Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 144.119 personen en 58.517 relaties.

Vrijdag 10 november 2023, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    is geen persoon overleden

    en zijn 2 huwelijken gesloten

Jan Soeten
- Roelofje de Visser
Nicolaas Zondergeld
- Sjoukje Helena Hoogendijk

Genealogische wijzigingen van 2023-11-9 tot 2023-11-10

Aaldert Postma (11 nov 1857 Noordwolde (FR.)/22 dec 1932 Almelo), kind van Aaldert Sakes Postma & Hendrikje Aalderts Bos, partner: Geertje Haven.
Geertje Haven (18 nov 1866 Noordwolde (FR.)/11 aug 1931 Twekkelo), kind van Pieter Lammerts Haven & Sjoukje Jacobs Bos, partner: Aaldert Postma.
Antje Ebels Bosma (20 mrt 1844 Nijelamer/17 jul 1893 Weststellingwerf), kind van Ebele Bosma & Hendrikjen de Vries, partner: Johannes Jeltes Bosma.
Siebrigje Bosma (23 mei 1871 Nijetrijne/02 mei 1925 Weststellingwerf), kind van Johannes Jeltes Bosma & Antje Ebels Bosma, partner(s) niet bekend.
Gerhardus Everhardus Heinink (16 dec 1854 Oldenzaal/22 mei 1925 Weststellingwerf), kind van Johannes Everhardus Heinink & Johanna van Steden, partner(s) niet bekend.
Aaltje de Jong (11 mrt 1878 Weststellingwerf/26 mei 1925 Weststellingwerf), kind van Dirk Jacobs de Jong & Jantje Idses Hoogeveen, partner(s) niet bekend.
Fokjen Douwes Koel (1795 Heerenveen/16 jan 1871 Thij), kind van Douwe Hendriks Koel & Elske Wytzes , partner: Johannes Epeus Winkler.
Johannes Epeus Winkler (1790 Nieuwland (ZE.)/28 jun 1863 Thij), ouders niet bekend, partner: Fokjen Douwes Koel.
Kornelis Jans Dijkstra (04 jan 1842 Nijeholtwolde/14 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Jan Wolters Dijkstra & Dirkje Alles de Vries, partner(s) niet bekend.
Jochem Kornelis Dijkstra (1798/19 apr 1863 Sondel), kind van Kornelis Jelles Dijkstra & Geesje Melis Dijkstra, partner: Aaltje Anes Hoekstra.
Herman Jan Klein (05 jul 1897 Noordwolde (FR.)/15 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Johannes Klein & Jacoba Bisschop, partner(s) niet bekend.
Sybrandus Josephus Bos (25 dec 1879 Blesdijke/02 okt 1880 Blesdijke), kind van Eise Jurjens Bos & Johanna Sybrands Vonk, partner(s) niet bekend.
Hermanus Johannes Krudde (1883 Deventer), kind van Albertus Johannes Krudde & Everdina Wichgers, partner: Roelofje Maria Bos.
Everdina Wichgers ouders niet bekend, partner: Albertus Johannes Krudde.
Albertus Johannes Krudde ouders niet bekend, partner: Everdina Wichgers.
Roelofje Bos (15 apr 1877 Blesdijke), kind van Eise Jurjens Bos & Johanna Sybrands Vonk, partner(s) niet bekend.
Eise Jurjens Bos (16 feb 1831 Oldeholtpade/20 mrt 1914 Weststellingwerf), kind van Jurjen Harmens Bos & Roelofjen Eises de Vries, partner: Johanna Sybrands Vonk.
Johanna Sybrands Vonk (16 jun 1840 Blesdijke/17 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Sybrand Annes Vonk & Roelofje Alberts ten Berge, partner: Eise Jurjens Bos.
Johann Gerhard Wind (1824 Elbergen (DE)/28 okt 1858 Weststellingwerf), kind van Johann Henrich Wint & Maria Catharina Metmann, partner: Jantje Berends Sloot.
Maria Catharina Metmann ouders niet bekend, partner: Johann Henrich Wint.
Johann Henrich Wint ouders niet bekend, partner: Maria Catharina Metmann.
Grietje Schippers (03 jan 1870 Munnekeburen), kind van Geert Schippers & Siepkjen Hamstra, partner: Roelof de Ruiter.
Roelof de Ruiter (20 apr 1871 Oldelamer/17 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Dirk de Ruiter & Albertje Dijkstra, partner: Grietje Schippers.
Sietske Wind (21 jun 1888 Nieuweschoot/01 jan 1955 Rottum (Schoterland)), kind van Luite Wind & Baukje van Stralen, partner: Johannes Meester.
