Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 141.523 personen en 57.460 relaties.

Dinsdag 24 oktober 2023, 100 jaar geleden,

is niemand geboren, overleden of getrouwd.


Genealogische wijzigingen van 2023-10-23 tot 2023-10-24

Zwaantje Jeens Brouwer (1822 Mildam), kind van Jeen Lammerts Brouwer & Hiltje Johannes Gouma, partner: Jan Hanzes Hoekstra.
Jan Hanzes Hoekstra (1818 Katlijk), kind van Hans Hoekstra & Tjitske Pieters Krekt, partner: Zwaantje Jeens Brouwer.
Tjeerd Hoekstra (13 feb 1856 Nieuweschoot/17 okt 1927 Weststellingwerf), kind van Jan Hanzes Hoekstra & Zwaantje Jeens Brouwer, partner(s) niet bekend.
Dirk Siemensma ouders niet bekend, partner: Fransje Asma.
Fransje Asma (1899 Harich/23 dec 1969 Wolvega), kind van Willem Asma & Baukje Wiersma, partners: Dirk Siemensma, Eise Willem Wijngaard.
Jozeph Meintes de Jong (1825 Sint Nicolaasga), kind van Meinte Hylkes de Jong & Gatske Pieters , partner: Baukje Sakes de Ree.
Gatske Pieters ? ouders niet bekend, partner: Meinte Hylkes de Jong.
Meinte Hylkes de Jong ouders niet bekend, partner: Gatske Pieters .
Baukje Sakes de Ree (1824 Sint Nicolaasga), kind van Sake Meinderts de Ree & Akke Reins Roodhof, partner: Jozeph Meintes de Jong.
Akke Reins Roodhof ouders niet bekend, partner: Sake Meinderts de Ree.
Sake Meinderts de Ree ouders niet bekend, partner: Akke Reins Roodhof.
Wikjen Hielkes de Vries (1827 Lemmer), kind van Hielke Meinses de Vries & Wimpkje Gerrits Bosma, partner: Pieter Baukes de Jong.
Wimpkje Gerrits Bosma ouders niet bekend, partner: Hielke Meinses de Vries.
Hielke Meinses de Vries ouders niet bekend, partner: Wimpkje Gerrits Bosma.
Pieter Baukes de Jong (1890 Koudum), kind van Bauke Tjeerds de Jong & Gooits Lubberts , partner: Wikjen Hielkes de Vries.
Gooits Lubberts ? ouders niet bekend, partner: Bauke Tjeerds de Jong.
Bauke Tjeerds de Jong ouders niet bekend, partner: Gooits Lubberts .
? Wijngaard (05 jan 1832 Wolvega/05 jan 1832 Wolvega), kind van Eise Willem Wijngaard & Wikje de Jong, partner(s) niet bekend.
Gatske Jozefs de Jong (1867 Ouwster-Nijega), kind van Jozeph Meintes de Jong & Baukje Sakes de Ree, partner: Bauke Pieters de Jong.
Bauke Pieters de Jong (1856 Sint Nicolaasga), kind van Pieter Baukes de Jong & Wikjen Hielkes de Vries, partner: Gatske Jozefs de Jong.
? Wijngaard (25 okt 1927 Wolvega/25 okt 1927 Wolvega), kind van Eise Willem Wijngaard & Wikje de Jong, partner(s) niet bekend.
? Snijder (25 okt 1927 Weststellingwerf/25 okt 1927 Weststellingwerf), kind van Sjoerd Snijder & Jentje Lenstra, partner(s) niet bekend.
Johanna Snijder (27 apr 1915 Wolvega), kind van Sjoerd Snijder & Jentje Lenstra, partner: Jan Zondergeld.
Reintje Snijder (28 jul 1906 Weststellingwerf), kind van Sjoerd Snijder & Jentje Lenstra, partner(s) niet bekend.
Kornelis Romkes de Vries (1814 Lippenhuizen/07 mei 1880 Hemrik), kind van Romke Rienks de Vries & Trijntje Kornelis Winkelman, partner: Tetje Aizes Fokkema.
Trijntje Kornelis Winkelman ouders niet bekend, partner: Romke Rienks de Vries.
Tetje Aizes Fokkema (1816 Donkerbroek/13 jun 1881 Hemrik), kind van Ayze Fokkes Fokkema & Hendrikje Jans Feenstra, partner: Kornelis Romkes de Vries.
Wische Aises Fokkema (03 dec 1820 Donkerbroek), kind van Ayze Fokkes Fokkema & Hendrikje Jans Feenstra, partner: Hendrik Harmens Bruggen.
Iede Egberts Kuipers (1819 Mildam), kind van Egbert Hommes Cuipers & Foekjen Jeips Heida, partner: Klaasje Hendriks Legendal.
Klaasje Hendriks Legendal (1820 Oldeholtpade), ouders niet bekend, partner: Iede Egberts Kuipers.
Sjoerdje Johannes Palstra (1825 Oudega), kind van Johannes Sjoerds Palstra & Minke Sjieuwkes van der Zee, partner: Ate Pieters Veldboer.
Minke Sjieuwkes van der Zee ouders niet bekend, partner: Johannes Sjoerds Palstra.
Johannes Sjoerds Palstra ouders niet bekend, partner: Minke Sjieuwkes van der Zee.
Ate Pieters Veldboer (1818 Parrega), kind van Pieter Nannes Veldboer & Lijsbeth Hylkes Veldman, partner: Sjoerdje Johannes Palstra.
Lijsbeth Hylkes Veldman ouders niet bekend, partner: Pieter Nannes Veldboer.
Pieter Nannes Veldboer ouders niet bekend, partner: Lijsbeth Hylkes Veldman.
Elisabeth Symons de Bruin (1821 Tirns), kind van Siemen Heins de Bruin & Elisabeth Harmens Silvius, partner: Durk Ottes de Jong.
Elisabeth Harmens Silvius ouders niet bekend, partner: Siemen Heins de Bruin.
Siemen Heins de Bruin ouders niet bekend, partner: Elisabeth Harmens Silvius.
Durk Ottes de Jong (1823 Gaast), kind van Otte Dirks de Jong & Geeske Feikes de Boer, partner: Elisabeth Symons de Bruin.
Geeske Feikes de Boer ouders niet bekend, partner: Otte Dirks de Jong.
Otte Dirks de Jong ouders niet bekend, partner: Geeske Feikes de Boer.
? de Jong (19 nov 1913 Wolvega/19 nov 1913 Wolvega), kind van Ate de Jong & Maria Catharina Scheltinga, partner(s) niet bekend.
Petrus Simon Lambertus de Jong (28 feb 1915 Wolvega), kind van Ate de Jong & Maria Catharina Scheltinga, partner(s) niet bekend.
Sjoukjen Roels Brouwer (1810 Mildam), kind van Roel Lammerts Brouwer & Sytske Roelofs Hoekstra, partner: Gerrit Jans van der Brug.
Gerrit Jans van der Brug (1809 De Knijpe), kind van Jan Wiebes van der Brug & Gatske Idskes Beeltje, partner: Sjoukjen Roels Brouwer.
Lijsbeth Veldboer (1853 Westhem), kind van Ate Pieters Veldboer & Sjoerdje Johannes Palstra, partner: Simon de Jong.
Simon de Jong (1850 Workum), kind van Durk Ottes de Jong & Elisabeth Symons de Bruin, partner: Lijsbeth Veldboer.
Korneliske Lodewijks Zwart (15 mei 1786 Joure), kind van Lodewijk Pieters Zwart & Maregje Jans , partner: Cornelis Tjebbes Witteveen.
Maregje Jans ? (1752), ouders niet bekend, partner: Lodewijk Pieters Zwart.
Lodewijk Pieters Zwart (1746 Sint Nicolaasga/29 jun 1820 Sint Nicolaasga), ouders niet bekend, partner: Maregje Jans .
Cornelis Tjebbes Witteveen (1780/16 feb 1848 Snikzwaag), kind van Tjebbe Kornelis Witteveen & Marijke Klazes , partner: Korneliske Lodewijks Zwart.
Marijke Klazes ? ouders niet bekend, partner: Tjebbe Kornelis Witteveen.
Tjebbe Kornelis Witteveen ouders niet bekend, partner: Marijke Klazes .
Aafke Feddes ? (1785), kind van Fedde Pieters & Tetje Rienks van der Lee, partner: Broer Lubberts van Asma.
Tetje Rienks van der Lee ouders niet bekend, partner: Fedde Pieters .
Fedde Pieters ? ouders niet bekend, partner: Tetje Rienks van der Lee.
Broer Lubberts van Asma (1786), kind van Lubbert Jans & Rimke Johannis Atsma, partner: Aafke Feddes .
Rimke Johannis Atsma ouders niet bekend, partner: Lubbert Jans .
Lubbert Jans ? ouders niet bekend, partner: Rimke Johannis Atsma.
Margje Kornelis Witteveen (1821 Snikzwaag), kind van Cornelis Tjebbes Witteveen & Korneliske Lodewijks Zwart, partner: Lubbert Broers van Asma.
Lubbert Broers van Asma (1816 Eesterga), kind van Broer Lubberts van Asma & Aafke Feddes , partner: Margje Kornelis Witteveen.
Afke Lubberts van Asma (11 mrt 1841 Wolvega/14 okt 1911 Weststellingwerf), kind van Lubbert Broers van Asma & Margje Kornelis Witteveen, partner: Petrus Roelofs Scheltinga.
Petrus Roelofs Scheltinga (09 nov 1838 Wolvega/21 jan 1912 Weststellingwerf), kind van Roelof Bokkes Scheltinga & Anna Hendriks Woudberg, partner: Afke Lubberts van Asma.
Gerrit Harmens Vriend (11 mrt 1764 Steenwijk/27 jul 1844 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partners: Geertje Meintes , Harmtje Geerts Hornstra, Grietje Douwes de Haan.
Grietje Douwes de Haan (1777/29 okt 1866 Weststellingwerf), kind van Douwe Gerrits de Haan & Eelkje Thijsses , partners: Hillebrand Roelofs Meester, Gerrit Harmens Vriend.
Eelkje Thijsses ? ouders niet bekend, partner: Douwe Gerrits de Haan.
Douwe Gerrits de Haan ouders niet bekend, partner: Eelkje Thijsses .
Harmtje Geerts Hornstra (1761 Wolvega/01 jan 1816 Wolvega), kind van Geert Louwrens Hornstra & Grietje Clazen , partners: Klaas Louwrens van der Hoef, Gerrit Harmens Vriend.
Grietje Clazen ? ouders niet bekend, partner: Geert Louwrens Hornstra.
Geert Louwrens Hornstra ouders niet bekend, partner: Grietje Clazen .
? Postma (11 okt 1889 Wolvega/11 okt 1889 Wolvega), kind van Louwe Boeles Postma & Geeske Bruinsma, partner(s) niet bekend.
Jan Postma (22 aug 1886 Wolvega), kind van Louwe Boeles Postma & Geeske Bruinsma, partner(s) niet bekend.
Jolke Postma (17 jul 1884 Wolvega), kind van Louwe Boeles Postma & Geeske Bruinsma, partner(s) niet bekend.
Imkje Postma (25 mei 1880 Wolvega/1882 Wolvega), kind van Louwe Boeles Postma & Geeske Bruinsma, partner(s) niet bekend.
Imkje Postma (17 mei 1882 Wolvega), kind van Louwe Boeles Postma & Geeske Bruinsma, partner(s) niet bekend.
Jantien Postma (31 okt 1877 Wolvega), kind van Louwe Boeles Postma & Geeske Bruinsma, partner(s) niet bekend.
Imke Postma (17 jan 1869 Wolvega), kind van Louwe Boeles Postma & Geeske Bruinsma, partner(s) niet bekend.
Jan Jochems Akkerman (07 jul 1843 Echten (FR.)), kind van Jochem Jans Akkerman & Meyke Jikkes Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Jentje Jochems Akkerman (08 mrt 1840 Munnekeburen/09 apr 1844 Munnekeburen), kind van Jochem Jans Akkerman & Meyke Jikkes Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Dirk Wiegmink (04 jun 1815 Kuinre), kind van Hermannus Coops Wiegmink & Geesjen Dirks Zwaders, partner: Geertjen Hendriks Dragt.
Geesjen Dirks Zwaders (1782 Kuinre/26 feb 1855 Kuinre), kind van Dirk Swaters & Grietje Harmens , partner: Hermannus Coops Wiegmink.
Wietsjen Wiegmink (12 apr 1824 Kuinre), kind van Hermannus Coops Wiegmink & Geesjen Dirks Zwaders, partner: Remmelt Bartelds de Boer.
Remmelt Bartelds de Boer (02 jan 1825 Kuinre/27 okt 1900 Nieuw Amsterdam), kind van Barteld Remmelts de Boer & Jantje Reinderts Steenbeek, partners: Wietsjen Wiegmink, Elsje Jochems Akkerman.
Elsje Jochems Akkerman (31 jan 1837 Nijetrijne), kind van Jochem Jans Akkerman & Meyke Jikkes Dijkstra, partner: Remmelt Bartelds de Boer.
Pietertjen Jochems Akkerman (11 jul 1833 Spanga), kind van Jochem Jans Akkerman & Meyke Jikkes Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Meyke Jikkes Dijkstra (29 mrt 1802 Oldetrijne/15 jan 1890 Spanga), kind van & Jikke Oenes Dijkstra, partner: Jochem Jans Akkerman.
