Van Nieuwenhoven

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  home  

  zoeken  

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend
onbekend onbekend onbekend onbekend
onbekend onbekend
Klaas Johannes Andriesse
Laatst gewijzigd: 14 mei 2024 - 19:50:40 sss


partner: kindereren:
Minke Sybrens
Cornelis Klazes Andriesse 1800 (ongeveer) te Grouw
Meer informatie? Zoeken