Van Nieuwenhoven

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  home  

  zoeken  

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend
onbekend onbekend onbekend onbekend
onbekend onbekend
Foppe Jacobs Bergsma
Laatst gewijzigd: 14 mei 2024 - 19:51:39 sss


partner: kindereren:
Jitske Gaukes ?
Geertje Foppes Bergsma 0180 (ongeveer) te Irnsum
Meer informatie? Zoeken