Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 141.333 personen en 57.392 relaties.

Maandag 23 oktober 2023, 100 jaar geleden,

is niemand geboren, overleden of getrouwd.


Genealogische wijzigingen van 2023-10-22 tot 2023-10-23

Jacob Zeeders (1908 Terschelling), kind van Meindert Zeeders & Antje de Jong, partner: Fedderica Roelofje Hofman.
Antje de Jong ouders niet bekend, partner: Meindert Zeeders.
Meindert Zeeders ouders niet bekend, partner: Antje de Jong.
Jan Roelof Hofman (14 jan 1916 Noordwolde (FR.)), kind van Jacob Hofman & Rinske Oosterhof, partner(s) niet bekend.
Fedderica Roelofje Hofman (09 dec 1911 Noordwolde (FR.)), kind van Jacob Hofman & Rinske Oosterhof, partner: Jacob Zeeders.
Roelof Jan Hofman (14 mrt 1913 Noordwolde (FR.)), kind van Jacob Hofman & Rinske Oosterhof, partner(s) niet bekend.
Jan Jacobs Hofman (02 dec 1851 Oudega/16 dec 1927 Weststellingwerf), kind van Jakob Roelofs Hofman & Eelkje Barteles Kooistra, partner: Fedderica van Asperen.
Ate de Jong (30 mei 1878 Harlingen/26 dec 1944 Weststellingwerf), kind van Simon de Jong & Lijsbeth Veldboer, partner: Maria Catharina Scheltinga.
Lijsbeth Veldboer ouders niet bekend, partner: Simon de Jong.
Simon de Jong ouders niet bekend, partner: Lijsbeth Veldboer.
Klaas Alberts Koning (19 apr 1782 Vinkega/11 aug 1844 Steggerda), kind van Albert Fransen Kooning & Aaltje Jans Zwart, partner: Antje Harmens Noteboom.
Albert Fransen Kooning (06 jun 1745 Oldetrijne/14 feb 1829 Paasloo), kind van Frans Alberts & Pietertje Clasen , partner: Aaltje Jans Zwart.
Pietertje Clasen ? ouders niet bekend, partner: Frans Alberts .
Frans Alberts ? ouders niet bekend, partner: Pietertje Clasen .
Maria Catharina Scheltinga (08 jul 1876 Weststellingwerf/07 nov 1927 Weststellingwerf), kind van Petrus Roelofs Scheltinga & Afke Lubberts van Asma, partner: Ate de Jong.
Afke Lubberts van Asma ouders niet bekend, partner: Petrus Roelofs Scheltinga.
Petrus Roelofs Scheltinga ouders niet bekend, partner: Afke Lubberts van Asma.
Antje Reitsma (21 okt 1863 Langezwaag/22 jun 1933 Twekkelo), kind van Kornelis Jans Reitsma & Harmke Jans Jager, partner: Ede Koning.
Ede Koning (01 nov 1857 Ter Idzard/15 mei 1931 Enschede), kind van Albert Fransen Koning & Ynskjen Lammerts Hoekstra, partner: Antje Reitsma.
Klaas Hoekstra (02 sep 1848 Weststellingwerf/16 feb 1851 Weststellingwerf), kind van & Ynskjen Lammerts Hoekstra, partner(s) niet bekend.
Albert Fransen Koning (01 mrt 1811 Ter Idzard/27 feb 1867 Ter Idzard), kind van Frans Alberts Koning & Aaltje Edes Bakker, partner: Ynskjen Lammerts Hoekstra.
Johan Pieter Scherer (1782 Someren), ouders niet bekend, partner: Lodewina Koning.
Lodewina Koning ('s-Hertogenbosch), ouders niet bekend, partner: Johan Pieter Scherer.
Johan Georg Laurents Scherer (05 sep 1802), kind van Johan George Laurentz Scheerer & Anna Catrina Pierie, partner(s) niet bekend.
Laurents Scherer ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Johan Conrath Scherer (15 apr 1816 Groningen/14 mei 1847 Assen), kind van Johan Pieter Scherer & Lodewina Koning, partner(s) niet bekend.
Jacobus Jacob Pijl ouders niet bekend, partner: Louise Adele Scherer.
Louise Adele Scherer (30 sep 1806 Vlissingen/18 sep 1838 Breda), kind van Johan Pieter Scherer & Lodewina Koning, partner: Jacobus Jacob Pijl.
Johan Conraad Scherer (1810 Groningen/18 mrt 1811 Groningen), kind van Johan Pieter Scherer & Lodewina Koning, partner(s) niet bekend.
Johan Carel Joseph Scherer (31 mei 1801 Leiden), kind van Johan Pieter Scherer & Lodewina Koning, partner(s) niet bekend.
Jantje Scherer (26 feb 1848 Wolvega/09 apr 1916 Nijeholtwolde), kind van Johan Nicolaus Scherer & Froukje Johannes Bosma, partner: Pieter Geerts Oosterhof.
Pieter Geerts Oosterhof (01 mrt 1844 Nijelamer/11 apr 1916 Nijeholtwolde), kind van Geert Karstes Oosterhof & Ebeltje van der Veen, partner: Jantje Scherer.
Iebeltje Oosterhof (24 jul 1870 Nijeholtwolde), kind van Pieter Geerts Oosterhof & Jantje Scherer, partner: Jakob Heida.
Roelofje Heida (1905 Terwispel), kind van Jakob Heida & Iebeltje Oosterhof, partner: Willem Bergsma.
Geeske Bruinsma (23 jul 1895 Terwispel/03 dec 1921 Gersloot), kind van Christiaan Bruinsma & Metje van der Vliet, partner: Willem Bergsma.
Metje van der Vliet ouders niet bekend, partner: Christiaan Bruinsma.
Christiaan Bruinsma ouders niet bekend, partner: Metje van der Vliet.
Rimke Jans van der Wal (19 sep 1822 Oldeholtpade/22 feb 1842 Oldeholtpade), kind van Jan Edzes van der Wal & Antje Hendriks van der Wijk, partner(s) niet bekend.
Siebigje van der Wal (22 aug 1878 Oldeholtpade), kind van Rimke Jans van der Wal & Grietje Kooistra, partner(s) niet bekend.
Trijntje van der Wal (26 sep 1875 Oldeholtpade), kind van Rimke Jans van der Wal & Grietje Kooistra, partner(s) niet bekend.
Timen van der Wal (14 mei 1873 Oldeholtpade/10 jan 1874 Weststellingwerf), kind van Rimke Jans van der Wal & Grietje Kooistra, partner(s) niet bekend.
Jantje van der Wal (29 dec 1881 Oldeholtpade), kind van Rimke Jans van der Wal & Aaltje Blaauw, partner(s) niet bekend.
Antje Hendriks van der Wijk (1789 Rottevalle/02 okt 1831 Wolvega), kind van Hendrik Durks van der Wijk & Riemkjen Jans , partner: Jan Edzes van der Wal.
Edze Jans van der Wal (08 sep 1812 Wolvega/03 mrt 1855 Brielle), kind van Jan Edzes van der Wal & Antje Hendriks van der Wijk, partner(s) niet bekend.
Albertje Harmens de Jong (17 apr 1852 Appelscha/08 sep 1943 Heerlen), kind van Harmen Hinkes de Jong & Lotje Jacobs de Wagt, partner(s) niet bekend.
Hamke Jacobs Meijer (30 sep 1799 Opsterland/20 sep 1871 op), ouders niet bekend, partner: Aaltje Henkes de Jong.
Aaltje Henkes de Jong (21 jan 1799 Nijehaske/10 jan 1879 Opsterland), kind van Hinke Rutgers de Jong & Jeltje Jans van der Sluis, partner: Hamke Jacobs Meijer.
Jeltje Jans van der Sluis (1775), ouders niet bekend, partner: Hinke Rutgers de Jong.
Hinke Rutgers de Jong (1771), ouders niet bekend, partner: Jeltje Jans van der Sluis.
Grietje Hendriks de Jong (08 apr 1796 Nijehaske/18 apr 1871 Weststellingwerf), kind van Hinke Rutgers de Jong & Jeltje Jans van der Sluis, partner: Jan Bruinewoud.
Jan Bruinewoud (28 nov 1798 Nijelamer/21 dec 1841 Weststellingwerf), kind van Jan Sanders Bruinewoud & Ymkjen Sybes , partner: Grietje Hendriks de Jong.
Ymkje de Jong / Bruinewoud (15 mei 1831 Steenwijkerwold), kind van Jan Bruinewoud & Grietje Hendriks de Jong, partner: Hotze Meines Bleeker.
Hotze Meines Bleeker (1821 Het Meer), kind van Meine Hotses Bleeker & Hiltje Jacobus Posthuma, partner: Ymkje de Jong / Bruinewoud.
Johannes Bleeker (1862 Heerenveen), kind van Hotze Meines Bleeker & Ymkje de Jong / Bruinewoud, partner: Jacobje Blaauw.
Jacobje Blaauw (1865 Joure), kind van Hans Sierds Blaauw & Aaltje Engelmoer, partner: Johannes Bleeker.
Aaltje Engelmoer ouders niet bekend, partner: Hans Sierds Blaauw.
Hans Sierds Blaauw ouders niet bekend, partner: Aaltje Engelmoer.
Aaltje Bleeker (19 sep 1897 Heerenveen), kind van Johannes Bleeker & Jacobje Blaauw, partner: Jan Jonkers.
Jan Jonkers (26 jun 1896 Wolvega), kind van Jan Jonkers & Barteltje Vriend, partner: Aaltje Bleeker.
Jan Jonkers (1860/30 sep 1890 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Jan Jonkers (1870/11 mrt 1897 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Wietske Postma (27 jan 1854 Steenwijkerwold), kind van Klaas Boelen Postma & Aaltjen Koning, partner: Jan Jonkers.

Er zijn deze periode 62 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor