Van Nieuwenhoven

Een verzameling genealogische informatie over de familienaam "van Nieuwenhoven" en over de bewoners van de Maatschappij van Weldadigheid, hun nazaten en voorouders.

  home  

  zoeken  

onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend
onbekend onbekend onbekend onbekend
Albert Romkes de Vries Martje Jelles ?
Jelle Alberts de Vries
geboren: 1797 (ongeveer) te De Knijpe
overleden: zondag 14 april 1878 te Bovenknijpe
Laatst gewijzigd: 21 okt 2023 - 8:16:44 sss


partner: kindereren:
Baukjen Rienks van der Wijk 1794 (ongeveer)
getrouwd donderdag 18 september 1823 te Hemelumer Oldeferd
Albert Jelles de Vries 1822 (ongeveer) te Oudega (Súdwest-Fryslân)
Martha Jelles de Vries 1826 (ongeveer) te Oudega (Hemelumer Oldeferd)
Antje Durks Gatsonides 1779 (ongeveer)
getrouwd zondag 5 juni 1836 te Hemelumer Oldeferd
Meer informatie? Zoeken