Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 122.867 personen en 49.509 relaties.

Zaterdag 31 december 2022, 100 jaar geleden,

is niemand geboren, overleden of getrouwd.


Genealogische wijzigingen van 2022-12-30 tot 2022-12-31

Klaas Verra (29 aug 1934 Noordwolde (FR.)/31 mrt 1945 Noordwolde (FR.)), kind van Arie Verra & Hendrikje Bakker, partner(s) niet bekend.
Albert Klazes Landstra (1847 Oostdongeradeel), kind van Klaas Alberts Landstra & Jitske Tjeerds van der Weg, partner: Geertje Adams Vos.
Jitske Tjeerds van der Weg ouders niet bekend, partner: Klaas Alberts Landstra.
Klaas Alberts Landstra ouders niet bekend, partner: Jitske Tjeerds van der Weg.
Jochem Gooijer (1941 Weststellingwerf/04 sep 1946 Weststellingwerf), kind van Siebren Gooijer & Tjitske Landstra, partner(s) niet bekend.
Siebren Gooijer (08 mei 1903 Wolvega), kind van Jan Gooijer & Jantje van der Vlugt, partner: Tjitske Landstra.
Tjitske Landstra (31 mrt 1906 Blesdijke), kind van Klaas Landstra & Feikje Groen, partner: Siebren Gooijer.
Gerrit van der Wolf (29 apr 1810 Alkmaar/28 jun 1895 Makkinga), kind van Jacobus van der Wolf & Truijtje Bijjers, partner: Alida Brandt.
Henderina de Lange (/01 mrt 1826 Veenhuizen), ouders niet bekend, partner: Cornelis Brand.
Cornelis Brand (/27 jan 1837 Veenhuizen), ouders niet bekend, partner: Henderina de Lange.
Geertruida Gerrits van der Wolf (28 dec 1841 Oldeberkoop/23 mrt 1888 Weststellingwerf), kind van Gerrit van der Wolf & Alida Brandt, partner: Jan Gjalts Berkenbosch.
Alida Brandt (12 jan 1813 Zwolle/12 jan 1893 Makkinga), kind van Cornelis Brand & Henderina de Lange, partner: Gerrit van der Wolf.
Elisabeth Johannes Bloem (17 aug 1843 Nijelamer/16 nov 1938 Meppel), kind van Johannes Hanzes Bloem & Stijntje Jans Oosterhof, partner: Cornelis Gerrits van der Wolf.
Cornelis Gerrits van der Wolf (09 feb 1840 Haule/11 jun 1930 De Wijk), kind van Gerrit van der Wolf & Alida Brandt, partner: Elisabeth Johannes Bloem.
Albertus Gerrits van der Wolf (/17 nov 1852 Oldeberkoop), kind van Gerrit van der Wolf & Alida Brandt, partner(s) niet bekend.
Gerrit van der Wolf (22 sep 1867 Nijelamer/05 sep 1946 Weststellingwerf), kind van Cornelis Gerrits van der Wolf & Elisabeth Johannes Bloem, partner: Hielkje van Aarsen.
Hielkje van Aarsen (16 jun 1871 Blesdijke/18 dec 1912 Weststellingwerf), kind van Klaas van Aarsen & Femmigje Bijker, partner: Gerrit van der Wolf.
Femmigje Bijker ouders niet bekend, partner: Klaas van Aarsen.
Klaas van Aarsen ouders niet bekend, partner: Femmigje Bijker.
? Mulder (05 sep 1946 Weststellingwerf/05 sep 1946 Weststellingwerf), kind van Lammert Mulder & Aaltje Toepoel, partner(s) niet bekend.
Anna Veen (1911 Sittarderhof), kind van Bernard Veen & Jeltje Slager, partner: Jan Folkert de Jong.
Jeltje Slager ouders niet bekend, partner: Bernard Veen.
Bernard Veen ouders niet bekend, partner: Jeltje Slager.
Wouter van den Brink (13 nov 1885 Nijkerk), kind van Teunis van den Brink & Helena Kreykamp, partner: Jantje Groen.
Jantje Groen (30 sep 1900 Wolvega), kind van Hendrik Groen & Jantje Prins, partner: Wouter van den Brink.
Teunis Jan van den Brink (1927 Wolvega/20 mei 1946 Wolvega), kind van Wouter van den Brink & Jantje Groen, partner(s) niet bekend.
Helena Kreykamp ouders niet bekend, partner: Teunis van den Brink.
Teunis van den Brink ouders niet bekend, partner: Helena Kreykamp.
Jan Elsinga (29 jan 1862 Steggerda/06 sep 1946 Vinkega), kind van Hendrik Klazes Elsinga & Wemmigjen Roelofs van Wijland, partner: Annegje Dragtsma.
Jacob Haven (19 jun 1864 Noordwolde (FR.)), kind van Roelof Lammerts Haven & Femmigjen Leerling, partner: Trijntje Zondergeld.
Trijntje Zondergeld (02 jun 1864 Noordwolde (FR.)), kind van Klaas Jans Zondergeld & Geertje Jans Wapstra, partner: Jacob Haven.
Geertje Haven (03 sep 1886 Weststellingwerf/1907), kind van Jacob Haven & Klaasje Westerbeek, partner(s) niet bekend.
Geertje Haven (1907 Noordwolde (FR.)/16 okt 1936 Nijmegen), kind van Jacob Haven & Klaasje Westerbeek, partner(s) niet bekend.
Marinus Albertus de Boer (28 sep 1898 Den Helder/12 jun 1965 Heerenveen), kind van Bauke de Boer & Jantje Keur, partner: Geertje Haven.
Jantje Keur ouders niet bekend, partner: Bauke de Boer.
Bauke de Boer ouders niet bekend, partner: Jantje Keur.
Trijntje Stoker (1896 Heerenveen), kind van & Dieuwke Stoker, partner: Wilhelmus Frederikus Gerardus Diderich.
? ? ouders niet bekend, partner: Dieuwke Stoker.
Dieuwke Stoker ouders niet bekend, partner: .
Wilhelmus Frederikus Gerardus Diderich (1897 Nieuwer-Amstel), kind van Franciscus Johannes Ludovicus Diderich & Petronella Magdalena Rietkamp, partner: Trijntje Stoker.
Petronella Magdalena Rietkamp ouders niet bekend, partner: Franciscus Johannes Ludovicus Diderich.
Franciscus Johannes Ludovicus Diderich ouders niet bekend, partner: Petronella Magdalena Rietkamp.
Trijntje Geertje de Boer (00 aug 1946 Weststellingwerf/11 sep 1946 Weststellingwerf), kind van Egbert de Boer & Petronella Diderich, partner(s) niet bekend.
Egbert de Boer (Noordwolde (FR.)), kind van Marinus Albertus de Boer & Geertje Haven, partner: Petronella Diderich.
Petronella Diderich (Wolvega), kind van Wilhelmus Frederikus Gerardus Diderich & Trijntje Stoker, partner: Egbert de Boer.
Ymkje de Boer (1811 Dokkum), kind van Thomas Martens de Boer & Japke Klazes Jeltema, partner: Hendrik Heines Geertsma.
Japke Klazes Jeltema ouders niet bekend, partner: Thomas Martens de Boer.
Thomas Martens de Boer ouders niet bekend, partner: Japke Klazes Jeltema.
Hendrik Heines Geertsma (1806 Nijeholtwolde), kind van Heine Geerts Geertsma & Tjitske Hendriks de Boer, partner: Ymkje de Boer.
Tjitske Hendriks de Boer (1779/24 feb 1859 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner: Heine Geerts Geertsma.
Klaas Geertsma (09 jul 1811 Nijeholtwolde), kind van Heine Geerts Geertsma & Tjitske Hendriks de Boer, partner(s) niet bekend.
Jan Geertsma (03 dec 1807 Nijeholtwolde), kind van Heine Geerts Geertsma & Tjitske Hendriks de Boer, partner(s) niet bekend.
Geesje Luiten Jonkman (1809 Wolvega/07 jan 1892 Wolvega), kind van Luite Hendriks Jonkman & Jakobjen Kleisen , partner: Wybe Heines Geertsma.
Luite Wybes Geertsma (30 mrt 1845 Nijeholtpade/11 feb 1899 Wolvega), kind van Wybe Heines Geertsma & Geesje Luiten Jonkman, partner: Akke Zwikstra.
Akke Zwikstra (15 jul 1853 Wolvega/11 mei 1889 Wolvega), kind van Hessel Bonnes Zwikstra & Gettje Douwes Schaap, partner: Luite Wybes Geertsma.
Hiltje Eppinga (1878 Jubbega-Schurega), kind van Fokke Eppinga & Trijntje Meints de Boer, partner: Wybe Geertsma.
Trijntje Meints de Boer ouders niet bekend, partner: Fokke Eppinga.
Fokke Eppinga ouders niet bekend, partner: Trijntje Meints de Boer.
Wybe Geertsma (27 jul 1874 Wolvega/16 sep 1946 Wolvega), kind van Luite Wybes Geertsma & Akke Zwikstra, partner: Hiltje Eppinga.
Gettje Douwes Schaap (03 feb 1826 Irnsum/05 aug 1856 Wolvega), kind van Douwe Luitzens Schaap & Akke Tjallings de Vries, partner: Hessel Bonnes Zwikstra.
Hessel Bonnes Zwikstra (04 mrt 1815 Wolvega/19 feb 1878 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Wychertje Jans Zuil, partners: Gettje Douwes Schaap, Baukjen Bonte.
Akke Tjallings de Vries ouders niet bekend, partner: Douwe Luitzens Schaap.
Douwe Luitzens Schaap ouders niet bekend, partner: Akke Tjallings de Vries.
Trientje de Hei (12 jul 1876 Elsloo (FR.)/18 sep 1946 Boijl), kind van Jakob Jans de Hei & Aafjen Lammerts Zijlstra, partner: Wessel Jager.
Jeltjen Hendriks Oostra (1799/01 jun 1847 Kuinre), kind van Hendrik Alberts Oostra & Geesjen Jans Wever, partner: Hendrik Pellen de Lange.
Pelle Hendriks de Lange (1839 Kuinre/21 mei 1840 Kuinre), kind van Hendrik Pellen de Lange & Jeltjen Hendriks Oostra, partner(s) niet bekend.
Hendrik Hendriks de Lange (10 nov 1829 Kuinre/07 feb 1897 Weststellingwerf), kind van Hendrik Pellen de Lange & Jeltjen Hendriks Oostra, partner: Trijntje Jacobs de Jong.
Trijntje Jacobs de Jong (30 jan 1832 Nijholtwolde/02 nov 1918 Weststellingwerf), kind van Jacob Jans de Jong & Roelofje Hendriks van der Veen, partner: Hendrik Hendriks de Lange.
Jacob de Lange (10 jan 1863 Scherpenzeel (FR.)/24 sep 1946 Wolvega), kind van Hendrik Hendriks de Lange & Trijntje Jacobs de Jong, partner: Aaltje Pereboom.
Aaltje Pereboom (08 mrt 1871 Steenwijkerwold/12 feb 1950 Wolvega), kind van Jan Pereboom & Willemke Stegeman, partner: Jacob de Lange.
Jan de Vries (31 mei 1901 Noordwolde (FR.)), kind van Jacob de Vries & Antje Landkroon, partner: Jantje Haven.
Cornelia de Vries (1933 Noordwolde (FR.)/22 sep 1946 Noordwolde (FR.)), kind van Jan de Vries & Jantje Haven, partner(s) niet bekend.
Jantje Haven (18 dec 1909 Noordwolde (FR.)), kind van Johannes Haven & Sara Cornelia Reinbergen, partner: Jan de Vries.
Klaaske Kastelein (28 mrt 1899 Wolvega/26 apr 1958 Deventer), kind van Wiebe Kastelein & Willemke Anskes de Jong, partner: Jacob Baas.
Willemke Anskes de Jong (05 jul 1865 Oldeboorn/08 jan 1939 Weststellingwerf), kind van Anske Lieuwes de Jong & Klaaske Willems Nijdam, partner: Wiebe Kastelein.
Klaaske Willems Nijdam ouders niet bekend, partner: Anske Lieuwes de Jong.
Anske Lieuwes de Jong ouders niet bekend, partner: Klaaske Willems Nijdam.
Wiebe Kastelein (12 jun 1862 Elsloo (FR.)/30 sep 1946 Weststellingwerf), kind van Willem Jakobs Kastelein & Hiltje Jans Poppinga, partner: Willemke Anskes de Jong.
Trijntje Jans van der Hulst (03 okt 1835 Wateren/29 jul 1902 Weststellingwerf), kind van Jan Willems van der Hulst & Roelofje Bartelds, partner: Hendrik Fokes Bralts.
Jantje Jacobs Frankema (03 nov 1815 Noordwolde (FR.)/15 mrt 1882 Oosterwolde (FR.)), kind van Jacob Hendriks Frankema & Albertjen Kiers Blok, partner: Geert Jurjens van der Berg.
Kier Frankema (29 apr 1819 Noordwolde (FR.)/18 nov 1895 Basse), kind van Jacob Hendriks Frankema & Albertjen Kiers Blok, partner: Aaltjen Weerman.
Geertje Alberts Vaartjes (1808 Blokzijl/30 jan 1893 Lemsterland), kind van Albert Wolters Vaartjes & Baukjen Klazes van de Wetering, partner: Harmen Andries Oord.
Harmen Andries Oord (22 mei 1808 Sint Johannesga/26 nov 1846 Echten), kind van Andries Harmens Oord & Froukje Sietzes Schetstra, partner: Geertje Alberts Vaartjes.
Theunis Harmens Slootheer (1832 Oosterzee), kind van Harmen Teunis Slootheer & Margjen Klazes Schippers, partner: Boukje Harmens Oord.
Boukje Harmens Oord (11 feb 1834 Munnekeburen), kind van Harmen Andries Oord & Geertje Alberts Vaartjes, partners: Theunis Harmens Slootheer, Hendrik Jans Vaartjes.
Albert Vaartjes (03 jun 1875 Weststellingwerf/17 okt 1946 Weststellingwerf), kind van Hendrik Jans Vaartjes & Boukje Harmens Oord, partner(s) niet bekend.
Hendrik Jans Vaartjes ouders niet bekend, partner: Boukje Harmens Oord.
Wiegbertus Johannes Sloot (29 mrt 1881 Steggerda/27 okt 1946 Weststellingwerf), kind van Berend Jans Sloot & Klaasje Vos, partner(s) niet bekend.
Grietje Regtop (09 aug 1886 Noordwolde (FR.)/25 nov 1968 Noordwolde (FR.)), kind van Marten Regtop & Trijntje de Vries, partner: Hendrik Jans de Vries.
Jan de Vries (1924 Weststellingwerf/27 okt 1946 Kampen), kind van Hendricus de Vries & Wybigje Regtop, partner(s) niet bekend.
Vrougje Prinsen (1811 Steenwijk), kind van Jan Prinsen & Johanna Keizer, partner: Berend van Noort.
Johanna Keizer ouders niet bekend, partner: Jan Prinsen.
Jan Prinsen ouders niet bekend, partner: Johanna Keizer.
Berend van Noort (1810 Steenwijk), kind van Albert van Noord & Klaasje Bartels , partner: Vrougje Prinsen.
Klaasje Bartels ? ouders niet bekend, partner: Albert van Noord.
Albert van Noord ouders niet bekend, partner: Klaasje Bartels .
Hendrikus Schaap (16 jan 1853 Blankenham/08 dec 1924 Oldemarkt), kind van Harm Hendriks Schaap & Lammigjen Klazen Pen, partner: Klaasje van Noort.
Klaasje van Noort (31 jul 1849 Steenwijk/04 jul 1932 Oldemarkt), kind van Berend van Noort & Vrougje Prinsen, partner: Hendrikus Schaap.
Barend Schaap (03 jul 1885 Ossenzijl/01 jun 1959 Groningen), kind van Hendrikus Schaap & Klaasje van Noort, partner: Jacobje Bron.
Jacobje Bron (01 feb 1886 Weststellingwerf/01 nov 1946 Weststellingwerf), kind van Karste Bron & Aaltje Koning, partner: Barend Schaap.
Aaltje Koning (10 feb 1856 Oldemarkt/26 feb 1913 Oldemarkt), kind van Willem Koning & Jacobje Egbers Kramer, partner: Karste Bron.
Jacobje Egbers Kramer (09 jun 1829 Nijensleek/01 jan 1915 Weststellingwerf), kind van Egbert Jurriens Kramer & Heiltje Jakops Uffels, partner: Willem Koning.
Marrigje Elfring (13 mei 1887 Vollenhove (Stad)), kind van Steven Elfring & Hendrieka Jongman, partner: Roelof Lankman.
Hendrieka Jongman ouders niet bekend, partner: Steven Elfring.
Steven Elfring ouders niet bekend, partner: Hendrieka Jongman.
Roelof Lankman (20 apr 1883 Weststellingwerf/29 feb 1960 Hengelo), kind van Lammert Lankman & Maria Stoffels, partner: Marrigje Elfring.
Johannes Ruardy (1904 Blankenham/06 sep 1942 Heerenveen), kind van Harm Ruardy & Jantje van Dijk, partner: Aaltje Molenbuur.
Aaltje Molenbuur (31 mei 1905 Oldetrijne), kind van Ijssebrand Molenbuur & Geesje Knol, partner: Johannes Ruardy.
Imke Molenbuur (30 apr 1900 Oldetrijne/22 jan 1988), kind van Ijssebrand Molenbuur & Geesje Knol, partner: Hiltje Bosma.
Hendrikje Molenbuur (01 okt 1902 Oldetrijne), kind van Ijssebrand Molenbuur & Geesje Knol, partner(s) niet bekend.
Jantje Marinus (26 sep 1891 Noordwolde (FR.)/07 sep 1917 Noordwolde (FR.)), kind van Anne Marinus & Sjoukje Mulder, partner(s) niet bekend.
Hendrikus Marinus (14 aug 1886 Noordwolde (FR.)), kind van Anne Marinus & Sjoukje Mulder, partner: Grietje Stobbe.
Rudol van der Lende (23 jun 1872 Spanga/25 sep 1874 Weststellingwerf), kind van Tette van der Lende & Hasseltje Pen, partner(s) niet bekend.
Albert van der Lende (01 feb 1869 Spanga/18 nov 1946 Weststellingwerf), kind van Tette van der Lende & Hasseltje Pen, partner: Martje Dijkman.
Martje Dijkman (16 feb 1886 Schoteruiterdijken/10 feb 1961 IJsbrechtum), kind van Wiebe Dijkman & Geertje Atema, partner: Albert van der Lende.
Jantje van Beek (23 feb 1876 Oldemarkt), kind van Johannes van Beek & Aaltje Spiers, partner: Albert Vaartjes.
Aaltje Spiers ouders niet bekend, partner: Johannes van Beek.
Johannes van Beek ouders niet bekend, partner: Aaltje Spiers.
Albert Vaartjes (18 aug 1875 Steenwijkerwold/23 nov 1946 Weststellingwerf), kind van Bene Vaartjes & Aaltje Veenstra, partner: Jantje van Beek.
Willempje Haveman (28 jun 1809 Steenwijkerwold/12 nov 1883 Voshoek), kind van Jannes Haveman & Wijntje Jans Peereboom, partner: Pieter Geerts Groen.
Pieter Geerts Groen (14 jun 1804 Steenwijkerwold/12 mrt 1879 Thij), kind van Geert Groen & Luitje Meinen Peereboom, partner: Willempje Haveman.
Luitje Meinen Peereboom ouders niet bekend, partner: Geert Groen.
Pieter Cornelis de Boer (10 feb 1800 Scherpenzeel (FR.)), kind van Cornelis Peters de Boer & Claasjen Jacobs Landman, partners: Lolkjen Jans Lemstra, Lutjen Pit.
Lolkjen Jans Lemstra (1802 Gaast/13 jul 1848 Heerenveen), ouders niet bekend, partners: Baate Jannes Haveman, Pieter Cornelis de Boer.
Baate Jannes Haveman (1796 Steenwijkerwold/21 aug 1826 Weststellingwerf), kind van Jannes Haveman & Wijntje Jans Peereboom, partner: Lolkjen Jans Lemstra.
Wijntje Jans Peereboom (1765/29 nov 1833 Steenwijkerwold), ouders niet bekend, partner: Jannes Haveman.
Geert Groen ouders niet bekend, partner: Luitje Meinen Peereboom.
Johannes Jans Jonkers (30 aug 1817 Wolvega/20 apr 1892 Wolvega), kind van Jans Johannes Jonkers & Trijntjen Geerts van der Veer, partners: Egbertje Hendriks Jager, Jakoba Klazes Weerman.
Baukje Postma (1878 Swichum), kind van Theodorus Sibbeles Postma & Pietje Sjoukes Jorna, partner: Roelof Pius de Vries.
Pietje Sjoukes Jorna ouders niet bekend, partner: Theodorus Sibbeles Postma.
Theodorus Sibbeles Postma ouders niet bekend, partner: Pietje Sjoukes Jorna.
Roelof Pius de Vries (05 mei 1867 Ter Idzard/29 nov 1946 Weststellingwerf), kind van Harmen Andries de Vries & Tjeerdtje Roelofs Bosma, partner: Baukje Postma.
Jeltjen Koenderts Dijkstra (1797 Munnekeburen/07 jul 1875 Blankenham), kind van Koendert Hendriks Dijkstra & Jantjen Egberts (jantien) Tip, partner: Lucas Andries Mulder.
Lucas Andries Mulder (1790), kind van Andries Lucas Mulder & Antje Ruardij, partner: Jeltjen Koenderts Dijkstra.
Antje Ruardij ouders niet bekend, partner: Andries Lucas Mulder.
Andries Lucas Mulder ouders niet bekend, partner: Antje Ruardij.
Andries Mulder (12 aug 1832 Blankenham/28 feb 1874 Delfstrahuizen), kind van Lucas Andries Mulder & Jeltjen Koenderts Dijkstra, partner: Jantje Hanzes Gouma.
Jantje Hanzes Gouma (19 apr 1840 Munnekeburen/16 nov 1919 Schoterland), kind van Hans Nutterts Gouma & Hendrikje Rommerts Dijkstra, partner: Andries Mulder.
Lute van Zanden (04 apr 1899 Weststellingwerf/11 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Aaldert van Zanden & Jeltje Mulder, partner(s) niet bekend.
Jeltje Mulder (25 feb 1864 Delfstrahuizen/01 jun 1905 Weststellingwerf), kind van Andries Mulder & Jantje Hanzes Gouma, partner: Aaldert van Zanden.
Aaldert van Zanden (05 aug 1855 Blesdijke/08 okt 1907 Weststellingwerf), kind van Luite Barteld van Zanden & Luitje Aalderts Bruinenberg, partner: Jeltje Mulder.
Meintje Marianne Mulder (00 nov 1946 Weststellingwerf/08 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Cornelis Mulder & Eefje Jager, partner(s) niet bekend.
Cornelis Mulder (1922 Noordwolde (FR.)), kind van Reinder Mulder & Jannetje van Limbeek, partner: Eefje Jager.
Eefje Jager (Noordwolde (FR.)), kind van Gerke Jager & Meintje Klaverboer, partner: Cornelis Mulder.
Janna Scholte (06 dec 1876 Het Meer/12 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Harmen Scholte & Geziena Vermeer, partner(s) niet bekend.
Geziena Vermeer ouders niet bekend, partner: Harmen Scholte.
Harmen Scholte ouders niet bekend, partner: Geziena Vermeer.
Francina Ritman (22 feb 1865 Schiedam/23 nov 1946 Weststellingwerf), kind van Johannes Henricus Ritman & Anna Magdalena Struiken, partner: Berend de Maar.
Anna Magdalena Struiken ouders niet bekend, partner: Johannes Henricus Ritman.
Johannes Henricus Ritman ouders niet bekend, partner: Anna Magdalena Struiken.
Zwaantien Erenst (24 aug 1819 Groningen), kind van Jan Erenst & Annechien Bakker, partner: Egbert Johannes de Maar.
Annechien Bakker ouders niet bekend, partner: Jan Erenst.
Jan Erenst ouders niet bekend, partner: Annechien Bakker.
Egbert Johannes de Maar (1808), kind van Jan de Maar & Fenna Hindrik Wal, partner: Zwaantien Erenst.
Fenna Hindrik Wal ouders niet bekend, partner: Jan de Maar.
Jan de Maar ouders niet bekend, partner: Fenna Hindrik Wal.
Berend de Maar (08 aug 1861 Groningen/12 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Egbert Johannes de Maar & Zwaantien Erenst, partner: Francina Ritman.
Aafien de Maar ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Aafje Doornbosch (29 jun 1815 Groningen/30 okt 1899 Tilburg), kind van Albert Cornelis Doornbosch & Aafje de Maar, partner: Antonius Bagchus.
Johannes Linzes van der Tuin (29 apr 1801 Oudeschoot/24 jan 1866 Nieuweschoot), kind van Lense Jannes van der Tuin & Yke Oepkes van der Schoot, partner: Loltje Wytzes Bosga.
Loltje Wytzes Bosga (1798 Knijpe/25 mrt 1861 Heerenveen), kind van Wytze Jans Bosga & Janke Gaukes Peeting, partner: Johannes Linzes van der Tuin.
Reitze Hendriks Jonkman ouders niet bekend, partner: Janke Johannes van der Tuin.
Janke Johannes van der Tuin (20 nov 1833 Nieuweschoot/12 mei 1912 Nijehaske), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner: Reitze Hendriks Jonkman.
Akke Ebeles Wijtsma ouders niet bekend, partner: Linze van der Tuin.
Linze van der Tuin (27 aug 1821 Oudeschoot/12 feb 1902 Nieuweschoot), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner: Akke Ebeles Wijtsma.
Akke Martens Woudstra ouders niet bekend, partner: Wytze Johannes van der Tuin.
Wytze Johannes van der Tuin (21 aug 1835 Nieuweschoot/29 jun 1896 Nieuweschoot), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner: Akke Martens Woudstra.
Jelke Tjammes Hoeksma ouders niet bekend, partner: Ariaantje Johannes van der Tuin.
Ariaantje Johannes van der Tuin (21 aug 1842 Nieuweschoot/03 jul 1868 Rottum (Schoterland)), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner: Jelke Tjammes Hoeksma.
Gerrit Hendriks Visser ouders niet bekend, partner: Ykke Johannes van der Tuin.
Ykke Johannes van der Tuin (26 okt 1828 Nieuweschoot/24 jun 0186 Nieuweschoot), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner: Gerrit Hendriks Visser.
Gauke Johannes van der Tuin (09 feb 1838 Nieuweschoot/29 mrt 1838 Nieuweschoot), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner(s) niet bekend.
Wytze Johannes van der Tuin (11 sep 1831 Nieuweschoot/29 aug 1834 Nieuweschoot), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner(s) niet bekend.
Wytze van der Tuin (14 sep 1823 Oudeschoot/24 mrt 1826 Oudeschoot), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner(s) niet bekend.
Jan Johannes van der Tuin (03 feb 1826 Oudeschoot), kind van Johannes Linzes van der Tuin & Loltje Wytzes Bosga, partner: Wimke Harmens Beenen.
Janke Gaukes Peeting ouders niet bekend, partner: Wytze Jans Bosga.
Wytze Jans Bosga ouders niet bekend, partner: Janke Gaukes Peeting.
Wimke Harmens Beenen (1836 Mildam), kind van Harmen Egberts Beenen & Adriaantje Hylkes Brouwer, partner: Jan Johannes van der Tuin.
Adriaantje Hylkes Brouwer ouders niet bekend, partner: Harmen Egberts Beenen.
Harmen Egberts Beenen ouders niet bekend, partner: Adriaantje Hylkes Brouwer.

Er zijn deze periode 180 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor