Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 123.726 personen en 49.876 relaties.

Zaterdag 14 januari 2023, 100 jaar geleden,

    is 1 persoon geboren

Martha Lucia van der Vaart, geb. Jakarta (ID), overl. te Hoogeveen

    is 1 persoon overleden

Geertje Tempel, overl. Groningen, geb. te Obergum (GR.)

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2023-1-13 tot 2023-1-14

Douwe Gabes de Vries (1816 Steenwijk), kind van Gabe Douwes de Vries & Stijntje Cornelis , partner: Gerrigje Kruis.
Gerrigje Kruis (1821 Oosterzee), ouders niet bekend, partner: Douwe Gabes de Vries.
Rinkje de Vries (1856 Steenwijk), kind van Douwe Gabes de Vries & Gerrigje Kruis, partner: Johan Andries Schmidt.
Johan Andries Schmidt (15 aug 1856 Steenwijkerwold/03 feb 1927 Voorburg), kind van Hendrik Willem Schmidt & Johanna Musegaas, partner: Rinkje de Vries.
Johan Andries Schmidt (15 aug 1856 Steenwijkerwold), kind van Hendrik Willem Schmidt & Johanna Musegaas, partner(s) niet bekend.
Engellina Helena Schmidt (04 okt 1851 Steenwijkerwold), kind van Hendrik Willem Schmidt & Johanna Musegaas, partner: Gabriël Verboom.
Catharina Schmidt (01 aug 1853 Steenwijkerwold/02 feb 1928 Vledder), kind van Hendrik Willem Schmidt & Johanna Musegaas, partner: Jan Vreeling.
Hielkje de Vries (11 sep 1890 Steggerda/14 jun 1959 Heerenveen), kind van Jan Hylkes de Vries & Grietje de Boer, partner: Johan Andries Verboom.
Engel Helena Verboom (31 aug 1910 Steggerda), kind van Johan Andries Verboom & Hielkje de Vries, partner: Rieuwert Koopman.
Jan Arents Mulder (14 sep 1844 Donkerbroek/19 mei 1918 Ooststellingwerf), kind van Antje Jans de Boer & Arent Klazes Mulder, partner: Reintje Baukes van Terwisga.
Antje Jans de Boer ouders niet bekend, partner: Arent Klazes Mulder.
Arent Klazes Mulder ouders niet bekend, partner: Antje Jans de Boer.
Reintje Baukes van Terwisga (04 dec 1853 Donkerbroek/21 jan 1931 Ooststellingwerf), kind van Bauke Klazes van Terwisga & Antje Thijsses Dijkstra, partner: Jan Arents Mulder.
Auke Baukes van Terwisga (28 aug 1852 Donkerbroek/04 sep 1852 Donkerbroek), kind van Bauke Klazes van Terwisga & Antje Thijsses Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Hendrikje Kornelisdr. Lenstra (1844 Nuis/10 apr 1919 Marum), ouders niet bekend, partner: Thijs Baukes van Terwisga.
Thijs Baukes van Terwisga (19 dec 1846 Donkerbroek), kind van Bauke Klazes van Terwisga & Antje Thijsses Dijkstra, partner: Hendrikje Kornelisdr. Lenstra.
Trientje Baukes van Terwisga (30 jun 1844 Donkerbroek/11 feb 1846 Donkerbroek), kind van Bauke Klazes van Terwisga & Antje Thijsses Dijkstra, partner(s) niet bekend.
Jantje Feddes Koopstra (05 sep 1839 Oosterwolde (FR.)/10 mrt 1913 Apeldoorn), ouders niet bekend, partner: Klaas Baukes van Terwisga.
Klaas Baukes van Terwisga (05 dec 1841 Donkerbroek/20 aug 1903 Sleen), kind van Bauke Klazes van Terwisga & Antje Thijsses Dijkstra, partner: Jantje Feddes Koopstra.
Antje Thijsses Dijkstra (1813 Scharnegoutum/17 dec 1886 Donkerbroek), kind van Thijs Pieters Dijkstra & Reintje Aukes Visser, partner: Bauke Klazes van Terwisga.
Thijs Pieters Dijkstra (29 apr 1785 Sijbrandaburen/18 jul 1849 Irnsum), kind van Pieter Oepkes Dijkstra & Rigtsje Murks Dijkstra, partner: Reintje Aukes Visser.
Rigtsje Murks Dijkstra ouders niet bekend, partner: Pieter Oepkes Dijkstra.
Pieter Oepkes Dijkstra ouders niet bekend, partner: Rigtsje Murks Dijkstra.
Reintje Aukes Visser (1783 Winsum/07 apr 1874 Winsum), ouders niet bekend, partner: Thijs Pieters Dijkstra.
Bauke Klazes van Terwisga (24 sep 1815 Het Meer/22 jan 1888 Donkerbroek), kind van Klaas Lykeles van Terwisga & Trijntje Baukes van der Made, partner: Antje Thijsses Dijkstra.
Hendrika Keller (1811 Vollenhove/07 jan 1846 Zuurbeek), kind van Jan Kelder & Agnis Zandbergen, partner: Peter van Eerde.
Agnis Zandbergen ouders niet bekend, partner: Jan Kelder.
Jan Kelder ouders niet bekend, partner: Agnis Zandbergen.
Peter van Eerde (1805 Vollenhove/13 sep 1883 De Leeuwte), kind van Jan Peters van Eerde & Aaltjen Wolters Dikken, partner: Hendrika Keller.
Aaltjen Wolters Dikken ouders niet bekend, partner: Jan Peters van Eerde.
Jan Peters van Eerde ouders niet bekend, partner: Aaltjen Wolters Dikken.
Jentje Punter (23 sep 1892 Weststellingwerf/17 mrt 1982 De Hoeve), kind van Louies Punter & Jentje Scheer, partner: Anne Hornstra.
Anne Hornstra (18 jan 1895 Steggerda/05 nov 1976 De Hoeve), kind van Albert Sierds Hornstra & Aaltje Menger, partner: Jentje Punter.
Jantje Punter (13 apr 1897 Weststellingwerf), kind van Louies Punter & Jentje Scheer, partner(s) niet bekend.
Albert Buma (19 jan 1869 Parrega/01 mei 1869 Parrega), kind van Wijbren Buma & Geertje Jorritsma, partner(s) niet bekend.
Hendrikje Tjeerds Jonkman (1813 Ureterp/06 jul 1892 Parrega), kind van Tjeerd Hendriks Jonkman & Froukjen Johannes Roersma, partner: Albert Wybrens Buma.
Froukjen Johannes Roersma ouders niet bekend, partner: Tjeerd Hendriks Jonkman.
Tjeerd Hendriks Jonkman ouders niet bekend, partner: Froukjen Johannes Roersma.
Michiel Wormbrandt (1784 Groningen/01 aug 1833 Sneek), kind van Michiel Wormbrandt & Renske Goethuis, partner: Sybrig Douwes Nagtegaal.
Renske Goethuis ouders niet bekend, partner: Michiel Wormbrandt.
Michiel Wormbrandt ouders niet bekend, partner: Renske Goethuis.
Sybrig Douwes Nagtegaal kind van Douwe Douwes & Trijntje Heeres , partners: Michiel Wormbrandt, Wybren Tjeerds Buma.
Trijntje Heeres ? ouders niet bekend, partner: Douwe Douwes .
Douwe Douwes ? ouders niet bekend, partner: Trijntje Heeres .
Wybren Tjeerds Buma (1786/20 aug 1838 Workum), kind van Tjeerd Jentjes Buma & Djouwer Wiebrens, partners: Hinke Alberts Raukema, Sybrig Douwes Nagtegaal.
Djouwer Wiebrens ouders niet bekend, partner: Tjeerd Jentjes Buma.
Tjeerd Jentjes Buma ouders niet bekend, partner: Djouwer Wiebrens.
Hinke Alberts Raukema (1788/20 jan 1834 Workum), kind van Albert Geerts Roukema & Siemontje Heeres, partner: Wybren Tjeerds Buma.
Siemontje Heeres ouders niet bekend, partner: Albert Geerts Roukema.
Albert Geerts Roukema ouders niet bekend, partner: Siemontje Heeres.
Albert Wybrens Buma (28 jul 1811 Workum/14 aug 1874 Parrega), kind van Wybren Tjeerds Buma & Hinke Alberts Raukema, partner: Hendrikje Tjeerds Jonkman.
Albert Buma (16 sep 1881 Parrega/13 aug 1968 Weststellingwerf), kind van Wijbren Buma & Geertje Jorritsma, partner: Jentje Scheer.
IJtje Buma (17 jun 1880 Parrega/03 mei 1966 Vinkega), kind van Wijbren Buma & Geertje Jorritsma, partner: Jan Scheer.
Louies Punter (18 feb 1867 Steggerda/15 aug 1912 Weststellingwerf), kind van Thijs Hendriks Punter & Jantje Lieuwes Sinnema, partner: Jentje Scheer.
Jentje Scheer (31 mrt 1868 Peperga/10 dec 1945 Weststellingwerf), kind van Marten Scheer & Aaltje van Eerde, partners: Louies Punter, Albert Buma.
Tjalke Elzinga (1837 Gorredijk), kind van Durk Tjalkes Elzinga & Rimkjen Pieters de Vries, partner: Grietje Kornelis Rinzema.
Michiel de Vries (1831 Kortezwaag), ouders niet bekend, partner: Grietje Kornelis Rinzema.
Grietje Kornelis Rinzema (29 mei 1829 Beetsterzwaag/01 feb 1907 Beetsterzwaag), kind van Kornelis Rinzes Rinzema & Joukjen Jans Wedman, partners: Rinze Lammerts Harmsma, Tjalke Elzinga, Michiel de Vries.
Rinze Lammerts Harmsma (19 mei 1814 Beetsterzwaag/05 jan 1892 Noordwolde (FR.)), kind van Lammert Rinzes Harmsma & Sytske Hendriks Meyerhof, partner: Grietje Kornelis Rinzema.
Gerrit Stoker (21 jun 1882 Munnekeburen/16 dec 1945 Munnekeburen), kind van Louw Gerrits Stoker & Margje Broersma, partner: Jantje Mulder.
Jantje Mulder (23 jul 1887 Oudehaske/10 mei 1983 Munnekeburen), kind van Lucas Mulder & Lipkje de Jong, partner: Gerrit Stoker.
Egbert Wierda (1917 Weststellingwerf/02 dec 1945 Weststellingwerf), kind van Klaas Wierda & Jantje van der Hoef, partner(s) niet bekend.
Klaas Wierda (13 jul 1888 Wolvega/10 apr 1979 Weststellingwerf), kind van Egbert Wierda & Trijntje Dijk, partner: Jantje van der Hoef.
Jantje van der Hoef (20 apr 1892 Wolvega/31 dec 1959 Heerenveen), kind van Geert van der Hoef & Antje van der Hoef, partner: Klaas Wierda.
Jan van der Hoef (1891/03 feb 1945 Weststellingwerf), kind van Geert van der Hoef & Antje van der Hoef, partner(s) niet bekend.
Zwaantje Jans Aten (24 dec 1787 Steenwijkerwold/13 okt 1856 Steenwijkerwold), ouders niet bekend, partner: Hans Pieters Oosterhof.
Hans Pieters Oosterhof (1791/04 jun 1820), ouders niet bekend, partner: Zwaantje Jans Aten.
Jan Hanzes Oosterhof (11 feb 1814 Steenwijkerwold/28 nov 1893 Weststellingwerf), kind van Hans Pieters Oosterhof & Zwaantje Jans Aten, partner: Aaltje van Veen.
Aaltje van Veen (22 sep 1814 Oldemarkt/05 nov 1857 Oldemarkt), kind van Jan van Veen & Johanna Arends Douma, partners: Harmen Christoffel Krediet, Jan Hanzes Oosterhof.
Johannes van Veen (01 feb 1825 Oldemarkt), kind van Jan van Veen & Johanna Arends Douma, partner(s) niet bekend.
Arend van Veen (04 jan 1820 Oldemarkt), kind van Jan van Veen & Johanna Arends Douma, partner(s) niet bekend.
Jan van Veen (16 apr 1817 Oldemarkt), kind van Jan van Veen & Johanna Arends Douma, partner(s) niet bekend.
Deekje Egberts Greveling (11 apr 1820 Sonnega/17 jan 1902 Weststellingwerf), kind van Egbert Jans Greveling & Annigje Klazes Starkenburg, partners: Mark Wijbes Wierda, Jan Harmens Krediet.
Mark Wijbes Wierda (01 sep 1820 Wolvega/25 sep 1859 Sonnega), kind van Wybe Marks Wierda & Pietertje Oosterdijk, partner: Deekje Egberts Greveling.
Egbert Wierda (04 dec 1854 Sonnega/01 jan 1943 Weststellingwerf), kind van Mark Wijbes Wierda & Deekje Egberts Greveling, partner: Trijntje Dijk.
Pieter van der Hoef (05 mei 1889 Wolvega/10 jan 1975), kind van Geert van der Hoef & Antje van der Hoef, partner: Jikke Oord.
Roelof Donker (08 jul 1860 Appelscha/06 mei 1933 Eesveen), kind van Sybrand Hessels Donker & Geertje Roelofs Hoogenberg, partner: Jacobje de Boer.
Geertje Donker (12 feb 1895 Vledder/29 okt 1918 Vledder), kind van Roelof Donker & Jacobje de Boer, partner(s) niet bekend.
Grietje Klazes Scheper (08 mei 1800 Boekelte/20 mei 1869 Makkinga), kind van Klaas Egberts Scheper & Willemtje Wybes , partner: Hessel Sybrands Donker.
Hessel Sybrands Donker (03 mei 1797 Donkerbroek/14 feb 1864 Makkinga), kind van Sybrand Hessels & Femmigjen Roelofs , partner: Grietje Klazes Scheper.
Femmigjen Roelofs ? (1771/29 dec 1824 Makkinga), kind van Roelof & Akke Binnes , partner: Sybrand Hessels .
Roelof ? ouders niet bekend, partner: Akke Binnes .
Akke Binnes ? ouders niet bekend, partner: Roelof .
Sybrand Hessels ? (1759/14 mrt 1812 Makkinga), ouders niet bekend, partner: Femmigjen Roelofs .
Geertje Roelofs Hoogenberg (03 aug 1829 Oosterwolde (FR.)/11 jan 1872 Appelscha), kind van Roelof Karsten Hogenberg & Klaasjen Andries Timmerman, partner: Sybrand Hessels Donker.
Sybrand Hessels Donker (11 nov 1826 Oldeberkoop/12 mrt 1874 Appelscha), kind van Hessel Sybrands Donker & Grietje Klazes Scheper, partner: Geertje Roelofs Hoogenberg.
Klaas Donker (16 feb 1864 Ooststellingwerf), kind van Sybrand Hessels Donker & Geertje Roelofs Hoogenberg, partner: Hilligje Thomas.
Geert ten Wolde (26 dec 1901 Weststellingwerf), kind van Hendrik ten Wolde & Hilligje Thomas, partner(s) niet bekend.
Geertje Donker (27 apr 1894 Nijeveen), kind van Klaas Donker & Hilligje Thomas, partner: Anne Oostra.
Hilligje Oostra (1917 Vinkega), kind van Anne Oostra & Geertje Donker, partner: Gooitzen Nijholt.
Geertje Nijholt (00 dec 1945 Weststellingwerf/12 dec 1945 Weststellingwerf), kind van Gooitzen Nijholt & Hilligje Oostra, partner(s) niet bekend.
Anne Oostra (17 mei 1890 Steggerda/23 jul 1947 Weststellingwerf), kind van Luite Oostra & Aaltje Bos, partner: Geertje Donker.
Gooitzen Nijholt (1912 Oldelamer), kind van Albert Nijholt & Jantje de Haan, partner: Hilligje Oostra.
Hiltje Oostra (22 dec 1900 Weststellingwerf/07 dec 1939 Weststellingwerf), kind van Lieuwe Hendriks Oostra & Willemtje Gord, partner: Nicolaas Kuipers.
Nicolaas Kuipers (03 jul 1899 Steggerda), kind van Anne Kuipers & Trijntje Punter, partners: Hiltje Oostra, Grietje van der Meulen.
Grietje van der Meulen (1921 Vrouwenparochie), kind van Otte van der Meulen & Elisabeth Bosma, partner: Nicolaas Kuipers.
Elisabeth Bosma ouders niet bekend, partner: Otte van der Meulen.
Otte van der Meulen (1901 Paasloo), ouders niet bekend, partner: Elisabeth Bosma.
Jannigje Edinga ouders niet bekend, partner: Nicolaas Kuipers.
Nicolaas Kuipers (13 feb 1880 Weststellingwerf/19 dec 1952 Almelo), kind van Dirk Kuipers & Kornelisje Kuipers, partner: Jannigje Edinga.
Trijntje Punter (29 okt 1872 Oldeholtpade/02 jul 1945 Weststellingwerf), kind van Klaas Jetzes Punter & Aafje Hanzes Buitendorp, partner: Anne Kuipers.
Anne Kuipers (20 aug 1864 Steggerda/28 aug 1932 Weststellingwerf), kind van Tyde Annes Kuiper & Nieske Jans Witmus, partner: Trijntje Punter.

Er zijn deze periode 102 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor