Van Nieuwenhoven genealogie

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  Terug  

 a VčNis production

De genealogische site bevat momenteel gegevens van 121.328 personen en 48.861 relaties.

Zondag 27 november 2022, 100 jaar geleden,

    is geen persoon geboren

    is 1 persoon overleden

Sjoukje Heida, overl. Weststellingwerf, geb. te Oudeschoot

    en is geen huwelijk gesloten


Genealogische wijzigingen van 2022-11-25 tot 2022-11-27

Jetske Braaksma (07 apr 1884 Dronrijp), kind van Hendrik Braaksma & Rientje Boonstra, partner: Yme Krips.
Rientje Boonstra ouders niet bekend, partner: Hendrik Braaksma.
Hendrik Braaksma ouders niet bekend, partner: Rientje Boonstra.
Yme Krips (21 dec 1882 Menaldum/26 apr 1945 Weststellingwerf), kind van Frans Krips & Aaltje Aukema, partner: Jetske Braaksma.
Aaltje Aukema (1846 Dongjum/23 okt 1930 Menaldumadeel), kind van Auke Freerks Aukema & Evertje Klazes Bouwfeint, partner: Frans Krips.
Frans Krips (1831 Wommels/20 mrt 1895 Menaldum), kind van Johannes Franses Krips & Doetje Yemes Pieksma, partner: Aaltje Aukema.
Doetje Yemes Pieksma ouders niet bekend, partner: Johannes Franses Krips.
Johannes Franses Krips ouders niet bekend, partner: Doetje Yemes Pieksma.
Evertje Klazes Bouwfeint ouders niet bekend, partner: Auke Freerks Aukema.
Auke Freerks Aukema ouders niet bekend, partner: Evertje Klazes Bouwfeint.
Johannes Jacobus de Vries (1944 Weststellingwerf/27 sep 1948 Weststellingwerf), kind van Martinus Hendrikus de Vries & Anna Antonia Mulder, partner(s) niet bekend.
Rigsina Rosa Groothelm (1947/24 sep 1948 Weststellingwerf), kind van Arjen Groothelm & Popkje Nicolaas de Jong, partner(s) niet bekend.
Kornelis Schokker (1924/24 apr 1945 Deggendorf (DE)), ouders niet bekend, partner(s) niet bekend.
Jantjen Eeuwes van Buiten (1806/18 dec 1871 Nijelamer), ouders niet bekend, partner: Sietze Jacobs Jonkers.
Sietze Jacobs Jonkers (1809/11 mrt 1889 Nijelamer), ouders niet bekend, partner: Jantjen Eeuwes van Buiten.
Hendrikje Lankman (23 aug 1857 Boijl/26 feb 1929 Weststellingwerf), kind van Roelof Roelofs Lankman & Ebeltje Lammerts Ent, partner: Lourens Casper Beun.
Pietje Jans van Fleeren (/28 dec 1864 Nijeholtwolde), ouders niet bekend, partner: Jan Andries van Vleeren.
Jan Andries van Vleeren (1765/27 sep 1828 Delfstrahuizen), ouders niet bekend, partner: Pietje Jans van Fleeren.
Janke Sipkes de Vries (1776/28 feb 1846 Nijeholtpade), ouders niet bekend, partner: Lubbert Lammerts Nijland.
Lubbert Lammerts Nijland (1776 Steenwijkerwold/28 mei 1848 Eesveen), ouders niet bekend, partner: Janke Sipkes de Vries.
Jan Boldewijns Meester (1805/25 mei 1849 Sintjohannesga), kind van Boldewijn Klazes Meester & Albertjen Jacobs , partner: Hilligjen Roelofs Wever.
Albertjen Jacobs ? ouders niet bekend, partner: Boldewijn Klazes Meester.
Boldewijn Klazes Meester ouders niet bekend, partner: Albertjen Jacobs .
Boldewijn Jans Meester (26 mei 1839 Rohel/24 okt 1885 Sintjohannesga), kind van Jan Boldewijns Meester & Hilligjen Roelofs Wever, partner: Hilligjen Wolters Bos.
Jan Aukes (1901/09 nov 1948 Weststellingwerf), kind van Andries Aukes & Hilligje Meester, partner(s) niet bekend.
Roelof Smit (1872 Weststellingwerf/12 nov 1948 Weststellingwerf), kind van Its Roelofs Smit & Ybeltje Wiebes Hoekstra, partner(s) niet bekend.
Hans de Jong (01 dec 1879 Kortezwaag/14 dec 1947 Weststellingwerf), kind van Johannes Hanzes de Jong & Ypkjen Gerrits van Wallinga, partner: Jacobje Postma.
Jacobje Postma (30 mei 1879 Heerenveen/15 nov 1948 Weststellingwerf), kind van Willem Harmens Postma & Margje Hessels Zijlstra, partner: Hans de Jong.
Femmigje van der Molen (28 feb 1857 Spanga/29 sep 1925 Weststellingwerf), kind van & Geertje Oenes van der Molen, partner: Meine van Fleeren.
Meine van Fleeren (03 apr 1853 Oldelamer/17 sep 1918 Weststellingwerf), kind van Andries Jans van Fleeren & Trijntje Meines Bos, partner: Femmigje van der Molen.

Er zijn deze periode 30 records gewijzigd.


Sponsor