Johannes Meester (26 jan 1891 Rotsterhaule), kind van Wolter Meester & Maria Latour, partner: Sietske Wind.
Wolter Meester (07 dec 1858 Sintjohannesga/22 sep 1931 Rottum (Schoterland)), kind van Boldewijn Jans Meester & Hilligjen Wolters Bos, partner: Maria Latour.
Jan Boldewijns Meester (1805 Rotsterhaule/25 mei 1849 Sintjohannesga), kind van Boldewijn Klazes Meester & Albertjen Jacobs , partner: Hilligjen Roelofs Wever.
Hilligjen Roelofs Wever (1808 Sintjohannesga/23 nov 1854 Sintjohannesga), ouders niet bekend, partner: Jan Boldewijns Meester.
Hilligjen Wolters Bos (11 aug 1833 Sintjohannesga/14 feb 1890 Sintjohannesga), kind van Wolter Geerts Bos & Femmigjen Koops Oord, partner: Boldewijn Jans Meester.
Geert Jans de Vent (1816 Nijensleek), kind van Jan Lamberts de Vent & Willemtje Egberts Stelling, partner(s) niet bekend.
Lammert Jans de Vent (09 feb 1809 Oldeberkoop/02 mei 1831 Leiden), kind van Jan Lamberts de Vent & Willemtje Egberts Stelling, partner(s) niet bekend.
Jan Lamberts de Vent (17 apr 1786 Boijl/25 jan 1830 Rottum (Schoterland)), kind van Lambert Abels & Lusjen Jans , partner: Willemtje Egberts Stelling.
Klaas Jans van der Veen (05 mrt 1831 Oldetrijne), kind van Jan Klazen van der Veen & Margje Durks Blokstra, partner: Aafjen Egberts Stroop.
Jan Klazen van der Veen (15 nov 1803 Oldetrijne/15 apr 1863 Weststellingwerf), kind van Klaas Tjabels van der Veen & Hiltje Luiten van der Schoot, partner: Margje Durks Blokstra.
Aafjen Egberts Stroop (05 dec 1830 Oldetrijne/20 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Egbert Jans Stroop & Trijntje Tymens de Jong, partner: Klaas Jans van der Veen.
Roelofke Deelstra (17 feb 1872 Grouw), kind van Pieter Marcus Deelstra & Jeltje Keizer, partner(s) niet bekend.
Janke Deelstra (06 jul 1879 Grouw), kind van Pieter Marcus Deelstra & Jeltje Keizer, partner(s) niet bekend.
Janke Deelstra (17 jun 1878 Grouw/21 aug 1878 Grouw), kind van Pieter Marcus Deelstra & Jeltje Keizer, partner(s) niet bekend.
Geeske Deelstra (29 okt 1876 Menaldumadeel), kind van Pieter Marcus Deelstra & Jeltje Keizer, partner(s) niet bekend.
Markus Deelstra (04 apr 1874 Menaldumadeel), kind van Pieter Marcus Deelstra & Jeltje Keizer, partner(s) niet bekend.
Pieter Marcus Deelstra (26 okt 1845 Grouw/11 jul 1915 Dennenoord (Zuidlaren)), kind van Marcus Johannes Deelstra & Janke Sjoerds Hoekstra, partner: Jeltje Keizer.
Janke Sjoerds Hoekstra ouders niet bekend, partner: Marcus Johannes Deelstra.
Marcus Johannes Deelstra ouders niet bekend, partner: Janke Sjoerds Hoekstra.
Jeltje Keizer (27 mei 1841 Leeuwarden/21 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Roelof Gerrits Keizer & Geeske Dirks Riemersma, partner: Pieter Marcus Deelstra.
Berber Bosman (25 mrt 1861 Mirns en Bakhuizen/16 apr 1938 Leeuwarden), kind van Otte Jatjes Bosman & Gettje Jans Vogelzang, partner: Theodorus Meyer.
Gettje Jans Vogelzang ouders niet bekend, partner: Otte Jatjes Bosman.
Otte Jatjes Bosman ouders niet bekend, partner: Gettje Jans Vogelzang.
Theodorus Meyer (10 mrt 1860 Lemmer/22 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Age Jans Meyer & Aukje Theodorus Neits, partner: Berber Bosman.
Yke Hendriks ? (07 dec 1791 Donkerbroek/07 aug 1849 Wolvega), kind van Hendrik Beerents & Hiltjen Jans , partner: Klaas Faber.
Hiltjen Jans ? ouders niet bekend, partner: Hendrik Beerents .
Hendrik Beerents ? ouders niet bekend, partner: Hiltjen Jans .
Klaas Faber (26 feb 1790 Wolvega/20 jul 1853 Wolvega), kind van Rinke Cormelis Faber & Elisabeth Klazes Kopfer, partner: Yke Hendriks .
Rinke Klazes Faber (23 apr 1817 Wolvega/05 jan 1869 Weststellingwerf), kind van Klaas Faber & Yke Hendriks , partner: Aukje Wybes Nijholt.
Aukje Wybes Nijholt (28 jan 1818 Wolvega/15 dec 1890 Weststellingwerf), kind van Wiebe Nijholt & Jakobje Martens Engelsma, partner: Rinke Klazes Faber.
Yke Faber (25 jan 1847 Wolvega/22 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Rinke Klazes Faber & Aukje Wybes Nijholt, partner(s) niet bekend.
Elisabeth Groen (24 apr 1880 Oldetrijne), kind van Kornelis Groen & Chrisje Oosten, partner: Egbert van der Laan.
Egbert van der Laan (08 mei 1879 Oldelamer), kind van Sytze Siegers van der Laan & Jeltje Dijkstra, partner: Elisabeth Groen.
Sieger Sytzes van der Laan (1830 Nijehaske), kind van Sytze Siegers van der Laan & Roelofje Jans Moed, partner: Trijntje Lolkes Woustra.
Roelofje Jans Moed ouders niet bekend, partner: Sytze Siegers van der Laan.
Sytze Siegers van der Laan ouders niet bekend, partner: Roelofje Jans Moed.
Trijntje Lolkes Woustra (11 sep 1831 Haskerland/05 jan 1911 Nijehaske), kind van Lolke Lammerts Woudstra & Antje Symons de Groot, partner: Sieger Sytzes van der Laan.
Antje Symons de Groot ouders niet bekend, partner: Lolke Lammerts Woudstra.
Lolke Lammerts Woudstra ouders niet bekend, partner: Antje Symons de Groot.
Sytze van der Laan (18 jul 1903 Wolvega), kind van Egbert van der Laan & Elisabeth Groen, partner: Siementje Groen.
Siementje Groen (27 sep 1903 Nijetrijne), kind van Meine Groen & Marrijgje Kok, partner: Sytze van der Laan.
Gelske Wybenga (1875 Vrouwenparochie), kind van Sipke Wybenga & Johanna Wijbenga, partner: Egbert van der Laan.
Johanna Wijbenga ouders niet bekend, partner: Sipke Wybenga.
Sipke Wybenga ouders niet bekend, partner: Johanna Wijbenga.
Marijgje de Boer (04 mrt 1893 Oldemarkt/01 nov 1979 Ossenzijl), kind van Remmelt de Boer & Antje de Boer, partner: Sjoerd Groen.
Sjoerd Groen (16 jan 1892 Nijetrijne/07 mrt 1938 Weststellingwerf), kind van Meine Groen & Marrijgje Kok, partner: Marijgje de Boer.
Piertje Groen (16 feb 1890 Nijetrijne/18 aug 1920 Weststellingwerf), kind van Meine Groen & Marrijgje Kok, partner(s) niet bekend.
Jacob ter Heide (14 dec 1887 Scherpenzeel (FR.)), kind van Hendrik ter Heide & Geesje Jonker, partner: Antje Groen.
Antje Groen (11 feb 1889 Sonnega), kind van Meine Groen & Marrijgje Kok, partner: Jacob ter Heide.
Marrygje Groen (16 mrt 1902 Nijetrijne/15 jun 1950 Weststellingwerf), kind van Meine Groen & Marrijgje Kok, partner: Thomas Koopman.
Tiemen Groen (18 apr 1893 Nijetrijne), kind van Meine Groen & Marrijgje Kok, partner(s) niet bekend.
Rinske Hager ouders niet bekend, partner: Thomas Koopman.
Thomas Koopman (04 dec 1898 Rotsterhaule/19 mrt 1963 Weststellingwerf), kind van Tjebbe Koopman & Geertje van der Velde, partners: Rinske Hager, Marrygje Groen.
? Koopman (29 jun 1925 Weststellingwerf/29 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Thomas Koopman & Marrygje Groen, partner(s) niet bekend.
Cornelia Jacoba Heijbers (03 okt 1901 Amsterdam), kind van Nicolaas Antonius Heijbers & Antonia Gerarda ten Oever, partner: Tymen Bosma.
Antonia Gerarda ten Oever ouders niet bekend, partner: Nicolaas Antonius Heijbers.
Nicolaas Antonius Heijbers ouders niet bekend, partner: Antonia Gerarda ten Oever.
Tymen Bosma (20 sep 1896 Vinkega/19 jul 1963 Sonnega), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner: Cornelia Jacoba Heijbers.
Hendrikje Bosma (23 apr 1910 Vinkega), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Marten Bosma (04 mei 1908 Vinkega), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Jacob Bosma (29 sep 1906 Vinkega/07 dec 1971), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner: Jantje Hoekstra.
Jacobje Bosma (26 sep 1904 Vinkega), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Jacob Bosma (28 aug 1903 Vinkega), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Geesje Bosma (06 mrt 1902 Vinkega), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Jantje Bosma (11 apr 1898 Vinkega), kind van Jan Bosma & Andriesje Dijkstra, partner: Jan Hoogenberg.
Jan Hoogenberg (19 dec 1891 Munnekeburen/30 jun 1925 Weststellingwerf), kind van Sake Hoogenberg & Annegje Menger, partner: Jantje Bosma.
Geertje Nijholt (15 mei 1890 Spanga/05 mei 1906 Spanga), kind van Lammert Nijholt & Jantje Buisman, partner(s) niet bekend.
Hendrik van de Boer (22 okt 1904 Noordwolde (FR.)/07 dec 1980 Boijl), kind van Jan van de Boer & Grietje Baas, partner(s) niet bekend.
Geertje Nijholt (01 mei 1898 Noordwolde (FR.)/01 jul 1925 Noordwolde (FR.)), kind van Harmen Nijholt & Jantje Kuipers, partner: Hendrik van de Boer.
Anna Catharina Degener (1848 Vreden (DE)/01 jul 1925 Weststellingwerf), kind van Ignatz Degener & Johanna Siehoff, partner: Johannes Lodewijk Buve.
Ludovicus Ignatius Dominicus Bruno Buve (06 okt 1878 Groenlo (GE.)/12 mrt 1954 Groningen), kind van Johannes Lodewijk Buve & Anna Catharina Degener, partner(s) niet bekend.
Johannes Bernardus Josephus Buve (19 feb 1886 Groenlo (GE.)/08 mrt 1948 Groningen), kind van Johannes Lodewijk Buve & Anna Catharina Degener, partner(s) niet bekend.
Nicolaas Lodewijkus Antonius Buve (05 dec 1875 Groenlo (GE.)/11 jun 1896 Groenlo (GE.)), kind van Johannes Lodewijk Buve & Anna Catharina Degener, partner(s) niet bekend.
Johanna Catharina Maria Buve (10 jul 1888 Groenlo (GE.)), kind van Johannes Lodewijk Buve & Anna Catharina Degener, partner(s) niet bekend.
Johanna Catharina Maria Buve (11 sep 1882 Groenlo (GE.)), kind van Johannes Lodewijk Buve & Anna Catharina Degener, partner(s) niet bekend.
Johannes Lodewijk Buve (30 apr 1846 Groenlo (GE.)/12 feb 1913 Groenlo (GE.)), kind van Frans Anton Ludwig Buve & Chatriena van Rooij, partner: Anna Catharina Degener.
Johanna Siehoff ouders niet bekend, partner: Ignatz Degener.
Ignatz Degener ouders niet bekend, partner: Johanna Siehoff.
Chatriena van Rooij ouders niet bekend, partner: Frans Anton Ludwig Buve.
Frans Anton Ludwig Buve ouders niet bekend, partner: Chatriena van Rooij.
Willem van der Lingen (12 jun 1808 Utrecht/18 aug 1849 Utrecht), kind van Johannes van der Lingen & Willemijntje van Woerkum, partners: Johanna Gooris, Maria Klaasse van 't Klooster.
Maria Klaasse van 't Klooster (1821 Soest), kind van Johannes Klaasse van 't Klooster & Maria Veldhuizen, partner: Willem van der Lingen.
Maria Veldhuizen ouders niet bekend, partner: Johannes Klaasse van 't Klooster.
Johannes Klaasse van 't Klooster ouders niet bekend, partner: Maria Veldhuizen.
Johanna Gooris (1898 Utrecht), kind van Hendrik Gooris & Burgje Baas, partner: Willem van der Lingen.
Burgje Baas ouders niet bekend, partner: Hendrik Gooris.
Hendrik Gooris ouders niet bekend, partner: Burgje Baas.
Jacobus van der Lingen (10 nov 1805 Utrecht/31 aug 1877 Weststellingwerf), kind van Johannes van der Lingen & Willemijntje van Woerkum, partner: Susanna Alegunda Kampschoten.
Annigje Hendriks Snijder (1773 Wapserveen/31 dec 1870 Noordwolde (FR.)), ouders niet bekend, partner: Jan Hannen Groen.
Harmen Willem Lammers (02 feb 1831 Twello/09 dec 1928 Voorst), kind van Harmen Willem Lammers & Aleida Mikkers, partner: Alberdina Ganseij.
Aleida Mikkers (22 okt 1799 Zwolle/22 nov 1861 Twello), kind van Reinier Mikkers & Anna Maria de Haas, partner: Harmen Willem Lammers.
Anna Maria de Haas (26 jan 1772 Deventer/13 jun 1814 Ommen (Ambt)), ouders niet bekend, partner: Reinier Mikkers.
Reinier Mikkers (01 okt 1771 Wijhe/04 okt 1826 De Vaart (Ommen)), ouders niet bekend, partner: Anna Maria de Haas.
Willemina Lammers (20 okt 1836 Twello/14 nov 1870 Twello), kind van Harmen Willem Lammers & Aleida Mikkers, partner(s) niet bekend.
Harmen Willem Lammers (1804), ouders niet bekend, partner: Aleida Mikkers.
Anna Willemina Te Borgel (16 mrt 1783 Colmschate), kind van Jan ten Borgel & Hendrikje ten Borgel, partner: Gerrit Jacobs Lammers.
Hendrikje ten Borgel ouders niet bekend, partner: Jan ten Borgel.
Jan ten Borgel ouders niet bekend, partner: Hendrikje ten Borgel.
Gerrit Jacobs Lammers (25 apr 1784 Deventer/30 nov 1844 Deventer), kind van Hendrik Lammers & Jenneken Bronksink, partner: Anna Willemina Te Borgel.
Jenneken Bronksink ouders niet bekend, partner: Hendrik Lammers.
Hendrik Lammers ouders niet bekend, partner: Jenneken Bronksink.
Alberdina Ganseij (1831 Raalte), kind van & Johanna Ganseij, partner: Harmen Willem Lammers.
? ? ouders niet bekend, partner: Johanna Ganseij.
Johanna Ganseij ouders niet bekend, partner: .
Johanna Aleida Lammers (1858 Twello), kind van Harmen Willem Lammers & Alberdina Ganseij, partner: Gerbe de Hoop.
Wijbe Gerbe de Hoop (07 mei 1883 Utrecht/24 dec 1964 Enschede), kind van Gerbe de Hoop & Johanna Aleida Lammers, partner: Maria Helena Lamberta Willems.
Wijbe Gerben de Hoop (23 dec 1810 Oldelamer), kind van Gerben Wybes de Hoop & Elisabeth Sybrands Leeghof, partner: Johanna Lammers.
Gerbe de Hoop (01 jun 1849 Voorst/16 mei 1898 Winterswijk), kind van Wijbe Gerben de Hoop & Johanna Lammers, partner: Johanna Aleida Lammers.
Johanna Aleida de Hoop (30 mrt 1913 Enschede), kind van Gerbe de Hoop & Johanna Aleida Lammers, partner(s) niet bekend.
Johanna Lammers (10 feb 1816 Deventer/12 okt 1852 Twello), kind van Gerrit Jacobs Lammers & Anna Willemina Te Borgel, partner: Wijbe Gerben de Hoop.
Maria Helena Lamberta Willems (1884 Zutphen/20 jan 1951 Enschede), kind van Gerrit Jan Willems & Maria Helena Kamphorst, partner: Wijbe Gerbe de Hoop.
Maria Helena Kamphorst ouders niet bekend, partner: Gerrit Jan Willems.
Gerrit Jan Willems ouders niet bekend, partner: Maria Helena Kamphorst.
Gerben Wybes de Hoop (18 mei 1787 Oldelamer/20 jan 1856 Weststellingwerf), kind van Wybe Gerbens de Hoop & Oedtske Hendriks , partners: Elisabeth Sybrands Leeghof, Engeltje Geerts Bakker.
Ymkje Douwes Beilsma (29 aug 1762 Nijehaske/17 aug 1830 Nijeholtwolde), kind van Douwe Gooitsens & Geertruida Jurjens , partner: Sybrand Jans Leeghof.
Geertruida Jurjens ? ouders niet bekend, partner: Douwe Gooitsens .
Douwe Gooitsens ? ouders niet bekend, partner: Geertruida Jurjens .
Elisabeth Sybrands Leeghof (27 feb 1788 Nijeholtwolde/29 sep 1826 Weststellingwerf), kind van Sybrand Jans Leeghof & Ymkje Douwes Beilsma, partner: Gerben Wybes de Hoop.
Lammigje Koops Weggen (26 jun 1838 Nijetrijne/12 jun 1887 Oldemarkt), kind van Koop Geerts Weggen & Oetske Gerbens de Hoop, partner: Roelof Pieterson.
Lammigje Koops Weggen (00 feb 1836 Nijetrijne/08 mei 1836 Nijetrijne), kind van Koop Geerts Weggen & Oetske Gerbens de Hoop, partner(s) niet bekend.
Roelof Pieterson (03 okt 1830 Oldemarkt/15 jul 1922 Paasloo), kind van Machiel Pieterson & Neeltjen Leemburg, partner: Lammigje Koops Weggen.
Machiel Pieterson (10 dec 1858 Nijetrijne/24 aug 1927 Paasloo), kind van Roelof Pieterson & Lammigje Koops Weggen, partner: Margje Schaap.
Margje Schaap (03 jan 1880 Oldemarkt/27 feb 1966 Heerenveen), kind van Harm Schaap & Niesje Hoen, partner: Machiel Pieterson.
Jelle Schaap (02 okt 1806 Kalenberg/16 aug 1887 Kalenberg), kind van Willem Harms Schaap & Marrigjen Peters Doop, partner: Antje Harmens Bron.
Harm Schaap (10 jun 1839 Kalenberg/16 mrt 1915 Kalenberg), kind van Jelle Schaap & Antje Harmens Bron, partner: Niesje Hoen.
Niesje Hoen (20 jan 1845 Steenwijkerwold/11 mei 1910 Kalenberg), kind van Hendrik Hendriks Hoen & Jantje Jans Bos, partner: Harm Schaap.
Jantje Jans Bos ouders niet bekend, partner: Hendrik Hendriks Hoen.
Hendrik Hendriks Hoen ouders niet bekend, partner: Jantje Jans Bos.
Alida Francisca Geertruida van den Akker (08 mrt 1881 Nijeholtpade/20 jul 1925 Weststellingwerf), kind van Berend Jans van den Akker & Maria Verhoeks, partner: Anne Bos.
Hinke Baukes Postma (1844 Leeuwarden), kind van Bauke Dirks Postma & Grietje Geerts Schreyer, partner: Tjiepke Douma.
Grietje Geerts Schreyer ouders niet bekend, partner: Bauke Dirks Postma.
Bauke Dirks Postma ouders niet bekend, partner: Grietje Geerts Schreyer.
Tjiepke Douma (1843 Franeker), kind van Hedzer Fokkes Douma & Rinske Tjiepkes van der Plaats, partner: Hinke Baukes Postma.
Rinske Tjiepkes van der Plaats ouders niet bekend, partner: Hedzer Fokkes Douma.
Hedzer Fokkes Douma ouders niet bekend, partner: Rinske Tjiepkes van der Plaats.
Tjipkje Jentje Douma (23 jan 1911 Weststellingwerf/24 jul 1925 Weststellingwerf), kind van Bauke Douma & Marijke Woudsma, partner(s) niet bekend.
Jacobje Hendriks Schimmel (22 jan 1846 Lemmer/29 apr 1887 Sintjohannesga), kind van Hendrik Pieters Schimmel & Martje Gerbens de Jong, partner: Douwe van der Veer.
Bontje Sjoukes Akkerman (1861 Oldeboorn), kind van Sjouke Botes Akkerman & Jitske Ottes Vleeschhouwer, partner: Douwe van der Veer.
Jitske Ottes Vleeschhouwer ouders niet bekend, partner: Sjouke Botes Akkerman.
Sjouke Botes Akkerman ouders niet bekend, partner: Jitske Ottes Vleeschhouwer.
Martje Gerbens de Jong ouders niet bekend, partner: Hendrik Pieters Schimmel.
Hendrik Pieters Schimmel ouders niet bekend, partner: Martje Gerbens de Jong.
Douwe van der Veer (03 mrt 1841 Oosterzee/20 apr 1920 Rotsterhaule), kind van Freerk Sybrens van der Veer & Aafje Cornelis Schagen, partners: Jacobje Hendriks Schimmel, Bontje Sjoukes Akkerman.
Aafje Cornelis Schagen ouders niet bekend, partner: Freerk Sybrens van der Veer.
Freerk Sybrens van der Veer ouders niet bekend, partner: Aafje Cornelis Schagen.
Jan van der Veer (20 jun 1871 Sintjohannesga/31 jan 1928 Delfstrahuizen), kind van Douwe van der Veer & Jacobje Hendriks Schimmel, partner: Andriesje van der Molen.
Kornelis van der Molen (26 okt 1868 Munnekeburen/24 jul 1925 Weststellingwerf), kind van Jan Sytzes van der Molen & Grietje Kornelis Vaartjes, partner: Grietje Stoker.
Jan Westerveld (1799 Hare (Oldemarkt)/12 okt 1826 Hare (Oldemarkt)), kind van Jan Wolters Westerveld & Vroukjen Jacobs Ellen, partner(s) niet bekend.
Jantjen Westerveld (1801 Oldemarkt/14 apr 1878 Oldemarkt), kind van Jan Wolters Westerveld & Vroukjen Jacobs Ellen, partner(s) niet bekend.
Gerbrand Westerveld (1805 Oldemarkt/21 sep 1868 Zuidveen), kind van Jan Wolters Westerveld & Vroukjen Jacobs Ellen, partner(s) niet bekend.
Vroukjen Jacobs Ellen (09 dec 1763 Hare (Oldemarkt)/1828), kind van Jacob Hendriks Ellen & Maria Berends , partner: Jan Wolters Westerveld.
Jan Wolters Westerveld (/00 sep 1811 Hare (Oldemarkt)), ouders niet bekend, partner: Vroukjen Jacobs Ellen.
Mareigjen Westerveld (19 jul 1796 Oldemarkt/14 mei 1876 Hare (Oldemarkt)), kind van Jan Wolters Westerveld & Vroukjen Jacobs Ellen, partner: Petrus van der Wenden.
Arentien Ellen (08 feb 1766 Hare (Oldemarkt)/1769 Hare (Oldemarkt)), kind van Jacob Hendriks Ellen & Maria Berends , partner(s) niet bekend.
Arentje Ellen (01 jan 1769 Steenwijk), kind van Jacob Hendriks Ellen & Maria Berends , partner(s) niet bekend.
Berend Ellen (01 jan 1769 Steenwijkerwold/06 feb 1836 Paasloo), kind van Jacob Hendriks Ellen & Maria Berends , partner: Trijntjen Hendriks Snijder.
Maria Berends ? (Steggerda), ouders niet bekend, partner: Jacob Hendriks Ellen.
Hendrik Jakobs Ellen (11 feb 1758 Hare (Oldemarkt)/30 jul 1820 Blesdijke), kind van Jacob Hendriks Ellen & Maria Berends , partner: Margjen Jannes van Els / Aten.
Antje Pieters Kramer ouders niet bekend, partner: Jurjen Sytses Eskes.
Jurjen Sytses Eskes (1795 Sneek/21 mrt 1865 Franeker), kind van Sytse Martens Eskes & Trijntje Jurjens Krips, partner: Antje Pieters Kramer.
Trijntje Martens Eskes (24 mei 1818 Oldeberkoop/14 apr 1826 Weststellingwerf), kind van Marten Sietses Eskes & Dieuwke Bartholomeus van Noord, partner(s) niet bekend.
Trijntje Jurjens Krips (1772/01 mrt 1812 Sneek), kind van Jurjen Krips & Hiltje Johannes , partner: Sytse Martens Eskes.
Hiltje Johannes ? ouders niet bekend, partner: Jurjen Krips.
Jurjen Krips ouders niet bekend, partner: Hiltje Johannes .
Sytse Martens Eskes (1764/10 dec 1811 Sneek), ouders niet bekend, partner: Trijntje Jurjens Krips.
Marten Sietses Eskes (1793 Sneek), kind van Sytse Martens Eskes & Trijntje Jurjens Krips, partner: Dieuwke Bartholomeus van Noord.
Dieuwke Bartholomeus van Noord (1792 Sneek), kind van Bartholomeus van Noord & Antje Jans Fegter, partner: Marten Sietses Eskes.
Antje Jans Fegter ouders niet bekend, partner: Bartholomeus van Noord.
Bartholomeus van Noord ouders niet bekend, partner: Antje Jans Fegter.
Hendrikje ten Wolde (27 nov 1857 Noordwolde (FR.)/25 jan 1912 Weststellingwerf), kind van Ysak Lykeles ten Wolde & Antje Martens Eskes, partner: Auke van der Veen.
Auke van der Veen (28 jan 1857 Wolvega/11 feb 1927 Wolvega), kind van Marten Geerles van der Veen & Sjoetje Aukes Veenstra, partner: Hendrikje ten Wolde.
Antje Martens Eskes (04 aug 1820 Oldeberkoop/01 jan 1901 Noordwolde (FR.)), kind van Marten Sietses Eskes & Dieuwke Bartholomeus van Noord, partner: Ysak Lykeles ten Wolde.
Ysak Lykeles ten Wolde (22 dec 1819 Noordwolde (FR.)/05 jan 1909 Noordwolde (FR.)), kind van Lykele Geerts ten Wolde & Hendrikjen Jans Westerbeek, partner: Antje Martens Eskes.
Marten ten Wolde (19 mei 1861 Noordwolde (FR.)/14 apr 1863 Noordwolde (FR.)), kind van Ysak Lykeles ten Wolde & Antje Martens Eskes, partner(s) niet bekend.
? van der Heide (31 dec 1869 Blesdijke/31 dec 1869 Blesdijke), kind van Willem van der Heide & Jantje Koning, partner(s) niet bekend.
? van der Heide (24 mrt 1869 Blesdijke/24 mrt 1869 Blesdijke), kind van Willem van der Heide & Jantje Koning, partner(s) niet bekend.
Aaltje van der Heide (08 feb 1868 Blesdijke), kind van Willem van der Heide & Jantje Koning, partner(s) niet bekend.
Jantje Koning (29 mei 1828 Paaslo), kind van Jan Alberts Koning & Grietjen Jans Meujen, partner: Willem van der Heide.
Jantje van der Heide (16 apr 1892 Weststellingwerf/1893 Weststellingwerf), kind van Harm van der Heide & Trijntje van der Sluis, partner(s) niet bekend.
Jantje van der Heide (11 sep 1893 Spanga/22 feb 1958 Scherpenzeel (FR.)), kind van Harm van der Heide & Trijntje van der Sluis, partner: Jan Schippers.
? van der Heide (22 feb 1906 Weststellingwerf/22 feb 1906 Weststellingwerf), kind van Harm van der Heide & Trijntje van der Sluis, partner(s) niet bekend.
Willem van der Heide (03 jan 1900 Weststellingwerf), kind van Harm van der Heide & Trijntje van der Sluis, partner(s) niet bekend.
Willem van der Heide (30 mei 1897 Weststellingwerf), kind van Harm van der Heide & Trijntje van der Sluis, partner(s) niet bekend.
Willemke van der Heide (28 nov 1895 Weststellingwerf), kind van Harm van der Heide & Trijntje van der Sluis, partner(s) niet bekend.
Trijntje van der Sluis (10 jan 1865 Spanga/18 mei 1939 Duurswoude), kind van Rinke Jansz van der Sluis & Jantje Jans Bakker, partner: Harm van der Heide.
Harm van der Heide (27 mei 1864 Blesdijke/10 aug 1925 Weststellingwerf), kind van Willem van der Heide & Jantje Koning, partner: Trijntje van der Sluis.
Jakop van der Woude (05 jun 1802 Blesdijke/1804 Blesdijke), kind van Kornelis Jakobs van der Woude & Aaltjen Jans , partner(s) niet bekend.
Jakob van der Woude (30 sep 1804 Blesdijke/1811 Blesdijke), kind van Kornelis Jakobs van der Woude & Aaltjen Jans , partner(s) niet bekend.
Jan Woude (11 jan 1806 Blesdijke), kind van Kornelis Jakobs van der Woude & Aaltjen Jans , partner(s) niet bekend.
Japikje van der Woude (28 mei 1809 Blesdijke), kind van Kornelis Jakobs van der Woude & Aaltjen Jans , partner(s) niet bekend.
Jacob Kornelis van der Woude (18 okt 1811 Blesdijke/07 jan 1871 Weststellingwerf), kind van Kornelis Jakobs van der Woude & Aaltjen Jans , partner: Elisabeth Fokes Gouma.
Jeltje Antkes de Lang ouders niet bekend, partner: Antonij Smal.
Anne Antoons Smal (14 sep 1797 Sneek/06 mrt 1878 Willemsoord), kind van Antonij Smal & Jeltje Antkes de Lang, partner: Johanna van Welsum.
Martinus Franciscus Smal (27 sep 1877 Steenwijkerwold), kind van Arie Antoons Smal & Hendrica Maria van Rooij, partner(s) niet bekend.
Johanna Maria Smal (08 dec 1875 Steenwijkerwold), kind van Arie Antoons Smal & Hendrica Maria van Rooij, partner(s) niet bekend.
Lidia Christina Carsten (01 dec 1873 Willemsoord/05 jan 1874 Willemsoord), kind van Pieter Jacob Carsten & Johanna Christina Smal, partner(s) niet bekend.
Hendrica Maria van Rooij (1849 Amsterdam), kind van Mattijs van Rooij & Marieja Fransisca van Heijnsbergen, partner: Arie Antoons Smal.
Marieja Fransisca van Heijnsbergen ouders niet bekend, partner: Mattijs van Rooij.
Mattijs van Rooij ouders niet bekend, partner: Marieja Fransisca van Heijnsbergen.

Er zijn deze periode 223 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor