Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 122.749 personen en 49.452 relaties.

Vrijdag 30 december 2022, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    is 1 persoon overleden

Johanna Petronella Veldmeijer, overl. Weststellingwerf, geb. te Frederiksoord

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2022-12-29 tot 2022-12-30

Saartje Cornelia Beun (1920 Frederiksoord/17 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Nicolaas Beun & Maria Elisabeth Veldmeijer, partner(s) niet bekend.
Trijntje Jepma (01 apr 1858 Marssum/26 dec 1910 Weststellingwerf), kind van Kornelis Klazes Jepma & Meindertje Annes Kooistra, partner: Jacob Pape.
Jacob Pape (10 mei 1857 Noordwolde (FR.)/25 feb 1940 Heerenveen), kind van George Lodewijk Pape & Grietje Harmens Vrind, partner: Trijntje Jepma.
Meindertje Pape (12 sep 1881 Weststellingwerf/17 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Jacob Pape & Trijntje Jepma, partner: Huibrecht Klijzing.
Jan Sakes Koelma (18 aug 1835 Wolvega/11 okt 1898 Weststellingwerf), kind van Sake Freerks Koelma & Rinske Jans Klijnsma, partner: Jantje Gabriels Bloemhof.
Johannes Jelkes Kielstra (17 apr 1835 Steggerda/10 sep 1904 Weststellingwerf), kind van Jelke Hendriks Kielstra & Rinskjen Reinders Boonstra, partner: Jannesje Bos.
Jannesje Bos (26 okt 1841 Paasloo), kind van Jan Klazen Bos & Klaasjen Jans Bisschop, partner: Johannes Jelkes Kielstra.
Jannesje Jeltes Bos (16 dec 1839 Oldetrijne/23 nov 1868 Weststellingwerf), kind van Jelte Meinen Bos & Gauwkjen Egberts van der Molen, partner(s) niet bekend.
Rinske Kielstra (09 nov 1874 Blesdijke), kind van Johannes Jelkes Kielstra & Jannesje Bos, partner: Cornelis Koelma.
Cornelis Koelma (08 okt 1871 Wolvega/25 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Jan Sakes Koelma & Jantje Gabriels Bloemhof, partner: Rinske Kielstra.
Joannes van der Werf (15 feb 1867 Heerenveen/28 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Evert Joannes van der Werf & Maria Catharina Keverkamp, partner(s) niet bekend.
Evert Joannes van der Werf (12 aug 1838 Heerenveen/02 jul 1933 Heerenveen), kind van Joannes Everts van der Werf & Maria Magdalena van Kempen, partner: Maria Catharina Keverkamp.
Maria Catharina Keverkamp (02 jan 1839 Heerenveen/05 aug 1904 Heerenveen), kind van Harmanus Willems Keverkamp & Eelkjen Jans Zeilmaker, partner: Evert Joannes van der Werf.
Eelkjen Jans Zeilmaker ouders niet bekend, partner: Harmanus Willems Keverkamp.
Harmanus Willems Keverkamp ouders niet bekend, partner: Eelkjen Jans Zeilmaker.
Joannes Everts van der Werf (1811 Joure/21 dec 1863 Heerenveen), kind van Evert Theunis van der Werf & Akke Jans van der Meer, partner: Maria Magdalena van Kempen.
Aaltje Tijmens Boer (05 sep 1755 Steenwijkerwold/16 feb 1832 Steenwijkerwold), kind van Tijmen Jans Boer & Marchien Willems , partner: Wolter Ariens de Boer.
Petertje Jans ? ouders niet bekend, partner: Wolter Jans Bouwman.
Jantje Wolters Bouwman (1796 IJsselham), kind van Wolter Jans Bouwman & Petertje Jans , partner: Hendrik Wolters de Boer.
Wolter Jans Bouwman ouders niet bekend, partner: Petertje Jans .
Hendrik Wolters de Boer (1800 Steenwijkerwold), kind van Wolter Ariens de Boer & Aaltje Tijmens Boer, partner: Jantje Wolters Bouwman.
Wolter Ariens de Boer (17 jan 1745 Peperga/07 dec 1812), kind van Arjen Hendriks & , partner: Aaltje Tijmens Boer.
Bartje Regtop (04 mrt 1866 Noordwolde (FR.)/28 dec 1946 Vinkega), kind van Albert Louwes Regtop & Henderica Hoekstra, partner: Tymen de Boer.
Eltjen Jacobs Oosterkamp (21 aug 1833 Noordwolde (FR.)/26 mei 1906 Weststellingwerf), kind van Jakob Jannes Oosterkamp & Grietje Steffens, partner: Hendrik Andries van Riesen.
Eltje Jakobs Oosterkamp (18 aug 1825 Vinkega/29 sep 1831 Vinkega), kind van Jakob Jannes Oosterkamp & Grietje Steffens, partner(s) niet bekend.
Hendrik Andries van Riesen (14 okt 1832 Appelscha/30 apr 1920 Weststellingwerf), kind van Andries Hendriks van Riesen & Antjen Alberts Jager, partner: Eltjen Jacobs Oosterkamp.
Ype Annes Bosma (1820 Mildam/14 jun 1894 Mildam), kind van Anne Ypes Bosma & Antje Andries Douwenga, partner: Lijsbeth Siebrens Woudstra.
Anne Ypes Bosma kind van Ype Annes Bosma & Martje Annes , partner: Antje Andries Douwenga.
Jeltje Ypes Woudstra (1854 Oranjewoud/17 apr 1855 Oranjewoud), kind van Ype Annes Bosma & Lijsbeth Siebrens Woudstra, partner(s) niet bekend.
Antje Ipes Bosma (24 jun 1848 Mildam/04 aug 1892 Mildam), kind van Ype Annes Bosma & Lijsbeth Siebrens Woudstra, partner: Jelle Lolkes Woudstra.
Jantje Bosma (1850 Mildam/25 aug 1898 Oudeschoot), kind van Ype Annes Bosma & Lijsbeth Siebrens Woudstra, partner(s) niet bekend.
Martje Bosma (1860 Mildam/28 dec 1946 Weststellingwerf), kind van Ype Annes Bosma & Lijsbeth Siebrens Woudstra, partner(s) niet bekend.
Jeltje Bosma (1857 Mildam/03 feb 1912 Leeuwarden), kind van Ype Annes Bosma & Lijsbeth Siebrens Woudstra, partner(s) niet bekend.
Lolke Woudstra (31 dec 1876 Oldeholtpade/01 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Jelle Lolkes Woudstra & Antje Ipes Bosma, partner: Sietske Waldus.
Mient Peterson (04 nov 1892 Rinsumageest/02 mei 1976 Wolvega), kind van Bauke Peterson & Jitske Mients Venema, partner: Aaltje Bosma.
Jitske Mients Venema (11 mrt 1868 Hardegarijp/01 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Mient Douwes Venema & Sjoukje Oedzes van der Bijl, partner: Bauke Peterson.
Grietje Kornelis Moezen (1846 Oldeholtpade), kind van Siebrigje Willems de Boer & Kornelis Jans Moezen, partner: Walle Jurjens Bos.
Siebrigje Willems de Boer ouders niet bekend, partner: Kornelis Jans Moezen.
Kornelis Jans Moezen ouders niet bekend, partner: Siebrigje Willems de Boer.
Walle Jurjens Bos (27 mrt 1840 Ter Idzard), kind van Jurjen Luiten Bos & Christina de Vries, partner: Grietje Kornelis Moezen.
Christina Aplonia Bos (26 mei 1880 Oldeholtpade/05 mrt 1929 Steenwijk), kind van Walle Jurjens Bos & Grietje Kornelis Moezen, partner: Joseph Enzing.
Joseph Enzing (27 mrt 1881 Wolvega/03 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Anthoon Enzing & Geertruida Scheltinga, partner: Christina Aplonia Bos.
Geertruida Bouma (19 dec 1851 Oldeholtpade/25 sep 1935 Wolvega), kind van Johannes Geerts Bouma & Hendrikjen Hendriks Bos, partner: Anthoon Enzing.
Geertruida Scheltinga (12 okt 1848 Wolvega/24 aug 1887 Wolvega), kind van Roelof Johannes Scheltinga & Geertruida Hendriks Woudberg, partner: Anthoon Enzing.
Anthoon Enzing (30 dec 1853 Wolvega/28 aug 1939 Wolvega), kind van Jozeph Enzing & Tjeerdje Roelofs Berghof, partners: Geertruida Scheltinga, Geertruida Bouma.
Geertruida Hendriks Woudberg ouders niet bekend, partner: Roelof Johannes Scheltinga.
Roelof Johannes Scheltinga ouders niet bekend, partner: Geertruida Hendriks Woudberg.
Tjeerdje Roelofs Berghof ouders niet bekend, partner: Jozeph Enzing.
Jozeph Enzing ouders niet bekend, partner: Tjeerdje Roelofs Berghof.
Gerrit Hendriks de Vries (1819 Wolvega), kind van Hendrik Ages de Vries & Jeltje Gerrits Veringa, partner: Geertruida Petrus Scheltinga.
Jeltje Gerrits Veringa ouders niet bekend, partner: Hendrik Ages de Vries.
Hendrik Ages de Vries ouders niet bekend, partner: Jeltje Gerrits Veringa.
Geertruida Petrus Scheltinga (1829 Oldetrijne), kind van Petrus Johannes Scheltinga & Jacobje Thijsses de Groot, partner: Gerrit Hendriks de Vries.
Marrigje Bartelds de Boer (1812), kind van Barteld Remmelts de Boer & Jantje Reinderts Steenbeek, partner: Wieger Harmens Huisman.
Jantje Reinderts Steenbeek ouders niet bekend, partner: Barteld Remmelts de Boer.
Barteld Remmelts de Boer ouders niet bekend, partner: Jantje Reinderts Steenbeek.
Wieger Harmens Huisman (1795), kind van Harm Wichers Huisman & Jacobjen Jannes Hollander, partner: Marrigje Bartelds de Boer.
Sieger van der Veen (12 dec 1864 Sonnega/06 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Jelte Jochems van der Veen & Hiltje Siegers de Vries, partner(s) niet bekend.
Jelte Jochems van der Veen (07 dec 1830 Sonnega/14 apr 1869 Weststellingwerf), kind van Jochem Gerbrands van der Veen & Riksjen Idzes Bruinewoud, partner: Hiltje Siegers de Vries.
Hiltje Siegers de Vries (11 nov 1832 IJsselham/06 mrt 1907 Weststellingwerf), kind van Sieger de Vries & Jantje Hendriks de Boer, partner: Jelte Jochems van der Veen.
Jantje Hendriks de Boer (07 mei 1795 Oldetrijne), ouders niet bekend, partner: Sieger de Vries.
Sieger de Vries (03 dec 1805 Echten), kind van Eite Andries de Vries & Hyltje Hendriks de Vries, partner: Jantje Hendriks de Boer.
Egbert Douma (1945 Weststellingwerf/11 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Gerrit Douma & Luitje Bosma, partner(s) niet bekend.
Luitje Bosma (1909 Vinkega), kind van Egbert Bosma & Geesje Bosma, partner: Gerrit Douma.
Gerrit Douma (11 jun 1905 Vinkega), kind van Jan Douma & Margje Gorter, partner: Luitje Bosma.
Anne Hendriks Brandsma (07 apr 1870 Heerenveen/13 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Hendrik Feikes Brandsma & Antje Annes van Wouden, partner(s) niet bekend.
Antje Annes van Wouden (1845 Het Meer), kind van Anne Sjoerds van Wouden & Johanna Meines Bleeker, partner: Hendrik Feikes Brandsma.
Hendrik Feikes Brandsma (1844 Heerenveen), kind van Feike Harmens Brandsma & Jantje Jans Scholten, partner: Antje Annes van Wouden.
Wieger Jans de Vries (25 jul 1869 Peperga/05 jul 1932 Peperga), kind van Jan Wiegers de Vries & Annigje Egberts Bakker, partner: Antje Ekkelboom.
Antje Ekkelboom (18 jun 1870 Steenwijkerwold/10 feb 1943 Peperga), kind van Gerrit Ekkelboom & Annigje Kist, partner: Wieger Jans de Vries.
Johannes de Vries (26 jul 1900 Achterbuurt (Steenwijkerwold)/11 mrt 1984 Steggerda), kind van Wieger Jans de Vries & Antje Ekkelboom, partner: Elske Hoornstra.
Elske Hoornstra (13 aug 1898 Steggerda/14 mei 1979 Steggerda), kind van Barteld Hoornstra & Grietje de Vries, partner: Johannes de Vries.
Carolina Johanna Balfoort (1903 Utrecht/28 dec 1926 Utrecht), kind van Abraham Balfoort & Carolina Johanna Baas, partner: Lammert Hoornstra.
Teuntje van der Zouw (1909 Barwoutswaarder), kind van Gerrit van der Zouw & Maria Louisa Kramer, partner: Lammert Hoornstra.
Maria Louisa Kramer ouders niet bekend, partner: Gerrit van der Zouw.
Gerrit van der Zouw ouders niet bekend, partner: Maria Louisa Kramer.
Carolina Johanna Baas ouders niet bekend, partner: Abraham Balfoort.
Abraham Balfoort ouders niet bekend, partner: Carolina Johanna Baas.
Roelof Hoornstra (18 jun 1900 Steggerda), kind van Barteld Hoornstra & Grietje de Vries, partner(s) niet bekend.
Lammert Hoornstra (23 okt 1896 Steggerda), kind van Barteld Hoornstra & Grietje de Vries, partners: Carolina Johanna Balfoort, Teuntje van der Zouw.
Dirk Hoornstra (01 jul 1894 Steggerda), kind van Barteld Hoornstra & Grietje de Vries, partner(s) niet bekend.
Sybrand Hoornstra (14 nov 1892 Steggerda/1931), kind van Barteld Hoornstra & Grietje de Vries, partner: Antje de Vries.
Trijntje Oosterhof (20 jan 1877 Nijeholtpade/28 mei 1929 Weststellingwerf), kind van Sent Johannes Oosterhof & Janke Roelofs Nijland, partner: Bart Veenstra.
Bart Veenstra (03 feb 1867 Ter Idzard/13 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Hendrik Baartes Veenstra & Johanneske Klazes de Boer, partner: Trijntje Oosterhof.
Wijnand Smit (27 sep 1912 Noordwolde (FR.)), kind van Kast Smit & Dirkje Regtop, partner(s) niet bekend.
Francina Smit (05 nov 1910 Noordwolde (FR.)), kind van Kast Smit & Dirkje Regtop, partner(s) niet bekend.
Hendrica Smit (10 feb 1909 Noordwolde (FR.)), kind van Kast Smit & Dirkje Regtop, partner(s) niet bekend.
Roelof Smit (08 okt 1906 Noordwolde (FR.)), kind van Kast Smit & Dirkje Regtop, partner(s) niet bekend.
Albert Lowie Smit (22 okt 1904 Noordwolde (FR.)/16 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Kast Smit & Dirkje Regtop, partner(s) niet bekend.
Johannes Smit (30 aug 1902 Noordwolde (FR.)), kind van Kast Smit & Dirkje Regtop, partner(s) niet bekend.
Annigje Jakobs Kroondijk (1794 Oldelamer), kind van Jakob Hanzes Kroondijk (de Jonge) & Trijntje Rinkes , partner: Thee Gosses de Jong.
Thee Gosses de Jong (1787 Oldelamer), kind van Gosse Wolters de Jong & Trijntje Thees , partner: Annigje Jakobs Kroondijk.
Trijntje Thees ? ouders niet bekend, partner: Gosse Wolters de Jong.
Gosse Wolters de Jong ouders niet bekend, partner: Trijntje Thees .
Neeltje Thees de Jong (12 jan 1835 Oldelamer/21 dec 1917 Weststellingwerf), kind van Thee Gosses de Jong & Annigje Jakobs Kroondijk, partner: Jan Tjabels Stroop.
Trijntje Bloem (1869 Nijelamer), kind van Hans Jelles Bloem & Jacobje Andries van Fleeren, partner: Jacob Stroop.
Jacobje Andries van Fleeren ouders niet bekend, partner: Hans Jelles Bloem.
Hans Jelles Bloem ouders niet bekend, partner: Jacobje Andries van Fleeren.
Jacob Stroop (08 feb 1867 Oldeholtpade/26 jun 1946 Weststellingwerf), kind van Jan Tjabels Stroop & Neeltje Thees de Jong, partner: Trijntje Bloem.
Annegje Stroop (28 feb 1878 Oldeholtpade), kind van Jan Tjabels Stroop & Neeltje Thees de Jong, partner(s) niet bekend.
Gosse Stroop (07 mrt 1875 Oldeholtpade), kind van Jan Tjabels Stroop & Neeltje Thees de Jong, partner(s) niet bekend.
The Stroop (27 apr 1862 Oldeholtpade/16 jan 1947 Wolvega), kind van Jan Tjabels Stroop & Neeltje Thees de Jong, partner(s) niet bekend.
Tjabel Stroop (28 mrt 1860 Oldeholtpade), kind van Jan Tjabels Stroop & Neeltje Thees de Jong, partner(s) niet bekend.
Anne Stroop (26 sep 1864 Oldeholtpade/09 jul 1956 Sonnega), kind van Jan Tjabels Stroop & Neeltje Thees de Jong, partners: Pierke Boltjes, Jantje Koenen.
Johannes van der Walle (04 aug 1874 Weststellingwerf/22 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Johannes van der Walle & Johanna Frederica de Vries, partner(s) niet bekend.
Jannes Geerts Mos (10 mrt 1826 Dwingeloo/22 dec 1859 Diever), kind van Geert Pouwels Mos & Hendrikje Jans Bras, partner: Grietje Harms Moes.
Hendrikje Jans Bras ouders niet bekend, partner: Geert Pouwels Mos.
Geert Pouwels Mos ouders niet bekend, partner: Hendrikje Jans Bras.
Grietje Harms Moes (1827 Diever), kind van Harm Moes & Jantien Hendriks, partner: Jannes Geerts Mos.
Boukje Greven (20 okt 1911 Noordwolde (FR.)), kind van Cornelis Greven & Teuntje Mos, partner(s) niet bekend.
Hillegonda Klazina Greven (28 jan 1909 Noordwolde (FR.)), kind van Cornelis Greven & Teuntje Mos, partner(s) niet bekend.
Evert Greven (09 jan 1907 Noordwolde (FR.)), kind van Cornelis Greven & Teuntje Mos, partner(s) niet bekend.
Sjoerd van den Berg (1946 Noordwolde (FR.)/19 jan 1947 Heerenveen), kind van Johannes Jurjen van den Berg & Jantsje Greven, partner(s) niet bekend.
Jantsje Greven (1921 Noordwolde (FR.)), kind van Cornelis Greven & Teuntje Mos, partner: Johannes Jurjen van den Berg.
Johannes Jurjen van den Berg (1917 Boijl), kind van Sjoerd van den Berg & Anna Herskamp, partner: Jantsje Greven.
Jurjen Geert van den Berg (1757/18 apr 1818 Ooststellingwerf), ouders niet bekend, partner: Geertje Eilerts Klok.
Lammigje Koopmans (07 jun 1909 Weststellingwerf/25 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Wybe Koopmans & Antje de Lange, partner(s) niet bekend.
Menze Koopmans (15 mrt 1866 Nijkerk (FR.)/06 jun 1930 Weststellingwerf), kind van Jacob Sybes Koopmans & Minke Menzes Bakker, partner: Grietsje van der Meer.
Grietsje van der Meer (30 nov 1868 Oldeholtpade/30 jan 1947 Weststellingwerf), kind van Sander Yskes van der Meer & Geesje Wybes Scheenstra, partner: Menze Koopmans.
Minke Menzes Bakker ouders niet bekend, partner: Jacob Sybes Koopmans.
Jacob Sybes Koopmans ouders niet bekend, partner: Minke Menzes Bakker.
Trijntje Willems Touwsma (1834 Nijehaske), kind van Willem Hendriks Touwsma & Antje Immes Dikkerboom, partner: Jelle Thaes Woudstra.
Antje Immes Dikkerboom ouders niet bekend, partner: Willem Hendriks Touwsma.
Willem Hendriks Touwsma ouders niet bekend, partner: Antje Immes Dikkerboom.
Jelle Thaes Woudstra (1830 Mildam), kind van Thaee Jelles Woudstra & Aebeltje Gerrits Bloemsma, partner: Trijntje Willems Touwsma.
Aebeltje Gerrits Bloemsma ouders niet bekend, partner: Thaee Jelles Woudstra.
Thaee Jelles Woudstra ouders niet bekend, partner: Aebeltje Gerrits Bloemsma.
Meintje Bruinewoud (27 dec 1886 Weststellingwerf/07 mrt 1945 Weststellingwerf), kind van Jochem Jans Bruinewoud & Trijntje van der Meer, partner: Jelle Woudstra.
Jelle Woudstra (22 jun 1885 Wolvega/03 feb 1947 Weststellingwerf), kind van Thae Woudstra & Antje van der Meer, partner: Meintje Bruinewoud.
Thae Woudstra (30 nov 1854 Oudeschoot/12 mei 1936 Weststellingwerf), kind van Jelle Thaes Woudstra & Trijntje Willems Touwsma, partner: Antje van der Meer.
Antje van der Meer (03 nov 1858 Nijeholtwolde/02 apr 1927 Weststellingwerf), kind van Jeen Klazes van der Meer & Imkje Alles Wesstra, partner: Thae Woudstra.
Annigje van Veen (1861 Steenwijkerwold), kind van Pieter van Veen & Metje Veen, partner: Luite Heite.
Metje Veen ouders niet bekend, partner: Pieter van Veen.
Pieter van Veen ouders niet bekend, partner: Metje Veen.
Luite Heite (01 aug 1833 Zuidveen/29 dec 1893 Zuidveen), kind van Gerrit Jacobs Heite & Cornelisje Hendriks Hase, partner: Annigje van Veen.
Gerrit Jacobs Heite (1788 Zuidveen/12 mrt 1869 Zuidveen), kind van Jacob Gerrits Heite & Dirkje Lutes Veen, partner: Cornelisje Hendriks Hase.
Hendrik Jans Haze (1764/16 apr 1816 Giethoorn), ouders niet bekend, partner: Trijntje Jans Meister.
Trijntje Jans Meister (1770/30 okt 1814 Giethoorn), ouders niet bekend, partner: Hendrik Jans Haze.
Cornelisje Hendriks Hase (1800 Giethoorn), kind van Hendrik Jans Haze & Trijntje Jans Meister, partner: Gerrit Jacobs Heite.
Dirkje Lutes Veen ouders niet bekend, partner: Jacob Gerrits Heite.
Jacob Gerrits Heite ouders niet bekend, partner: Dirkje Lutes Veen.
Theodora Margarita Harms ouders niet bekend, partner: Dirk Jan Bakker.
Cornelis van Wageningen (14 jul 1826), kind van Tijmen van Wageningen & Aaltje Tippen, partner: Johanna Dirks Bakker.
Aaltje Tippen ouders niet bekend, partner: Tijmen van Wageningen.
Tijmen van Wageningen ouders niet bekend, partner: Aaltje Tippen.
Antje Margaretha Dorothea van Wageningen (24 jan 1858 Ommerschans), kind van Cornelis van Wageningen & Johanna Dirks Bakker, partner(s) niet bekend.
Dirk Antonij van Wageningen (30 apr 1859 Ommerschans/02 jun 1859 Veenhuizen), kind van Cornelis van Wageningen & Johanna Dirks Bakker, partner(s) niet bekend.
Dirk van Wageningen (22 jun 1866 Veenhuizen), kind van Cornelis van Wageningen & Johanna Dirks Bakker, partner(s) niet bekend.
Anthonia van Wageningen (03 aug 1860 Veenhuizen), kind van Cornelis van Wageningen & Johanna Dirks Bakker, partner(s) niet bekend.
Cornelis van Wageningen (23 feb 1862 Veenhuizen), kind van Cornelis van Wageningen & Johanna Dirks Bakker, partner(s) niet bekend.
Johannes van van Wageningen (31 jul 1867 Veenhuizen), kind van Cornelis van Wageningen & Johanna Dirks Bakker, partner(s) niet bekend.
Johanna Dirks Bakker (20 feb 1830 Leeuwarden/15 sep 1881 Rotterdam), kind van Dirk Jan Bakker & Theodora Margarita Harms, partner: Cornelis van Wageningen.
Dirk Jan Bakker ouders niet bekend, partner: Theodora Margarita Harms.
Dirk van Wageningen (31 jul 1761 Sprang/29 apr 1845 Wolvega), kind van Jan van Wageningen & Jacoba Kloek, partner: Aafje Rinkes Faber.
Aafje Rinkes Faber (1794 Wolvega/14 okt 1841 Wolvega), kind van Rinke Cormelis Faber & Elisabeth Klazes Kopfer, partner: Dirk van Wageningen.
Elisabeth Klazes Kopfer ouders niet bekend, partner: Rinke Cormelis Faber.
Rinke Cormelis Faber ouders niet bekend, partner: Elisabeth Klazes Kopfer.
Jacoba Kloek ouders niet bekend, partner: Jan van Wageningen.
Jan van Wageningen ouders niet bekend, partner: Jacoba Kloek.
Gerharda Maria Brouwer (1804), kind van Jannis Gerrit Brouwer & Barta van Gerrisheijm, partner: Lubbertus van Wageningen.
Barta van Gerrisheijm ouders niet bekend, partner: Jannis Gerrit Brouwer.
Jannis Gerrit Brouwer ouders niet bekend, partner: Barta van Gerrisheijm.
Lubbertus van Wageningen (1800), kind van Jacob van Wageningen & Aaltjen van Raalten, partner: Gerharda Maria Brouwer.
Aaltjen van Raalten ouders niet bekend, partner: Jacob van Wageningen.
Jacob van Wageningen ouders niet bekend, partner: Aaltjen van Raalten.
Gerardus van Wageningen kind van Jan van Wageningen & Jacoba Kloek, partner(s) niet bekend.
Marcus van Wageningen (/25 apr 1824 Leeuwarden), kind van Jan van Wageningen & Jacoba Kloek, partner(s) niet bekend.
Maria Cornelia Dirks van Wageningen kind van Dirk van Wageningen & Aafje Rinkes Faber, partner(s) niet bekend.
Jacoba Elisabeth van Wageningen kind van Dirk van Wageningen & Aafje Rinkes Faber, partner(s) niet bekend.
Jacoba Rinkes Faber (19 mrt 1844 Wolvega), kind van Rinke Klazes Faber & Aukje Wybes Nijholt, partner: Pieter Theunis ter Velde.
Aukje Wybes Nijholt ouders niet bekend, partner: Rinke Klazes Faber.
Rinke Klazes Faber ouders niet bekend, partner: Aukje Wybes Nijholt.
Pieter Theunis ter Velde (29 nov 1843 Oldetrijne/05 mei 1879 Wolvega), kind van Theunis Alberts ter Velde & Margje Jans van Vleeren, partner: Jacoba Rinkes Faber.
Margje Jans van Vleeren ouders niet bekend, partner: Theunis Alberts ter Velde.
Theunis Alberts ter Velde ouders niet bekend, partner: Margje Jans van Vleeren.
Andries Sygersma (22 jul 1881 Oudehaske/12 feb 1947 Weststellingwerf), kind van Sake Sygersma & Roelofjen de Jong, partner(s) niet bekend.
Roelofjen de Jong (1854 Oudehaske), kind van Andries Poppes de Jong & Zwopkjen Roels Oosting, partner: Sake Sygersma.
Zwopkjen Roels Oosting ouders niet bekend, partner: Andries Poppes de Jong.
Andries Poppes de Jong ouders niet bekend, partner: Zwopkjen Roels Oosting.
Theodorus Franciscus Hamers (09 feb 1866 Oosterwierum/13 feb 1947 Weststellingwerf), kind van Petrus Hamers & Alaeida Jacoba van Scheltinga, partner(s) niet bekend.
Jan Bijker (12 apr 1840 Eesveen/29 jul 1917 De Bult (Steenwijkerwold)), kind van Aaldert Lucas Bijker & Aaltjen Jans Jonkman, partner: Vrouwgje van Nijen.
Meindert Jans Plat (1788 Steenwijkerwold/19 nov 1862 Gerritshoek), kind van Jan Plat & Petertje Meinders , partner: Janna Hendriks van Stralen.
Janna Hendriks van Stralen (1797 Ter Idzard), ouders niet bekend, partner: Meindert Jans Plat.
Petrus Plat (02 aug 1833 Steenwijkerwold/13 dec 1875 Thij), kind van Meindert Jans Plat & Janna Hendriks van Stralen, partner: Aaltjen Jannes Hogeling.
Jacobus Wilhelmus Polman (19 jun 1884 Huissen), kind van Johannes Mathias Polman & Margaretha Gertzen, partner: Elisabeth Maria de Haas.
Alida Hendrika Karper (1932 Noordwolde (FR.)/14 feb 1947 Noordwolde (FR.)), kind van Hendrikus Wilhelmus Karper & Andrea Maria Eilers, partner(s) niet bekend.
Marrigje Aalderts Bijker (11 jan 1818 Eesveen/20 jun 1874 De Eese), kind van Aaldert Lucas Bijker & Aaltjen Thijssen Nijenhuis, partner: Hendrik Jubbega.
Aaldert Geerts Bijkerk (1773 Steenwijkerwold/15 dec 1839 Oldemarkt), ouders niet bekend, partner: Marigjen Los.
Hendrikje Bijkerk (14 mrt 1812 Oldemarkt/25 sep 1867 Oldemarkt), kind van Aaldert Geerts Bijkerk & Marigjen Los, partner: Theunis Hoekstra.
Theunis Hoekstra (24 jan 1815 Noordwolde (FR.)/15 dec 1896 Ossenzijl), kind van Harmen Jannis & Kornelisjen Theunis , partner: Hendrikje Bijkerk.
Jan Tjibbes Visser (03 okt 1844 Ter Idzard/21 apr 1916 Emmen), kind van Tjibbe Jans Visser & Grietje Hoekstra, partner: Marrigje Hoekstra.
Marrigje Hoekstra (26 okt 1841 Hare (Oldemarkt)/27 aug 1923 Emmen), kind van Theunis Hoekstra & Hendrikje Bijkerk, partner: Jan Tjibbes Visser.
Marigjen Los ouders niet bekend, partner: Aaldert Geerts Bijkerk.
Harmen Jannis ? (Peperga), ouders niet bekend, partner: Kornelisjen Theunis .
Kornelisjen Theunis ? (Peperga), ouders niet bekend, partner: Harmen Jannis .
Harm Hoekstra (05 okt 1850 Oldemarkt/27 jul 1934 Oldeberkoop), kind van Theunis Hoekstra & Hendrikje Bijkerk, partner: Geesje Geerts Mulder.
Geesje Geerts Mulder (01 mei 1849 Oldeberkoop/30 jun 1922 Oldeberkoop), kind van Geert Jelles Mulder & Janke Jakobs Otten, partner: Harm Hoekstra.
Janke Hoekstra (06 nov 1875 Noordwolde (FR.)/09 okt 1956 Grouw), kind van Harm Hoekstra & Geesje Geerts Mulder, partner: Reinder Koopstra.
Reinder Koopstra (20 dec 1868 Makkinga/15 aug 1917 Ooststellingwerf), kind van Hendrik Wybes Koopstra & Lammigje Reinders Bouwer, partner: Janke Hoekstra.
Johanna Kuiters (20 mrt 1896 Noordwolde (FR.)/20 jun 1908 Noordwolde (FR.)), kind van Willem Kuiters & Maria Frederica Bos, partner(s) niet bekend.
Cornelia Maatje Padmos (16 jan 1903 Brouwershaven/07 mei 1986 Brouwershaven), kind van Jan Adrianus Padmos & Neeltje van Houten, partner: Jacob Wierda.
Neeltje van Houten ouders niet bekend, partner: Jan Adrianus Padmos.
Jan Adrianus Padmos ouders niet bekend, partner: Neeltje van Houten.
Jacob Wierda (17 mei 1896 Oldeberkoop/25 sep 1974 Brouwershaven), kind van Wopke Wierda & Ŕbeltje Punter, partners: Cornelia Maatje Padmos, Anna de Boer.
Ŕbeltje Punter (08 nov 1860 Oosterwolde (FR.)/10 apr 1939 Weststellingwerf), kind van Sent Feyes Punter & Jakobje Jans Lefferts, partner: Wopke Wierda.
Wopke Wierda (07 nov 1858 Hemrik/08 jul 1931 Weststellingwerf), kind van Roelof Wopkes Wierda & Rinskjen Jans Mulder, partner: Ŕbeltje Punter.
Feye Punter (1866 Oosterwolde (FR.)), kind van Sent Feyes Punter & Jakobje Jans Lefferts, partner: Trijntje Koops.
Rinskjen Jans Mulder ouders niet bekend, partner: Roelof Wopkes Wierda.
Roelof Wopkes Wierda ouders niet bekend, partner: Rinskjen Jans Mulder.
Abeltje Punter (16 nov 1866 Nijeholtpade/14 sep 1941 Franeker), kind van Abel Feyes Punter & Andriesje Abels Kortstra, partner: Johannes Koopmans.
Jan de Boer (08 okt 1852 Lippenhuizen/22 jun 1940 Oldeberkoop), kind van Egbert Jans de Boer & Meintje Symons Jelsma, partner: Maria Pasma.
Egbert Jans de Boer (1825 Lippenhuizen), kind van Jan Annes de Boer & Trijntje Egberts , partner: Meintje Symons Jelsma.
Trijntje Egberts ? ouders niet bekend, partner: Jan Annes de Boer.
Jan Annes de Boer ouders niet bekend, partner: Trijntje Egberts .
Meintje Symons Jelsma (1825 Lippenhuizen), kind van Siemen Ibeles Jelsma & Jantje Reinders Apperloo, partner: Egbert Jans de Boer.
Jantje Reinders Apperloo ouders niet bekend, partner: Siemen Ibeles Jelsma.
Siemen Ibeles Jelsma ouders niet bekend, partner: Jantje Reinders Apperloo.
Anna de Boer (26 feb 1898 Oldeberkoop/23 feb 1947 Weststellingwerf), kind van Jan de Boer & Maria Pasma, partner: Jacob Wierda.
Henriëtta Schreur (23 jan 1893 Ter Idzard/26 jul 1989 Oldeholtpade), kind van Jan Hendriks Schreur & Antje Scheenstra, partner: Sent de Vries.
Johannes van der Meer (28 jun 1859 Oudehorne/24 dec 1923 Weststellingwerf), kind van Willem Fredrik van der Meer & Eva Martens Lourens, partner: Rinske de Vries.
Rinske de Vries (23 apr 1868 Vinkega/28 feb 1947 Weststellingwerf), kind van Jan Hylkes de Vries & Kleisje Alberts Krol, partner: Johannes van der Meer.

Er zijn deze periode 221 records gewijzigd.

Op Mastodon

Sponsor