Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 121.607 personen en 48.983 relaties.

Dinsdag 6 december 2022, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    is 1 persoon overleden

Albert Vaartjes, overl. Wetering, geb. te Steenwijkerwold

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2022-11-30 tot 2022-12-6

Stoffer Jans van Buiten (1808 Paasloo/21 jan 1867 Oldemarkt), kind van Jan Martens van Buiten & Aaltje Stoffers van Boven, partner: Aaltjen Egberts Dijkstra.
Aaltjen Egberts Dijkstra (1807 Paasloo), kind van Egbert Kleizen Dijkstra & Geesjen Jakobs Smit, partner: Stoffer Jans van Buiten.
Ype Jans Kampen (1792 Langweer), kind van Jan Heres Kampen & Grietje Geerts , partner: Aaltje Egberts Dijkstra.
Grietje Geerts ? ouders niet bekend, partner: Jan Heres Kampen.
Jan Heres Kampen ouders niet bekend, partner: Grietje Geerts .
Jakob Martens Engelsma (1795 De Knijpe), ouders niet bekend, partner: Aaltje Egberts Dijkstra.
Aaltje Egberts Dijkstra (1808 Nijelamer), kind van Egbert Dirks Dijkstra & Trijntje Jans Dijk, partners: Jakob Martens Engelsma, Ype Jans Kampen.
Aaltjen Christoffels van Buiten (1832 Blesdijke), kind van Stoffer Jans van Buiten & Aaltjen Egberts Dijkstra, partner: Warner Spijker.
Warner Spijker (14 jul 1833 Paasloo/05 jan 1905 Oldemarkt), kind van Roelof Hendriks Spijker & Annigjen Pit, partner: Aaltjen Christoffels van Buiten.
Christoffel Spijker (30 mrt 1869 Paaslo/14 jan 1952 Wolvega), kind van Warner Spijker & Aaltjen Christoffels van Buiten, partner: Zwaantje Veenhouwer.
Anthonius Meyerink (21 dec 1880 Weststellingwerf/23 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Lambertus Aalderts Meyerink & Annigje Borg, partner: Aleida Smit.
Aleida Smit (01 mei 1885 Weststellingwerf/13 okt 1970 Oldemarkt), kind van Jelle Roelofs Smit & Jeltje Fleer, partner: Anthonius Meyerink.
Jeltje Fleer ouders niet bekend, partner: Jelle Roelofs Smit.
Jelle Roelofs Smit ouders niet bekend, partner: Jeltje Fleer.
Gerrit Lammerts Visser (15 mei 1841 Steggerda/10 sep 1898 Weststellingwerf), kind van Lammert Gerrits Visser & Aaltjen Adolfs Timmerman, partner: Trijntje Fokkes Slootstra.
Fokke Visser (15 mrt 1876 Weststellingwerf/15 okt 1944 Weststellingwerf), kind van Gerrit Lammerts Visser & Trijntje Fokkes Slootstra, partner(s) niet bekend.
Fokke Visser (20 jun 1901 Weststellingwerf), kind van Lammert Visser & Aaltje de Graaf, partner(s) niet bekend.
Fokke Visser (31 aug 1876 Weststellingwerf/11 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Sieger Reitzes Visser & Grietje Fokkes Oppersma, partner(s) niet bekend.
Arend Hartman (1814 Hoogeveen), kind van Lambert Arends Hartman & Geesjen Willems Wesseling, partner: Ebelina Bonnes.
Geesjen Willems Wesseling ouders niet bekend, partner: Lambert Arends Hartman.
Lambert Arends Hartman ouders niet bekend, partner: Geesjen Willems Wesseling.
Jan Akkerman (1793 Steenwijkerwold/02 feb 1853 Steenwijk), kind van Jochem Akkerman & Trijntje Annes , partner: Trijntje Wiegers de Vos.
Ebelina Bonnes (1812), ouders niet bekend, partners: Arend Hartman, Jochem Akkerman.
Jochem Akkerman (09 feb 1830 Steenwijk/01 mrt 1864 Steenwijk), kind van Jan Akkerman & Trijntje Wiegers de Vos, partners: Jantje de Weerd, Ebelina Bonnes.
Jantje de Weerd (1829 Steenwijk), ouders niet bekend, partner: Jochem Akkerman.
Jan Akkerman (27 apr 1851 Steenwijk/15 sep 1913 Meppel), kind van Jochem Akkerman & Jantje de Weerd, partner: Jeltje Bos.
Jan Groen (04 jun 1848 Oldelamer/31 aug 1927 Diever), kind van Klaas Dirks Groen & Aaltje Koops Gortstra, partner: Grietje Bos.
Aaltje Koops Gortstra ouders niet bekend, partner: Klaas Dirks Groen.
Klaas Dirks Groen ouders niet bekend, partner: Aaltje Koops Gortstra.
Grietje Bos (01 nov 1849 Wolvega/11 aug 1921 Drachten), kind van Jelte Reitzes Bos & Hiltje Sygers Visser, partner: Jan Groen.
Koop Bos (20 mei 1862 Noordwolde (FR.)), kind van Jelte Reitzes Bos & Hiltje Sygers Visser, partner(s) niet bekend.
Jeltje Bos (29 feb 1856 Steenwijkerwold/25 dec 1925 Deventer), kind van Jelte Reitzes Bos & Hiltje Sygers Visser, partner: Jan Akkerman.
Abram Beun (11 jan 1910 Noordwolde (FR.)/16 feb 1948 Weststellingwerf), kind van Johannes Beun & Albertje Wapstra, partner: Henrica Koenrades.
Johanna Cornelia Gouweleeuw (16 nov 1913 Zegwaart/27 jun 1965 Zoetermeer), kind van Pieter Gouweleeuw & Maria Cornelia Kramer, partner: Bernardus Johannes Sloot.
Trijntje Ydes Nijholt (11 feb 1827 Sint Nicolaasga/30 jan 1897 Weststellingwerf), kind van Yde Lykles Nijholt & Afke Hessels Vogelvanger, partner: Jannes Johannes Hogeling.
Afke Hessels Vogelvanger ouders niet bekend, partner: Yde Lykles Nijholt.
Yde Lykles Nijholt ouders niet bekend, partner: Afke Hessels Vogelvanger.
Trijntje Wolters Nijholt (1794/09 jan 1887 Weststellingwerf), ouders niet bekend, partner: .
Albert Jans Mulder (21 aug 1829 Noordwolde (FR.)/15 nov 1912 Weststellingwerf), kind van Jan Jakobs Mulder & Hiltje Alberts Bovenkamp, partner: Johanna Hoving.
Willem Hendrik Smale (02 dec 1901 Kamperveen/17 aug 1987 Steggerda), kind van Gerhardus Johannes Smale & Johanna Gerritdina Bosch, partner: Aleida Hendrika Oosterkamp.
Hendrikjen Jans van der Weide (1796 Nijeberkoop/13 dec 1873 Oldeberkoop), kind van Jan Frankes van der Weide & Hendrikie Jakobs , partners: Lenze Berends Waldus, Bauke Egberts Oppersma.
Lenze Berends Waldus (07 nov 1802 Oldeberkoop/27 feb 1831 Ooststellingwerf), kind van Beerend Dirks Waldus & Antje Tjebbes Woldijk, partner: Hendrikjen Jans van der Weide.
Hendrikie Jakobs ? ouders niet bekend, partner: Jan Frankes van der Weide.
Jan Frankes van der Weide ouders niet bekend, partner: Hendrikie Jakobs .
Bauke Egberts Oppersma (1798/28 dec 1870 Weststellingwerf), kind van Egbert Thijssen Oppersma & Jeltjen Roelofs Jongbloed, partner: Hendrikjen Jans van der Weide.
Geeske Wijnsma (21 mei 1848 Sintjohannesga/27 apr 1874 Weststellingwerf), kind van Jacob Sakes Wijnsma & Jentje Berends Hento, partner: Hendrik Hendriks Woudsma.
Jantje Karstes Koopman (21 apr 1825 Munnekeburen), kind van Karst Jans Koopmans & Trijntje Klazes Visser, partner: Abraham Hendriks Wind.
Trijntje Klazes Visser ouders niet bekend, partner: Karst Jans Koopmans.
Karst Jans Koopmans ouders niet bekend, partner: Trijntje Klazes Visser.
Abraham Hendriks Wind (1826 Echten), kind van Hendrik Abrahams Wind & Albertje Jans de Mulder / Groot, partner: Jantje Karstes Koopman.
Willemke Pieters Smit (19 dec 1826 Drachten/09 okt 1916 Oosterwolde (FR.)), kind van Pieter Annes Smits & Jesina Jans van der Woude, partner: Marten Cornelis ten Hoor.
Marten Cornelis ten Hoor (17 mei 1822 Haule/17 jun 1880 Oosterwolde (FR.)), kind van Kornelis Martens ten Hoor & Wytske Klasen Dijkstra, partner: Willemke Pieters Smit.
Wytske Klasen Dijkstra (1894 Haule/20 sep 1861 Oosterwolde (FR.)), kind van Klaas Dijkstra & Martje Anders , partner: Kornelis Martens ten Hoor.
Martje Anders ? ouders niet bekend, partner: Klaas Dijkstra.
Klaas Dijkstra ouders niet bekend, partner: Martje Anders .
Kornelis Martens ten Hoor (1781 Oldeberkoop/24 sep 1842 Oosterwolde), ouders niet bekend, partner: Wytske Klasen Dijkstra.
Meinte Pekes de Vries (01 jun 1800 Lemmer/04 apr 1858 Blesdijke), kind van Pieke Meints de Vries & Andriesje Regnerus van Veen, partner: Elisabeth Harmens Zandman.
Aaltje Klunder (1840 Steenwijkerwold), kind van Jan Klunder & Maria Lubberts van der Heide, partner: Arend Pieters Smit.
Arend Pieters Smit (1836 Peperga), kind van Pieter Jans Smit & Jantjen Johannes de Jong, partner: Aaltje Klunder.
Pieter Jans Smit ouders niet bekend, partner: Jantjen Johannes de Jong.
Pieter Smit (/01 jul 1859 Peperga), kind van Jan Jannis Smit & Diekje Schuite, partner(s) niet bekend.
Jan Pieters Smit (04 jan 1833 De Blesse/28 mei 1887 Steggerda), kind van Pieter Jans Smit & Jantjen Johannes de Jong, partners: Wybigje Jakobs Elzinga, Wilhelmina Regina Lepping.
Berend van der Meulen (10 jun 1884 Oudehaske), kind van Gosse van der Meulen & Arendje Willems Raadsveld, partner: Klaaske Tiemstra.
Klaaske Tiemstra (03 jul 1886 Wommels/11 jan 1948 Weststellingwerf), kind van Wybe Tiemstra & Tjitske Bos, partner: Berend van der Meulen.
Janke Bos (26 okt 1898 Weststellingwerf/09 jan 1948 Weststellingwerf), kind van Bertus Bos & Jeltje de Boer, partner: Theodorus Vogelzang.
Stijntje Imkes Hoekstra (29 jul 1855 Katlijk/14 jan 1858 Katlijk), kind van Imke Annes Hoekstra & Beertje Jans Brandenburg, partner(s) niet bekend.
Martje Hoekstra (30 jan 1857 Katlijk), kind van Imke Annes Hoekstra & Beertje Jans Brandenburg, partner(s) niet bekend.
? Hoekstra (19 dec 1858 Katlijk/19 dec 1858 kat), kind van Imke Annes Hoekstra & Beertje Jans Brandenburg, partner(s) niet bekend.
Jan Imkes Hoekstra (07 jan 1860 Katlijk/03 feb 1860 Katlijk), kind van Imke Annes Hoekstra & Beertje Jans Brandenburg, partner(s) niet bekend.
Stijntje Imkes Hoekstra (11 apr 1862 Katlijk), kind van Imke Annes Hoekstra & Beertje Jans Brandenburg, partner: Pieter Jelles Bergsma.
Jan Hoekstra (04 jul 1865 Katlijk/03 jan 1948 Weststellingwerf), kind van Imke Annes Hoekstra & Beertje Jans Brandenburg, partner(s) niet bekend.
Imke Annes Hoekstra (1830 Oudeschoot), kind van Anne Eitjes Hoekstra & Stijntje Jeips Heida, partner: Beertje Jans Brandenburg.
Beertje Jans Brandenburg (1832 Oudeschoot), kind van Jan Roelofs Brandenburg & Martje Roels Brouwer, partner: Imke Annes Hoekstra.
? Doodhagen (06 jan 1948/06 jan 1948), kind van Gerrit Doodhagen & Annigje Lantinga, partner(s) niet bekend.
Gerrit Doodhagen ouders niet bekend, partner: Annigje Lantinga.
Annigje Lantinga ouders niet bekend, partner: Gerrit Doodhagen.
Harmen Rotstra (30 sep 1812 Hoornsterzwaag), kind van Anne Barteles Rotstra & Geertje Harmens ten Hoeve, partner(s) niet bekend.
Martzen Annes Rotstra (12 sep 1804 Hoornsterzwaag), kind van Anne Barteles Rotstra & Geertje Harmens ten Hoeve, partner: Klaas Roelofs Jetten.
Geertje Harmens ten Hoeve ouders niet bekend, partner: Anne Barteles Rotstra.
Anne Barteles Rotstra ouders niet bekend, partner: Geertje Harmens ten Hoeve.
Klaas Roelofs Jetten (05 jul 1802 Sintjohannesga/13 mrt 1883 Munnekeburen), kind van Roelof Klasens Jetten & Marrigje Harms Maat, partner: Martzen Annes Rotstra.
Marrigje Harms Maat ouders niet bekend, partner: Roelof Klasens Jetten.
Roelof Klasens Jetten ouders niet bekend, partner: Marrigje Harms Maat.
Martsen Jetten (06 jan 1871 Nijetrijne/29 apr 1958 Heerenveen), kind van Jan Klazes Jetten & Marrigje de Ruiter, partner: Beerend Schaap.
Beerend Schaap (26 okt 1867 Oldelamer/02 feb 1946 Weststellingwerf), kind van Wolter Alberts Schaap & Wygertjen Beerends Pijlman, partner: Martsen Jetten.
Marrigje Schaap (17 sep 1897 Spanga/29 dec 1947 Weststellingwerf), kind van Beerend Schaap & Martsen Jetten, partner: Wieger Smid.
Wieger Smid (25 jul 1893 Munnekeburen/29 dec 1947 Weststellingwerf), kind van Jan Jans Smid & Jacobje Jetten, partner: Marrigje Schaap.
Pieter Smit (29 mrt 1861 Steggerda/09 jan 1948 Weststellingwerf), kind van Jan Pieters Smit & Wybigje Jakobs Elzinga, partner(s) niet bekend.
Tjitske Bos ouders niet bekend, partner: Wybe Tiemstra.
Wybe Tiemstra ouders niet bekend, partner: Tjitske Bos.
Arendje Willems Raadsveld ouders niet bekend, partner: Gosse van der Meulen.
Gosse van der Meulen ouders niet bekend, partner: Arendje Willems Raadsveld.
Antje ten Hoor (11 mei 1871 Oosterwolde (FR.)/21 jan 1948 De Blesse), kind van Marten Cornelis ten Hoor & Willemke Pieters Smit, partner: Gerrit Smit.
Jesina Jans van der Woude ouders niet bekend, partner: Pieter Annes Smits.
Pieter Annes Smits ouders niet bekend, partner: Jesina Jans van der Woude.
Geertjen Ruiter (12 nov 1824 Ossenzijl/02 jan 1912 Weststellingwerf), kind van Jan Wiegers Ruiter & Geertje Roelofs Bult, partners: Abraham Pel, Fedde Kornelis Schippers.
Abraham Pel (08 jun 1821 Amsterdam/11 jul 1857 Amsterdam), kind van Abraham Pel & Catriena van der Vring, partner: Geertjen Ruiter.
Fedde Kornelis Schippers (26 nov 1831 Tjalleberd/09 apr 1910 Weststellingwerf), kind van Aukje Feddes Veldstra & Kornelis Berends Schippers, partner: Geertjen Ruiter.
Kornelis Schippers (04 nov 1859 Oldetrijne/12 mei 1935 Weststellingwerf), kind van Fedde Kornelis Schippers & Geertjen Ruiter, partner: Trijntje Wind.
Trijntje Wind (28 nov 1859 Munnekeburen/27 jan 1948 Weststellingwerf), kind van Abraham Hendriks Wind & Jantje Karstes Koopman, partner: Kornelis Schippers.
Geert Prakken (30 aug 1864 Peperga/04 mrt 1944 Weststellingwerf), kind van Jan Geerts Prakken & Wemke Hendriks Bron, partner: Jentje Woudsma.
Jentje Woudsma (15 mei 1873 Nijeholtwolde/29 jan 1948 Weststellingwerf), kind van Hendrik Hendriks Woudsma & Geeske Wijnsma, partner: Geert Prakken.
Jentje Berends Hento ouders niet bekend, partner: Jacob Sakes Wijnsma.
Jacob Sakes Wijnsma ouders niet bekend, partner: Jentje Berends Hento.

Er zijn deze periode 104 records gewijzigd.


Sponsor