Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 121.497 personen en 48.935 relaties.

Dinsdag 29 november 2022, 100 jaar geleden,

    is 1 persoon geboren

? van Hout, geb. Breda, overl. te Breda

    zijn 3 personen overleden

Sara Blok, overl. Sneek, geb. te Sneek
? van Hout, overl. Breda, geb. te Breda
Jantje Pijper, overl. AEngwirden, geb. te Havelte

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2022-11-28 tot 2022-11-29

Marrijgjen Minke (04 sep 1873 IJsselham/13 mei 1950 Weststellingwerf), kind van Pieter Minke & Geesje Spoelstra, partner: Johannes Ensing.
Johannes Ensing (29 dec 1870 Peperga/24 jun 1951 Steggerda), kind van Joseph Christiaan Ensing & Hiltjen Jans Sloot, partner: Marrijgjen Minke.
Geesje Spoelstra ouders niet bekend, partner: Pieter Minke.
Pieter Minke ouders niet bekend, partner: Geesje Spoelstra.
Maria Hillegonda Emmanuel Ensing (1947/20 feb 1948 Weststellingwerf), kind van Bernardus Ferdinand Ensing & Sophia Maria de Jong, partner(s) niet bekend.
Sophia Maria de Jong (1914 Indijk), kind van Pieter de Jong & Jitske Jellesma, partner: Bernardus Ferdinand Ensing.
Jitske Jellesma (1885), ouders niet bekend, partner: Pieter de Jong.
Pieter de Jong (1887), ouders niet bekend, partner: Jitske Jellesma.
Bernardus Ferdinand Ensing (Peperga), kind van Johannes Ensing & Marrijgjen Minke, partner: Sophia Maria de Jong.
Jan Bos (04 mei 1867 Noordwolde (FR.)/07 mei 1944 Weststellingwerf), kind van Jelte Reitzes Bos & Hiltje Sygers Visser, partner: Pietje Thomas Brandsma.
Janus de Ruiter (1946/04 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Jacob de Ruiter & Jantje Blaauw, partner(s) niet bekend.
Jacob de Ruiter (1914 Diever), kind van Jan Willem de Ruiter & Jantje Betten, partner: Jantje Blaauw.
Jantje Betten (1889), ouders niet bekend, partner: Jan Willem de Ruiter.
Jan Willem de Ruiter (1880), ouders niet bekend, partner: Jantje Betten.
Jantje Blaauw (Noordwolde (FR.)), kind van Janus Blaauw & Klaasje van Veen, partner: Jacob de Ruiter.
Auke Kuipers (06 feb 1856 Sonnega/08 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Mindert Willems Kuipers & Janke Thijsses Oosterdijk, partner: Geertje Veen.
Maatje Blaauwbroek (11 sep 1884 Noordwolde (FR.)/07 apr 1974 Noordwolde (FR.)), kind van Pier Blaauwbroek & Willemtje Panders, partner: Kornelis Elsinga.
Heintje Elsinga (29 jul 1913 Noordwolde (FR.)/14 mei 1985 Noordwolde (FR.)), kind van Kornelis Elsinga & Maatje Blaauwbroek, partner: Albert Landkroon.
Grietje Foppes de Jong (1802 Oldeholtwolde/03 feb 1878 Weststellingwerf), kind van Foppe Andries de Jong & Grietje Andries Andria, partner: Fokke Egberts Oppersma.
Grietje Fokkes Oppersma (23 mrt 1840 Wolvega/27 jan 1914 Weststellingwerf), kind van Fokke Egberts Oppersma & Grietje Foppes de Jong, partner: Sieger Reitzes Visser.
Sieger Reitzes Visser (26 apr 1836 Wolvega/25 dec 1900 Weststellingwerf), kind van Reitze Sygers Visser & Grietje Jans Jonkers, partner: Grietje Fokkes Oppersma.
Fokke Visser (1871/11 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Sieger Reitzes Visser & Grietje Fokkes Oppersma, partner(s) niet bekend.
Wibbegje Jakobs de Vries (1778/21 feb 1855), ouders niet bekend, partner: Kornelis Sjoerds de Vries.
Kornelis Sjoerds de Vries (10 nov 1761 Oldelamer/18 apr 1817 Oldelamer), kind van Sjoerd Annes & Marrigjen Dubbelts , partner: Wibbegje Jakobs de Vries.
Marrigjen Dubbelts ? ouders niet bekend, partner: Sjoerd Annes .
Sjoerd Annes ? ouders niet bekend, partner: Marrigjen Dubbelts .
Grietje de Vries (16 nov 1806 Oldelamer/20 mei 1875 Weststellingwerf), kind van Kornelis Sjoerds de Vries & Wibbegje Jakobs de Vries, partner: Bate Abeles van der Veen.
Geertje Alberts ? ouders niet bekend, partner: Ebele Baartes van der Veen.
Ebele Baartes van der Veen ouders niet bekend, partner: Geertje Alberts .
Bate Abeles van der Veen (21 dec 1784 Het Meer/26 apr 1875 Weststellingwerf), kind van Ebele Baartes van der Veen & Geertje Alberts , partners: Aaltje Hendriks Veensma, Grietje de Vries.
Geertje Gouma (26 jul 1806 Oldeholtwolde/03 okt 1883 Weststellingwerf), kind van Nuttert Johannes Gouma & Loltje Jans Oosterdijk, partner: Abele Bates van der Veen.
Abele Bates van der Veen (04 sep 1810 Oldelamer/10 feb 1866 Weststellingwerf), kind van Bate Abeles van der Veen & Aaltje Hendriks Veensma, partner: Geertje Gouma.
Aaltje Abels van der Veen (12 apr 1839 Spanga/15 okt 1910 Weststellingwerf), kind van Abele Bates van der Veen & Geertje Gouma, partner: Ebel Hendriks Zijlstra.
Ebel Hendriks Zijlstra (13 dec 1844 Oldetrijne/15 apr 1913 Weststellingwerf), kind van Hendrik Zijlstra & Jantje Jurjens Wesstra, partner: Aaltje Abels van der Veen.
Annigjen Siemons (16 aug 1870 Beets/29 okt 1917 Weststellingwerf), kind van Jacob Frederiks Siemons & Janke Geerts Wagenmaker, partner: Hendrik Zijlstra.
Gerhardus Michiel Peereboom (15 okt 1947 Weststellingwerf/13 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Michiel Peereboom & Anna Oosterhof, partner(s) niet bekend.
Gerhardus Peereboom (04 feb 1883 Oldelamer/21 aug 1972 Weststellingwerf), kind van Michiel Peereboom & Geertje van der Veen, partner: Ruurdtje de Groot.
Ruurdtje de Groot (30 mrt 1884 Warga/25 aug 1957 Heerenveen), kind van Gjalt Reinders de Groot & Klaaske Jans de Haan, partner: Gerhardus Peereboom.
Klaaske Jans de Haan ouders niet bekend, partner: Gjalt Reinders de Groot.
Gjalt Reinders de Groot ouders niet bekend, partner: Klaaske Jans de Haan.
Hendrik Sybes Veensma (1758 Sonnega/17 dec 1825 Weststellingwerf), kind van Siebe Jans & Aaltje Ynzes , partner: Jeltjen Jans Haven.
Aaltje Ynzes ? ouders niet bekend, partner: Siebe Jans .
Siebe Jans ? ouders niet bekend, partner: Aaltje Ynzes .
Grietje Veensma (29 mei 1796 Nijelamer), kind van Hendrik Sybes Veensma & Jeltjen Jans Haven, partner(s) niet bekend.
Sijbe Veensma (05 nov 1790 Nijelamer/1794), kind van Hendrik Sybes Veensma & Jeltjen Jans Haven, partner(s) niet bekend.
Sijbe Veensma (26 jan 1794 Nijelamer), kind van Hendrik Sybes Veensma & Jeltjen Jans Haven, partner(s) niet bekend.
Jantjen Hendriks Veensma (31 okt 1791 Nijelamer), kind van Hendrik Sybes Veensma & Jeltjen Jans Haven, partner: Jurjen Sjoerdts van der Meer.
Antje Veensma (20 feb 1787 Wolvega), kind van Hendrik Sybes Veensma & Jeltjen Jans Haven, partner(s) niet bekend.
Aaltje Hendriks Veensma (25 jun 1785 Nijelamer/12 dec 1846 Oldetrijne), kind van Hendrik Sybes Veensma & Jeltjen Jans Haven, partner: Bate Abeles van der Veen.
Jeltjen Jans Haven (23 nov 1759/24 sep 1824 Nijelamer), kind van Jan Berends Haven & Aaltje Klazesd Klazen, partner: Hendrik Sybes Veensma.
Aaltje Klazesd Klazen (1727), ouders niet bekend, partner: Jan Berends Haven.
Jan Berends Haven (1718), ouders niet bekend, partner: Aaltje Klazesd Klazen.
Geertje van der Veen (09 mei 1864 Oldelamer/24 jun 1938 Weststellingwerf), kind van Albert Bates van der Veen & Geesje Tymens Groen, partner: Michiel Peereboom.
Trijntje van der Veen (01 okt 1855 Oldelamer), kind van Albert Bates van der Veen & Geesje Tymens Groen, partner(s) niet bekend.
Jan van der Veen (02 jan 1852 Oldelamer), kind van Albert Bates van der Veen & Geesje Tymens Groen, partner: Lutske Pieters Hofstee.
Baarte van der Veen (05 dec 1848 Oldelamer), kind van Albert Bates van der Veen & Geesje Tymens Groen, partner(s) niet bekend.
Aaltje Alberts van der Veen (13 jun 1845 Oldelamer), kind van Albert Bates van der Veen & Geesje Tymens Groen, partner(s) niet bekend.
Tymen Albert van der Veen (05 sep 1841 Oldelamer), kind van Albert Bates van der Veen & Geesje Tymens Groen, partner(s) niet bekend.
Geesje Tymens Groen (12 jan 1818 Oldelamer/10 okt 1895 Weststellingwerf), kind van Tymen Alberts Groen & Trijntje Koops Doeven, partner: Albert Bates van der Veen.
Albert Bates van der Veen (29 dec 1818 Oldelamer/28 feb 1883 Weststellingwerf), kind van Bate Abeles van der Veen & Aaltje Hendriks Veensma, partner: Geesje Tymens Groen.
Baarte Hebeles Hoogveen (04 mrt 1802 Noordwolde (FR.)), kind van Hebel Baarten Hoogveen & Femmigjen Roelofs Veen / Ent, partner: Mettjen Jacobs Eisinga.
Michiel Peereboom (07 sep 1858 Oldelamer/10 feb 1941 Weststellingwerf), kind van Gerhardus Michiels Peereboom & Jannesje Heines Timmerman, partner: Geertje van der Veen.
Gerhardus Michiels Peereboom (07 mrt 1826 Spanga/26 jan 1880 Weststellingwerf), kind van Michiel Dirks Peereboom & Foekje Kornelis Peereboom, partner: Jannesje Heines Timmerman.
Andries Heines Timmerman (09 sep 1833 Munnekeburen/24 feb 1928 Weststellingwerf), kind van Heine Andries Timmerman & Grietje Johannes Samplonius, partner: Pietertje Alberts van der Linde.
Grietje Johannes Samplonius (1808 Scherpenzeel (FR.)/03 aug 1874 Weststellingwerf), kind van Johannes Gerrits Samplonius & Klaasje Bouwes Hofstee, partner: Heine Andries Timmerman.
Jannesje Heines Timmerman (04 feb 1831 Munnekeburen/17 dec 1913 Weststellingwerf), kind van Heine Andries Timmerman & Grietje Johannes Samplonius, partner: Gerhardus Michiels Peereboom.
Michiel Peereboom (1916 Wolvega), kind van Gerhardus Peereboom & Ruurdtje de Groot, partner: Anna Oosterhof.
Anna Oosterhof (1917 Oudehorne), kind van Wiebe Oosterhof & Jantje Betten, partner: Michiel Peereboom.
Grietje van Loon (1894 Donkerbroek), kind van Andries van Loon & Koopjen Schurer, partner: Jelke Nijboer.
Koopjen Schurer ouders niet bekend, partner: Andries van Loon.
Andries van Loon ouders niet bekend, partner: Koopjen Schurer.
Jelke Nijboer (1893 Donkerbroek), kind van Eeuwe Nijboer & Fokje Jeens Wouda, partner: Grietje van Loon.
Fokje Jeens Wouda ouders niet bekend, partner: Eeuwe Nijboer.
Eeuwe Nijboer ouders niet bekend, partner: Fokje Jeens Wouda.
Geesje Dijkstra (07 mrt 1948 Noordwolde (FR.)/12 mrt 1948 Noordwolde (FR.)), kind van Jacob Dijkstra & Jacoba Nijboer, partner(s) niet bekend.
Jacoba Nijboer (1920 Langedijke), kind van Jelke Nijboer & Grietje van Loon, partner: Jacob Dijkstra.
Jacob Dijkstra (1920 Vinkega), kind van Jan Dijkstra & Geesje Elzinga, partner: Jacoba Nijboer.
Franciscus Johannes Stegeman (09 jul 1925 Peperga/24 dec 1947 Soerabaja), kind van Franciscus Nicodemus Stegeman & Harmina Huver, partner(s) niet bekend.
Hendrik Reitzes Lemstra (05 jul 1841 Oldetrijne/08 mrt 1916 Weststellingwerf), kind van Reitze Jans Lemstra & Sibbigjen Hessels Gortstra, partner: Jantje Keizer.
Jantje Keizer (13 okt 1843 Steenwijkerwold/29 mrt 1914 Weststellingwerf), kind van Albert Keizer & Marrigje Lantheer, partner: Hendrik Reitzes Lemstra.
Jan Mulders (25 okt 1858 Smilde/31 dec 1877 Smilde), kind van Lukas Roelofs Mulders & Aaltien Wevers, partner(s) niet bekend.
Willem Berends Moes (04 jun 1767 Smilde/16 okt 1819 Smilde), kind van Berend Moes & Marchien Berends, partner: Jantien Jans Moes.
Marchien Berends ouders niet bekend, partner: Berend Moes.
Berend Moes ouders niet bekend, partner: Marchien Berends.
Jantien Jans Moes (1778 Smilde/19 mrt 1851 Smilde), kind van Jan Moes & Willemtje Moes, partner: Willem Berends Moes.
Willemtje Moes ouders niet bekend, partner: Jan Moes.
Jan Moes ouders niet bekend, partner: Willemtje Moes.
Grietje Berends Moes (1815 Smilde), kind van Willem Berends Moes & Jantien Jans Moes, partner: Remmelt Daling.
Remmelt Daling (1812), kind van Harm Daling & Willemtje (Arends) Kuik, partner: Grietje Berends Moes.
Willemtje Daling (23 mei 1841 Smilde/19 apr 1900 Oranjedorp), kind van Remmelt Daling & Grietje Berends Moes, partner: Roelof Mulders.
Lukas Roelofs Mulders (28 mrt 1802 Diever), kind van Roelof Lukas Mulders & Geertje Hendriks , partner: Aaltien Wevers.
Geessien Kuik ouders niet bekend, partner: Geert Mulders.
Geert Mulders (25 apr 1861 Hijkersmilde/25 apr 1939 Anloo), kind van Lukas Roelofs Mulders & Aaltien Wevers, partner: Geessien Kuik.
Roelof Mulders (29 okt 1849 Smilde/29 sep 1916 Emmen), kind van Lukas Roelofs Mulders & Aaltien Wevers, partner: Willemtje Daling.
Albert Mulders (13 mrt 1855 Smilde), kind van Lukas Roelofs Mulders & Aaltien Wevers, partner(s) niet bekend.
Marinus Lukas Mulders (13 nov 1854 Smilde), kind van Lukas Roelofs Mulders & Aaltien Wevers, partner(s) niet bekend.
Helprig Mulders (25 jun 1850 Smilde), kind van Lukas Roelofs Mulders & Aaltien Wevers, partner(s) niet bekend.
Jantien Mulders (04 jul 1863 Hijkersmilde/19 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Lukas Roelofs Mulders & Aaltien Wevers, partner(s) niet bekend.
Aaltien Wevers (14 sep 1825 Borger), kind van Albert Jansen Wevers & Fennechien Dieters Wevers, partner: Lukas Roelofs Mulders.
Fennechien Dieters Wevers ouders niet bekend, partner: Albert Jansen Wevers.
Albert Jansen Wevers ouders niet bekend, partner: Fennechien Dieters Wevers.
Geertje Hendriks ? ouders niet bekend, partner: Roelof Lukas Mulders.
Roelof Lukas Mulders ouders niet bekend, partner: Geertje Hendriks .
Louise Jantina Oosterkamp (00 jan 1948/24 mrt 1948 Weststellingwerf), kind van Hendrik Oosterkamp & Sygje Zuil, partner(s) niet bekend.
Wytske Moedt (29 aug 1873 Haskerdijken/30 okt 1935 Boijl), kind van Jelle Leenderts Moedt & Antje Landmeter, partner: Luigje Oosterkamp.
Hendrik Oosterkamp (04 apr 1912 Boijl), kind van Luigje Oosterkamp & Wytske Moedt, partner: Sygje Zuil.
Antje Landmeter ouders niet bekend, partner: Jelle Leenderts Moedt.
Jelle Leenderts Moedt ouders niet bekend, partner: Antje Landmeter.
Sygje Zuil (1911 Boijl), kind van Jan Zuil & Jeltje Veldhuizen, partner: Hendrik Oosterkamp.
Jan Zuil (21 jul 1901 Boijl/08 jan 1960 Noordwolde (FR.)), kind van Jan Zuil & Jeltje Veldhuizen, partner: Johanna Maria Zandwijk.
Marchjen Reinders Bakker (07 mrt 1808 Scherpenzeel (FR.)/14 jul 1862 Weststellingwerf), kind van Reinder Pieters Bakker & Hanke Peters Veenhouwer, partner: Jochem Idzes Bruinewoud.
Pieter Reinders Bakker (12 okt 1814 Nijelamer/14 mei 1879 Weststellingwerf), kind van Reinder Pieters Bakker & Hanke Peters Veenhouwer, partners: Antje Pieters Kolk, Jantje Kornelis Booij.
Jan Veenhouwer (1776 Weststellingwerf/04 aug 1840 IJsselham), kind van Peter Veenhouwer & Antje Foppes , partner: Zwaantje Hendriks de Boer.
Antje Foppes ? ouders niet bekend, partner: Peter Veenhouwer.
Peter Veenhouwer ouders niet bekend, partner: Antje Foppes .
Zwaantje Hendriks de Boer (1787 Oldetrijne/02 apr 1869 IJsselham), kind van Hendrik de Boer & Grietje Bartels , partner: Jan Veenhouwer.
Grietje Bartels ? ouders niet bekend, partner: Hendrik de Boer.
Hendrik de Boer ouders niet bekend, partner: Grietje Bartels .
Kornelisje Hendriks Bestevaar (16 sep 1845 Oldetrijne/15 dec 1906 IJsselham), kind van Hendrik Hessels Bestevaar & Trijntje Beenes Roelinga, partner: Hendrik Veenhouwer.
Hendrik Veenhouwer (09 dec 1815 Oldemarkt/27 apr 1889 IJsselham), kind van Jan Veenhouwer & Zwaantje Hendriks de Boer, partner: Kornelisje Hendriks Bestevaar.
Grietje de Boer ouders niet bekend, partner: Jan Veenhouwer.
Jan Veenhouwer (25 aug 1869 IJsselham/09 feb 1929 Oldemarkt), kind van Hendrik Veenhouwer & Kornelisje Hendriks Bestevaar, partner: Grietje de Boer.
Antje Veenhouwer (03 mrt 1873 IJsselham/22 apr 1873 IJsselham), kind van Hendrik Veenhouwer & Kornelisje Hendriks Bestevaar, partner(s) niet bekend.
Zwaantje Veenhouwer (25 aug 1875 IJsselham/02 apr 1948 Weststellingwerf), kind van Hendrik Veenhouwer & Kornelisje Hendriks Bestevaar, partner(s) niet bekend.

Er zijn deze periode 124 records gewijzigd.


Sponsor