Femmigjen Tymens Akkerman (27 dec 1756 Beulake/17 nov 1830 Oldetrijne), kind van Tijmen Jans Akkerman & Engeltje Teunis Doevendans, partner: Jan Jochums Mooij.
Engeltje Teunis Doevendans (13 mrt 1718 Vollenhove), ouders niet bekend, partner: Tijmen Jans Akkerman.
Geert Kornelis Hollander (11 aug 1748 Beulake), kind van Immigjen Hendriks Coninck & Cornelis Geerts Hollander, partner: Aaltje Tymens Akkerman.
Immigjen Hendriks Coninck ouders niet bekend, partner: Cornelis Geerts Hollander.
Cornelis Geerts Hollander ouders niet bekend, partner: Immigjen Hendriks Coninck.
Aaltje Tymens Akkerman (28 feb 1745 Giethoorn), kind van Tijmen Jans Akkerman & Marchje Hendriks Wind, partner: Geert Kornelis Hollander.
Grietje Tiemens Akkerman (22 jan 1744 Giethoorn/29 jun 1744 Giethoorn), kind van Tijmen Jans Akkerman & Marchje Hendriks Wind, partner(s) niet bekend.
Grietje Tiemens Akkerman (29 jul 1742 Giethoorn/28 aug 1742 Giethoorn), kind van Tijmen Jans Akkerman & Marchje Hendriks Wind, partner(s) niet bekend.
Hendrik Tiemens Akkerman (27 nov 1740 Giethoorn/21 jan 1816 IJsselmuiden), kind van Tijmen Jans Akkerman & Marchje Hendriks Wind, partner(s) niet bekend.
Jan Tijmens Akkerman (02 aug 1739 Beulake/1745 Beulake), kind van Tijmen Jans Akkerman & Marchje Hendriks Wind, partner(s) niet bekend.
Marchje Hendriks Wind (01 jan 1718 Beulake/00 dec 1748), ouders niet bekend, partner: Tijmen Jans Akkerman.
Tijmen Jans Akkerman (1710 Beulake/23 sep 1775 Beulake), ouders niet bekend, partners: Marchje Hendriks Wind, Engeltje Teunis Doevendans.
Jan Jochums Mooij (12 nov 1753 Giethoorn/28 feb 1809 Spanga), kind van Jochem Jans Ruiter & Trijntje Jans Mooij, partner: Femmigjen Tymens Akkerman.
Trijntje Jans Mooij ouders niet bekend, partner: Jochem Jans Ruiter.
Jochem Jans Ruiter ouders niet bekend, partner: Trijntje Jans Mooij.
Jochem Jans Akkerman (18 jan 1797 De Leeuwte (Vollenhove)/23 mrt 1881 Zwolle), kind van Jan Jochums Mooij & Femmigjen Tymens Akkerman, partner: Meyke Jikkes Dijkstra.
Femmigje Jochems Akkerman (09 mrt 1831 Nijetrijne/19 sep 1919 Wolvega), kind van Jochem Jans Akkerman & Meyke Jikkes Dijkstra, partner: Garbrand Jans van der Veen.
Garbrand Jans van der Veen (17 mrt 1828 Oldetrijne/01 mrt 1906 Oldetrijne), kind van Jan Garbrands van der Veen & Tjitske Hendriks Oosterhof, partner: Femmigje Jochems Akkerman.
Jan van der Veen (05 okt 1862 Nijelamer/05 nov 1927 Weststellingwerf), kind van Garbrand Jans van der Veen & Femmigje Jochems Akkerman, partner(s) niet bekend.
Geesje Bosma (14 jan 1850 Vinkega/24 dec 1901 Vinkega), kind van Geert Bartelds Bosma & Rensjen Klazen Elsinga, partner: Klaas Kornelis Elsinga.
Neeltje Geerts Bosma (26 apr 1848 Vinkega/10 jan 1880 Vinkega), kind van Geert Bartelds Bosma & Rensjen Klazen Elsinga, partner: Klaas Kornelis Elsinga.
Klaas Kornelis Elsinga (20 mei 1846 Weststellingwerf/15 nov 1927 Vinkega), kind van Kornelis Alberts Elsinga & Wemmigje Roelofs Nijholt, partners: Neeltje Geerts Bosma, Geesje Bosma.
Klaas Rijnders Blijstra (09 okt 1801/22 nov 1884 's-Gravenhage), ouders niet bekend, partner: Siebregtje Gerrits Postma.
Klaas Blijstra (08 feb 1829 Leeuwarden/21 mei 1877 's-Gravenhage), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partners: Dorothea Hendrica Johanna van der Laan, Maria Adriana Snabel.
Christiaan Lodewyk Möhring ouders niet bekend, partner: Petronella Blijstra.
Petronella Blijstra (27 jul 1874 Noordwijk/30 mei 1956 Haarlem), kind van Gerardus Blijstra & Anna Maria Elisabeth Damen, partner: Christiaan Lodewyk Möhring.
Reinier de Muijnck ouders niet bekend, partner: Siebregje Blijstra.
Siebregje Blijstra (10 feb 1871 Emmen/21 nov 1899 Rotterdam), kind van Gerardus Blijstra & Anna Maria Elisabeth Damen, partner: Reinier de Muijnck.
Anna Maria Elisabeth Blijstra (21 jun 1878 Rotterdam/20 okt 1878 Rotterdam), kind van Gerardus Blijstra & Anna Maria Elisabeth Damen, partner(s) niet bekend.
Anna Maria Elizabeth Blijstra (00 okt 1876 Noordwijk/20 feb 1877 Rotterdam), kind van Gerardus Blijstra & Anna Maria Elisabeth Damen, partner(s) niet bekend.
? Blijstra (14 jun 1873 Emmen/14 jun 1873 Emmen), kind van Gerardus Blijstra & Anna Maria Elisabeth Damen, partner(s) niet bekend.
Petronella Blijstra (19 aug 1872 Emmen/31 aug 1872 Emmen), kind van Gerardus Blijstra & Anna Maria Elisabeth Damen, partner(s) niet bekend.
Nicolaas Reindert Blijstra (19 aug 1872 Emmen/31 aug 1872 Emmen), kind van Gerardus Blijstra & Anna Maria Elisabeth Damen, partner(s) niet bekend.
Gerardus Blijstra (17 jul 1837 Ommerschans/27 feb 1915 's-Gravenhage), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner: Anna Maria Elisabeth Damen.
Anna Maria Elisabeth Damen (1841), kind van Gijsbert Pieter Damen & Pietertje Diepenhorst, partner: Gerardus Blijstra.
Pietertje Diepenhorst ouders niet bekend, partner: Gijsbert Pieter Damen.
Gijsbert Pieter Damen ouders niet bekend, partner: Pietertje Diepenhorst.
Siebregtje Gerrits Postma (10 dec 1804), ouders niet bekend, partner: Klaas Rijnders Blijstra.
Engelina Helena Schlette (1876), kind van Ernst Heinrich Martinus Schlette & Sabina Henriette van Gulden, partner: Reinder Pieter Gerardus Hameetman.
Sabina Henriette van Gulden ouders niet bekend, partner: Ernst Heinrich Martinus Schlette.
Ernst Heinrich Martinus Schlette ouders niet bekend, partner: Sabina Henriette van Gulden.
Reinder Pieter Gerardus Hameetman (25 sep 1879 Veenhuizen/08 mei 1949 's-Gravenhage), kind van Willem Hameetman & Anna Blijstra, partner: Engelina Helena Schlette.
Hendrik Willem Jacobus Rosenberg (1905 Amsterdam), kind van Karel Johan Willem Rosenberg & Henriette Elisabeth Marie Riecker, partner: Anna Everarda Reina Maul.
Henriette Elisabeth Marie Riecker ouders niet bekend, partner: Karel Johan Willem Rosenberg.
Karel Johan Willem Rosenberg ouders niet bekend, partner: Henriette Elisabeth Marie Riecker.
Anna Everarda Reina Maul (1905 Amsterdam), kind van Hendrik Jan Gerrit Maul & Cornelia Anna Hameetman, partner: Hendrik Willem Jacobus Rosenberg.
Hendrik Jan Gerrit Maul (1877 Delft), ouders niet bekend, partner: Cornelia Anna Hameetman.
Otto Hans Herman Wartisch ouders niet bekend, partner: Maria Nicoline Anna Geertruida Hameetman.
Maria Nicoline Anna Geertruida Hameetman (1902 Utrecht/02 sep 1967 's-Gravenhage), kind van Nicolaas Reinder Hameetman & Maria Cornelia van de Pieterman, partner: Otto Hans Herman Wartisch.
Maria Cornelia van de Pieterman (15 jul 1874 Breda/02 okt 1949 Doorn), kind van Hermanus Matthias van de Pieterman & Geertruida Frakking, partner: Nicolaas Reinder Hameetman.
Geertruida Frakking ouders niet bekend, partner: Hermanus Matthias van de Pieterman.
Hermanus Matthias van de Pieterman ouders niet bekend, partner: Geertruida Frakking.
Harm Heidema (1862 Ommen (Ambt)), kind van Lambert Willems Heidema & Maria Braxhoofden, partner: Wilhelmina Sophia Hameetman.
Renze van der Meulen (1862 Ferwerderadeel), kind van Jan Renzes van der Meulen & Harmenke Hendriks Tolsma, partner: Sibregje Maria Hameetman.
Harmenke Hendriks Tolsma ouders niet bekend, partner: Jan Renzes van der Meulen.
Jan Renzes van der Meulen ouders niet bekend, partner: Harmenke Hendriks Tolsma.
Sibregje Maria Hameetman (27 mrt 1869 Veenhuizen/23 mei 1932 's-Gravenhage), kind van Willem Hameetman & Anna Blijstra, partner: Renze van der Meulen.
Wilhelmina Sophia Hameetman (23 mrt 1865 Veenhuizen/10 apr 1941 's-Gravenhage), kind van Willem Hameetman & Anna Blijstra, partner: Harm Heidema.
Cornelia Anna Hameetman (01 jun 1877 Veenhuizen), kind van Willem Hameetman & Anna Blijstra, partner: Hendrik Jan Gerrit Maul.
Nicolaas Reinder Hameetman (19 mrt 1872 Veenhuizen), kind van Willem Hameetman & Anna Blijstra, partner: Maria Cornelia van de Pieterman.
Cornelis Willem Hameetman (22 dec 1866 Veenhuizen), kind van Willem Hameetman & Anna Blijstra, partner(s) niet bekend.
Karel Abraham Wilhelmus Snabel (01 mei 1864 Kampen/10 nov 1868 Alkmaar), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Abraham Snabel (13 jan 1868 Kampen/25 jun 1868 Kampen), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Hermanus Johannes Snabel (10 apr 1866 Kampen), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Cornelis Eliza Snabel (21 jul 1881 Kampen), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Johannes Nicolaas Snabel (19 jul 1879 Kampen), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Johannes Snabel (26 mrt 1877 Kampen/28 mrt 1879 Kampen), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Willemina Harmina Snabel (16 mrt 1875 Kampen), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Karel Wilhelmus Snabel (19 jul 1872 Utrecht), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Abraham Aalbertus Snabel (18 jan 1870 's-Gravenhage), kind van Abraham Snabel & Aaltje Wolters, partner(s) niet bekend.
Aaltje Wolters ouders niet bekend, partner: Abraham Snabel.
Abraham Snabel (28 aug 1839 's-Gravenhage), kind van Abraham Snabel & Maria Ekkers, partner: Aaltje Wolters.
Abraham Snabel (1807 's-Gravenhage), ouders niet bekend, partner: Maria Ekkers.
Anna Adriana Snabel (1826 's-Gravenhage/10 jan 1827 's-Gravenhage), kind van Abraham Snabel & Maria Ekkers, partner(s) niet bekend.
Maria Adriana Snabel (1828/19 mrt 1914 's-Gravenhage), kind van Abraham Snabel & Maria Ekkers, partner: Klaas Blijstra.
Maria Ekkers ouders niet bekend, partner: Abraham Snabel.
? Blijstra (18 aug 1881 's-Gravenhage/18 aug 1881 's-Gravenhage), kind van Klaas Blijstra & Dorothea Hendrica Johanna van der Laan, partner(s) niet bekend.
Dorothea Hendrica Johanna van der Laan (/18 aug 1881 's-Gravenhage), ouders niet bekend, partner: Klaas Blijstra.
Siebregje Blijstra (26 sep 1846 Ommerschans/18 jun 1868 Ommerschans), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner(s) niet bekend.
Reindert Klazes Blijstra (23 mei 1844 Ommerschans/13 mei 1863 Veenhuizen), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner(s) niet bekend.
Maria Klazes Blijstra (26 aug 1838 Ommerschans/19 okt 1862 Veenhuizen), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner(s) niet bekend.
Maria Blijstra (1834 's-Gravenhage/01 dec 1834 's-Gravenhage), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner(s) niet bekend.
Pietje Blijstra (07 dec 1831), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner(s) niet bekend.
Pietertje Klazes Blijstra (06 feb 1827), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner(s) niet bekend.
Wilhelmina Sophia Leemans (04 apr 1808 Dordrecht/05 aug 1863 Veenhuizen), kind van Hendrik Leemans & Neeltje van Laar, partner: Cornelis Hameetman.
Willem Hameetman (05 sep 1836 Hellevoetsluis/23 apr 1917 's-Gravenhage), kind van Cornelis Hameetman & Wilhelmina Sophia Leemans, partner: Anna Blijstra.
Anna Blijstra (27 sep 1840 Ommerschans/11 dec 1925 's-Gravenhage), kind van Klaas Rijnders Blijstra & Siebregtje Gerrits Postma, partner: Willem Hameetman.
Cornelia Hameetman (14 aug 1834 Dordrecht/30 nov 1858 Veenhuizen), kind van Cornelis Hameetman & Wilhelmina Sophia Leemans, partner(s) niet bekend.
Neeltje Jans Hameetman (28 jun 1843 Ommerschans/20 apr 1845 Ommerschans), kind van Cornelis Hameetman & Wilhelmina Sophia Leemans, partner(s) niet bekend.
Jannetje Hameetman (1841 Veenhuizen/01 nov 1842 Ommerschans), kind van Cornelis Hameetman & Wilhelmina Sophia Leemans, partner(s) niet bekend.
Jacobus Hameetman (26 dec 1838 Hellevoetsluis/25 feb 1839 Hellevoetsluis), kind van Cornelis Hameetman & Wilhelmina Sophia Leemans, partner(s) niet bekend.
Neeltje van Laar ouders niet bekend, partner: Hendrik Leemans.
Hendrik Leemans ouders niet bekend, partner: Neeltje van Laar.
Cornelis Hameetman (1797 Ouddorp/20 apr 1845 Ommerschans), kind van Claas Hameetman & Jannetje Jans den Bleijker, partner: Wilhelmina Sophia Leemans.
Jannetje Jans den Bleijker ouders niet bekend, partner: Claas Hameetman.
Claas Hameetman ouders niet bekend, partner: Jannetje Jans den Bleijker.
Johanna Rozeboom (1898 Amsterdam), kind van Gerrit Jan Rozeboom & Hendrikje Mollema, partner: Hendrik Snijder.
Hendrikje Mollema ouders niet bekend, partner: Gerrit Jan Rozeboom.
Gerrit Jan Rozeboom ouders niet bekend, partner: Hendrikje Mollema.
Klaas Snijder (14 jun 1905 Nijeholtpade), kind van Klaas Snijder & Wipkje de Grouw, partner: Yke Bakker.
Yke Bakker (09 apr 1903 Vinkega), kind van Thijs Bakker & Cornelia Jacoba van Waveren, partner: Klaas Snijder.
Cornelis Bakker (24 feb 1904 Vinkega), kind van Thijs Bakker & Cornelia Jacoba van Waveren, partner(s) niet bekend.
Roelof Bakker (21 jul 1905 Vinkega/29 dec 1982 Echten (FR.)), kind van Thijs Bakker & Cornelia Jacoba van Waveren, partner: Antje van der Walle.
Jan Bakker (17 jul 1907 Vinkega), kind van Thijs Bakker & Cornelia Jacoba van Waveren, partner(s) niet bekend.
Jantje Bakker (10 okt 1911 Vinkega), kind van Thijs Bakker & Cornelia Jacoba van Waveren, partner(s) niet bekend.
Thijs Bakker (10 aug 1913 Vinkega), kind van Thijs Bakker & Cornelia Jacoba van Waveren, partner(s) niet bekend.
Matthijs Bakker (11 mei 1907 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Adrianus Bakker (12 mei 1906 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Anne Pieter Bakker (10 aug 1908 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Jan Bakker (11 sep 1909 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Pieter Bakker (13 feb 1911 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Anthonius Bakker (12 aug 1912 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Johannes Bakker (26 apr 1914 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Cornelis Martinus Bakker (23 aug 1915 Steggerda), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
? Bakker (16 dec 1926 Weststellingwerf/16 dec 1926 Weststellingwerf), kind van Thijs Bakker & Jantje Knol, partner(s) niet bekend.
Thijs Bakker (26 sep 1879 Steggerda/24 apr 1955 Oude Niedorp), kind van Adrianus Bakker & Antje Lantinga, partner: Jantje Knol.
Lammigje Oosten (03 jun 1842 Blesdijke/03 mei 1870 Huttenberg), kind van Geert Theunis Oosten & Pietertje Harmens Bakker, partner: Barend Vreeling.
Maartje Wilkolina de Lange (11 okt 1905 Noordwolde (FR.)/31 okt 1967 Noordwolde (FR.)), kind van Wijnand de Lange & Albertha van der Heide, partner: Lourens Zwarts.
Lourens Zwarts (06 okt 1903 Noordwolde (FR.)/21 jun 1996 Noordwolde (FR.)), kind van Gabriël Zwarts & Sybrigje Koster, partner: Maartje Wilkolina de Lange.
? Kemme (04 okt 1926 Weststellingwerf/04 okt 1926 Weststellingwerf), kind van Gerhard Heinrich Theodoor Kemme & Margaretha Maria Meyners, partner(s) niet bekend.
Margaretha Maria Meyners (04 jun 1899 Luinjeberd), kind van Gerhardus Hendriks Meyners & Anna Nieuwenhuis, partner: Gerhard Heinrich Theodoor Kemme.
Jacoba van Nijen (05 dec 1927 Weststellingwerf/06 dec 1927 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Willem Sjoerd de Jong (1908 Lemmer), kind van Sipke de Jong & Gatske Postma, partner: Alida Kingma.
Gatske Postma ouders niet bekend, partner: Sipke de Jong.
Sipke de Jong ouders niet bekend, partner: Gatske Postma.
Alida Kingma (26 jul 1916 Wijckel/09 dec 1997 Monster), kind van Gerrit Rimke Kingma & Anna Bouwhuis, partner: Willem Sjoerd de Jong.
Gerrit Remkes Kingma ouders niet bekend, partner: Trijntje Jans Hoeben.
Gerrit Rimke Kingma (1882 Wijckel), ouders niet bekend, partner: Anna Bouwhuis.
Anna Bouwhuis ouders niet bekend, partner: Gerrit Rimke Kingma.
Hermanus Wiegbertus Fortuin (23 sep 1909 Steggerda/30 aug 2000 Oldemarkt), kind van Franciscus Johannes Fortuin & Maria Elisabeth Schwering, partner: Alida Catharina Kingma.
Alida Catharina Kingma (02 jun 1916 Sint Nicolaasga/15 feb 1982 Oldemarkt), kind van Johannes Kingma & Johanna Maria Bult, partner: Hermanus Wiegbertus Fortuin.
Anna Margaretha Braaksma (1808 Heerenveen), kind van Johannes Saakes Braaksma & Anna Margaretha , partner(s) niet bekend.
Johannes Saakes Braaksma (12 apr 1770 Heerenveen/07 feb 1815 Noordwolde (FR.)), kind van Sake Johannes & Akke Annes , partner: Anna Margaretha .
Akke Annes ? ouders niet bekend, partner: Sake Johannes .
Sake Johannes ? ouders niet bekend, partner: Akke Annes .
Reinder Scheenstra (16 nov 1899 Nijelamer/10 nov 1961 Heerenveen), kind van Wiebe Hendriks Scheenstra & Akke Verwer, partner: Tiene de Boer.
Tiene de Boer (24 jul 1901 Weststellingwerf/20 jan 1997 Oldeberkoop), kind van Wolter de Boer & Hendrikje Kiers, partners: , Reinder Scheenstra.
Grietje Hendriks Oosterhof (1816 Het Meer), kind van Hendrik Hanzes Oosterhof & Sytske Eits Stoker, partner: Bauke Anskes van Asperen.
Sytske Eits Stoker ouders niet bekend, partner: Hendrik Hanzes Oosterhof.
Hendrik Hanzes Oosterhof ouders niet bekend, partner: Sytske Eits Stoker.
Bauke Anskes van Asperen (1816 Warga), kind van Anske van Asperen & Feddrikje Abes de Boer, partner: Grietje Hendriks Oosterhof.
Feddrikje Abes de Boer ouders niet bekend, partner: Anske van Asperen.
Anske van Asperen ouders niet bekend, partner: Feddrikje Abes de Boer.
Eelkje Barteles Kooistra (1817 Oudega), kind van Bartele Kornelis Kooistra & Antje Pieters Annema, partner: Jakob Roelofs Hofman.
Antje Pieters Annema ouders niet bekend, partner: Bartele Kornelis Kooistra.
Bartele Kornelis Kooistra ouders niet bekend, partner: Antje Pieters Annema.
Jakob Roelofs Hofman (1812 Oudega), kind van Roelof Jans Hofman & Gepke Jacobs Bouma, partner: Eelkje Barteles Kooistra.
Gepke Jacobs Bouma ouders niet bekend, partner: Roelof Jans Hofman.
Roelof Jans Hofman ouders niet bekend, partner: Gepke Jacobs Bouma.

Er zijn deze periode 236 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor