Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 142.286 personen en 57.785 relaties.

Maandag 30 oktober 2023, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    is 1 persoon overleden

Tetje Heines van der Lende, overl. Weststellingwerf, geb. te Spanga

    en is 1 huwelijk gesloten

Klaas van Buiten
- Jeltje Belles

Genealogische wijzigingen van 2023-10-29 tot 2023-10-30

Jan Tomas van der Ley (1766 Haule/22 mei 1831 Haule), kind van Tomas Jans van der Ley & Tijssien Hendriks , partners: Trijntje Sybrens Voor de Wind, Farduw Foppes Stelling.
Farduw Foppes Stelling (1769 Haulerwijk/22 okt 1809 Haule), ouders niet bekend, partners: Hendrik Jans Wever, Jan Tomas van der Ley.
Hendrik Jans Wever (23 dec 1787 Haulerwijk), ouders niet bekend, partner: Farduw Foppes Stelling.
Tysje Hendriks Wever (1790 Haulerwijk/28 jun 1849 Haulerwijk), kind van Hendrik Jans Wever & Farduw Foppes Stelling, partner(s) niet bekend.
Ebele Willems de Vries (30 sep 1811 Hoornsterzwaag), kind van Willem Frederiks de Vries & Elske Jans , partner: Tijsje Jans van der Ley.
Elske Jans ? ouders niet bekend, partner: Willem Frederiks de Vries.
Tijsje Jans van der Ley (24 mei 1819 Haulerwijk/08 mrt 1859 Hoornsterzwaag), kind van Jan Tomas van der Ley & Trijntje Sybrens Voor de Wind, partners: Jan Gorter Tomas van der Ley, Ebele Willems de Vries.
Froukjen Jans Gorter (1788/22 mrt 1866 Haule), kind van Jan Jans Gorter & Antjen Nijenhuis, partner: Tomas Jans van der Ley.
Thomas Jans van der Ley (1800 Haulerwijk/09 mrt 1879 Haule), kind van Jan Tomas van der Ley & Farduw Foppes Stelling, partner: Antje Alberts Kromkamp.
Jan Gorter Tomas van der Ley (05 jun 1816 Haule/27 mei 1846 Haule), kind van Tomas Jans van der Ley & Froukjen Jans Gorter, partner: Tijsje Jans van der Ley.
Tijssien Tomas van der Ley (19 dec 1833 Haule/09 mei 1845 Haule), kind van Thomas Jans van der Ley & Antje Alberts Kromkamp, partner(s) niet bekend.
Bettje Thomas van der Ley (1839 Haule/09 mei 1845 Haule), kind van Thomas Jans van der Ley & Antje Alberts Kromkamp, partner(s) niet bekend.
Antje Alberts Kromkamp (1796 Oostermeer/22 dec 1881 Haule), kind van Albert Pieters Kromkamp & Ferdu Hendriks Betten, partner: Thomas Jans van der Ley.
Tomas Jans van der Ley (1749 Oostermeer/01 jan 1841 Haule), kind van Jan Tomas & Janke Tammes , partners: Tijssien Hendriks , Froukjen Jans Gorter.
Luite Rinses Beetsma (28 nov 1824 Haulerwijk/27 mrt 1889 Haulerwijk), kind van Rinse Jans Beetsma & Aaltje Luites Veenstra, partner: Vrouwkje Tomas van der Ley.
Vrouwkje Tomas van der Ley (23 okt 1831 Haule/03 apr 1909 Donkerbroek), kind van Thomas Jans van der Ley & Antje Alberts Kromkamp, partner: Luite Rinses Beetsma.
Antje Tomas van der Ley (13 apr 1820 Haule/21 sep 1899 Haulerwijk), kind van Tomas Jans van der Ley & Froukjen Jans Gorter, partner: Hendrik Alberts Berga.
Jan Tomas van der Ley (05 jul 1823 Haule/21 feb 1897 Haulerwijk), kind van Thomas Jans van der Ley & Antje Alberts Kromkamp, partner: Wiepkjen Hillebrands Dorenbos.
Willem Krediet (1834 Heerenveen), kind van Jacob Christoffels Krediet & Trijntje Uilkes de Vrij, partner: Joukje Douwes Leistra.
Joukje Douwes Leistra (1838 Opeinde), kind van Douwe Tjeerds Leistra & Liefke Melles Pool, partner: Willem Krediet.
Jan Leistra (1836 Opeinde), kind van Douwe Tjeerds Leistra & Liefke Melles Pool, partner: Farduw Tomas van der Ley.
Liefke Melles Pool ouders niet bekend, partner: Douwe Tjeerds Leistra.
Douwe Tjeerds Leistra ouders niet bekend, partner: Liefke Melles Pool.
Foppe Stelling (1810 Haule), kind van Jan Foppes Stelling & Meintje Himkes , partner: Farduw Tomas van der Ley.
Meintje Himkes ? ouders niet bekend, partner: Jan Foppes Stelling.
Jan Foppes Stelling ouders niet bekend, partner: Meintje Himkes .
Aaltje Luites Veenstra ouders niet bekend, partner: Rinse Jans Beetsma.
Rinse Jans Beetsma ouders niet bekend, partner: Aaltje Luites Veenstra.
Wiepkjen Hillebrands Dorenbos (1824 Drachten), kind van Hillebrand Willems Dorenbos & Geelke Jakobs van Dijk, partner: Jan Tomas van der Ley.
Geelke Jakobs van Dijk ouders niet bekend, partner: Hillebrand Willems Dorenbos.
Hillebrand Willems Dorenbos ouders niet bekend, partner: Geelke Jakobs van Dijk.
Trijntje Sybrens Voor de Wind (1791 Haulerwijk/09 jun 1845 Haulerwijk), kind van Sybrant Voordewind & Trijntje Egberts , partner: Jan Tomas van der Ley.
Hendrik Alberts Berga (1805 Fochteloo), kind van Albert Jakobs Berga & Wytske Gosses , partner: Antje Tomas van der Ley.
Wytske Gosses ? ouders niet bekend, partner: Albert Jakobs Berga.
Albert Jakobs Berga ouders niet bekend, partner: Wytske Gosses .
Foppe Tomas van der Ley (08 mrt 1829 Haule), kind van Thomas Jans van der Ley & Antje Alberts Kromkamp, partner(s) niet bekend.
Farduw Tomas van der Ley (08 feb 1827 Haule), kind van Thomas Jans van der Ley & Antje Alberts Kromkamp, partners: Foppe Stelling, Jan Leistra, Jan Johannes Hofstra.
Trijntje Egberts ? ouders niet bekend, partner: Sybrant Voordewind.
Sybrant Voordewind ouders niet bekend, partner: Trijntje Egberts .
Tijssien Hendriks ? ouders niet bekend, partner: Tomas Jans van der Ley.
Janke Tammes ? ouders niet bekend, partner: Jan Tomas .
Jan Tomas ? ouders niet bekend, partner: Janke Tammes .
Antjen Nijenhuis ouders niet bekend, partner: Jan Jans Gorter.
Jan Jans Gorter ouders niet bekend, partner: Antjen Nijenhuis.
Derk Luitjes Veen ouders niet bekend, partner: Catrina Jongschaap.
Catrina Jongschaap (18 jan 1807 Wolvega/03 jun 1864 Meppel), kind van Pals Gerrits Jongschaap & Geertje Jakobs Gorter, partner: Derk Luitjes Veen.
Aaltje Jans Tjammes / Baas (1764 Nijeberkoop/23 sep 1846), kind van Jan Tjammes & Sjoukjen Meints , partner: Samme Jacobs Gorter.
Anne Kerstes Borger (1804 Joure), kind van Kerst Annes Borger & Trijntje Frankes , partner: Jacobje Gosses Gorter.
Trijntje Frankes ? ouders niet bekend, partner: Kerst Annes Borger.
Kerst Annes Borger ouders niet bekend, partner: Trijntje Frankes .
Antje Hobbes Bindinga (10 mei 1841 Joure), kind van Hobbe Siebes Bindinga & Janke Gorter, partner(s) niet bekend.
Antje Hobbes Bindinga (1837 Joure/31 jul 1839 Joure), kind van Hobbe Siebes Bindinga & Janke Gorter, partner(s) niet bekend.
Harmen Gerkes Gorter (1808), ouders niet bekend, partner: Martje Wybes .
Gerke Harmens Gorter kind van Harmen Gerkes Gorter & Martje Wybes , partner(s) niet bekend.
Sybe Hobbes Bindinga (09 jul 1831 Joure), kind van Hobbe Siebes Bindinga & Janke Gorter, partner(s) niet bekend.
Ida Hobbes Bindinga (29 mei 1829 Joure), kind van Hobbe Siebes Bindinga & Janke Gorter, partner(s) niet bekend.
Janke Gorter (1804 Joure), kind van Gosse Gorter & Jetske Bonnes , partner: Hobbe Siebes Bindinga.
Hobbe Siebes Bindinga (1808 Joure), kind van Siebe Piers Bindinga & Antje Rodmers, partner: Janke Gorter.
Antje Rodmers ouders niet bekend, partner: Siebe Piers Bindinga.
Siebe Piers Bindinga ouders niet bekend, partner: Antje Rodmers.
Gosse Gorter (1768/08 aug 1822 Joure), kind van Jacob Sammes Gorter & Janke Gosses , partner: Jetske Bonnes .
IJda Gorter (1806/01 jun 1816 Joure), kind van Gosse Gorter & Jetske Bonnes , partner(s) niet bekend.
Jacobje Gosses Gorter (25 feb 1814 Joure), kind van Gosse Gorter & Jetske Bonnes , partner: Anne Kerstes Borger.
Jacobjen Gorter (1810/21 jun 1812 Joure), kind van Gosse Gorter & Jetske Bonnes , partner(s) niet bekend.
Jetske Bonnes ? ouders niet bekend, partner: Gosse Gorter.
Janke Gosses ? (1742/19 mei 1818 Mildam), ouders niet bekend, partner: Jacob Sammes Gorter.
Jacob Sammes Gorter (1744/18 apr 1816 Mildam), ouders niet bekend, partner: Janke Gosses .
Aukjen Gorter (1785), kind van Jacob Sammes Gorter & Janke Gosses , partner(s) niet bekend.
Geertje Jakobs Gorter (1781), kind van Jacob Sammes Gorter & Janke Gosses , partner: Pals Gerrits Jongschaap.
Samme Jacobs Gorter (1771 Mildam/25 feb 1842 Heerenveen), kind van Jacob Sammes Gorter & Janke Gosses , partner: Aaltje Jans Tjammes / Baas.
Fredrik Jongschaap (28 jun 1822 Wolvega), kind van Pals Gerrits Jongschaap & Geertje Jakobs Gorter, partner(s) niet bekend.
Grietje Kruiter (1785 Boertange), kind van Albert Kruiter & Dedia Alberts , partner: Nicolaas Jongschaap.
Dedia Alberts ? ouders niet bekend, partner: Albert Kruiter.
Albert Kruiter ouders niet bekend, partner: Dedia Alberts .
Gerrit Jongschaap (17 aug 1812 Wolvega), kind van Pals Gerrits Jongschaap & Geertje Jakobs Gorter, partner(s) niet bekend.
Folkert Abels van den Berg (1782 Wolvega), kind van Abele Gerardus van den Berg & Dieuwke Folkerts , partner: Geesje Jongschaap.
Dieuwke Folkerts ? ouders niet bekend, partner: Abele Gerardus van den Berg.
Abele Gerardus van den Berg ouders niet bekend, partner: Dieuwke Folkerts .
Geesje Jongschaap (1781), kind van Gerrit Pals Jongschaap & Catharine Nicolaas Smit, partner: Folkert Abels van den Berg.
Nicolaas Jongschaap (1787), kind van Gerrit Pals Jongschaap & Catharine Nicolaas Smit, partner: Grietje Kruiter.
Annalys Jongschaap (1779), kind van Gerrit Pals Jongschaap & Catharine Nicolaas Smit, partner: Meine Dirks Westerhof.
Sjoukje Jongschaap (1789), kind van Gerrit Pals Jongschaap & Catharine Nicolaas Smit, partner: Harmen Greydanus.
Pals Gerrits Jongschaap (1785), kind van Gerrit Pals Jongschaap & Catharine Nicolaas Smit, partner: Geertje Jakobs Gorter.
Jacob Jongschaap (18 okt 1809 Wolvega), kind van Pals Gerrits Jongschaap & Geertje Jakobs Gorter, partner(s) niet bekend.
Bastiaan Harmens Hartholt (1794 Kollum/19 nov 1852 Donkerbroek), kind van Harmen Hartholt & Antje Olcherts , partner: Antje Karsten Donker.
Antje Olcherts ? ouders niet bekend, partner: Harmen Hartholt.
Harmen Hartholt ouders niet bekend, partner: Antje Olcherts .
Antje Karsten Donker (1797 Oosterwolde (FR.)/22 feb 1866 Donkerbroek), kind van Karst Hendriks Donker & Hendrikje Donker, partner: Bastiaan Harmens Hartholt.
Hendrikje Donker ouders niet bekend, partner: Karst Hendriks Donker.
Karst Hendriks Donker ouders niet bekend, partner: Hendrikje Donker.
Antje Bastiaans Hartholt (06 feb 1822 Donkerbroek/17 jul 1883 Ooststellingwerf), kind van Bastiaan Harmens Hartholt & Antje Karsten Donker, partner: Hendrik Kornelis Donkstra.
Roelofje Menger (06 okt 1890 Vinkega/02 jan 1981 Oldemarkt), kind van Geert Menger & Henrina de Vries, partner: Nicolaas Beugeling.
Nicolaas Beugeling (18 okt 1881 IJsselham/10 apr 1956 Oldemarkt), kind van Hendrik Beugeling & Jantje Pieterson, partner: Roelofje Menger.
Jantje Jans Kuit (28 jul 1812 Oldemarkt/26 jul 1887 Oldemarkt), kind van Jan Kuit & Hendrikjen Jannes , partner: Nicolaas Beugeling.
Nicolaas Beugeling (15 mei 1803 Dwingeloo/14 aug 1857 Veenhuizen), kind van Hendrik Beugeling & Hendrikje Donker, partner: Jantje Jans Kuit.
Jan Nicolaas Beugeling (31 dec 1844 Dwingeloo/05 dec 1845 Dwingeloo), kind van Nicolaas Beugeling & Jantje Jans Kuit, partner(s) niet bekend.
Hendrikje Nicolaas Beugeling (26 apr 1843 Dwingeloo/22 jan 1846), kind van Nicolaas Beugeling & Jantje Jans Kuit, partner(s) niet bekend.
Hendrik Beugeling (09 mei 1847 Dwingeloo/26 feb 1900 Oldemarkt), kind van Nicolaas Beugeling & Jantje Jans Kuit, partner: Jantje Pieterson.
Jantje Pieterson (04 apr 1859 Oldemarkt/25 mei 1911 Oldemarkt), kind van Andries Pieterson & Elske Abels Booy, partner: Hendrik Beugeling.
Anne Beugeling (05 jun 1915 Noordwolde (FR.)/20 sep 1968 Noordwolde (FR.)), kind van Johannes Beugeling & Johanna Bekhof, partner: Hielkje Zwak.
Hielkje Zwak (18 nov 1915 Oldelamer/14 dec 1980 Noordwolde (FR.)), kind van Gerrit Zwak & Elske Prakken, partner: Anne Beugeling.
Gerrit Zwak (18 feb 1884 Weststellingwerf/07 dec 1968 Peperga), kind van Jan Johannes Zwak & Arentje Zandstra, partner: Elske Prakken.
Elske Prakken (07 apr 1895 Munnekeburen/12 jan 1967 Peperga), kind van Hendrik Geerts Prakken & Hylkje de Wagt, partner: Gerrit Zwak.
Jan Willems van Rozen (1852 Oosterwolde (FR.)), kind van Willem Andries van Roosen & Antjen Teunis Prakken, partner: Mettje Dorprigter.
Dirk de Boer (29 jun 1877 Tronde/21 feb 1975 Makkinga), kind van Jan Dirks de Boer & Antje Jannes Prakken, partner: Geesje Dorprigter.
Geesje Dorprigter (02 mrt 1879 Elsloo (FR.)/13 jun 1972 Makkinga), kind van Sieger Annes Dorprigter & Jantje Koerts Jager, partner: Dirk de Boer.
Jan Dirks de Boer (20 mrt 1831 Nijeberkoop/24 apr 1911 Makkinga), kind van Durk Sjoerds de Boer & Trijntje Tymens van der Waag, partner: Antje Jannes Prakken.
Aafje Koopman (1847 Boijl/18 jul 1934 Ooststellingwerf), kind van Jan Annes Koopman & Annegjen Andries Jager, partner(s) niet bekend.
Sybrand Jans Koopman (1845 Boijl/19 feb 1931 Ooststellingwerf), kind van Jan Annes Koopman & Annegjen Andries Jager, partner(s) niet bekend.
Jantje Jans Koopman (11 apr 1839 Boijl/26 mei 1915 Ooststellingwerf), kind van Jan Annes Koopman & Annegjen Andries Jager, partners: Klaas Jans Prakken, Teunis Jannes Prakken.
Klaas Jans Prakken (1817 Tronde/09 mrt 1880 Elsloo (FR.)), kind van Jan Jannes Prakken & Margje Arends Hartmans, partner: Jantje Jans Koopman.
Antje Prakken (1874 Elsloo (FR.)/17 aug 1934 Makkinga), kind van Klaas Jans Prakken & Jantje Jans Koopman, partner: Jacob Bouma.
Andries Theunis Prakken (16 jun 1816 Elsloo (FR.)/20 mei 1861 Elsloo (FR.)), kind van Teunis Jannes Prakken & Sibbeltjen Andries van Weperen, partner: Jantje Jakobs Kastelein.
Antje Nijholt (01 feb 1866 Oldeberkoop/30 jan 1935 Elsloo (FR.)), kind van Geert Heines Nijholt & Femmigje Gerrits Oosterhof, partner: Jakob Andries Prakken.
Jakob Andries Prakken (14 jan 1851 Makkinga/09 jul 1929 Elsloo (FR.)), kind van Andries Theunis Prakken & Jantje Jakobs Kastelein, partner: Antje Nijholt.
Sibbeltje Andries Prakken (10 jul 1843 Makkinga/19 apr 1878 Elsloo (FR.)), kind van Andries Theunis Prakken & Jantje Jakobs Kastelein, partner: Lammert Jans Tiesinga.
Jakob Andries Prakken (03 jul 1847 Makkinga/13 feb 1850 Makkinga), kind van Andries Theunis Prakken & Jantje Jakobs Kastelein, partner(s) niet bekend.
Jantje Jakobs Kastelein (27 feb 1815 Elsloo (FR.)/10 jan 1878 Elsloo (FR.)), kind van Jacob Wijbes Kastelein & Femmigjen Willems Bruggen, partner: Andries Theunis Prakken.
Aaltje Jans Prakken (01 okt 1807 Steggerda/05 aug 1863 Makkinga), kind van Jan Geerts Prakken & Janke / Jantien Sijbrands Scholten, partner: Jan Jans van Veen.
Jan Jans van Veen (29 jul 1804 Steenwijk/29 nov 1869 Steenwijk), kind van Jan Karstes van Veen & Grietje Sietsen van Lubek, partner: Aaltje Jans Prakken.
Aaltje Ziel (05 jul 1828 Meppel/08 dec 1902 Zuid-Eschmarke), kind van Hendrik Ziel & Geertje van der Meulen, partner: Gerard Nijk.
Dirk Nijk (07 nov 1817 Steenwijkerwold/22 dec 1853 Steenwijkerwold), kind van Geert Dirks Nijk & Iemkje Sints de Graaf, partner(s) niet bekend.
Hilligje Uffels (29 sep 1831 Steenwijkerwold/09 jul 1854 Steenwijkerwold), kind van Jan Jacobs Uffels & Iemkje Sints de Graaf, partner(s) niet bekend.
Wobbigjen Feijes Oosterhof (08 mrt 1834 De Blesse/25 feb 1924 Weststellingwerf), kind van Feye Oosterhof & Janke Beenes Brouwer, partner: Pieter Uffels.
Pieter Uffels (06 jul 1835 Steenwijkerwold/18 okt 1887 Thij), kind van Jan Jacobs Uffels & Iemkje Sints de Graaf, partner: Wobbigjen Feijes Oosterhof.
Jan Jacobs Uffels (11 okt 1801 Steenwijkerwold/31 mei 1880 Molenhoek (Steenwijkerwold)), kind van Jacob Hendriks Uffels & Hilligje Jans , partner: Iemkje Sints de Graaf.
Iemkje Sints de Graaf (20 apr 1794 Kallenkote/20 sep 1877 Thij), kind van Sent Roelofs de Graaf & Geesjen Jans , partners: Geert Dirks Nijk, Jan Jacobs Uffels.
Geert Dirks Nijk (23 apr 1795 Steenwijkerwold/10 jun 1829 Wetering), kind van Dirk Lubberts Nijk & Tjalligje Geerts Houwer, partner: Iemkje Sints de Graaf.
Geert Nijk (09 apr 1858 Steenwijkerwold/26 apr 1917 Marijenkampen), kind van Sent Nijk & Petertje Faber, partner: Egbertje Snijder.
Marten Snijder (24 nov 1827 Steenwijkerwold/03 apr 1898 Huttenberg), kind van Klaas Hendriks Snijder & Jantje Martens Middelboer, partner: Grietje Dijkstra.
Grietje Dijkstra (30 dec 1828 Steenwijkerwold/08 mrt 1903 Huttenberg), kind van Wobke Frankens Dijkstra & Egbertje Popkes Lenstra, partner: Marten Snijder.
Egbertje Popkes Lenstra ouders niet bekend, partner: Wobke Frankens Dijkstra.
Wobke Frankens Dijkstra ouders niet bekend, partner: Egbertje Popkes Lenstra.
Egbertje Snijder (24 jun 1870 Steenwijkerwold/19 feb 1957 Steenwijkerwold), kind van Marten Snijder & Grietje Dijkstra, partner: Geert Nijk.
Tjeerdje Bosma ouders niet bekend, partner: Geert Nijk.
Geert Nijk (19 feb 1925/19 nov 1983 Steenwijkerwold), ouders niet bekend, partner: Tjeerdje Bosma.
Geertsje Oosterdijk (18 dec 1894 Ter Idzard/09 mrt 1962 Heerenveen), kind van Jan Oosterdijk & Grietje Oosterdijk, partner: Geert Nijk.
Ybeltje Oosterdijk (26 sep 1884 Ter Idzard/29 mrt 1932 Weststellingwerf), kind van Jan Oosterdijk & Grietje Oosterdijk, partner: Anne Hoekstra.
Kornelis Oosterdijk (27 okt 1886 Ter Idzard), kind van Jan Oosterdijk & Grietje Oosterdijk, partner(s) niet bekend.
Geert Oosterdijk (27 okt 1886 Ter Idzard/1890 Weststellingwerf), kind van Jan Oosterdijk & Grietje Oosterdijk, partner(s) niet bekend.
Geert Oosterdijk (05 mrt 1890 Ter Idzard/1899 Weststellingwerf), kind van Jan Oosterdijk & Grietje Oosterdijk, partner(s) niet bekend.
Marijke Oosterdijk (15 apr 1892 Ter Idzard), kind van Jan Oosterdijk & Grietje Oosterdijk, partner(s) niet bekend.
Geert Oosterdijk (13 apr 1899 Ter Idzard), kind van Jan Oosterdijk & Grietje Oosterdijk, partner(s) niet bekend.
Geert Nijk (1888 Vinkega), kind van Lubbertus Nijk & Annigje Mulder, partner: Geertsje Oosterdijk.
Lummigje Stevens (1862 Steenwijkerwold), kind van Geert Stevens & Geertje van Campen, partner: Dirk Nijk.
Dirk Nijk (1862 Steenwijkerwold), kind van Gerard Nijk & Aaltje Ziel, partner: Lummigje Stevens.
Aaldert Huisman (06 apr 1828 Steenwijkerwold/31 jul 1901 Wetering), kind van Jan Huisman & Aaltje Dirks Nijk, partner: Hendrikje de Jonge.
Hendrikje Prins (1860 De Wijk), kind van Harm Jans Prins & Hilligje Timmerman, partner: Geert Nijk.
Hilligje Timmerman ouders niet bekend, partner: Harm Jans Prins.
Harm Jans Prins ouders niet bekend, partner: Hilligje Timmerman.
Geert Nijk (1857 Steenwijkerwold), kind van Gerard Nijk & Aaltje Ziel, partner: Hendrikje Prins.
Sent Nijk (25 sep 1828 Steenwijkerwold/24 okt 1905 Willemsoord), kind van Geert Dirks Nijk & Iemkje Sints de Graaf, partner: Petertje Faber.
Gerard Nijk (12 okt 1821 Harlingen/07 sep 1900 Oosterhoek (Steenwijkerwold)), kind van Geert Dirks Nijk & Iemkje Sints de Graaf, partner: Aaltje Ziel.
Petertje Faber (04 okt 1829 Steenwijkerwold/01 okt 1903 Willemsoord), kind van Koenraad Faber & Annigje Sents de Graaf, partner: Sent Nijk.
Peterson Nijk (03 nov 1819 Harlingen/16 mei 1829 Wetering), kind van Geert Dirks Nijk & Iemkje Sints de Graaf, partner(s) niet bekend.
Wietske Groenink (23 okt 1863 Steenwijk/05 dec 1916 Steggerda), kind van Annius Groenink & Grietje Jongebloed, partner: Arend Nijk.
Antje Nijk (13 okt 1897 Steggerda/29 mei 1996 Steggerda), kind van Arend Nijk & Wietske Groenink, partner: Meine Stoker.
Meine Stoker (13 mrt 1892 Steggerda/15 jun 1960 Heerenveen), kind van Jan Stoker & Grietje Schipper, partner: Antje Nijk.
Anna Stoker (10 dec 1882 Steggerda), kind van Jan Stoker & Grietje Schipper, partner: Johannes Bakker.
Bonne Gooitzens Bosma (20 apr 1794 Nieuwehorne/10 jun 1864 Nieuwehorne), kind van Goitsen Bonnes Bosma & Antje Kornelis Stoker, partner: Aukjen Jogchems Brouwer.

Er zijn deze periode 160 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor