Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 122.531 personen en 49.363 relaties.

Woensdag 28 december 2022, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    is 1 persoon overleden

Hendrikus van der Hoeff, overl. Vledder, geb. te Vledder

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2022-12-25 tot 2022-12-28

Jan Vochteloo (21 mrt 1885 IJsselham/27 aug 1923 Weststellingwerf), kind van Wessel Martens Vochteloo & Femmigje van Veen, partner: Hendrikje Hoekstra.
Hendrikje Hoekstra (26 feb 1891 Blesdijke/24 jan 1929 Weststellingwerf), kind van Hendrik Hoekstra & Roelofje Prakken, partner: Jan Vochteloo.
Wessel Durkstra (1946 Weststellingwerf/30 mrt 1947 Weststellingwerf), kind van Jetse Durkstra & Femmigje Vochteloo, partner(s) niet bekend.
Jetse Durkstra (1920 Nijehaske), kind van Sytse Durkstra & Froukje Walstra, partner: Femmigje Vochteloo.
Froukje Walstra ouders niet bekend, partner: Sytse Durkstra.
Sytse Durkstra ouders niet bekend, partner: Froukje Walstra.
Femmigje Vochteloo (1921 Steggerda), kind van Jan Vochteloo & Hendrikje Hoekstra, partner: Jetse Durkstra.
Femmigje van Veen (23 jun 1862 Oldemarkt/19 nov 1937 Oldemarkt), kind van Jan van Veen & Jantje Tymens Visser, partner: Wessel Martens Vochteloo.
Jan van Veen (1831 Oldemarkt), ouders niet bekend, partner: Jantje Tymens Visser.
Femmigje van Veen (28 nov 1877 Oldemarkt/1923), kind van Jacob van Veen & Froukje Jelles Bosma, partners: , Jan van Aalst.
Johannes van Dijk (1886 Oosterzee/06 apr 1947 Weststellingwerf), kind van Anne van Dijk & Klaasje Klijnsma, partner: Geeske Geertsma.
? Zwikstra (24 jan 1835 Wolvega/24 jan 1835 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Harmtje Jans Das, partner(s) niet bekend.
Vroukjen Bonnes Zwikstra (29 aug 1833 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Harmtje Jans Das, partner(s) niet bekend.
Hendrik Bonnes Zwikstra (19 feb 1832 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Harmtje Jans Das, partner(s) niet bekend.
Bonne Sybes Zwikstra (1787 Oudeschoot/12 jan 1861 Wolvega), kind van Sybe Tjibbes Zwikstra & Vroukjen Bonnes, partners: Wychertje Jans Zuil, Harmtje Jans Das.
Vroukjen Bonnes ouders niet bekend, partner: Sybe Tjibbes Zwikstra.
Sybe Tjibbes Zwikstra ouders niet bekend, partner: Vroukjen Bonnes.
Harmtje Jans Das (10 feb 1795 Wolvega/01 feb 1835 Wolvega), kind van Jan Jansz Dasz & Anna Catrina Jetzes , partners: Beerend Minzes Barger, Bonne Sybes Zwikstra.
Aafje Bonnes Zwikstra (22 sep 1817 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Wychertje Jans Zuil, partner: .
Hessel Bonnes Zwikstra (04 mrt 1815 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Wychertje Jans Zuil, partner: Baukjen Bonte.
Rinske Hendriks Jongstra (19 jun 1814 Sonnega/13 apr 1890 Wolvega), ouders niet bekend, partner: Sybe Bonnes Zwikstra.
Bonne Sybes Zwikstra (14 okt 1849 Wolvega/04 mei 1851 Wolvega), kind van Sybe Bonnes Zwikstra & Rinske Hendriks Jongstra, partner(s) niet bekend.
Jan Idsinga (1860 IJlst), kind van Anne Idsinga & Antje Mulder, partner: Aafje Zwikstra.
Antje Mulder ouders niet bekend, partner: Anne Idsinga.
Anne Idsinga ouders niet bekend, partner: Antje Mulder.
Aafje Zwikstra (26 jan 1861 Wolvega/19 dec 1932 Hommerts), kind van Sybe Bonnes Zwikstra & Rinske Hendriks Jongstra, partner: Jan Idsinga.
Geert Zwikstra (14 mrt 1823 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Wychertje Jans Zuil, partner(s) niet bekend.
Andries Bonnes Zwikstra (08 jun 1820 Wolvega), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Wychertje Jans Zuil, partner: Lutske Wygers Kolk.
Kornelis van der Zwaag ouders niet bekend, partner: Wiegertje Zwikstra.
Wiegertje Zwikstra (10 feb 1848 Wolvega/13 nov 1921 Joure), kind van Andries Bonnes Zwikstra & Lutske Wygers Kolk, partner: Kornelis van der Zwaag.
Wiegertje Zwikstra (17 mei 1854 Wolvega/13 feb 1915 Weststellingwerf), kind van Jan Bonnes Zwikstra & Gettje Geerts Koelma, partner: Albert Schippers.
Wiegertje Sybes Zwikstra (29 sep 1842 Wolvega/28 nov 1861 Nijehaske), kind van Sybe Bonnes Zwikstra & Rinske Hendriks Jongstra, partner(s) niet bekend.
Wiggertje Sybes Zwikstra (19 nov 1836 Wolvega/21 apr 1842 Wolvega), kind van Sybe Bonnes Zwikstra & Rinske Hendriks Jongstra, partner(s) niet bekend.
Wiggertje Zwikstra (01 mrt 1839 Wolvega), kind van & Aafje Bonnes Zwikstra, partner(s) niet bekend.
? ? ouders niet bekend, partner: Aafje Bonnes Zwikstra.
Karste Jans Visser (26 okt 1811 Wolvega), kind van Jan Klasen Visser & Berbertje Aukes, partner: Aaltje Ytzes van der Veen.
Elske Johannes Hooisma (1802 Wolvega/09 mei 1852 Wolvega), kind van Johannes Alberts Hooisma & Geertje Idses, partner: Geert Freerks Koelma.
Freerk Pieters Koelma (00 mrt 1763 Oldetrijne/20 jan 1848 Wolvega), ouders niet bekend, partner: Aaltje Alberts .
Lubbert Baartes Veenstra (22 jun 1837 Oldelamer/07 aug 1911 Weststellingwerf), kind van Baarte Lubberts Veenstra & Grietje Hendriks Hoekstra, partner: Froukje Karstes Visser.
Martsje Karstes Visser (26 jun 1839 Nijelamer), kind van Karste Jans Visser & Aaltje Ytzes van der Veen, partner(s) niet bekend.
? Visser (27 nov 1842 Ter Idzard/27 nov 1842 Ter Idzard), kind van Karste Jans Visser & Aaltje Ytzes van der Veen, partner(s) niet bekend.
Froukje Karstes Visser (27 nov 1842 Ter Idzard/11 mrt 1894 Weststellingwerf), kind van Karste Jans Visser & Aaltje Ytzes van der Veen, partner: Lubbert Baartes Veenstra.
Grietje Veenstra (13 jul 1863 Oldeholtwolde/07 nov 1940 Weststellingwerf), kind van Lubbert Baartes Veenstra & Froukje Karstes Visser, partner: Geert Woudstra.
Geert Woudstra (17 apr 1865 Wolvega/05 apr 1947 Weststellingwerf), kind van Pieter Rieuwerts Woudstra & Gettje Geerts Koelma, partner: Grietje Veenstra.
Gettje Geerts Koelma (01 dec 1827 Wolvega/06 mei 1915 Heerenveen), kind van Geert Freerks Koelma & Elske Johannes Hooisma, partners: Jan Bonnes Zwikstra, Pieter Rieuwerts Woudstra.
Jan Bonnes Zwikstra (22 apr 1813 Wolvega/13 nov 1860 Weststellingwerf), kind van Bonne Sybes Zwikstra & Wychertje Jans Zuil, partner: Gettje Geerts Koelma.
Geert Freerks Koelma (1799 Wolvega/12 jun 1834 Weststellingwerf), kind van Freerk Pieters Koelma & Aaltje Alberts , partner: Elske Johannes Hooisma.
Aaltje Alberts ? ouders niet bekend, partner: Freerk Pieters Koelma.
Frederik Geerts Koelma (20 sep 1819 Wolvega/26 nov 1859 Weststellingwerf), kind van Geert Freerks Koelma & Elske Johannes Hooisma, partner: Lutske Feddes van der Meer.
Lutske Rinderts Sinnema (1835 Sonnega), kind van Rindert Baarten Sinnema & Antje Freerks Koelma, partner: Pieter Rieuwerts Woudstra.
Pieter Rieuwerts Woudstra (02 okt 1829 Blesdijke/26 nov 1904 Weststellingwerf), kind van Rieuwert Simons Woudstra & Hendrikjen Reinders Piest, partners: Lutske Rinderts Sinnema, Gettje Geerts Koelma.

Er zijn deze periode 51 records gewijzigd.


Sponsor