Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 141.633 personen en 57.502 relaties.

Woensdag 25 oktober 2023, 100 jaar geleden,

is niemand geboren, overleden of getrouwd.


Genealogische wijzigingen van 2023-10-24 tot 2023-10-25

Roelofje Wapstra (21 dec 1898 Weststellingwerf/11 jun 1987 Munnekeburen), kind van Gurbe Wapstra & Jentje de Jong, partner: Jan Jans Schokker.
Hermanus Theodorus Lampe (28 jan 1897 Weststellingwerf/08 sep 1927 Weststellingwerf), kind van Beerend Lampe & Johanna Raterman, partner(s) niet bekend.
Grietje Meinsma (1879 Mantgum), kind van Meinte Sjoerds Meinsma & Gatske Durks Swarts, partner: Klaas Hendrik Beekman.
Klaas Hendrik Beekman (02 jan 1867 Noordwolde (FR.)/16 sep 1927 Noordwolde (FR.)), kind van Lucas Beekman & Aaltje van der Veen, partner: Grietje Meinsma.
Aaltje van der Veen ouders niet bekend, partner: Lucas Beekman.
Lucas Beekman ouders niet bekend, partner: Aaltje van der Veen.
Marijke Carels Ongering (1835 Joure), kind van Carel Hendriks Ongering & Grietje Sakes Ekas, partner: Christiaan Gaarman.
Grietje Sakes Ekas ouders niet bekend, partner: Carel Hendriks Ongering.
Carel Hendriks Ongering ouders niet bekend, partner: Grietje Sakes Ekas.
Christiaan Gaarman (1833 Steenwijk), kind van Hendrik Gaarman & Theresia Jurna, partner: Marijke Carels Ongering.
Theresia Jurna ouders niet bekend, partner: Hendrik Gaarman.
Hendrik Gaarman ouders niet bekend, partner: Theresia Jurna.
Rein Sinnema (24 apr 1882 Cornjum/09 jul 1927 Weststellingwerf), kind van Jan Pieters Sinnema & Maartje Bokkes Bokma, partner: Leentje Oosten.
Maartje Bokkes Bokma ouders niet bekend, partner: Jan Pieters Sinnema.
Jan Pieters Sinnema ouders niet bekend, partner: Maartje Bokkes Bokma.
Holke Dijkman (06 jan 1858 Lemmer/12 nov 1911 Oosterzee), kind van Gerrit Holkes Dijkman & Rinske Dijkman, partner: Leentje Oosten.
Leentje Oosten (28 aug 1869 Spanga/24 mei 1951 Wolvega), kind van Auke Dirks Oosten & Lammigje Beerends Pijlman, partners: Holke Dijkman, Rein Sinnema.
? de Vries (22 sep 1927 Weststellingwerf/22 sep 1927 Weststellingwerf), kind van Egbert de Vries & Leentje Oosten, partner(s) niet bekend.
Leentje Oosten (02 okt 1904 Spanga), kind van Dirk Oosten & Lummigje Oosterhof, partner: Egbert de Vries.
Egbert de Vries (23 sep 1902 Achterbuurt (Steenwijkerwold)), kind van Wieger Jans de Vries & Antje Ekkelboom, partner: Leentje Oosten.
Yntze Uilkes Hoekstra (17 okt 1839 Katlijk/17 mrt 1894 Katlijk), kind van Uilke Yntzes Hoekstra & Trijntje Hoekstra, partner: Rinske Rykeles Sytsema.
Uilke Yntzes Hoekstra (1799/28 apr 1874 Katlijk), kind van Yntze Meeuwes Hoekstra & Nienske Uilkes , partner: Trijntje Hoekstra.
Nienske Uilkes ? ouders niet bekend, partner: Yntze Meeuwes Hoekstra.
Yntze Meeuwes Hoekstra ouders niet bekend, partner: Nienske Uilkes .
Trijntje Hoekstra (10 mrt 1805 Oranjewoud/08 mrt 1843 Katlijk), kind van Jan Tjeerds Hoekstra & Beeuwkjen Jelles de Jong, partner: Uilke Yntzes Hoekstra.
Ybeltje Hoekstra (04 mei 1803 Oranjewoud/22 jan 1836 Katlijk), kind van Jan Tjeerds Hoekstra & Beeuwkjen Jelles de Jong, partner(s) niet bekend.
Luitjen Sakes Tolsma (1793 Nieuwehorne), kind van Sake Feitzes Tolsma & Janke Luitjens , partner: Akke Hoekstra.
Janke Luitjens ? ouders niet bekend, partner: Sake Feitzes Tolsma.
Sake Feitzes Tolsma ouders niet bekend, partner: Janke Luitjens .
Beeuwkjen Jelles de Jong (18 dec 1768 Oranjewoud/09 nov 1836 Oranjewoud), kind van Jelle Jelles & Akke Hanses , partner: Jan Tjeerds Hoekstra.
Akke Hanses ? ouders niet bekend, partner: Jelle Jelles .
Jelle Jelles ? ouders niet bekend, partner: Akke Hanses .
Antje Yntzes Nijenhuis (06 jan 1778 Oudeschoot/02 apr 1833 Bovenknijpe), kind van Intze Tjeerds & Hiltje Pijters , partner: Jouke Hendriks de Jong.
Hiltje Pijters ? ouders niet bekend, partner: Intze Tjeerds .
Intze Tjeerds ? ouders niet bekend, partner: Hiltje Pijters .
Jouke Hendriks de Jong (1778/23 sep 1848 Bovenknijpe), kind van Hendrik Wiegers & Trijntje Joukes, partner: Antje Yntzes Nijenhuis.
Trijntje Joukes ouders niet bekend, partner: Hendrik Wiegers .
Hendrik Wiegers ? ouders niet bekend, partner: Trijntje Joukes.
Hittje Joukes de Jong (29 jun 1810 Bovenknijpe/18 okt 1901 Rottum (Schoterland)), kind van Jouke Hendriks de Jong & Antje Yntzes Nijenhuis, partner: Wiebe Jans Hoekstra.
Roelofje Geertsma (27 sep 1895 Oldelamer/15 jun 1981 Wolvega), kind van Heine Geertsma & Tjitske van der Linde, partner: Hendrik Lolkema.
Hendrik Lolkema (28 aug 1894 Mildam/26 apr 1968 Wolvega), kind van Lolke Lolkema & Wietske Brouwer, partner: Roelofje Geertsma.
Hendrik Lolkes Lolkema (29 okt 1831 Duurswoude/05 feb 1891 Oudeschoot), kind van Lolke Jans Lolkema & Sytske Hendriks Klazinga, partner: Zijkje Koenes Lolkema.
Zijkje Koenes Lolkema (27 feb 1833 Donkerbroek/12 jan 1913 Oudeschoot), kind van Koene Jans Lolkema & Froukjen Harmens Bergsma, partner: Hendrik Lolkes Lolkema.
Froukjen Harmens Bergsma ouders niet bekend, partner: Koene Jans Lolkema.
Koene Jans Lolkema ouders niet bekend, partner: Froukjen Harmens Bergsma.
Sytske Hendriks Klazinga ouders niet bekend, partner: Lolke Jans Lolkema.
Lolke Jans Lolkema ouders niet bekend, partner: Sytske Hendriks Klazinga.
Lolke Lolkema (23 dec 1861 Wijnjeterp/22 dec 1938 Oldeholtpade), kind van Hendrik Lolkes Lolkema & Zijkje Koenes Lolkema, partner: Wietske Brouwer.
Wietske Brouwer (08 jul 1861 Oudeschoot/29 sep 1927 Oldeholtpade), kind van Sies Luitzens Brouwer & Sietske Gerrits van der Brug, partner: Lolke Lolkema.
Reinsjen Jacobs Boelen (09 mei 1768 Boijl/31 dec 1840 Weststellingwerf), kind van Jacob Jans Boelen & Jantien Harms , partners: Lykele Pieters Berkenbosch, Hendrik Wolters Hagen.
Antje Boelen (17 jan 1766 Rijsberkamp), kind van Jacob Jans Boelen & Jantien Harms , partner(s) niet bekend.
Harmen Jacobs Boelen (1760 Boijl/22 aug 1837 Weststellingwerf), kind van Jacob Jans Boelen & Jantien Harms , partner(s) niet bekend.
Laurens Boelen (07 mrt 1764 Boijl), kind van Jacob Jans Boelen & Jantien Harms , partner(s) niet bekend.
Eltjen Lamberts ? (24 mrt 1762 Noordwolde (FR.)/04 jun 1812 Oldemarkt), kind van Lammert Beerends Gooyer & Antje Jacobs , partner: Koene Wiegers Pit.
Luitjen Lammerts Gooyer (07 jan 1767 Noordwolde (FR.)/07 jul 1807 Rohel), kind van Lammert Beerends Gooyer & Antje Jacobs , partner: Jan Roelofs Haven.
Geesje Gooijer (07 aug 1910 Wolvega), kind van Geert Gooijer & Tjettje Waterlander, partner(s) niet bekend.
Jochem Gooijer (06 okt 1907 Wolvega), kind van Geert Gooijer & Tjettje Waterlander, partner(s) niet bekend.
Roelof Gooijer (04 apr 1913 Wolvega), kind van Geert Gooijer & Tjettje Waterlander, partner(s) niet bekend.
Tjettje Waterlander (1881 Oudehaske), kind van Roelof Jacobs Waterlander & Geesje Klompmaker, partner: Geert Gooijer.
Geesje Klompmaker ouders niet bekend, partner: Roelof Jacobs Waterlander.
Roelof Jacobs Waterlander ouders niet bekend, partner: Geesje Klompmaker.
Antje Gooyer (10 mrt 1883 Weststellingwerf), kind van Geert Gooyer & Geesje Roelofs Nijland, partner(s) niet bekend.
Roelof Gooyer (02 dec 1878 Weststellingwerf), kind van Geert Gooyer & Geesje Roelofs Nijland, partner(s) niet bekend.
Janke van der Veen (15 sep 1872 Wolvega/19 apr 1960 Wolvega), kind van Gerbrand Tjabels van der Veen & Trijntje Gaukes Zwarteveen, partner: Gauke Gooijer.
Gauke Gooijer (1879 Sonnega/07 jul 1969 Weststellingwerf), kind van Jochem Jans Gooijer & Antje Gaukes Zwarteveen, partner: Janke van der Veen.
Rinske Baartes ? (/02 aug 1854), ouders niet bekend, partner: Jochem Jans Gooyer.
Rimkjen Geerts Bron (1777 Noorderdrachten/17 mrt 1867 Weststellingwerf), kind van Geert Karsten de Bron & Antje Jans van de Vaart, partner: Jakob Gaukes Zwarteveen.
Rinkje Jans Gooijer (20 dec 1837 Wolvega/30 mei 1904 Weststellingwerf), kind van Jan Jochems Gooijer & Antje Jacobs Zwarteveen, partner: Jochem Gooyer.
Jacob Farnholt (25 aug 1875 Oldemarkt/10 jul 1947), kind van Wijke Farnholt & Rimkje Jans Gooijer, partner: Rensje van den Berg.
Rimkje Jans Gooijer (23 dec 1841 Sonnega/25 mrt 1911 Oldemarkt), kind van Jan Jochems Gooijer & Antje Jacobs Zwarteveen, partner: Wijke Farnholt.
Jochem Gooyer (21 feb 1842 Nijelamer/28 nov 1916 Weststellingwerf), kind van Bate Jogchums Gooyer & Antje Roelofs Hoekstra, partner: Rinkje Jans Gooijer.
Antje Gooyer (27 nov 1844 Sonnega/1848 Sonnega), kind van Bate Jogchums Gooyer & Antje Roelofs Hoekstra, partner(s) niet bekend.
Antje Roelofs Hoekstra (28 jul 1820 Nijelamer), kind van Roelof Sybes Hoekstra & Antje Hendriks Hoekstra, partner: Bate Jogchums Gooyer.
Bate Jogchums Gooyer (1814 Wolvega/10 apr 1910 Weststellingwerf), kind van Jochem Jans Gooyer & Rinske Baartes , partner: Antje Roelofs Hoekstra.
Hendrik Gooyer (17 mrt 1857 Oosthem/10 okt 1927 Weststellingwerf), kind van Bate Jogchums Gooyer & Antje Roelofs Hoekstra, partner: Elisabeth van der Werf.
Anna Bosch (12 jul 1857 Boijl/12 okt 1927 Weststellingwerf), kind van Albert Hinkes Bosch & Zwaantje Iedes de Vries, partner: Anne Veldhuizen.
Roelof Dirks Smit (06 sep 1807 Nijeholtpade/03 feb 1890 Nijeholtpade), kind van Dirk Roelofs Smit & Willemtje Willems , partner: Fokjen Bruinewoud.
Fokjen Bruinewoud (16 okt 1805 Oldetrijne/11 feb 1886 Nijeholtpade), kind van Ids Pieters Bruinewoud & Jeltje Jochems , partner: Roelof Dirks Smit.
Wybe Smit (23 jun 1870 Nijeholtpade/14 okt 1927 Weststellingwerf), kind van Its Roelofs Smit & Ybeltje Wiebes Hoekstra, partner(s) niet bekend.
Petrus Theodorus Koning (1837 Amsterdam), kind van Joannes Ludovicus Koning & Jacoba Wolfers, partner: Catharina Hartman.
Jacoba Wolfers ouders niet bekend, partner: Joannes Ludovicus Koning.
Joannes Ludovicus Koning ouders niet bekend, partner: Jacoba Wolfers.
Martha Hartman (27 okt 1842 Zwolle), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Maria Hartman (18 jan 1823), kind van Johannes Hartman & Johanneke Geertui Dekkers, partner: Dirk Harman Klazen.
Johannis Hartman (18 jan 1823 Veenhuizen), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Lodewijk Hartman (22 jun 1832 Hellevoetsluis), kind van Johannes Hartman & Johanneke Geertui Dekkers, partner(s) niet bekend.
Johanneke Geertui Dekkers (27 mei 1778), ouders niet bekend, partner: Johannes Hartman.
Johannes Hartman (15 jan 1799), ouders niet bekend, partner: Johanneke Geertui Dekkers.
Gerarda Hartman (1780), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Andries Rosenthal (30 nov 1774 Amsterdam), ouders niet bekend, partner: Helena Hartman.
Helena Hartman (01 mei 1785 Amsterdam), ouders niet bekend, partner: Andries Rosenthal.
Henderica Hartman (21 feb 1811 Amsterdam), kind van Hendrik Hartman & Catharina Knoopman, partner(s) niet bekend.
Hendrik Hermanus Hartman (01 okt 1808 Amsterdam/1809 Amsterdam), kind van Hendrik Hartman & Catharina Knoopman, partner(s) niet bekend.
Hendrik Hermanus Hartman (16 sep 1809 Amsterdam), kind van Hendrik Hartman & Catharina Knoopman, partner(s) niet bekend.
Anna Catharina Elizabeth Hartman (29 sep 1807 Amsterdam), kind van Hendrik Hartman & Catharina Knoopman, partner(s) niet bekend.
Christina Dix ouders niet bekend, partner: Hendrik Hartman.
Hendrikjen Alberts Oostra (19 feb 1758 Elsloo (FR.)), kind van Albert Zedsen Oostra & Jantje Hendriks , partner(s) niet bekend.
Hendrina Hartman (06 mrt 1810 Amsterdam/05 sep 1857 Veenhuizen), kind van Hendrik Hartman & Catharina Knoopman, partner: Hendrikus Johannes Fredriks.
Catharina Knoopman ouders niet bekend, partner: Hendrik Hartman.
Hendrik Hartman ouders niet bekend, partners: Christina Dix, Catharina Knoopman.
Hendrikus Johannes Fredriks ouders niet bekend, partner: Hendrina Hartman.
Hermina Veldsink (1880 Hardenberg (Ambt)), kind van Jan Veldsink & Lammigje de Hoop, partner: Albert Hartman.
Lammigje de Hoop ouders niet bekend, partner: Jan Veldsink.
Jan Veldsink ouders niet bekend, partner: Lammigje de Hoop.
Albert Hartman (1877 Avereest), kind van Roelof Hartman & Geertje Toren, partner: Hermina Veldsink.
Geertje Toren ouders niet bekend, partner: Roelof Hartman.
Roelof Hartman ouders niet bekend, partner: Geertje Toren.
Roelofje Gerrits (1903 Hardenberg (Ambt)), kind van Gerrit Gerrits & Zwaantje Reinders, partner: Roelof Hartman.
Zwaantje Reinders ouders niet bekend, partner: Gerrit Gerrits.
Gerrit Gerrits ouders niet bekend, partner: Zwaantje Reinders.
Roelof Hartman (1902 Avereest), kind van Albert Hartman & Hermina Veldsink, partner: Roelofje Gerrits.
Roelofje Hartman (13 mei 1863 Avereest/28 nov 1934 Avereest), kind van Jan Hartman & Lummigjen Krap, partner: Dries van Hartskamp.
Dries van Hartskamp (1847), kind van Gerrit van Hartskamp & Jannetje Hoeven, partner: Roelofje Hartman.
Jannetje Hoeven ouders niet bekend, partner: Gerrit van Hartskamp.
Gerrit van Hartskamp ouders niet bekend, partner: Jannetje Hoeven.
Lummigjen Krap ouders niet bekend, partner: Jan Hartman.
Jan Hartman ouders niet bekend, partner: Lummigjen Krap.
Lambertus Gerrit van Hartskamp (31 jan 1902 Veenhuizen), kind van Dries van Hartskamp & Roelofje Hartman, partner(s) niet bekend.
Aukje Brandsma (1860 Noordwijk), kind van Hillebrand Brandsma & Aaltje Karssens Dragtstra, partner: Evert Libbe van Wouden.
Aaltje Karssens Dragtstra ouders niet bekend, partner: Hillebrand Brandsma.
Hillebrand Brandsma ouders niet bekend, partner: Aaltje Karssens Dragtstra.
Evert Libbe van Wouden (1855 Avereest), kind van Libbe van Wouden & Janke Tijses Hornstra, partner: Aukje Brandsma.
Sjerp Hartman van Wouden (07 apr 1865 Veenhuizen), kind van Libbe van Wouden & Janke Tijses Hornstra, partner(s) niet bekend.
Janke Tijses Hornstra ouders niet bekend, partner: Libbe van Wouden.
Libbe van Wouden ouders niet bekend, partner: Janke Tijses Hornstra.
Karel Klazen (15 mrt 1864 Veenhuizen), kind van Dirk Harman Klazen & Maria Hartman, partner(s) niet bekend.
Gerrit Klazen (26 dec 1860 Veenhuizen), kind van Dirk Harman Klazen & Maria Hartman, partner(s) niet bekend.
Dirk Harman Klazen (1820), ouders niet bekend, partner: Maria Hartman.
Catharina Hartman (23 jul 1845 Ommerschans), kind van Hendrikus Johannes Fredriks & Hendrina Hartman, partner: Petrus Theodorus Koning.
Daniel Beuming (/01 dec 1825 's-Hertogenbosch), kind van Henricus Beuming & Petronella Aarts, partner(s) niet bekend.
Johannes Jacobus Beuming (1795 Grave/18 jul 1849 Leiden), kind van Henricus Beuming & Petronella Aarts, partner(s) niet bekend.
Henricus Beuming (/27 sep 1823 's-Hertogenbosch), kind van Johannes Beuming & Cornelia Korthout, partner: Petronella Aarts.
Johannes Beuming ouders niet bekend, partner: Cornelia Korthout.
Cornelia Korthout ouders niet bekend, partner: Johannes Beuming.
Elisabeth Emerentiana Suring (1835 Batavia (ID)), kind van Johannes Georgius Suring & Maria Jacoba Willemsen, partner: Robertus Cornelius Johannes Beuming.
Robertus Cornelius Johannes Beuming (28 jan 1836 Amsterdam), kind van Henricus Beuming & Margarita Bel, partner: Elisabeth Emerentiana Suring.
Henricus Beuming (1804 Haarlem/01 okt 1889 Arnhem), kind van Henricus Beuming & Petronella Aarts, partner: Margarita Bel.
Margarita Bel (01 jun 1805 Amsterdam/27 apr 1864 Ommerschans), kind van Jan Bel & Margareta Steenman, partner: Henricus Beuming.
Margareta Steenman ouders niet bekend, partner: Jan Bel.
Jan Bel ouders niet bekend, partner: Margareta Steenman.
Petronella Aarts ouders niet bekend, partner: Henricus Beuming.
Elizabeth Beuming (07 mei 1865 Veenhuizen/07 mei 1865 Veenhuizen), kind van Robertus Cornelius Johannes Beuming & Elisabeth Emerentiana Suring, partner(s) niet bekend.
Hendrik Beuming (07 mei 1865 Veenhuizen/07 mei 1865 Veenhuizen), kind van Robertus Cornelius Johannes Beuming & Elisabeth Emerentiana Suring, partner(s) niet bekend.
Robertus Henricus Georgiüs Beuming (26 jul 1862 Veenhuizen), kind van Robertus Cornelius Johannes Beuming & Elisabeth Emerentiana Suring, partner(s) niet bekend.
Elisabeth Emerentiana Suring ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Maria Johanna Beuming (12 dec 1830 Amsterdam), kind van Henricus Beuming & Margarita Bel, partner(s) niet bekend.
Margaretha Beuming (08 okt 1833 Amsterdam), kind van Henricus Beuming & Margarita Bel, partner(s) niet bekend.
Hendrina Dinneze (/25 mei 1809 Boxmeer), ouders niet bekend, partner: Gerardus Kempkes.
Joannes Peters ouders niet bekend, partner: Anna Kempkes.
Anna Kempkes (/03 apr 1889 Boxmeer), kind van Gerardus Kempkes & Hendrina Dinneze, partner: Joannes Peters.
Catharina Kempkes (/30 jul 1870 Boxmeer), kind van Gerardus Kempkes & Hendrina Dinneze, partner(s) niet bekend.
Hendrina Kempkes (1806 Beugen en Rijkevoort), kind van Gerardus Kempkes & Hendrina Dinneze, partner: Hendrikus Beuming.
Gerardus Kempkes ouders niet bekend, partner: Hendrina Dinneze.
Hendrikus Beuming (05 nov 1803 Cuijk en Sint Agatha), kind van Peter Beuming & Alijda Kooremans, partners: Maria Smits, Hendrina Kempkes.
Alijda Kooremans ouders niet bekend, partner: Peter Beuming.
Peter Beuming ouders niet bekend, partner: Alijda Kooremans.
Maria Smits ouders niet bekend, partner: Hendrikus Beuming.

Er zijn deze periode 157 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor