Vandaag, honderd jaar geleden,

    is 1 persoon geboren
Maandag 21 juni 2021
Albert Blaauw, geb. Noordwolde (Fr), overl. te Wolvega
    is geen persoon overleden
    en is geen huwelijk gesloten

Laatste wijzigingen

Betje Brest
Dirk van Breenen
Henriëtta Louisa Brinkman
Catharina Quietman
Arnold Hend'k Brinkman
Jannetje Haageman
Dirk van Brenen
Jeltje Bosma
Reinder Roorda
Aafke Algra
Sierk Roorda
Meine Johannes Schurer
Trijntje Sygers Hofstee
Jan Siegers Hofstee
Elizabeth Johanna de Vos
Margreta Rijkhoff
Jan Cornelis de Vos
Willem Zuidhoorn
Flora van der Leick
Cornelis Zuidhoorn

Nu 92.439 persoonsrecords!

Link van de maand:

DE KOLONIËN VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID
EEN LANDBOUWKUNDIG EN SOCIAAL-ECONOMISCH EXPERIMENT
(Proefschrift J. D. DORGELO)

Toegang

De site is weer voor iedereen toegankelijk met het account "gast/gast" (een gast kan ook binnen komen door niets in te vullen).
Het beperkte gastaccount toont geen of minder data en kent minder functies. Zo zijn er geen mogelijkheden records te muteren of toe te voegen. Voor een volledige toegang kan een account worden aangevraagd door het
aanvraagformulier in te vullen.

naam
wachtwoord

Cijfers

Deze genealogische site bevat momenteel gegevens van: 92.439 personen en 35.937 relaties.
De site geeft geen garanties op juistheid van datums of relaties. Waar mogelijk wordt onzekerheid (met i.s. of w.s.) aangegeven.
In de statistieken vindt u een overzicht van de aantallen van de documenten (foto's bidprentjes, brieven, advertenties), personen en relaties in deze database aanwezig. Kijk ook eens op de lijst met alle voorkomende achternamen.

©2000-2021 VčNisNews

Sponsoren