Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VèNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 140.087 personen en 56.855 relaties.

Zaterdag 30 september 2023, 100 jaar geleden,

is niemand geboren, overleden of getrouwd.


Genealogische wijzigingen van 2023-9-29 tot 2023-9-30

Maria Catharina Donner ouders niet bekend, partner: Jacob Harmens Jonker.
Jacob Harmens Jonker (1787 Eesveen/27 nov 1859 Eesveen), kind van Harm Berends Jonkers & Willempje Harms , partners: Fokkien Sijtsen Veenstra, Maria Catharina Donner.
Fokkien Sijtsen Veenstra (1780/21 okt 1848 Eesveen), ouders niet bekend, partner: Jacob Harmens Jonker.
Fokje Sietzes Jonkers (06 sep 1836 Wolvega/19 jun 1927 Weststellingwerf), kind van Sytse Jacobs Jonkers & Jantje Eeuwes van Buiten, partner: Meine Sakes Bosma.
Yke Buitendorp (16 dec 1866 Oldeholtpade/02 jun 1949 Weststellingwerf), kind van Jan Hanzes Buitendorp & Lutske Roelofs Brakel, partner: Marten Lourens.
Marten Lourens (31 dec 1854 Ter Idzard/19 feb 1930 Weststellingwerf), kind van Johannes Martens Lourens & Anna Jans Schreur, partner: Yke Buitendorp.
Jantje Damhuis (14 mrt 1827 Nijega (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)/22 apr 1911 Wolvega), kind van David Hendriks Damhuis & Itske Paulus Keslaars, partner: Jappe Jans Smid.
Paulus Damhuis (09 okt 1823 Nijega (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)/13 mei 1894 Weststellingwerf), kind van David Hendriks Damhuis & Itske Paulus Keslaars, partner: Margaretha Hassing.
Anna Alberdina Damhuis (05 okt 1836 Steggerda/20 jun 1858 Steggerda), kind van David Hendriks Damhuis & Itske Paulus Keslaars, partner(s) niet bekend.
Aaltje / Aleida Davids Damhuis (17 okt 1830 Steggerda/26 jun 1912 Weststellingwerf), kind van David Hendriks Damhuis & Itske Paulus Keslaars, partner: Hendrik Velner.
Hendricus Bronswijk (20 aug 1855 Steggerda/19 feb 1930 Weststellingwerf), kind van Hendrik Bronswijk & Anna Damhuis, partner: Aleida Weda.
Klaasjen Koops Knobbe (01 apr 1838 Oudehaske/13 jan 1925 Nijega (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)), kind van Koop Roelofs Knobbe & Lijntje Klazes Dragt, partner: Doede Durks van der Wal.
Margjen Koops Knobbe (13 sep 1824 Oudehaske/27 jun 1862 Nijega (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)), kind van Koop Roelofs Knobbe & Lijntje Klazes Dragt, partner: Doede Durks van der Wal.
Doede Durks van der Wal (1825 Nijega), kind van Durk Innes van der Wal & Lijsbert Doedes Dijkstra, partners: Margjen Koops Knobbe, Klaasjen Koops Knobbe.
Lijntje Klazes Dragt ouders niet bekend, partner: Koop Roelofs Knobbe.
Koop Roelofs Knobbe ouders niet bekend, partner: Lijntje Klazes Dragt.
Lijsbert Doedes Dijkstra ouders niet bekend, partner: Durk Innes van der Wal.
Durk Innes van der Wal ouders niet bekend, partner: Lijsbert Doedes Dijkstra.
Margje Boersma (21 okt 1879 Ruigahuizen/22 okt 1956 Wolvega), kind van Girbe Boersma & Margje Doedes van der Wal, partner: Pier Dijkstra.
Pier Dijkstra (14 nov 1878 Spanga/25 nov 1916 Leeuwarden), kind van Tjeerd Jans Dijkstra & Jeltje Annes Fabriek, partner: Margje Boersma.
Kleis Philippus Helfferich (20 feb 1828 Echten (FR.)/19 mei 1910 Jubbega-Schurega), kind van Georg Philippus Helfrig & Jantje Kleizes Visser, partner: Margje Andries Buis.
Margje Andries Buis (26 jul 1827 Rotsterhaule/10 dec 1907 Hoornsterzwaag), kind van Andries Wiegers Buis & Geesjen Jans Akkerman, partner: Kleis Philippus Helfferich.
Zwaantje Harmens Groen ouders niet bekend, partner: Jan Wiegers Buis.
Jan Wiegers Buis (21 aug 1811 Sintjohannesga/06 jan 1894 Sintjohannesga), kind van Wieger Andries Buis & Geertjen Jacobs van der Klok, partner: Zwaantje Harmens Groen.
Jacob Wijchers Buis (1808 Rotsterhaule/11 aug 1881 Rohel), kind van Wieger Andries Buis & Geertjen Jacobs van der Klok, partner: Hendrikje Jans Kunst.
Aaltje Wiegers Buis (31 jul 1818 Rohel/05 okt 1846 Echten (FR.)), kind van Wieger Andries Buis & Geertjen Jacobs van der Klok, partner: Wouter Jans Otter.
Roelofje Buis (21 jun 1821 Rohel), kind van Wieger Andries Buis & Geertjen Jacobs van der Klok, partner(s) niet bekend.
Hendrikje Wouters Otter (03 nov 1845 Oldelamer), kind van Wouter Jans Otter & Aaltje Wiegers Buis, partner(s) niet bekend.
Kleis Harmen Oenema (07 feb 1878 Oldeouwer/04 mrt 1954 Wapse), kind van Pieter Kleizes Oenema & Akke Jans Holtrop, partner: Tettje Romkema.
Tettje Romkema (11 nov 1884 Oldeouwer/29 jul 1958 Meppel), kind van Tjebbe Romkema & Ynskje Johannes Modderman, partner: Kleis Harmen Oenema.
Ynskje Johannes Modderman (1859 Langweer), kind van Johannes Andries Modderman & Tetje Annes van Putten, partner: Tjebbe Romkema.
Tetje Annes van Putten ouders niet bekend, partner: Johannes Andries Modderman.
Johannes Andries Modderman ouders niet bekend, partner: Tetje Annes van Putten.
Tjebbe Romkema (1855 Joure), kind van Ruurd Johannes Romkema & Jantje Jans Wind, partner: Ynskje Johannes Modderman.
Jantje Jans Wind ouders niet bekend, partner: Ruurd Johannes Romkema.
Ruurd Johannes Romkema ouders niet bekend, partner: Jantje Jans Wind.
Neltje Rintjes Sietsma (30 mei 1823 Idskenhuizen/07 mrt 1908 Oldeouwer), kind van Rintje Fetzes Sytzema & Akke Klazes Douma, partner: Kleis Harmens Oenema.
Kleis Harmens Oenema (27 jul 1816 Oldeouwer/07 nov 1864 Oldeouwer), kind van Harmen Oenes Oenema & Jantje Egberts Hoekstra, partner: Neltje Rintjes Sietsma.
Pieter Kleizes Oenema (31 aug 1852 Oldeouwer/15 apr 1928 Oldeouwer), kind van Kleis Harmens Oenema & Neltje Rintjes Sietsma, partner: Akke Jans Holtrop.
Akke Jans Holtrop (26 mei 1856 Haskerhorne/31 okt 1942 Scharsterbrug), kind van Jan Sytzes Holtrop & Lutske Jans Frankema, partner: Pieter Kleizes Oenema.
Lutske Jans Frankema ouders niet bekend, partner: Jan Sytzes Holtrop.
Jan Sytzes Holtrop ouders niet bekend, partner: Lutske Jans Frankema.
Akke Klazes Douma ouders niet bekend, partner: Rintje Fetzes Sytzema.
Rintje Fetzes Sytzema ouders niet bekend, partner: Akke Klazes Douma.
Harmen Oenes Oenema (/27 jan 1818 Lemmer), ouders niet bekend, partner: Jantje Egberts Hoekstra.
Jantje Egberts Hoekstra ouders niet bekend, partner: Harmen Oenes Oenema.
Tettje Oenema (30 apr 1945 Oudehaske/05 mei 1945 Oudehaske), kind van Tjebbe Ruurd Oenema & Elisabeth Kroondijk, partner(s) niet bekend.
Tjebbe Ruurd Oenema (24 apr 1908 Langezwaag), kind van Kleis Harmen Oenema & Tettje Romkema, partner: Elisabeth Kroondijk.
Jurjen Kroondijk (02 okt 1908 Oldetrijne/01 sep 1932 Gersloot), kind van Jan Kroondijk & Jantje Kuiper, partner(s) niet bekend.
IJsselbrand Jacob Kroondijk (06 okt 1911 Oldetrijne), kind van Jan Kroondijk & Jantje Kuiper, partner(s) niet bekend.
Koopje Kroondijk (26 mrt 1910 Oldetrijne), kind van Jan Kroondijk & Jantje Kuiper, partner(s) niet bekend.
Klaas Kroondijk (29 sep 1907 Oldetrijne), kind van Jan Kroondijk & Jantje Kuiper, partner(s) niet bekend.
Elisabeth Kroondijk (03 aug 1906 Oldetrijne), kind van Jan Kroondijk & Jantje Kuiper, partner: Tjebbe Ruurd Oenema.
Trijntje Kroondijk (01 feb 1915 Oldetrijne), kind van Jan Kroondijk & Jantje Kuiper, partner(s) niet bekend.
Klaasje Kroondijk (27 apr 1913 Oldetrijne), kind van Jan Kroondijk & Jantje Kuiper, partner(s) niet bekend.
Elisabeth Brouwer (01 okt 1855 Nijelamer/23 apr 1884 IJsselham), kind van Tjeert Nannes Brouwer & Antje Karstes Oosterhof, partner: Jurjen Kuiper.
Folkertje Stroop (07 jul 1856 Oldetrijne/02 mrt 1880 Oldetrijne), kind van Geert Jakobs Stroop & Janke Egberts Stroop, partner: Jurjen Kuiper.
Egbert Jans Stroop (1806 Oldetrijne/09 feb 1874 Oldetrijne), kind van Jan Jakobs Stroop & Aafjen Tjabels van der Veen, partner: Trijntje Tymens de Jong.
Trijntje Tymens de Jong (20 nov 1801 Oldelamer/02 aug 1890 Oldetrijne), kind van Tymen Jacobs de Jong & Janke Hendriks Snijder, partner: Egbert Jans Stroop.
Janke Egberts Stroop (18 jan 1835 Oldetrijne/02 apr 1864 Weststellingwerf), kind van Egbert Jans Stroop & Trijntje Tymens de Jong, partner: Geert Jakobs Stroop.
Jurjen Kuiper (16 apr 1852 Oldelamer/07 aug 1908 Weststellingwerf), kind van Peter Kuiper & Jantje Jurjens Wesstra, partners: Folkertje Stroop, Elisabeth Brouwer.
Jan Kroondijk (02 mei 1877 Oldetrijne/28 okt 1958 Tjalleberd), kind van Klaas IJsbrands Kroondijk (de jonge) & Koopje Jans van den Berg, partner: Jantje Kuiper.
Jantje Kuiper (14 jul 1882 IJsselham/28 feb 1930 Weststellingwerf), kind van Jurjen Kuiper & Elisabeth Brouwer, partner: Jan Kroondijk.
Sijmen van der Lende (21 apr 1884 Spanga/28 mrt 1967 Wolvega), kind van Kornelis van der Lende & Geertrui de Boer, partner: Margje de Vries.
Johanna Bekhof (14 okt 1894 Noordwolde (FR.)), kind van Luite Bekhof & Antje Zuil, partner: Jan Marinus.
Loeba Soeproenowa (Rostow), kind van Nicolai Soeproenowa & Liza Pawlowa, partner: Hendrik Jan Boers.
Liza Pawlowa ouders niet bekend, partner: Nicolai Soeproenowa.
Nicolai Soeproenowa ouders niet bekend, partner: Liza Pawlowa.
Hendrik Jan Boers (1923 Noordwolde (FR.)), kind van Reinse Boers & Johanna Bekhof, partner: Loeba Soeproenowa.
Johanna Bekhof (07 nov 1891 Noordwolde (FR.)/17 dec 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Klaas Bekhof & Grietje Regtop, partner: Hendrik Hoffman.
Johanna Bekhof (26 jan 1889 Noordwolde (FR.)/05 mei 1976 Groningen), kind van Anne Bekhof & Elisabeth Haven, partner: Johannes Beugeling.
Martjen Alles ? ouders niet bekend, partner: Klaas Saakes Bakker.
Klaas Saakes Bakker (Makkinga), ouders niet bekend, partner: Martjen Alles .
Jakob Klaasen Bakker (14 aug 1778 Nijeberkoop/09 feb 1868 Weststellingwerf), kind van Klaas Saakes Bakker & Martjen Alles , partner: Fokje Andries Mulder.
Andries Kiers (05 apr 1856 Noordwolde (FR.)/09 mrt 1930 Noordwolde (FR.)), kind van Lourens Folkerts Kiers & Margjen Jakobs Bakker, partner(s) niet bekend.
Harmtje Reinders Hoorn (22 dec 1765 Wanneperveen/28 feb 1838 Havelte), kind van Reinder Roelofs Hoorn & Judeken Jans van Blanken, partner: Jan Jans Jonkers.
Judeken Jans van Blanken ouders niet bekend, partner: Reinder Roelofs Hoorn.
Reinder Roelofs Hoorn ouders niet bekend, partner: Judeken Jans van Blanken.
Jan Jans Jonkers (18 nov 1756 Havelte/31 okt 1832 Havelte (Overcinge)), kind van Jan Jans Jonkers & Jantje Berends , partner: Harmtje Reinders Hoorn.
Jantje Berends ? ouders niet bekend, partner: Jan Jans Jonkers.
Jan Jans Jonkers ouders niet bekend, partner: Jantje Berends .
Hendrikje van der Veen (06 nov 1832 Vledder/01 jun 1884 Wapse), kind van Wicher Jacobs van der Veen & Aaltien Klasens van Zomeren, partner: Jan Jonkers.
Jan Jonkers (01 jul 1826 Diever), kind van Jan Jans Jonkers & Jantje Heinen Veldkamp, partner: Hendrikje van der Veen.
Jantje Booij (21 jul 1816 Diever), kind van Jacob Remmelts Booij & Jantje Heinen Veldkamp, partner(s) niet bekend.
Klaassien Booij (20 mrt 1818 Diever), kind van Jacob Remmelts Booij & Jantje Heinen Veldkamp, partner(s) niet bekend.
Jantje Heinen Veldkamp (26 feb 1786 Wittelte/06 jan 1854 Diever), kind van Heime Veldkamp & Jantje Jans , partners: Jacob Remmelts Booij, Jan Jans Jonkers.
Arendje Heimen Veldkamp (1790 Wittelte/30 jan 1852 Groningen), kind van Heime Veldkamp & Jantje Jans , partner: Jacob Remmelts Booij.
Heime Veldkamp ouders niet bekend, partner: Jantje Jans .
Jantje Jans ? ouders niet bekend, partner: Heime Veldkamp.
Jacob Remmelts Booij (03 nov 1777 Diever/23 jun 1818 Diever), kind van Remmelt Booij & Klaassien Jacobs , partner: Jantje Heinen Veldkamp.
Klaassien Jacobs ? ouders niet bekend, partner: Remmelt Booij.
Remmelt Booij ouders niet bekend, partner: Klaassien Jacobs .
Hendrik Wanningen ouders niet bekend, partner: Wijpke Eltjes Bruins.
Wijpke Eltjes Bruins (1799 Kleinemeer), kind van Eltje Jans & Hillechien Abrahams, partners: Hendrik Wanningen, Jacob Remmelts Booij.
Hillechien Abrahams ouders niet bekend, partner: Eltje Jans .
Eltje Jans ? ouders niet bekend, partner: Hillechien Abrahams.
Jacob Remmelts Booij (1799 Diever/07 mrt 1871 Kleinemeer), kind van Remmelt Jans Booi & Klaasjen Jans Haveman, partners: Arendje Heimen Veldkamp, Wijpke Eltjes Bruins.
Heime Booij (26 okt 1827 Frederiksoord/31 jan 1854 Groningen), kind van Jacob Remmelts Booij & Arendje Heimen Veldkamp, partner(s) niet bekend.
Heime Booij (25 mei 1813 Diever), kind van Jacob Remmelts Booij & Jantje Heinen Veldkamp, partner(s) niet bekend.
Remmelt Booij (10 jun 1825 Frederiksoord/19 nov 1860 Diever), kind van Jacob Remmelts Booij & Arendje Heimen Veldkamp, partners: Jantje Arends van Dam, Vrouchien de Vroome, Grietje Harms Huiskes.
Klaas Remmelts Booij (1805 Diever), kind van Remmelt Jans Booi & Klaasjen Jans Haveman, partner: Geesjen Roelofs Hoorn.
Jan Jans Jonkers (1795), kind van Jan Klasen & Roelofje Pieters , partner: Jantje Heinen Veldkamp.
Roelofje Pieters ? ouders niet bekend, partner: Jan Klasen .
Jan Klasen ? ouders niet bekend, partner: Roelofje Pieters .
Aaltje Jonkers (23 jun 1861 Wapse), kind van Jan Jonkers & Hendrikje van der Veen, partner: Harm Haven.
Johannes Haven (02 jan 1896 Weststellingwerf/07 feb 1969 Noordwolde (FR.)), kind van Jacob Haven & Klaasje Westerbeek, partner(s) niet bekend.
Jan Poorte (1881 Nijetrijne/09 aug 1969 Wolvega), kind van Floris Poorte & Nieske Middeke, partner: Ypje Scheper.
Ypje Scheper (10 jun 1866 Wolvega), kind van Minze Johannes Scheeper & Anna Dragt, partners: Klaas van der Hoeff, Jan Poorte.
Atsje Houwman (22 jan 1860 Makkinga/02 jul 1924 Wolvega), kind van Frans Jozefs Houwman & Janke Andries Schurer, partner: Jacob van der Hoeff.
Geesje Snijder (12 apr 1863 Oldeholtwolde/18 feb 1894 Wolvega), kind van Auke Hendriks Snijder & Minke Jans Kleystra, partner: Jacob van der Hoeff.
Jacob van der Hoeff (10 aug 1859 Wolvega/13 feb 1953 Wolvega), kind van Arie Geerts van der Hoef & Aaltje Jacobs Idsinga, partners: Geesje Snijder, Atsje Houwman.
Arie van der Hoef (19 mrt 1867 Wolvega), kind van Arie Geerts van der Hoef & Aaltje Jacobs Idsinga, partner(s) niet bekend.
Klaas van der Hoeff (09 feb 1865 Wolvega/1908), kind van Arie Geerts van der Hoef & Aaltje Jacobs Idsinga, partner: Ypje Scheper.
Jan van der Hoeff (15 mei 1863 Wolvega), kind van Arie Geerts van der Hoef & Aaltje Jacobs Idsinga, partner(s) niet bekend.
Geert van der Hoef (05 feb 1861 Wolvega), kind van Arie Geerts van der Hoef & Aaltje Jacobs Idsinga, partner(s) niet bekend.
Arie Geerts van der Hoef (03 jun 1832 Wolvega/26 okt 1866 Wolvega), kind van Geert Klazes van der Hoef & Antje Jans Wijnkool, partner: Aaltje Jacobs Idsinga.
Aaltje Jacobs Idsinga (22 sep 1833 Ter Idzard/08 mrt 1930 Weststellingwerf), kind van Jakob Jans Idsinga & Geertje Geerts Tijs, partner: Arie Geerts van der Hoef.
Theye Koops Heerschop (1742 Ossenzijl/07 jun 1817 Ossenzijl), kind van Koop Hendriks Heerschap & Jeltje Theijes , partner: Hendrikjen Koenderts Gritter.
Hendrikjen Koenderts Gritter (1759 Vledder/26 feb 1816 Ossenzijl), ouders niet bekend, partner: Theye Koops Heerschop.
Jeltjen Teijen Heerschap (04 aug 1798 Ossenzijl/14 aug 1848 Ossenzijl), kind van Theye Koops Heerschop & Hendrikjen Koenderts Gritter, partner: Hendrik Pit.
Hendrik Pit (06 mrt 1796 Oldemarkt/06 apr 1848 Leeuwarden), kind van Koene Wiegers Pit & Eltjen Lamberts , partner: Jeltjen Teijen Heerschap.
Aaltjen Halben ? (27 mrt 1771 Oldemarkt/26 mei 1849 Oldemarkt), kind van Halben Jans & Andriesjen Wijben , partner: Koene Wiegers Pit.
Koene Wiegers Pit (29 jun 1755 Paasloo/08 jan 1824 Oldemarkt), kind van Wycher Coenen Pit & Arentjen Jans , partners: Eltjen Lamberts , Aaltjen Halben .
Eltjen Lamberts ? (1760/04 jun 1812 Oldemarkt), kind van Lammert Berends & Antje Jacobs , partner: Koene Wiegers Pit.
Antje Jacobs ? ouders niet bekend, partner: Lammert Berends .
Lammert Berends ? ouders niet bekend, partner: Antje Jacobs .
Annigje Pit (14 okt 1790 Oldemarkt/29 dec 1837 Oldemarkt), kind van Koene Wiegers Pit & Eltjen Lamberts , partner: Andries Ekkelboom.
Andries Ekkelboom (03 mrt 1794 Oldemarkt/07 nov 1840 Oldemarkt), kind van Gerrit Koenders Ekkelboom & Atjen Jans de Vries, partner: Annigje Pit.
Grietjen Gerrits Ekkelboom (26 mei 1788 Oldemarkt/12 nov 1861 Steenwijk), kind van Gerrit Koenders Ekkelboom & Atjen Jans de Vries, partner: Geerlof Meekhof.
Klaasje Ekkelboom (1786 Oldemarkt), kind van Gerrit Koenders Ekkelboom & Atjen Jans de Vries, partner(s) niet bekend.
Dirkje Ekkelboom (1784 Oldemarkt/21 apr 1858 Leeuwarden), kind van Gerrit Koenders Ekkelboom & Atjen Jans de Vries, partner(s) niet bekend.
Atjen Jans de Vries (1757 Noordwolde (FR.)/21 feb 1832 Oldemarkt), ouders niet bekend, partner: Gerrit Koenders Ekkelboom.
Teetjen Ekkelboom (1781 Oldemarkt/04 jan 1850 Hare (Oldemarkt)), kind van Gerrit Koenders Ekkelboom & Atjen Jans de Vries, partner: Klaas Collée.
Klaas Collée (19 jan 1780 Blesdijke/24 sep 1863 Oldemarkt), ouders niet bekend, partner: Teetjen Ekkelboom.
Gerrit Collee (03 jan 1816 Hare (Oldemarkt)/19 jan 1899 Oldemarkt), kind van Klaas Collée & Teetjen Ekkelboom, partner: Immegjen Klarenberg.
Otto Collee (28 mrt 1855 Oldemarkt/04 okt 1931 Oldemarkt), kind van Gerrit Collee & Immegjen Klarenberg, partner: Margje Jans Meuzer.
Engbertus Collee (10 dec 1889 Oldemarkt/21 mei 1963 Amsterdam), kind van Otto Collee & Margje Jans Meuzer, partner: Harmtje Oord.
Harmtje Oord (07 feb 1892 IJsselham/13 jun 1990 Meppel), kind van Lammert Oord & Aaltje Krop, partner: Engbertus Collee.
Jikke Oord (15 nov 1889 IJsselham/22 sep 1960 Wolvega), kind van Lammert Oord & Aaltje Krop, partner: Pieter van der Hoef.
Elisabeth Oord (16 jan 1899 IJsselham/17 feb 1899 IJsselham), kind van Lammert Oord & Aaltje Krop, partner(s) niet bekend.
Trijntje Jans Ruiter (1780 Rohel/15 jun 1851 Oosterzee), kind van Jan Jochems Ruiter & Lammigjen Jans Schreur, partner: Wolter Jans Oord.
Jan Wouters Oord (07 sep 1806 Rotsterhaule/09 feb 1884 Weststellingwerf), kind van Wolter Jans Oord & Trijntje Jans Ruiter, partner: Jaartje Jans van der Meer.
Wolter Jans Oord (1777 Sintjohannesga/25 dec 1858 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner: Trijntje Jans Ruiter.
Jan Krop (30 mrt 1901 Oldemarkt/12 okt 1976 Peperga), kind van Piet Krop & Vroukje Timmerman, partner: Lamkje Oosterdijk.
Lamkje Oosterdijk (09 okt 1902 Nijeholtwolde/10 mei 0198 Peperga), kind van Gerben Oosterdijk & Jantje Hoekstra, partner: Jan Krop.

Er zijn deze periode 145 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor