (09 feb 1749 Giethoorn/11 feb 1795 Giethoorn), kind van Albert Timens Meister & Geesje Roelofs Hoek, partner: Geesje Geerts Ruiter.
Geesje Roelofs Hoek (1725 Giethoorn/1812 Giethoorn), ouders niet bekend, partner: Albert Timens Meister.
Albert Timens Meister (1718 Giethoorn/15 dec 1774 Giethoorn), ouders niet bekend, partner: Geesje Roelofs Hoek.
Geesje Geerts Ruiter (08 jul 1748 Giethoorn/29 apr 1829 Tjalleberd), kind van Geert Stevens Besjopen & Jantje (Nenne) Jans Ruiter, partners: Timen Alberts Meister, Jan Tijs Klompemaker.
Albert Tymens Meester (21 mrt 1777 Giethoorn/26 mrt 1848 Opsterland), kind van Timen Alberts Meister & Geesje Geerts Ruiter, partner: Willemke Jans de Roo.
Jelle Joukes Hofstra (02 sep 1779 Luxwoude/09 dec 1846 Langezwaag), ouders niet bekend, partner: Hinke Wiebes Biliam.
Hinke Wiebes Biliam (07 okt 1782 Benedenknijpe/23 mrt 1879 Langezwaag), ouders niet bekend, partner: Jelle Joukes Hofstra.
Jan Jelles Hofstra (30 aug 1812 Luxwoude/26 jun 1897 Langezwaag), kind van Jelle Joukes Hofstra & Hinke Wiebes Biliam, partner: Geeske Alberts Meester.
Geeske Alberts Meester (30 aug 1812 Oudehaske/09 sep 1877 Langezwaag), kind van Albert Tymens Meester & Willemke Jans de Roo, partner: Jan Jelles Hofstra.
Geert Alberts Meester (17 apr 1821 Oudehaske/03 mrt 1882 Terwispel), kind van Albert Tymens Meester & Willemke Jans de Roo, partner: Trijntje Jans Huisman.
Trijntje Jans Huisman (27 okt 1818 Luxwoude/05 jun 1869 Terwispel), kind van Jan Egberts Huisman & Hendrikje Jacobs Meijer, partner: Geert Alberts Meester.
Hendrikje Jacobs Meijer ouders niet bekend, partner: Jan Egberts Huisman.
Jan Egberts Huisman ouders niet bekend, partner: Hendrikje Jacobs Meijer.
Lourens Ibes van der Heide (13 jan 1880 Kortezwaag/27 jan 1880 Kortezwaag), kind van Ybe Sietzes van der Heide & Aaltje Lourens Schriemer, partner(s) niet bekend.
Hiltje Katsma (1855 Lippenhuizen), kind van Bart Kornelis Katsma & Geeske Bonnes Bonstra, partner: Albert Geerts Meester.
Geeske Bonnes Bonstra ouders niet bekend, partner: Bart Kornelis Katsma.
Bart Kornelis Katsma ouders niet bekend, partner: Geeske Bonnes Bonstra.
Albert Geerts Meester (1848 Terwispel), kind van Geert Alberts Meester & Trijntje Jans Huisman, partner: Hiltje Katsma.
Aaltje Geugjens Krikken (1788 Oudehaske/06 jun 1860 AEngwirden), kind van Geugjen Jacobs Krikken & Femmigje Koops Mast, partner: Jan Jans Tuiten Jetten / Huisman.
Jan Jans Tuiten Jetten / Huisman (31 dec 1782 Sint Nicolaasga/07 mei 1862 Tjalleberd), ouders niet bekend, partner: Aaltje Geugjens Krikken.
Trijntje Jans Huisman (24 sep 1811 Langezwaag/07 jun 1850 Weststellingwerf), kind van Jan Jans Tuiten Jetten / Huisman & Aaltje Geugjens Krikken, partner: Arend Jacobs Zwarteveen.
Femmigjen Jetten (19 apr 1809 Oudehaske), kind van Jan Jans Tuiten Jetten / Huisman & Aaltje Geugjens Krikken, partner(s) niet bekend.
Jan Brink (1869 Andijk), ouders niet bekend, partner: Antje van der Veen.
Luchina Roelina Vennink ouders niet bekend, partner: Hans Johannes van der Veen.
Hans Johannes van der Veen (20 sep 1874 Meppel/01 jul 1919 ass), kind van Sjoerd Hanzes van der Veen & Sytske Roelofs Brouwer, partner: Luchina Roelina Vennink.
Roelof van der Veen (19 mei 1872 Meppel/29 sep 1943 Schagen), kind van Sjoerd Hanzes van der Veen & Sytske Roelofs Brouwer, partner: Catharina Elisabeth Murraij Bakker.
Catharina Elisabeth Murraij Bakker ouders niet bekend, partner: Roelof van der Veen.
Geessina Lambertina van der Veen (16 jan 1885 Meppel/30 jul 1887 Meppel), kind van Sjoerd Hanzes van der Veen & Sytske Roelofs Brouwer, partner(s) niet bekend.
Wietse Andries van der Veen (01 jul 1879 Meppel), kind van Sjoerd Hanzes van der Veen & Sytske Roelofs Brouwer, partner(s) niet bekend.
Antje van der Veen (28 jun 1877 Meppel), kind van Sjoerd Hanzes van der Veen & Sytske Roelofs Brouwer, partner: Jan Brink.
Sjoerd Jans van der Veen (01 dec 1824/03 apr 1864 Jubbega-Schurega), kind van Jan Jans van der Veen & Jeltje Sjoerds van der Heide, partner: Janke Sytske Brouwer.
Jeltje Sjoerds van der Heide ouders niet bekend, partner: Jan Jans van der Veen.
Jan Jans van der Veen ouders niet bekend, partner: Jeltje Sjoerds van der Heide.
? van der Veen (19 apr 1863 Jubbega-Schurega/19 apr 1863 Jubbega-Schurega), kind van Sjoerd Jans van der Veen & Janke Sytske Brouwer, partner(s) niet bekend.
Martzen Sjoerds van der Veen (30 mei 1861 Jubbega-Schurega), kind van Sjoerd Jans van der Veen & Janke Sytske Brouwer, partner: .
Janke Sytske Brouwer ouders niet bekend, partner: Sjoerd Jans van der Veen.
Jan Koopman (22 sep 1912 Wolvega/10 apr 1972 Wolvega), kind van Sybrand Koopman & Janke van der Veen, partner: Janke Oostra.
Janke Oostra (16 okt 1920 Steggerda/07 sep 2000 Wolvega), kind van Hendrik Oostra & Feikje de Vries, partner: Jan Koopman.
Johannes Possemis (23 nov 1907 Noordwolde (FR.)/21 jan 1922 Noordwolde (FR.)), kind van Sikke Possemis & Geertje Bosch, partner(s) niet bekend.
Marie Hartsuiker (04 nov 1902 Broekhausen (Kreis Soest) (DE)/30 okt 1991 Noordwolde (FR.)), kind van Martinus Hartsuiker & Julianne Rinkewitz, partner: Hendrik Slager.
Trijntje Blijsie (1887 Appelscha), ouders niet bekend, partner: Ruurd Hendrik Slager.
Ruurd Hendrik Slager (1888 Elsloo (FR.)), ouders niet bekend, partner: Trijntje Blijsie.
Josina Wouterina Klop (16 dec 1908 Rotterdam/24 jan 1922 Noordwolde (FR.)), kind van & Sijgje Klop, partner(s) niet bekend.
Sijgje Klop (14 feb 1881 Ridderkerk), kind van Wouter Adrianus Klop & Pietertje de Jong, partner: .
Pietertje de Jong ouders niet bekend, partner: Wouter Adrianus Klop.
Wouter Adrianus Klop ouders niet bekend, partner: Pietertje de Jong.
? ? ouders niet bekend, partner: Sijgje Klop.

Er zijn deze periode 243 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor