Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 140.928 personen en 57.221 relaties.

Donderdag 12 oktober 2023, 100 jaar geleden,

is niemand geboren, overleden of getrouwd.


Genealogische wijzigingen van 2023-10-11 tot 2023-10-12

Geesje Posthumus (1894 Noordwolde (FR.)), kind van Jan Pieters Posthumus & Elisabeth de Vries, partner: Roelof Alten.
Roelof Alten (07 mei 1891 Paasloo), kind van Jan Alten & Hielkje de Boer, partner: Geesje Posthumus.
Klaas Jans Alten (27 mei 1833 Nijetrijne), kind van Jan Everts Alten & Judikje Klazes de Boer, partner: Roelofje Duiven.
Roelofje Duiven (11 jun 1838 Paasloo), kind van Jan Gelmers Duiven & Roelofje Hendriks Nijmeijer, partner: Klaas Jans Alten.
Jan Alten (02 feb 1862 Nijetrijne/21 apr 1928), kind van Klaas Jans Alten & Roelofje Duiven, partner: Hielkje de Boer.
Jan Vreeling (20 mei 1869 Ooststellingwerf/24 apr 1928 Weststellingwerf), kind van & Petronella Vreeling, partner(s) niet bekend.
? ? ouders niet bekend, partner: Petronella Vreeling.
Petronella Vreeling ouders niet bekend, partner: .
Jacob Vledder (25 okt 1880 Nijetrijne/24 okt 1949 Heerenveen), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner: Margje van der Lende.
Jansje Vledder (06 nov 1891 Nijetrijne), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner(s) niet bekend.
Trijntje Vledder (10 apr 1888 Nijetrijne), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner(s) niet bekend.
Geert Vledder (31 mrt 1887 Nijetrijne), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner(s) niet bekend.
Piet Vledder (16 apr 1885 Nijetrijne), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner(s) niet bekend.
Jan Vledder (26 nov 1882 Nijetrijne), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner(s) niet bekend.
Jacob Vledder (29 okt 1878 Nijetrijne/1880 Nijetrijne), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner(s) niet bekend.
Ynske Vledder (30 nov 1876 Nijetrijne), kind van Anne Beenes Vledder & Egbertje Jacobs Coenradi, partner: Johannes van Kesteren.
Wybigje de Haan (18 mei 1851 Oldeholtpade/02 mei 1928 Weststellingwerf), kind van Andries Baarten de Haan & Grietje Lourens van der Zwaag, partner(s) niet bekend.
Geesje Jongbloed (07 mei 1892 Makkinga), kind van Pieter Jongbloed & Trijntje Aukes Drenth, partner: Jan van der Hoeff.
Jan van der Hoeff (09 mrt 1891 Frederiksoord/05 mei 1928 Weststellingwerf), kind van Jan Albert van der Hoeff & Roelofje Woudsma, partner: Geesje Jongbloed.
Maria Jacobs Gras kind van Jacobus Harmen Gras & Anna Geerts , partner(s) niet bekend.
Arend Jacobs Gras (18 okt 1745 Steggerda/13 jun 1746 Blesdijke), kind van Jacobus Harmen Gras & Anna Geerts , partner(s) niet bekend.
Anna Jacobs Gras (29 sep 1734 Steenwijkerwold/03 apr 1739 Steenwijkerwold), kind van Jacobus Harmen Gras & Anna Geerts , partner(s) niet bekend.
Hermannus Jacobs Gras (03 mrt 1730 Steggerda/19 nov 1779 Steggerda), kind van Jacobus Harmen Gras & Anna Geerts , partner: Hebeltjen Claasen Schokker.
Jochem Jacobs Gras (02 mrt 1732 Steggerda/12 apr 1820 Steenwijkerwold), kind van Jacobus Harmen Gras & Anna Geerts , partners: Aaltien Jans Borg, Annegien / Anna Jans Baas.
Anna Geerts ? (1700 Steggerda Sloot/1782 Steggerda), ouders niet bekend, partner: Jacobus Harmen Gras.
Jacobus Harmen Gras (1700 Steggerda/04 sep 1795 Steggerda), ouders niet bekend, partner: Anna Geerts .
Annegien / Anna Jans Baas (06 jun 1721 Steenwijkerwold/1793 Steenwijkerwold), ouders niet bekend, partner: Jochem Jacobs Gras.
Jan Mulders (21 jul 1896 Weststellingwerf/23 mei 1928 Weststellingwerf), kind van Engbert Mulders & Trijntje de Groen, partner(s) niet bekend.
Margje van der Veen (28 jul 1866 Nieuweschoot/20 jun 1954 Enschede), kind van Pieter Jakobs van der Veen & Janke Hommes Kuiper, partner: Reitze van der Veen.
Reitze van der Veen (26 okt 1860 Sonnega/26 mei 1928 Weststellingwerf), kind van Gerbrand Jochems van der Veen & Aukje Reitzes Lemstra, partner: Margje van der Veen.
Margjen van der Wal (24 jul 1857 Nijega/28 mei 1928 Weststellingwerf), kind van Doede Durks van der Wal & Margjen Koops Knobbe, partner: Girbe Boersma.
Margjen Koops Knobbe ouders niet bekend, partner: Doede Durks van der Wal.
Doede Durks van der Wal ouders niet bekend, partner: Margjen Koops Knobbe.
Koopjen Hendriks Bersma (26 aug 1858 Makkinga/07 mei 1900 Weststellingwerf), kind van Hendrik Allen Bersma & Jacobje Wolters Vochteloo, partner: Wiebe Gerrits Jansma.
Wiebe Gerrits Jansma (14 jun 1858 Oldeberkoop/01 jun 1928 Weststellingwerf), kind van Gerrit Wybes Jansma & Wytske Harmens Smits, partner: Koopjen Hendriks Bersma.
Ids Kisjes (1855 Gorredijk/24 sep 1919 Weststellingwerf), kind van Johannes Ids Kisjes & Maria Gerhardus Zwart, partner: Hantje Atzes Dijkstra.
Maria Gerhardus Zwart ouders niet bekend, partner: Johannes Ids Kisjes.
Johannes Ids Kisjes ouders niet bekend, partner: Maria Gerhardus Zwart.
Hantje Atzes Dijkstra (17 okt 1854 Oldeboorn/14 jun 1928 Weststellingwerf), kind van Atze Baukes Dijkstra & Ymkje Baukes Westerterp, partner: Ids Kisjes.
Ymkje Baukes Westerterp ouders niet bekend, partner: Atze Baukes Dijkstra.
Atze Baukes Dijkstra ouders niet bekend, partner: Ymkje Baukes Westerterp.
Johanna van Nieuwenhoven (16 jan 1876 Wilhelminaoord/17 apr 1882), kind van Johannes Gerhardus van Nieuwenhoven & Maria Cornelia van Weert, partner(s) niet bekend.
Catharina Beerends (14 feb 1851 Ter Idzard), kind van Geert Durks Beerends & Helena Fressen de Vries, partners: Hendrikus Hendriks Meyners, Johannes Martinus van der Horst.
Johannes Martinus van der Horst (01 jul 1851 Steenwijkerwold/20 jun 1928 Weststellingwerf), kind van Berent Willem van der Horst & Annigje Kuiper, partner: Catharina Beerends.
Wybe de Vries (23 feb 1860 Vinkega/24 jun 1928 Weststellingwerf), kind van Hendrik Hendriks de Vries & Vroukjen Wybes Hiemstra, partner(s) niet bekend.
Johanna Elsing (06 jun 1818 's-Gravenhage/18 jan 1901 Weststellingwerf), kind van Pieter Elsing & Johanna Wagner (Waggenaar), partner: Hendrik van Helden.
Antje Bonnes Bosma (19 nov 1828 Bovenknijpe/27 aug 1912 Nieuwehorne), kind van Bonne Gooitzens Bosma & Aukjen Jogchems Brouwer, partner: Tymen van der Veen.
Aukje van der Veen (18 jul 1852 Nieuwehorne/22 jun 1928 Weststellingwerf), kind van Tymen van der Veen & Antje Bonnes Bosma, partner: Gerrit Rameyer.
Wybe van der Veen (20 dec 1876 Noordwolde (FR.)/28 jun 1928 Noordwolde (FR.)), kind van Johannes Wybes van der Veen & Bontje Zondergeld, partner(s) niet bekend.
Antje Zwart (28 feb 1895 Nijeholtpade/14 dec 1971 Steggerda), kind van Sytze Zwart & Geertje Hoekstra, partners: Albert Stuurman, Dirk Bosma.
Albert Stuurman (03 feb 1898 Oosterwolde (FR.)/30 jun 1928 Weststellingwerf), kind van Folkert Stuurman & Antje Boonstra, partner: Antje Zwart.
Yntze Bloemhof (24 nov 1858 Katlijk/03 jul 1928 Weststellingwerf), kind van & Siebrigje Hessels Bloemhof, partner(s) niet bekend.
Durk Everts van der Heide (1797 Haulerwijk), kind van Evert Jans van der Heide & Johantje Willems , partner: Jantje Rinkes Haanstra.
Johantje Willems ? ouders niet bekend, partner: Evert Jans van der Heide.
Evert Jans van der Heide ouders niet bekend, partner: Johantje Willems .
Jantje Rinkes Haanstra (1808 De Knijpe), kind van Rinke Jans Haanstra & Wytske Annes Doek, partner: Durk Everts van der Heide.
Anne Rinkes Haanstra (1817 Elsloo (FR.)), kind van Rinke Jans Haanstra & Wytske Annes Doek, partner: Trientje Jans Nieuwveen.
Trientje Jans Nieuwveen (1814 Makkinga/19 mrt 1874 Langedijke (FR.)), kind van Jan Meinen Nieuwveen & Gatske Wytzes , partner: Anne Rinkes Haanstra.
Meine Jans Nieuwveen (30 mrt 1816 Makkinga/21 jun 1817 Makkinga), kind van Jan Meinen Nieuwveen & Gatske Wytzes , partner(s) niet bekend.
Rinske Jans Nieuwveen (22 aug 1810 Makkinga/28 mei 1884 Donkerbroek), kind van Jan Meinen Nieuwveen & Gatske Wytzes , partner: Jan Folkerts Donker.
Aaltje Bijker (11 apr 1884 Vinkega/18 okt 1969 Weststellingwerf), kind van Geert Bijker & Hendrikje Kamer, partner: Pieter Kooi.
Pieter Kooi (24 okt 1891 Spanga/20 jul 1928 Weststellingwerf), kind van Arie Kooi & Janke Vochteloo, partner: Aaltje Bijker.
Johanna Zandhuizen (15 sep 1885 Steggerda/27 dec 1944 Weststellingwerf), kind van Sjouke Zandhuizen & Jantje Stoker, partner: Hendrik de Vries.
Janke Jans Punter ouders niet bekend, partner: Michiel Wybes van der Els.
Michiel Wybes van der Els (1772 Oudeschoot/10 sep 1841 Oudeschoot), kind van Wiebe Koops & Rinskje Oenes , partners: Geeske Martens , Janke Jans Punter.
Rinskje Oenes ? ouders niet bekend, partner: Wiebe Koops .
Wiebe Koops ? ouders niet bekend, partner: Rinskje Oenes .
Harmke Lenstra (15 aug 1884 Wolvega), kind van Sipke Jelles Lenstra & Antje Wybes Brandsma, partner: Johannes Paulus Paulides.
Neeltje Boonemmer (01 sep 1863 Ureterp/21 mei 1921 Weststellingwerf), kind van Gerben Uilkes Boonemmer & Grietje Gerbens de Boer, partner: Aaldert Veld.
Grietje Gerbens de Boer (1838 Lippenhuizen), kind van Gerben Annes de Boer & Ebbe Ybeles Jelsma, partner: Gerben Uilkes Boonemmer.
Ebbe Ybeles Jelsma ouders niet bekend, partner: Gerben Annes de Boer.
Gerben Annes de Boer ouders niet bekend, partner: Ebbe Ybeles Jelsma.
Gerben Uilkes Boonemmer (1839 Grouw), kind van Uilke Wietzes Boonemmer & Neeltje Faber, partner: Grietje Gerbens de Boer.
Neeltje Faber ouders niet bekend, partner: Uilke Wietzes Boonemmer.
Uilke Wietzes Boonemmer ouders niet bekend, partner: Neeltje Faber.
Aaldert Veld (17 feb 1860 Steenwijkerwold/25 jul 1928 Weststellingwerf), kind van Hendrik Veld & Meintjen Jans Bosch, partner: Neeltje Boonemmer.
Popkje Rijkeles Sytsema (01 mrt 1841 Rottum (Schoterland)/24 jun 1910 Weststellingwerf), kind van Rykele Jurrits Sytsema & Aaltje Johannes Langius, partner: Meine Ales Klijnsma.
Rykele Klijnsma (23 jan 1873 Nijelamer/02 aug 1928 Weststellingwerf), kind van Meine Ales Klijnsma & Popkje Rijkeles Sytsema, partner: Klaasje Brouwer.
Maartje Andries de Jong (1801 Oosterzee), kind van Andries Jans de Jong & Tapke Rinzes de Ruiter, partner: Jochem Gerrits Muurling.
Tapke Rinzes de Ruiter ouders niet bekend, partner: Andries Jans de Jong.
Andries Jans de Jong ouders niet bekend, partner: Tapke Rinzes de Ruiter.
Jochem Gerrits Muurling (1804 Echten (FR.)), kind van Gerrit Jacobs Muurling & Engeltje Jochems , partner: Maartje Andries de Jong.
Engeltje Jochems ? ouders niet bekend, partner: Gerrit Jacobs Muurling.
Gerrit Jacobs Muurling ouders niet bekend, partner: Engeltje Jochems .
Gerrit Jochums Muurling (1833 Echten (FR.)), kind van Jochem Gerrits Muurling & Maartje Andries de Jong, partner: Margjen Pieters Bron.
Wietske Postma (1857 Oosterzee), kind van Eeke Wytzes Postma & Harmke Jacobs Schippers, partner: Jochum Muurling.
Jochum Muurling (1862 Echten (FR.)), kind van Gerrit Jochums Muurling & Margjen Pieters Bron, partner: Wietske Postma.
Lammertje Pit (19 okt 1859 Oldemarkt/05 jan 1952 Lemmer), kind van Albert Pit & Femmigjen Bos, partner: Arend Dekker.
Arend Dekker (26 sep 1862 Oldemarkt/02 feb 1923 Blankenham), kind van Barteld Dekker & Hilligje van Dijk, partner: Lammertje Pit.
Femmigje Dekker (1884 Blankenham), kind van Arend Dekker & Lammertje Pit, partner: Gerrit Muurling.
Gerrit Muurling (1887 Echten (FR.)), kind van Jochum Muurling & Wietske Postma, partner: Femmigje Dekker.
Lammertje Muurling (1916 Echten (FR.)), kind van Gerrit Muurling & Femmigje Dekker, partner: Lolke Bakker.
Lolke Bakker (Munnekeburen), kind van Klaas Bakker & Cornelisje Strampel, partner: Lammertje Muurling.
Cornelisje Strampel (09 mei 1895 Spanga), kind van Wietze Strampel & Jeltje Schaap, partner: Klaas Bakker.
Jantje Bakker (19 nov 1896 Weststellingwerf), kind van Lolke Klazes Bakker & Grietje Oost, partner(s) niet bekend.
Hendrik Bakker (24 apr 1894 Weststellingwerf), kind van Lolke Klazes Bakker & Grietje Oost, partner(s) niet bekend.
Klaas Bakker (09 jan 1892 Weststellingwerf), kind van Lolke Klazes Bakker & Grietje Oost, partner: Cornelisje Strampel.
Ymkje Lolkes Ongeluk (1817 Grouw), kind van Lolke Jans Ongeluk & Hiske Boukes Visser, partner: Klaas Bjintzes Bakker.
Hiske Boukes Visser ouders niet bekend, partner: Lolke Jans Ongeluk.
Lolke Jans Ongeluk ouders niet bekend, partner: Hiske Boukes Visser.
Klaas Bjintzes Bakker (1814 Heerenveen), kind van Bjintze Johannes Bakker & Trijntje Gaukes Peeting, partner: Ymkje Lolkes Ongeluk.
Trijntje Gaukes Peeting ouders niet bekend, partner: Bjintze Johannes Bakker.
Bjintze Johannes Bakker ouders niet bekend, partner: Trijntje Gaukes Peeting.
Jochem Maat (29 sep 1852 Ter Idzard/20 aug 1928 Ter Idzard), kind van Koop Alberts Maat & Janneske Jochems Zwart, partner(s) niet bekend.
Aaltje Jans Kuikens (26 dec 1804), ouders niet bekend, partner: Albert Weda.
Jan Weda (28 sep 1832 Hare (Oldemarkt)/23 sep 1853 Oldemarkt), kind van Albert Weda & Aaltje Jans Kuikens, partner(s) niet bekend.
Grietje Weda (22 mei 1842 Hare (Oldemarkt)/18 dec 1848 Hare (Oldemarkt)), kind van Albert Weda & Aaltje Jans Kuikens, partner(s) niet bekend.
Eense Weda (06 mei 1845 Hare (Oldemarkt)), kind van Albert Weda & Aaltje Jans Kuikens, partner: Katharina Bosma.
Albert Weda (12 dec 1800 Kuinre/17 jan 1864 Oldemarkt), kind van Eense Weda & Grietje Koopmans, partner: Aaltje Jans Kuikens.
Grietje Koopmans ouders niet bekend, partner: Eense Weda.
Eense Weda ouders niet bekend, partner: Grietje Koopmans.
Petrus Weda (20 dec 1835 Oldemarkt/27 okt 1917 Paasloo), kind van Albert Weda & Aaltje Jans Kuikens, partner: Hendrica Vroklage.
Hendrica Vroklage (10 mrt 1828 Ter Idzard/21 jul 1892 Paasloo), kind van Hendrik Jans Vroklage & Geertje Johannes Wijngaard, partner: Petrus Weda.
? van der Horst (20 aug 1928 Weststellingwerf/20 aug 1928 Weststellingwerf), kind van Gerhardus Johannes van der Horst & Hendrika Elisabeth de Vries, partner(s) niet bekend.
Jelle Roelofs Smit (10 feb 1839 Blesdijke/12 apr 1906 Weststellingwerf), kind van Roelof Jans Smit & Fardo Johannes Vos, partner: Jeltje Fleer.
Egbert Bartelds Hoekstra (1759/23 sep 1840 Oldeholtpa), ouders niet bekend, partner: Geesje Harmens Idzerda.
Wybren Zandstra (1834 Lemmer), kind van Siebe Geerts Zandstra & Jacobje Aukes van der Veen, partner: Lammegje Martens Visser.
Jacobje Aukes van der Veen ouders niet bekend, partner: Siebe Geerts Zandstra.
Siebe Geerts Zandstra ouders niet bekend, partner: Jacobje Aukes van der Veen.
Lammegje Martens Visser (10 okt 1840 Wolvega/24 sep 1907 Watergraafsmeer), kind van Marten Jans Visser & Loltjen Hendriks Wijkstra, partners: Reinder Bakker, Wybren Zandstra.
Reinder Bakker (15 sep 1835 Eesterga/24 apr 1878 Lemmer), kind van Jan Geerts Bakker & Trijntje Kornelis Beekhout, partner: Lammegje Martens Visser.
Hendrik Martens Visser (19 sep 1845 Wolvega/09 mei 1869 Weststellingwerf), kind van Marten Jans Visser & Loltjen Hendriks Wijkstra, partner(s) niet bekend.
? Visser (09 aug 1844 Wolvega/09 aug 1844 Wolvega), kind van Marten Jans Visser & Loltjen Hendriks Wijkstra, partner(s) niet bekend.
Jan Martens Visser (15 mrt 1836 Nijeholtwolde/06 dec 1836 Nijeholtwolde), kind van Marten Jans Visser & Loltjen Hendriks Wijkstra, partner(s) niet bekend.
Jan Martens Visser (04 mrt 1838 Nijeholtwolde/08 feb 1913 Weststellingwerf), kind van Marten Jans Visser & Loltjen Hendriks Wijkstra, partner: Akke Sjoerds de Haan.
Loltje Sjoerds Nijholt (03 jul 1840 Oldeholtpade/21 jun 1872 Weststellingwerf), kind van Sjoerd Nijholt & Geesje Johannes Hoekstein, partner: Jannes Egberts Hoekstra.
Jannes Egberts Hoekstra (31 mei 1814 Oldeholtpade/14 feb 1879 Weststellingwerf), kind van Egbert Bartelds Hoekstra & Geesje Harmens Idzerda, partners: Loltje Sjoerds Nijholt, Loltjen Hendriks Wijkstra.
Hotske Wouters Bakker (03 mei 1829 Ouwsterhaule/13 mei 1855 Sint Nicolaasga), kind van Wouter Sjoerds Bakker & Antje Wouters Schaap, partner: Ids Jans Klompmaker.
Ids Jans Klompmaker (19 aug 1827 Oudehaske/13 sep 1907 Tjalleberd), kind van Jan Pieters Klompmaker & Trijntje Johannes Dijkstra, partner: Hotske Wouters Bakker.
Antje Wouters Schaap ouders niet bekend, partner: Wouter Sjoerds Bakker.
Wouter Sjoerds Bakker ouders niet bekend, partner: Antje Wouters Schaap.
Trijntje Johannes Dijkstra ouders niet bekend, partner: Jan Pieters Klompmaker.
Jan Pieters Klompmaker ouders niet bekend, partner: Trijntje Johannes Dijkstra.
Antje Ids Klompmaker (10 sep 1860 Ouwsterhaule/28 okt 1859 Ouwsterhaule), kind van Ids Jans Klompmaker & Hotske Wouters Bakker, partner: Tjeerd Gouma.
Tjeerd Gouma (12 okt 1860 Oldeholtwolde/02 jul 1918 Weststellingwerf), kind van Lammert Nutterts Gouma & Oetske Foppes de Hoop, partner: Antje Ids Klompmaker.
Geesje Lubberts Hetebrij (13 dec 1813 Vollenhove (Stad)), kind van Lubbert Everts Hetebrij & Jannigje Willems Zandbergen, partner: Hendrik Machiels Tip.
Hendrik Machiels Tip (19 dec 1810 Steenwijkerwold/28 nov 1892 Uvinge), kind van Machiel Tip & Mensje van Essen, partner: Geesje Lubberts Hetebrij.
Meinsje Tip (19 aug 1843 Steenwijkerwold/23 feb 1910 Basse), kind van Hendrik Machiels Tip & Geesje Lubberts Hetebrij, partner: Dirk de Boer.
Andries Forger ouders niet bekend, partner: Jennigje Tip.
Jennigje Tip (1851 Steenwijkerwold/17 jan 1889 Steenwijkerwold), kind van Hendrik Machiels Tip & Geesje Lubberts Hetebrij, partner: Andries Forger.
Dirk de Boer (1847 Steenwijkerwold), kind van Wolter Arie de Boer & Cornelia van Jeveren, partner: Meinsje Tip.
Cornelia van Jeveren ouders niet bekend, partner: Wolter Arie de Boer.
Wolter Arie de Boer ouders niet bekend, partner: Cornelia van Jeveren.
Zwaantje Kruithof (21 feb 1844 Steenwijkerwold/22 feb 1899 Losser), kind van Hendrik Luten Kruithof & Aaltje Lambers Grevelink, partner: Lubbert Tip.
Lubbert Tip (03 mei 1845 Steenwijkerwold), kind van Hendrik Machiels Tip & Geesje Lubberts Hetebrij, partner: Zwaantje Kruithof.
Aaltje Tip (31 mrt 1856 Steenwijkerwold), kind van Hendrik Machiels Tip & Geesje Lubberts Hetebrij, partner: Baate Jelles Leemborg.
Geert Tip (13 jul 1854 Steenwijkerwold), kind van Hendrik Machiels Tip & Geesje Lubberts Hetebrij, partner(s) niet bekend.
Mensje van Essen ouders niet bekend, partner: Machiel Tip.
Machiel Tip ouders niet bekend, partner: Mensje van Essen.
Petertje Pit (1798 Paasloo), kind van Klaas Remmelts Pit & Femmegjen Peters Muijen, partner: Peter Tip.
Peter Tip (1802 Oldemarkt), kind van Hendrik Tip & Grietjen Hidden, partner: Petertje Pit.
Grietjen Hidden ouders niet bekend, partner: Hendrik Tip.
Hendrik Tip ouders niet bekend, partner: Grietjen Hidden.
Grietjen Mintjes (01 jan 1874 Oldemarkt/14 sep 1928 Weststellingwerf), kind van Peter Mintjes & Aaltje Hielkes Krol, partner(s) niet bekend.
Jantje Boksen ouders niet bekend, partner: Peter Jans Hof.
Peter Jans Hof (16 okt 1801 De Eese/23 feb 1852 Nijensleek), kind van Jan Gerrits Hof & Jacobje Peters Bont, partners: Jantje Boksen, Aaltje Annen Nijk.
Geertje Hof (17 jan 1825 Steenwijkerwold/23 aug 1881 Huttenberg), kind van Peter Jans Hof & Aaltje Annen Nijk, partner: Berend Haveman.
Elisabeth Berends Kolk (1790/21 jul 1879 De Eese), kind van Berend Kolk & Cornelisje Jans , partner: Jan Haveman.
Cornelisje Jans ? ouders niet bekend, partner: Berend Kolk .
Berend Kolk ? ouders niet bekend, partner: Cornelisje Jans .
Akke Koops Bos (1763 Oldeholtwolde/11 feb 1848 Oldeholtpade), ouders niet bekend, partner: Hessel Sibbes Gortstra.
Hiltje Roelofs de Groot (23 okt 1842 Tjalleberd/06 apr 1876 Weststellingwerf), kind van Roelof Jans de Groot & Getje Joekes Overdijk, partner: Hendrik Bartelds van de Lageweg.
Getje Joekes Overdijk ouders niet bekend, partner: Roelof Jans de Groot.
Roelof Jans de Groot ouders niet bekend, partner: Getje Joekes Overdijk.
Aafje Thijsses Koopman (05 mrt 1838 Noordwolde (FR.)/29 sep 1928 Weststellingwerf), kind van Thijs Annes Koopman & Grietje Sjoerds Stellingwerf, partner: Hendrik Bartelds van de Lageweg.
Hendrik Bartelds van de Lageweg (17 jul 1843 Spanga/13 nov 1929 Weststellingwerf), kind van Barteld Klazes van de Lageweg & Aaltjen Koops Heerschap, partners: Grietje Kuiper, Hiltje Roelofs de Groot, Aafje Thijsses Koopman.
Andries Menger (29 okt 1910 Vinkega/17 sep 1995 Heerenveen), kind van Jan Menger & Annigje Zwarteveen, partner: Hiltje Menger.
Aaltjen Sippe ? (10 mrt 1779 Blesdijke/23 aug 1857 Oldemarkt), kind van Sippe Jans & Hiltjen Jannes , partner: Wicher Hans Braad.
Wicher Hans Braad (1786 Ossenzijl/22 aug 1857 Ossenzijl), kind van Hans Braad & Marrigjen Hendriks Huijsman, partners: Jantjen Aalderts, Aaltjen Sippe .
Marrigjen Hendriks Huijsman ouders niet bekend, partner: Hans Braad.
Hans Braad ouders niet bekend, partner: Marrigjen Hendriks Huijsman.
Hiltjen Jannes ? ouders niet bekend, partner: Sippe Jans .
Sippe Jans ? ouders niet bekend, partner: Hiltjen Jannes .
Frerik Jans Zomermaand ouders niet bekend, partner: Annigje Wiegers Braad.
Annigje Wiegers Braad (1808 Ossenzijl/23 apr 1837 Paasloo), kind van Wicher Hans Braad & Jantjen Aalderts, partner: Frerik Jans Zomermaand.
Hendrik Braad (1815 Ossenzijl/14 feb 1821 Ossenzijl), kind van Wicher Hans Braad & Jantjen Aalderts, partner(s) niet bekend.
Jantjen Aalderts (1786 IJsselham/13 jul 1816 IJsselham), kind van Aaldert Hendriks & Annegjen Otten , partner: Wicher Hans Braad.
Annegjen Otten ? ouders niet bekend, partner: Aaldert Hendriks .
Aaldert Hendriks ? ouders niet bekend, partner: Annegjen Otten .
Koopje Schoemaker ouders niet bekend, partner: Wiecher Braad.
Wiecher Braad (1843 Ossenzijl/27 jun 1892 Ossenzijl), kind van Aaldert Wiegers Braad & Grietje Wiegers Vaartjes, partner: Koopje Schoemaker.
Jantje Braad (08 mei 1854 Ossenzijl/13 mrt 1917 Ossenzijl), kind van Aaldert Wiegers Braad & Grietje Wiegers Vaartjes, partner: Jacob Groen.
Jacob Groen (27 nov 1844 Ossenzijl/03 jun 1907 Ossenzijl), kind van Peter Jacobs Groen & Meintje Bijl, partner: Jantje Braad.
Dirk Groen (23 nov 1850 Ossenzijl), kind van Peter Jacobs Groen & Meintje Bijl, partner(s) niet bekend.
Vrouwkje Groen (14 feb 1842 Ossenzijl), kind van Peter Jacobs Groen & Meintje Bijl, partner(s) niet bekend.
Jacob Groen (20 sep 1840 Ossenzijl/28 sep 1840 Ossenzijl), kind van Peter Jacobs Groen & Meintje Bijl, partner(s) niet bekend.
Lutske Groen (24 apr 1838 Ossenzijl), kind van Peter Jacobs Groen & Meintje Bijl, partner(s) niet bekend.
Peter Jacobs Groen (1804/29 mei 1864 Ossenzijl), kind van Jacob Willems Groen & Vroukjen Peters , partner: Meintje Bijl.
Meintje Bijl (31 mrt 1808 Oldelamer/22 mei 1880 Ossenzijl), kind van Dirk Steffens Bijl & Lutske Hendriks de Vries, partner: Peter Jacobs Groen.
Bouwe Thijsses de Jong (1810 Ruigahuizen/23 mei 1857 Elahuizen), kind van Thijs Bouwes de Jong (Spekboer) & Friskjen Sipkes Scheweer, partner: Jetske Pieters Hendriksma.
Jetske Pieters Hendriksma ouders niet bekend, partner: Bouwe Thijsses de Jong.
Roelofjen Folkens Hofmans (00 apr 1838 Echten (FR.)/29 aug 1838 Echten (FR.)), kind van Marten Peekes Hofmans & Corneliske de Jong, partner(s) niet bekend.
Cornelis de Jong (20 mrt 1821 Oosterzee), kind van Thijs Bouwes de Jong (Spekboer) & Friskjen Sipkes Scheweer, partner(s) niet bekend.
Friskjen Sipkes Scheweer (20 okt 1790 Nijemirdum/04 dec 1879 Woudsend), kind van Sipke Meines & Korneliske Hendriks Lunenburg, partners: Thijs Bouwes de Jong (Spekboer), Hendrik Wybes de Hoop.
Sibbeltje Aukes Hammersma ouders niet bekend, partner: Jentje Sipkes Schiweer.
Jentje Sipkes Schiweer (1804 Nijemirdum/24 feb 1845 IJlst), kind van Sipke Meines & Korneliske Hendriks Lunenburg, partner: Sibbeltje Aukes Hammersma.
Korneliske Hendriks Lunenburg (1767 Sondel/02 jul 1826 Lemsterland), ouders niet bekend, partner: Sipke Meines.
Marten Peekes Hofmans (1828 Wijckel), ouders niet bekend, partner: Corneliske de Jong.
Thijs Bouwes de Jong (Spekboer) (1785 Tjerkgaast/11 feb 1830 Echten (FR.)), kind van Bouwe Wybrens & Sytske Harmens , partner: Friskjen Sipkes Scheweer.
Sytske Harmens ? ouders niet bekend, partner: Bouwe Wybrens .
Bouwe Wybrens ? ouders niet bekend, partner: Sytske Harmens .
Tijs van der Meer (10 mrt 1835 Oosterzee/01 mei 1894 Balk), kind van Jan Jans van der Meer & Meintie /Heintie Tijsses de Jong (Spekboer), partner: Grietje Gerrits Keizer.
Grietje Gerrits Keizer (1834 Sondel), kind van Gerrit Jacobs Keizer & Aaltje Tijsses de Vries, partner: Tijs van der Meer.
Aaltje Tijsses de Vries ouders niet bekend, partner: Gerrit Jacobs Keizer.
Gerrit Jacobs Keizer ouders niet bekend, partner: Aaltje Tijsses de Vries.
Jan Jans van der Meer (17 apr 1807 Rohel/16 nov 1838 Oosterzee), kind van Jan Tjebbes van der Meer & Imkjen Wiebes Haagstra, partner: Meintie /Heintie Tijsses de Jong (Spekboer).
Jan van der Meer (05 okt 1832 Oosterzee/02 sep 1898 Langweer), kind van Jan Jans van der Meer & Meintie /Heintie Tijsses de Jong (Spekboer), partner: Antje Reinders Kunst.
Antje Reinders Kunst (20 mei 1835 Idskenhuizen/10 okt 1890 Langweer), kind van Reinder Johannes Kunst & Akke Hettes Grijpstra, partner: Jan van der Meer.
Akke Hettes Grijpstra ouders niet bekend, partner: Reinder Johannes Kunst.
Reinder Johannes Kunst ouders niet bekend, partner: Akke Hettes Grijpstra.
Antje Reinders Kunst (13 okt 1844 Oldeberkoop/20 mrt 1926 Noordwolde (FR.)), kind van Reinder Heines Kunst & Geeske Jans Hulsinga, partners: Heine Wiebes Nijholt, Egbert Kornelis Elsinga, Wiebe Slager.
Meintie /Heintie Tijsses de Jong (Spekboer) (13 nov 1813 Ruigahuizen/03 dec 1837 Oosterzee), kind van Thijs Bouwes de Jong (Spekboer) & Friskjen Sipkes Scheweer, partner: Jan Jans van der Meer.
Arjen de Jong (spekboer) (22 jun 1817 Ruigahuizen), kind van Thijs Bouwes de Jong (Spekboer) & Friskjen Sipkes Scheweer, partner(s) niet bekend.
Friskje Jans van der Meer (23 aug 1837 Oosterzee), kind van Jan Jans van der Meer & Meintie /Heintie Tijsses de Jong (Spekboer), partner: Harmen Hendriks Wind.
Corneliske de Jong (14 jun 1824 Oosterzee), kind van Thijs Bouwes de Jong (Spekboer) & Friskjen Sipkes Scheweer, partner: Marten Peekes Hofmans.
Sytske de Jong (28 apr 1819 Oosterzee), kind van Thijs Bouwes de Jong (Spekboer) & Friskjen Sipkes Scheweer, partner(s) niet bekend.
Hendrik Wybes de Hoop (28 jan 1785 Nijeholtwolde/19 feb 1846 Lemsterland), kind van Wybe Gerbens de Hoop & Oedtske Hendriks , partner: Friskjen Sipkes Scheweer.
Sipke Meines ouders niet bekend, partner: Korneliske Hendriks Lunenburg.
Meintje de Jong (13 okt 1864 Noordwolde (FR.)/29 mei 1865 Weststellingwerf), kind van Johannes Gorgan & Tjitske Jans de Jong, partner(s) niet bekend.
Geert Jochems van der Veen (02 okt 1839 Sonnega/03 nov 1885 Weststellingwerf), kind van Jochem Gerbrands van der Veen & Riksjen Idzes Bruinewoud, partner: Aafje Beerends Otten.
Aafje Beerends Otten (11 jul 1840 Nijetrijne/16 okt 1928 Weststellingwerf), kind van Berend Berends Otten & Femmigjen Martens de Vries, partner: Geert Jochems van der Veen.
Jannes Sygers Lenstra (1777/05 jan 1864 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner: Aaltje Harmens .
Gepke Luitjens Woudstra (1818 Nieuwehorne/02 jan 1869 Nieuwehorne), kind van Luitjen Geerts Woudstra & Martjen Andries Jongsma, partner: Jurjen Jans Reitsma.
Jurjen Jans Reitsma (1817 Katlijk/21 feb 1892 Katlijk), kind van Jan Jurjens Reitsma & Antje Annes de Vries, partner: Gepke Luitjens Woudstra.
Theunis Berends Sloot (1823 Makkinga/22 jun 1865 Makkinga), kind van Berend Teunis Sloot & Antje Hendriks Dijkstra, partner: Lammigje Wiebes Vrind.
Albert Teunis Sloot (1797 Elsloo (FR.)/05 jan 1871 Weststellingwerf), kind van Theunes Berends Sloot & Anna Maria Alberts , partner: Jantje Roelofs Doek.
Jantje Roelofs Sloot (11 mrt 1858 Elsloo (FR.)/04 apr 1926 Weststellingwerf), kind van Roelof Alberts Sloot & Hendrikje Sjoerts Weerman, partner: Roelof Blomsma.

Er zijn deze periode 227 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor